Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BUKARTYK-RUSEK
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Higiena szkolna wczoraj, dziś i jutro w opinii inspektora ds. pediatrii i medycyny szkolnej, członka European Society of Social Paediatrics (ESSOP).
Tytuł angielski: School hygiene yesterday, today and tomorrow in opinion of Inspector of Paediatrics and School Medicine and a member of European Society of Social Paediatrics.
Autorzy: Żaba Ryszard, Bukartyk-Rusek Bogna
Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 1: Konferencja Naukowa "Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego" s.615-619, bibliogr. 19 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
Sygnatura GBL: 301,774

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wczoraj. Polska higiena szkolna miała przejrzystą strukturę działania. W szkole zatrudnieni byli pediatra lub lekarz chcący się specjalizować w higienie szkolnej oraz pielęgniarka lub higienistka szkolna. Zadaniem ich było przeprowadzenie okresowych badań i szczepień młodzieży szkolnej, nadzór nad grupami dyspanseryjnymi i oświatą zdrowotną na terenie szkoły. Całość nadzorował inspektor ds. pediatrii i medycyny szkolnej. Dzisiaj. Reforma, usługi medyczne są wyceniane. Aby zminimalizować koszty higieny szkolnej i podstawowej profilaktyki medycznej, likwiduje się stanowiska lekarza szkolnego, higienistki i pielęgniarki szkolnej (równocześnie medycyna pracy nie ulega likwidacji). Uprzednio jednolity nadzór lekarski ulega uzależnieniu od zakupu usług medycznych przez kasy chorych. Na teren szkoły wchodzą publiczne i niepubliczne zakłady lecznictwa otwartego, prywatne spółki lekarskie i pielęgniarskie oraz, czasami rehabilitacyjne. Każdy podmiot prawny realizuje swoją usługę medyczną wykupioną przez kasę lub rodziców. Uczeń staje się obiektem do zakupu świadczeń medycznych, może więc być zaszczepiony, ale i nie ma wykupionego bezpośredniego badania lekarskiego. Na badanie musi się zgłosić do lekarza rodzinnego. Aktualnie wszystkie zagrożenia cywilizacyjne, jak alkoholizm, nikotynizm, narkomania, schorzenia układu nerwowego, schorzenia alergiczne "atakują" młode umysły szczególnie w drugiej dekadzie ich życia. Szkoła jest i powinna pozostać miejscem przeprowadzenia na ...

  Streszczenie angielskie: Yesterday. School hygiene in a clear way. Physician, pediatrician, nurse and hygienist were employed at school and were responsible for carrying out periodic examination, vaccination of school children and youth. They also supervised groups of children with posture defects, obesity, underweight, circulatory system and respiratory tract (asthma, anaphylaxis), diseases nervous system disorders and also propaged health education at school. Inspector of Paediatrics and School Medicine was in charge of School Medical Care. Today. Reform of the Public Health System. Medical examination and services have their value in money. A school physician, some hygienists and school nurses have been dismissed to decrease the financial costs of school hygiene. All medical services must be bought by the National Health Service. Public and private medical services ast doctors and nurses are organized at schools. Each service performs examinations, vaccinations bought by the National Health Service or parents. A pupil is a subject of buying medical services. He may be vaccinated by a nurse but medical examination must be either bought or performed by home doctor. The supervision of school children with different illnesses is not conducted by a schoold doctor. At present all the threats of contemporary wolrd such as alcohol, tobacco, drug addiction, nervous system illnesses and allergies which are obstructive for youth start when they are teenagers. School is an important place for ...

  stosując format: