Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BUJNIEWICZ
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Stężenie prokalcytoniny i cytokin w surowicy krwi dzieci z zaostrzeniem nawracających zakażeń dróg moczowych.
Tytuł angielski: Concentration of serum procalcitonin and cytokines in children with reccurrent urinary tract infection.
Autorzy: Bujniewicz Eugenia, Woś Halina, Duda Iwona, Ubik Bożena, Darmolińska Bożena, Cichos Bożena, Grychtoł Maria
Źródło: Diagn. Lab. 2002: 38 (3) s.293-297, tab., bibliogr. 10 poz., sum.
Sygnatura GBL: 305,135

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • nefrologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: W surowicy 46 dzieci (w wieku od 2 miesięcy do 16 lat) badano stężenie PCT metodą immunoluminometryczną i cytokin prozapalnych (IL-1á, IL-1 ra, IL-6, sIL-6 r) metodą ELISA. 39 dzieci wykazywało objawy zaostrzenia w przebiegu nawracającego zakażenia dróg mmoczowych. Grupę odniesienia stanowiło 7 dzieci bez aktualnych cech zakażenia. U około połowy dzieci chorych zaobserwowano niewielkie podwyższenie stężenia PCT, IL-1ra i sIL-6r w surowicy wobec grupy kontrolnej. Stężenie IL-1á we krwi pozostawało przeważnie niewykrywalne, a surowicza IL-6 była najczęściej nie podwyższona. Badane parametry okazały się przydatne w diagnostyce zaostrzeń nawracających zakażeń dróg moczowych jedynie u dzieci z wyjątkowo ciężkim przebiegiem choroby i/lub obejmującym również tkankę nerkową.

  Streszczenie angielskie: In serum of 46 children (aged 2 month - 16 years) the concentrations of PCT (by immunoluminometric assay) and inflammatory cytokines IL-1á, Il-1 ra, IL-6, sIL-6r (by ELISA method) were investigated. 39 children manifested the symptoms of exacerbation in course of reccurent urinary tract infection. 7 children without the symptoms of infection were the control group. The concentration of serum PCT, sIL-6r and IL-1ra were slightly higher in children with exacerbation of the ill, but the levels of serum IL-1á were mostly undetectable and the results of IL-6, most often contained in the range of reference values. The investigated parameters are useful in diagnostic of extracerbation of recurrent urinary tract infection only at children with exceptional heavy course of disease or when renal failure be associated.


  2/2

  Tytuł oryginału: Współdziałanie układu immunologicznego z neuroendokrynowym - znacząca rola interleukiny-1 (IL-1) i á-) endorfiny(BE).
  Tytuł angielski: Interaction between immunological and neuroendocrinological systems - important role of interleukin-1 (IL-1) and á-endorfin (BE).
  Autorzy: Bujniewicz Eugenia
  Źródło: Diagn. Lab. 2002: 38 (2) s.223-236, il., bibliogr. 76 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,135

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • endokrynologia
 • neurologia

  Streszczenie polskie: Współdziałanie układu immunologicznego z neuroendokrynowym jest możliwe, gdyż rozmawiają one we wspólnym biochemicznym języku. Komórki układu immunologicznego mają bowiem receptory dla hormonów i neuropeptydów a w układzie neuroendokrynowym są obecne receptory dla cytokin. Ponadto w układzie odpornościowym są produkowane niektóre hormony i neuropeptydy, tak jak w układzie neuroendokrynowym są synttyzowane cytokiny. Wśród wielu cytokin zaangażowanych w tej interakcji jedną z najważniejszych ról pełni interleukina-1, a wśród hormonów i neuropeptydów á-endorfina i hormony osi podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczowej. Wymienione powyżej parametry, wydzielane zarówno w układzie immunologicznym jak i neuroendokrynowym, dzięki auto-, para-, i endokrynnym możliwościom działania, prowadzą drogami wstępującymi i zstępującymi, do między układowego współdziałania, niezbędnego do skutecznej walki z patogenem.

  Streszczenie angielskie: Interaction between immunological and neuroendocrinological systems is possible because they speak in the same biochemical language (Blalock). There are receptors to neuropeptides and neurotransmiters on the immunological cells and the receptors to cytokines are present on euroendocrine cells. In another hand the immunological cells can synthetized hormones and neuropeptides whereas the cells of neuroendocrinological systems synthetise cytokines. The important role among many cytokines act IL-1 and among hormones and neuropeptides á-endorphin and hormones of HPA. Those paraemters, which are sythetized and secreted in immunological and neuroendocrinological systems, act by auto-, para-, or endocrine manner, on afferent and defferent ways, generate intersystems activity in protection against pathogens.

  stosując format: