Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BUHL
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Analiza wybranych proporcji pierwiastków śladowych w surowicy krwi i w bioptatach tkankowych u chorych z brodawczakiem krtani oraz przewlekłym przerostowym zapaleniem krtani.
Tytuł angielski: Analysis of selected proportions of trace elements in blood serum and in tissue bioptates in patients with laryngeal papilloma and with chronic hypertrophic laryngitis.
Autorzy: Olszewski Jurek, Latusiński Jacek, Buhl Franciszek, Kita Andrzej, Zagrzejewski Bogdan
Źródło: Prz. Wojsk.-Med. 2002: 44 (3/4) s.207-213, il., bibliogr. 12 poz., sum.
Sygnatura GBL: 304,530

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Badaniami objęto 51 chorych (34 mężczyzn i 17 kobiet) w wieku 39-58 lat, których podzielono na 3 grupy: I - 11 chorych z brodawczakiem krtani wieku dorosłego, II - 20 chorych z przewlekłym przerostowym zapaleniem krtani, III - 20 chorych ze skrzywieniem przegrody nosa (grupa porównawcza). Oznaczenia pierwiastków dokonano w Zakładzie Chemii Analit. Uniwersyt. Śląskiego w Katowicach stosując metodę spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem w plazmie sprzężonej indukcyjnie (ICPA-ES). Badany stosunek średniego stężenia cynku do miedzi w surowicy krwi u badanych chorych przedstawiał się następująco w I - 0,27, II - 0,24 oraz w III - 0,58, natomiast w bioptatach tkankowych, odpowiednio: 4,91, 3,01 oraz 76,45. Stosunek średniego stężenia sodu do magnezu w surowicy krwi w badanych grupach wynosił: I - 205,91, II - 204,03 i III - 205,85, a w bioptatach tkankowych, odpowiednio 63,57, 56,37 i 10,65. Z kolei stosunek średniego stężenia wapnia do magnezu w surowicy krwi u badanych chorych było następujące: w grupie I - 6,23, w grupie II - 6,21 i w grupie III - 6,01, natomiast w bioptatach tkankowych, odpowiednio: 6,71, 6,38 i 1,21. Proporcje średniego stężenia wapnia do żelaza w surowicy krwi i w bioptatach tkankowych u badanych grup chorych, odpowiednio wynosiły: I - 36,16 i 2,95, II - 28,40 i 1,91 oraz w grupie III - 46,88 i 11,27. Wreszcie stosunek średniego stężenia żelaza do miedzi w surowicy krwi i w bioptatach tkankowych u badanych grup chorych przedstawiał się następująco: w I - 2,54, i 83,23, w II - 2,71 i 61,93 oraz w II - 2,10 i 136,48.

  stosując format: