Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BUGAJ
Liczba odnalezionych rekordów: 8Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/8

Tytuł oryginału: Znaczenie cierpienia i współczucia w buddyzmie mahajana.
Tytuł angielski: The meaning of pain and compassion in Mahajana Buddhism.
Autorzy: Bugaj Rafał
Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (1) suppl. 1 s.149-157, bibliogr. 15 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Człowiek, medycyna, kultura fizyczna Wrocław 25-26.04. 2002
Sygnatura GBL: 313,451

Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Ponad dwa i pół tysiąca lat tradycji spowodowało przemiany w religii buddyjskiej - zarówno w wyniku sporów doktrynalnych, jak i stykania z różnymi środowiskami kulturowymi. Powoduje to wiele trudności w ocenianiu buddyzmu jako jednolitego systemu religijnego - podobne zresztą trudności stwarzają także inne religie o długiej historii, np. chrześcijaństwo. Trudności są tym większe, że w buddyzmie - po śmiercu Buddy Gautamy - nie powstała instytucja rozwiązująca spory doktrynalne (podobna do papiestwa w katolicyzmie). W wyniku przemian możemy dzisiaj wyróżnić dwa podstawowe odłamy; hinajanę (czyli Mały Wóz lub Małą Drogę), mahajanę (Wielki Wóz, Wielką Drogę). Pierwsza tradycja zwana również therawadą (nauką starszych) najbliższa jest w swoich założeniach teoretycznych buddyzmowi pierwotnemu. Mahajana natomiast jest znacznie bardziej zróżnicowana wewnętrznie i podzielona na mniejsze odłamy, z których współcześnie największymi są: buddyzm tybetański - wadżrajana (Diamentowy Wóz) oraz Zen. W buddyzmie hinajana centralną postacią jest tzw. arhat (święty) - mnich, który osiągnął już stan Buddy, czyli nirwanę i nie odrodzi się już nigdy, ale żyje jeszcze, aby ostatecznie wygasić karmiczne skutki uczynków. Przypominać ma to koło, obracające się jeszcze, mimo że nie jest już napędzane. W buddyzmie mahajana najważniejsza postać to bodhisattwa (dosł. istota przebudzona). Jest to oświecony, który odkłada moment własnego wyzwolenia, dopóki wszystkie stowrzenia nie osiągną nirwany. ...

  Streszczenie angielskie: Over two thousand and five hundred years of tradition caused transformations in Buddhism. There are several reasons for them - doctrinal disagreement and contact with different cultural environments seem to be the most important. This is the cause of many problems iwth describing of Buddhism as a uniform religious and ethical system. Similar issues appear in other religions with long history e.g. Christianity. All the more, no institution that would solve doctrinal doubts (similar to papal institution in Catholicism) appeared in Buddhism after Buddha Gauthama's death. As teh results of changes, today we can distinguish two basic (principal) traditions: Hinayana and Mahayana. Hinayana also called Theravada is the most congenial with original (early) Buddhism in question of theoretical guidelines. Mahayana is much more diverse and divided into smaller parts, of which TIbetan Buddhism and Japanese Zen are the most popular. The main figure in hinayana is Arhat (saint). It is a monk who has achieved nirvana and will never come back to life again. But at present Arhat is still living to end completely the karmic effects of deeds. It reminds the wheel, which is still turning although it is no longer dirven (like in a bicycle) or fire, which is extinguished but we can still see the smoke. The most important figure in Mahayana Buddhism is Bodhisattva (compassionate being). It is someone enlightened who decides to stay in the world, full of pain and suffering because of ...


  2/8

  Tytuł oryginału: Synthesis and biological activity of Nŕ-[4-[N-(3,4-dihydro-2-methyl-4-oxo-6-quinazolinyl)methyl]-N-propargylamino]phenylacetyl]-L-gluatimic acid.
  Autorzy: Kusakiewicz-Dawid Anna, Bugaj Marta, Dzik Jolanta M., Gołos Barbara, Wińska Patrycja, Pawełczak Krzysztof, Rzeszotarska Barbara, Rode Wojciech
  Źródło: Acta Bioch. Pol. 2002: 49 (1) s.197-203, il., tab., bibliogr. [17] poz. - 8 Międzynarodowe Sympozjum pt. Aspekty molekularne chemioterapii Gdańsk 09. 2001
  Sygnatura GBL: 303,116

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: 2-Deamino-2-methyl-N10-propargyl-5,8-dideazafolic acid (ICI 198583) is a potent inhibitor of thymidylate synthase. Its analgue, Nŕ-[4-[N-[(3,4-dihydro-2-methyl-4-oxo-6-quinazoliny)methyl]-N-propargylamino]phenylacetyl]-L]glutamic acid, containing p-aminohenylacetic acd residue substituting p-aminobenzoic acid residue, was synthesized. The new analogue exhibited a moderately potent thyidylate synthase inhibition, of linear mixed type vs. the cofactor, N1,10-methylenetetrahydrofolate. The Ki value of 0.34 ćM, determined with a purified recombinant rat hepatoma enzyme, was about 30-fold higher than that reported for inhibition of thymidylate synthase from mouse leukemia L1210 cells by ICI 198583 (Hughes et al., 1990, J. Med. Chem. 33, 3060). Growth of mouse leukemia L5178Y cells was inhibited by the analogue (IC50 = 1.25 mM) 180-fold weaker than by ICI 198583 (IC50 = 6.9 ćM).


  3/8

  Tytuł oryginału: Problemy psychologiczne w rehabilitacji.
  Tytuł angielski: Psychologic problems in rehabilitation.
  Autorzy: Bugaj Rafał
  Źródło: Fizjoterapia 2002: 10 (1) s.66-77, bibliogr. 20 poz., sum. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,222

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Z psychologicznego punktu widzenia w rehabilitacji mniej ważne mogą się okazać: rodzaj czy rozmiar niepełnosprawności - ważniejsze są konsekwencje jakie ograniczenie sprawności somatycznej niesie dla funkcjonowania psychicznego i społecznego jednostki. Z tej perspektywy niepełnosprawność biologiczna będzie traktowana przede wszystkim jako predyspozycja do znajdowania się przez jednostkę w tzw. sytuacjach problemowych. Środowisko społeczne jest bowiem zorganizowane tak, aby przede wszystkim spełniać oczekiwania i potrzeby ludzi zdrowych. Środowisko społeczne zwykle nie uwzględnia możliwości i ograniczeń osób niepełnosprawnych. Niepełnosprawni mają więc do wyboru: wyłączenie się z życia społecznego i pogrążenia się w świecie własnej niepełnosprawności albo też czynny udział w życiu społecznym, co jednak wymaga dużego wysiłku zarówno fizycznego, jak i psychicznego oraz wiązać się może z licznymi stresami i frustracją. Obecnie istnieje tendencja do silnego lansowania modelu integracyjnego jako najbardziej korzystnego zarówno dla niepełnosprawnych jak i zdrowych. Dopóki jednak nie zmienią się ogólne zasady funkcjonowania społecznego (przezwyciężenie uprzedzeń, wzrost świadomości społecznej) model integracyjny nie odniesie pełnego sukcesu.


  4/8

  Tytuł oryginału: Nietolerancja wysiłku u dzieci chorych na astmę oskrzelową, a obiektywna ocena wydolności oddechowej po wysiłku.
  Tytuł angielski: Effort intolerance in children with asthma and objective assessment of the lung function after exercise.
  Autorzy: Kycler Zdzisława, Alkiewicz Jerzy, Bręborowicz Anna, Bugaj Urszula
  Źródło: Nowa Pediatr. 2002: 6 (4) s.227-231, il., tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,366

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to assess the lung function after exercise in children with asthma diagnosis who suffered from effort intolerance. We examined 92 children (aged 5-18 years old) with mild and moderate asthma. Excercise challenge was performed on traedmill set and consisted of 6-8 minutes long running at 85 p.c. of maximal predicted heart rate for age. The patients were eligibled if FEV1 on admission was at least 70 p.c. of predicted value. Before the exercise test spirometric parameters of most children were situated within 80-120 p.c. of normal value. Positive excercise test (based on decrease of any spirometric parameters below a describing air flow) was observed in 20 children (21.7 p.c.). Decrease of FEV1 of more than 15 p.c. of initial value was found in 19,6 p.c., 10-15 p.c. in 8,7 p.c., 5-10 p.c. in 21,7 p.c. of evaluated children; decrease of less than 5 p.c. was noticed in 39,1 p.c. of children. The PEF value fall of more than 15 p.c. concerned 34,8 p.c. patients, 10-15 p.c. - was revealed in 21,7 p.c., 5-10 p.c. in 11,9 p.c., 5 p.c. in 20,7 p.c. The lowest mean values of measured spirometric parameters were observed at 5th minute after excercise test. Twelve children needed short acting beta, agonist to reverse excercise induced obstruction. We found significant discrepancy between the asthmatic patients feeling of excercise intolerance and tru asthma exacerbation after effort. Excercise intolerance, reported by children suffering from astma should be verified by excercise test.


  5/8

  Tytuł oryginału: Zastosowanie nowych, roślinnych składów inhalacyjnych w leczeniu nawracających nieżytów gardła u dzieci.
  Tytuł angielski: Application of new plant-originated inhaled compositions in the treatment of recurrent pharyngitis in children.
  Autorzy: Alkiewicz Jerzy, Kędzia Bogdan, Zawadzka Danuta, Łasecka Katarzyna, Podstawski Zenon, Bugaj Urszula
  Źródło: Nowa Pediatr. 2002: 6 (4) s.239-242, tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,366

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.

  Streszczenie angielskie: In the treatment of recurrent pharyngitis in children applied 2 new inhaled compositions comprising mainly ethereal oils. Applied inhalation treatment with both compositions resulted in marked physical improvement in children's health condition. Inhalations with saline solutions, which were sumultaneously going on, led to only slight physical improvement. It was also revealed that both new inhaled compositions led to intense elimination of bacterial pathogens from throats of the examined children, they were replaced by normal bacterial flora. The results of carried out studies show that new plantoriginated inhaled compositions may be used in treatment of children with recurrent pharyngitis.


  6/8

  Tytuł oryginału: Effect of adrenergic antagonists and cyclooxygenase inhibitors on the nicotine-induced hypothalamic-pituitary-adrenocortical activity.
  Autorzy: Gądek-Michalska A[nna], Bugajski J., Bugajski A.J., Głód R.
  Źródło: J. Physiol. Pharmacol. 2002: 53 (2) s.275-287, il., bibliogr. 24 poz.
  Sygnatura GBL: 302,092

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Nicotine is a potent stimulus for the hypothalamic-pituitary-adrenal (HPA) axis. Systemic nicotine acts via central mechanisms to stimulate by multiple pathways the release of ACTH from the anterior pituitary corticotrops and corticosterone from the adrenal cortex. Nicotine may stimulate indirectly the hypothalamic paraventricular nucleus, the site of the corticotropin-releasing hormone (CRH) neurons which activates ACTH release. In the present studies an involvement of adrenergic systeman dprostaglandins synthesized by constitutive cyclooxygenase (COX-1) and inducible cyclooxygenase (COX-2) in the nicotine-induced HPA response in rats was investigated. Nicotine (2.5-5 mg/kg i.p.) significantly increased plasma ACTH and corticosterone levels measured 1 hr after administration. Adrenergic receptor antagonists or COX inhibitors were injected i.p. 15 min prior to nicotine and the rats were decapitated 1 hr after the last injection. Prazosin (0.01-0.1 mg/kg), an ŕ1-adrenergic antagonist, significantly decreased th enicotine-evoked ACTH and corticosterone secretion. Yohimbine (0.1 - 1.0 mg/kg), an ŕ2-adrenergic antagonist, moderately diminished ACTH response, and propranolol (0.1 - 10 mg/kg), a á-adrenergic antagonist, did not significantly after the nicotin-induced hormones secretion. Pretreatment with piroxicam (o.2-2.0 mg/kg), a non-selective COX inhibitor significantly diminished ACTH response. These results indicate that systemic nicotine stimulates the HPA axis indirectly, and both adrenergic system ...


  7/8

  Tytuł oryginału: Effect of constitutive- and inducible-cyclooxygenase in the carbachol-induced pituitary-adrenocortical response during social stress.
  Autorzy: Bugajski J., Gądek-Michalska A., Bugajski A. J.
  Źródło: J. Physiol. Pharmacol. 2002: 53 (3) s.453-462, il., bibliogr. 24 poz.
  Sygnatura GBL: 302,092

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Acetylcholine potently stimulates the hypothalamic-pituitary-adrenal (HPA) axis. Cholinergic receptor agonist carbachol, given intraperitoneally (i.p.) or into the lateral cerebral ventricle (i.c.v.) to non-anesthetized racts via multiple pathways to stimulate the HPA axis. The present study sought to determine 1) the functional selectivity of carbachol for cholinergic muscarinic and/or nicotinic receptors involved in the stimulation of HPA axis; 2) the involvement to prostaglandins (PGs) generated by constitutive and inducible cyclooxygenase (COX-1 and COX-2) in the carbachol-induced ACTH and corticosterone secretion in non-stressed rats and animals exposed to social crowding stress for 7 days (24 per a cage for 6). Carbachol was given i.c.v. or i.p and cholinergic receptor antagonists or cyclooxygenase isoenzyme antagonists were given by the same routes 15 min earlier. One hour after the last injection trunk blood was taken for ACTH and corticosterone determinations. Atropine (0.1 ćg i.c.v.), a cholinergic receptor antagonist , totally abolished the carbachol (2 ćg i.c.v.) - induced ACTH and corticosterone secretion and mecamylamine (20 ćg i.c.v.), a selectiove nicotinic receptor antagonist, did not affect this secretion. This finding indicates that carbachol functions as a selective central cholinergic muscarinic receptor agonist for the HPA axis stimulation. Crowding stress significantly diminished the carbachol (0.2 mg/kg i.p.)-induced plasma ACTH and corticosterone levels measured 1 hr after administration. ...


  8/8

  Tytuł oryginału: Involvement of prostaglandins in the nicotine-induced pituitary-adrenocortical response during social stress.
  Autorzy: Bugajski J., Gądek-Michalska A., Bugajski A. J.
  Źródło: J. Physiol. Pharmacol. 2002: 53 (4 p. 2) s.847-857, il., bibliogr. 31 poz.
  Sygnatura GBL: 302,092

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: The present study examined the functional selectivity of nicotine for nicotinic acetylcholine receptors in the stimulation of the hypothallamic-pituitary-adrenal (HPA) axis, the effect of social crowding stress on HPA response to nicotine and the involvement of prostaglandins synthesized by constitutive cyclooxygenase (COX-1) and inducible cyclooxygenase (COX-2) in the nicotine-induced HPA response in rats crowded (24 per a box instead 7) for 7 days. Nicotine (2.5-5.0 mg/kg i.p.) significantly increased plasma ACTH and corticosterone levels measured 1 h after administration. Mecamylamine (50 mg i.c.v.), a selective nicotinic receptor antagonist, atropine (0.1 mg/kg i.p.) a non-selective cholinergic receptor antagonist, or COX inhibitors were injected 15 min prior to nicotine and the rats were decapitated 1 h after the last injection. Mecamylamine abolished the nicotine-induced ACTH response and significantly deminished corticosterone response. Atropine did not alter ACTH response and modestly diminished corticosterone response to nicotine. Crowding stress significantly impaired the nicotine-evoked ACTH and corticosterone secretion. Pretreatment with piroxicam (0.2-2.0 mg/kg), a COX-1 inhibitor, considerably diminished the nicotine-induced ACTH and corticosterone secretion in control and crowded rats. Compound NS-398 (0.2-5.0 mg/kg), a selective COX-2 blocker, did not markedly alter the nicotine-induced hormones secretion in either control or stressed rats. Indomethacin (2 mg/kg), a non-selective COX inhibitor diminished significantly, but to a lesser extent than...

  stosując format: