Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BUDA
Liczba odnalezionych rekordów: 10Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/10

Tytuł oryginału: Mikrobiologiczna analiza wyników posiewów krwi.
Tytuł angielski: Microbiological analysis of blood cultures.
Autorzy: Budak Alicja, Filip Elżbieta, Wodziński Paweł
Źródło: Med. Dośw. 2002: 54 (1) s.75-86, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,458

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • in vitro

  Streszczenie polskie: W przypadku podejrzenia bakteriemii, jednym z podstawowych badań są posiewy krwi. Celem naszych badań była analiza mikrobiologiczna 11170 próbek krwi pobranych od chorych hospitalizowanych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym, im. L. Rydygiera w Krakowie w okresie od 1997 do 2000 roku. Odsetek wyników dodatnich, odpowiadających wykryciu drobnoustrojów o znaczeniu klinicznym wynosił 16,9 proc.

  Streszczenie angielskie: The aim of our investigations was the microbiologica analysis together with the evaluation of sensitivity of bacteria frequently isolated from blood cultures. Blood samples were taken from patients with symptoms suggesting bacteremia in Rydygier's Hospital in Cracow. A total of 11170 blood samples taken from 1997 to 2000 were tested. Automatic VITAL system (bioMerieux) was applied to culture and detected microorganisms. Bacteria were identified by ATB system (bioMerieux). Susceptibility was detected by ATB and disc diffusion method. Percentage of positive results relating to detection of microorganisms of clinical significance was 16.9 p.c. (1891 cultures). Staphylococcus spp. (Staph. epidermidis in range 22.8 p.c. to 21.9 p.c.), Enterococcus spp. and Streptococcus spp. were most frequently isolated species among aerobic Gram-positive bacteria. In 2000, compared to 1997 the number of isolates of MRSA increased considerably (from 1.8 p.c. to 6.8 p.c.). In blood infections the increase of frequency of E. coli bacteria was also noted: 6.1 p.c. and 11.4 p.c. in 1997 and 2000, respectively. Among non-fermentant bacilli the percentage of occurrence of P. aeruginosa in the period of 4 years was comparable in the range 7.3 p.c. in 1997 to 7.2 p.c. in 2000. The increase in the frequency of blood infections of A. baumanii was also noticed (respectively from 4.8 p.c. to 9.9 p.c.). Susceptibility of P. aeruginosa strains to selected á-lactame antibiotics and aminoglycosydes increased in 2000 in comparison to 1999. A. baumanii strains were 1000 p.c. sensitive only to imipenem.


  2/10

  Tytuł oryginału: Extent of, and factors associated with, delay to hospital presentation in patients with acute coronary disease (the GRACE registry).
  Autorzy: Goldberg Robert J., Steg Philippe Gabriel, Sadiq Immad, Granger Christopher B., Jackson Elizabeth A., Budaj Andrzej, Brieger David, Avezum Alvaro, Goodman Shaun
  Źródło: Am. J. Cardiol. 2002: 89 (7) s.791-796, il., tab., bibliogr. 15 poz.
  Sygnatura GBL: 304,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Our primary study aim was to examine extent of, and factors associated with, delay in seeking medical care in a large multinational registry of patients with acute myocardial infarction (AMI) and unstable angina pectoris. A secondary goal was to examine the relation between duration of prehospital delay and receipt and timing of coronary reperfusion strategies. Investigators from 14 countries are participating in the Global Registry of Acute Coronary Events (GRACE) project. The study sample consisted of 3,693 patients with ST-segment elevation AMI, 2,935 with non-ST-segment elevation AMI, and 3,954 patients with unstable angina hospitalized between 1999 and 2001. The average and median delay times were longest in patients with non-ST-segment elevation AMI (6.1 and 3.0 hours, respectively) followed by patients with unstable angina (5.6 and 3.0 hours) and those with ST-segment elevation AMI (4.7 and 2.3 hours). Approximately 41 p.c. of patients with ST-segment elevation AMI presented to the 94 study hospitals within 2 hours of the onset of acute coronary symptoms; the compared with approximately one third of patients with non-ST-segment elevation AMI and unstable angina. Several demographic and clinical characteristics were associated with prehospital delay. In patients with ST-segment elevation AMI, duration of prehospital delay was inversely related to the receipt of thrombolytic therapy, but was inconsistently related to the use pf percutaneous coronary interventions. The results of this study demonstrate that a large proportion of patients continue to exhibit prolonged delay in seeking medical care after the onset of acute coronary symptoms and remain in need of targeted educational efforts to reduce extent of delay.


  3/10

  Tytuł oryginału: Długotrwała dysfunkcja protezy mitralnej leczona skutecznie fibrynolizą.
  Tytuł angielski: Prosthetic mitral valve chronic thrombosis - a case report.
  Autorzy: Rezler Joanna, Wąsek Wojciech, Zaborska Beata, Maciejewski Paweł, Budaj Andrzej
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (6) s.641-643, il., bibliogr. 4 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: A case of a 71-year-old female with thrombosis of the prosthetic mitral valve complcated by pulmonary oedema is described. The diagnosis was confirmed by transoesophageal echocardiography (TEE). The patient received heparin followed by streptokinase infusion which restored the normal funciotn of the prothetic valve with thrombus disappearance confirmed by TEE.


  4/10

  Tytuł oryginału: Charakterystyka grzybów izolowanych z żołądka u chorych z wrzodami oraz z przewlekłym zapaleniem błony śluzowej.
  Tytuł angielski: Characteristic of fungi isolated from stomach at patients with gastric ulcers and chronic gastritis.
  Autorzy: Budak Alicja, Trojanowska Danuta, Zwolińska-Wcisło Małgorzata, Bucka Anna, Borecka Bogusława
  Źródło: Mikol. Lek. 2002: 9 (1) s.7-12, il., tab., bibliogr. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,181

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wstęp: Występowanie kolonizacji grzybiczej wrzodów żołądka dotyczy 30-50 proc. populacji chorych z endoskopowo rozpoznanym wrzodem żołądka. Badania potwierdziły, że kolonizacja grzybicza blony śluzowej żołądka wpływa na proces gojenia wrzodu żołądka. Cel pracy: Celem przeprowadzonych badań była: 1) ocena występowania grzybów w materiałach klinicznych pobranych z żołądka od chorych z wrzodem żołądka oraz przewlekłym zapaleniem błony śluzowej żołądka, 2) określenie aktywności proteolitycznej izolowanych szczepów grzybów - jednego z czynników patogenności Candida spp. Materiał i metody: Badaniem mikologicznym objęto 29 chorych z wrzodem żołądka oraz 60 z przewlekłym zapaleniem błony śluzowej żołądka. Zbadano 261 próbek pobranych podczas badania endoskopowego. Stężenie grzybów w materiałach klinicznych (CFU/ml) określono na podstawie badania ilościowego. Identyfikację grzybów przeprowadzono, stosując: podłoże Albicans ID 2 oraz testy ID 32C odczytywane w systemie ATB (bioM‚rieux). Do określenia aktywności proteolitycznej szczepów candida zastosowano metodę spektrofotometryczną. Pomiar absorpcji supernatantów badanych szczepów odczytywano w spektrofotometrze przy długości fali 380 nm. Wyniki: U 20,7 proc. chorych z wrzodem żołądka oraz 5 proc. z przewlekłym zapaleniem błony śluzowej żołądka stwierdzono klinicznie istotne stężenie grzybów, odpowiadające ň10**5 CFU/ml. W badaniu mikologicznym 85 próbek pobranych od chorych z wrzodem żołądka wyhodowano grzyby z gatunków: C. ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: Fungal colonization of the stomach ulcer occurs in 30-50 p.c. of the patients with stomach ulcer which is endoscopically recognized. The investigations confirmed that fungal colonization of the mocous membrane of the stomach influences healing of stomach ulcer in delaying this process. Aim: The aim of the imvestigations was: the estimation of the occurrence of fungi in samples taken from patients suffering from stomach ulcer and chronic inflammation of the mucous membrane (gastritis) and the estimation of proteinase activity of isolted strains which is one of the mechanisms of virulence in Candida strains. Material and methods: The samples were collected from 29 patients with stomach ulcer and 60 person suffering from gastritis. 261 samples taken endoscopically were investigated. The fungal concentration in all samples was estimated on the basis of quantitative investigation. In the identification of isolated fungi the ollowing tests were used: Albicans ID 2 and test ID 32 ATB system (bioM‚rieux). In the estimation of the proteinase activity of Candida strains the spectrophotometric method was used. The absorbance measurements of the culture supernatants were carried out at wave lengh 280 nm in spectrophotometer. The pathognomic significant fungal concentration amounting to ň 10**5 CFU/ml was found in 20.7 p.c. patients with stomach ulcer and in 5 p.c. with gastritis. In 85 samples taken from patients with ulcer the following species were isolated: C. ...


  5/10

  Tytuł oryginału: Prawa tętnica wieńcowa - atypowo położona. Trudności leczenia inwazyjnego.
  Tytuł angielski: Progression of atherosclerosis in the right coronary artery anomalously originating from aorta above the left sinus of Valsalva.
  Autorzy: Buda Stanisław, Dudek Dariusz, Janion Marianna, Wożakowska-Kapłon Beata, Krzyżak Paweł, Gutkowski Wojciech, Polewczyk Anna
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (9) s.258-260, il., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: We present a case of a sixty-one-year-old patient with multiple with multiple coronary heart disease risk factors who had recurrent angina. Coronary angiography revealed occlusion of the anomalous right coronary artery originating above the left sinus of Valsalva. The patient was successfully revascularized by PCI - the procedure required a wide selection of catheters, wires and turned out to be very challenging from the technical point of view. The patient remains in good clinical condition since the procedure.


  6/10

  Tytuł oryginału: Analiza porównawcza metod stosowanych w ocenie wrażliwości grzybów z rodzaju Candida na leki przeciwgrzybicze.
  Tytuł angielski: Comparative analysis of methods used in the estimation of the sensitivity of Candida species to antifungal drugs.
  Autorzy: Budak Alicja, Zwolińska-Wcisło Małgorzata, Bucka Anna, Trojanowska Danuta, Bogusz Bożena
  Źródło: Mikol. Lek. 2002: 9 (2) s.83-92, il., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,181

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Wstęp: Wprowadzenie do praktyki laboratoryjnej różnych metod określających w warunkach in vitro wrażliwość grzybów drożdżopodobnych na leki przeciwgrzybicze spowodowało konieczność ich standaryzacji w celu uzyskania porównywalnych wyników. Cel pracy: Analiza porównawcza wrażliwości wybranej grupy szczepów Candida na leki przeciwgrzybicze przy zastosowaniu różnych metod stosowanych w diagnostyce mikologicznej. Materiał i metody: Określono wrażliwość na amfoterycynę B, 5-fluorocytozynę, ketokonazol, mikonazol i flukonazol 50 szczepów z gatunków: C. albicans (17), C. tropicals (7), C. krusei (6) oraz C. glabrata (20). Zastosowano porównawczo metody rozcieńczeniowe: system ATB (bio-M‚rieux), Fungi-test (Sanofi Diagnostics Pasteur), oraz metody dyfuzyjne z zastosowaniem krążków (Mast Diagnostica), E-testy (AB Biodisk). Wyniki: Porównując wrażliwość szczepów z różnych gatunków Candida, stwierdzono różnice w zależności od zastosowanej metody, zwłaszcza w odniesieniu do gatunkow nie-albicans. Niniejsze badania zwróciły uwagę na możliwość usyskania fałszywie dodatniego wyniku przy oznaczaniu wrażliwości na flukonazol C. albicans oraz C. glabrata w zależności od metody. Wnioski: Niniejsze badania wskazały na trudności, z jakimi zespół laboratorium może sie zetknąć przy interpretacji wyników. Analiza rezultatów badań potwierdziła wartość metod rozcieńczeniowych stosowanych do oceny wrażliwości szczepów na leki przeciwgrzybicze.

  Streszczenie angielskie: Introduction: Intodruction to the laboratory practice different methods to estimation in vitro the yearsts-like fungi sensitivity on the antifungal drugs caused the necessity of their standarization, with the aim to achieve comparable results. Objective: Comparative analysis of sensitivity of chosen Candida strain group to antifungal drugs using diferent methods applied in mycological diagnostics. Materilas and methods: The sensitivity of 50 strains from species: C. albicans (17), c. tropicalis (7), C. krusei (6), C. glabrata (20) to amphotericine B, 5-fluorocystosine, ketoconazole, miconazole, fluconazole has been determined. the dilution methods (system ATB bio-M‚rieux, Fungitest) and diffusion methods (disc-diffusion test and E-test) were comparatively applied. Results: Comparison f the sensitivity strains from different Candida species, gave rise to differences depending on the methods applied, especially in non-albicans species. Our investigations notified the possibility of getting false-positive results while determining the sensitivity of C. albicans and C. glabrata strains to fluconazole depending on the method applied. Conclusions: Our investigations pointed out the diffuculties which laboratory staff may encounter while interpreting results. Analysis of investigation results confirmed the value of dilution methods in the estimation the sensitivity of fungi to antifungal drugs.


  7/10

  Tytuł oryginału: Inhibitory enzymu konwertującego angiotensynę - prewencja i leczenie niewydolności serca.
  Autorzy: Budaj Andrzej
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 supl. 1: III Warszawskie Dni Farmakologii, Farmakoterapii i Farmakoekonomiki 2001 - materiały z konferencji s.19-22, tab., bibliogr. 25 poz. - 3 Warszawskie Dni Farmakologii, Farmakoterapii i Farmakoekonomiki Warszawa 06-08.06. 2001
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  8/10

  Tytuł oryginału: Wpływ zmian miażdżycowych w tętnicach szyjnych na wrażliwość baroreceptorów zatoki szyjnej u chorych po zawale serca : praca doktorska
  Autorzy: Kłosiewicz-Wąsek Beata, Budaj Andrzej (promot.).; Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, Szpital Grochowski Klinika Kardiologii w Warszawie
  Źródło: 2002, [1], 72 k., [12] k. tab. : il., tab., bibliogr. 164 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  9/10

  Tytuł oryginału: Porównanie spektralnych metod oceny wrażliwości baroreceptorów tętniczych i testu fenylefrynowego u chorych po zawale serca z obniżoną frakcją wyrzutową lewej komory.
  Tytuł angielski: Comparison between spectral and phenylephrine techniques in post-myocardial infarction patients with reduced left ventricular ejection fraction.
  Autorzy: Raczak Grzegorz, Daniłowicz Ludmiła, Figura-Chmielewska Monika, Kubica Jacek, Szwoch Małgorzata, Buda Piotr
  Źródło: Folia Cardiol. 2002: 9 (5) s.387-395, tab., bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,196

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp: Celem pracy jest zbadanie, czy wyniki wrażliwości baroreceptorów tętniczych (BRS), uzyskane za pomocą spektralnej analizy spontanicznej zmienności ciśnienia tętniczego i częstości akcji serca (wskaźniki LF-BRS, HF-BRS oraz Robbe-BRS), są zgodne z wynikami powszechnie akceptowanego testu fenylefrynowego (Phe-BRS) w stopniu wystarczającym, aby porównywane metody można było stosować w sposób zamienny. Materiał i metody: Badaniami objęto 72 kolejnych chorych w średnim wieku 51 ń 8 lat, po przebytym zawale serca, z obniżoną frakcją wyrzutową lewej komory (LVEF ó 40 proc.). przyjętych do kliniki w celu przeprowadzenia badań kontrolnych. Zgodność między porównywanymi wynikami oceniano za pomocą analizy korelacji , porównania srednich, jak również metod opisanych pzrez Blanda i Altmana. Wyniki: Wartość średnia Phe-BRS wyniosła w badanej grupie chorych 4,5 ń 3,4 ms/mm Hg. Wartości średnie LF-BRS i HF-BRS były znamiennie wyższe niż Phe-BRS, wynosząc odpowiednio 6,7 ń 5,3 ms/mm HG (p 0,05 ), 6,5 ń 4,9 ms/mm Hg (p 0,05), natomiast wielkość wskaźnika Robbe-BRS nie różniła się istotnie od Phe-BRS, wynosząc 4,3 ń 4,1 ms/mm Hg. Współczynniki korelacji liniowej między Phe-BRS a LF-BRS, HF-BRS i Robbe-BRS były znamienne (p 0,05) i wynosiły odpowiednio 0,56, 0,52 i 0,58. Zakresy zgodności i znormalizowane zakresy zgodności ocenianych metod w porównaniu z Phe-BRS wynosiły odpowiednio: od -7.3 do 12,1 ms/mm Hg i od - 104 proc. do 192 proc; od -7 do 9,3 ms/mm HG i od -140 ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: The aim of this study is to assess if the results of baroreflex sensitivity drawn from spectral analysis of blood pressure and heart rate variability (index LF-BRS, HF-BRS and Robbe-BRS) are consistent with commonly acceptable phenylephrine test (phe-BRS) in sufficient extent to use both compared methods interchangeably. Material and methods: The research included 72 consecutive patients, in mean age 51 ń 8 years, after myocardial infarction (LVEF ň 40 p.c.), hospitalized to carry out control tests. Compatibility between compared results was evaluated using correlation analysis, comparing mean values, and Bland's and Altman's methods as well. Results; The mean value of Phe-BRS amounted to 4,5 ń 3,4 ms/mm Hg in included patients' group. The mean values LF-BRS and HF-BRS were significantly higher than Phe-BRS, amounting 6.7 ń 5.3 ms/mm Hg (p 0.05, 6.5 ń 4.9 ms/mm Hg (p 0.005) respectively, Robbe-BRS ratio didn't differ significantly from it, amounting 4.3 ń 4.1 ms/mm Hg. The linear correlation coefficients between Phe-BRS and LF-BRS, HF-BRS and Robbe-BRS were significant (p 0.05) and amounted to 0.56; 0,52 and 0.58 respectively. The limits of agreement and the normalized limits of agreement spectral methods compared to Phe-BRS amounted: from -7.3 to 12.1 ms/mm Hg and from - 104 p.c. to 192 p.c.; from - 7 to 9.3 ms/mm Hg and from - 140 p.c to 198 p.c.; from -5.9 to 6.3 ms/mm Hg and from - 160 p.c. to 148 p.c. respcectively. It was additionally ...


  10/10

  Tytuł oryginału: Ocena wrażliwości baroreceptorów tętniczych za pomocą nowej metody spektralnej u chorych z dysfunkcją lewej komory serca.
  Tytuł angielski: Baroreflex sensitivity assessment by the new spectral method in patients with left ventricle dysfunction.
  Autorzy: Raczak Grzegorz, Pinna Gian Domenico, Figura-Chmielewska Monika, Daniłowicz Ludmiła, Szwoch Małgorzata, Kubica Jacek, Gorczyński Tomasz, Buda Piotr
  Źródło: Folia Cardiol. 2002: 9 (6) s.537-543, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,196

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp: W niniejszej pracy dokonano porównawczej oceny wrażliwości baroreceptorów tętniczych (BRS) badanej za pomocą testu fenylefrynowego (Phe-BRS) oraz nieinwazyjnej, spektralne analizy spontanicznej zmienności skurczowego ciśnienia tętniczego (SAP) i długość cyklu serca (HP). Nieinwazyjnej oceny BRS dokonywano za pomocą klasycznej metody Robbego, a także przy użyciu własnej modyfikacji tej metody, umożliwiającej ocenę BRS przy koherencji niższej niż 0,5. Materiał i metody: Badaniami objęto 86 chorych po dawno przebytym zawale serca, z frakcją wyrzutową lewej komory serca (LVEF) niższą niż 40 proc. Wyniki: Wskaźnik Robbe-BRS był niediagnostyczny u 45 proc. chorych, wartość średnia diagnostycznych wyników tego wskaźnika wynosiła 4,7 ń 5,3 ms/mm Hg, a w odniesieniu do Phe-BRS współczynnik korelacji, błąd systematyczny oraz zakres zgodności były równe odpowiednio 0,6 l, 0,02 i od -7,6 do 7,6 ms/mm Hg. Wskaźnik TFM-BRS był diagnostyczny u wszystkich chorych. Wartość średnia wyników tego wskaźnika w grupie 47 osób z koherencją większą od 0,5 wynosiła 4,1 ń 4,6 ms/mm Hg, a w odniesieniu do Phe-BRS współczynnik korelacji, błąd systematyczny oraz zakres zgodności w tej grupie były równe odpowiednio 0,61, 0,02 i od -7,6 do 7,6. Wartości tych samych parametrów w całej badanej grupie 86 chorych wynosiły 4,1 ń 4,7 ms/mm Hg oraz 0,63; -0,9 i od -7,5 do 5,5 ms/mm Hg. Korelacja wyników TFM-BRS i Robbe-BRS była bardzo silna (r = 0,98, p 0,05), a ich zakresy zgodności wąskie (od ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: In this study we compared the assessment of baroreflex sensitivity (BRS) evaluated by phenylephrine tests (Phe-BRS) and noninvasive spectral analysis of spontaneus variability of systolic arterial pressure (SAP) and heart period (HP). Noninvasive assessment of BRS was effected using classical Robbe's method and also using our own modification of this method, which enables assessment of BRS in the level of coherence below 0.5. Material and methods: The research included 86 patients who had myocardial infarction a long time ago, with left ventricle ejection fraction (LVEF) below 40 p.c. Results: Robbe-BRS ratio was nondiagnostic in 45 p.c. of patients, the mean value of diagnostic results of this index amounted to 4.7 ń 5.3 ms/mm Hg, correlation coefficient, bias and limit of agreement according to Phe-BRS amounted to 0.61, 0.02 and -7.6 to 7.6 ms/mm Hgrespectively. TFM-BRS was diagnostic in 100 p.c. of patients. The mean value of the results of this index in the group of 47 patients with coherence 0.5 amounted to 4.1 ń 4.6 ms/mm Hg, its correlation, systematic error and the limit of agreement according to Phe-BRS amounted 0.61; 0.002 and -7.6 to 7.6 ms/mm Hg respectively. The value of the same parameters in the whole group of 86 patients amounted 4.1 ń 4.7 ms/mm Hg and 0.63; -0.9 and -7.5 to 5.5. The corelation between TFM-BRS and Robbe-BRS results was very stron (r = 0.98; p 0.05), their limits of agreement - narrow (from -1 to 3 ms/mm Hg). ...

  stosując format: