Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BUCZYŁKO
Liczba odnalezionych rekordów: 10Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/10

Tytuł oryginału: Alergiczny nieżyt nosa.
Tytuł angielski: Allergic rhinitis.
Autorzy: Buczyłko Krzysztof
Źródło: Alerg. Astma Immunol. 2002: 7 supl. 2: Alergia, astma immunologia kliniczna: IV Konferencja Środkowo-Europejska: materiały naukowe s.111-115, bibliogr. 35 poz. - 4 Konferencja Środkowo-Europejska pt. Alergia, astma, immunologia kliniczna Łódź 12-15.06. 2002
Sygnatura GBL: 313,342

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/10

  Tytuł oryginału: Immunoterapia w alergii na sierść ssaków.
  Tytuł angielski: Immunotherapy in mammal dander allergy.
  Autorzy: Buczyłko Krzysztof, Antoniak Jadwiga, Bogusz Anna
  Źródło: Alerg. Astma Immunol. 2002: 7 supl. 1: Immunoterapia swoista chorób alergicznych: materiały naukowe IV Ogólnopolskiego Sympozjum "Immunoterapia swoista" s.22-25, bibliogr. 10 poz., sum. - 4 Ogólnopolskie Sympozjum pt. Immunoterapia swoista chorób alergicznych Ustroń 10-11.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,342

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Alergia oddechowa wobec białek ssaków nie jest rzadka, a jej częstość jest zbliżona do uczulenia na roztocze. Ekspozycja na sierść jest całoroczna. Najskuteczniejszym postępowaniem w alergii na ssaki jest unikanie kontaktu z istotnym ulubieńcem. Swoista immunoterapia może być wskazana w określonych sytuacjach.

  Streszczenie angielskie: Respiratory allergy to mannual proteins are not uncommon the frequency is like allergy to mites. Exposure to dander is perennial. The most effective management of mammal alergy is to avoid contact with the relevant pet. Specific immunotherapy may be indicated certain circumstances.


  3/10

  Tytuł oryginału: Różnice i podobieństwa diagnostyki i terapii specjalisty medycyny rodzinnej i alergologa.
  Tytuł angielski: Similarities and differences in diagnostics and therapy allergologist and primary medical care doctor.
  Autorzy: Buczyłko Krzysztof
  Źródło: Pol. Med. Rodz. 2002: 4 (3) s.321-322, 324-325, tab., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,549

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Praca jest poglądem autora na zasady diagnostyki i leczenia alergii. Przedstawiono niektóre praktyczne aspekty, zgodnie z aktualną wiedzą, takie jak: zbieranie wywiadu alergologicznego, badanie fizykalne, diagnostyka alergologiczna, prawidłowa interpretacja badań, odczulanie.

  Streszczenie angielskie: The paper reflects the author's view on certain guidelines on diagnois and therapy of allergy. Some practical aspects have been presented according to actual data as allergy history taking, physical examination, diagnostics in allergology, regular interpretation of examinations, immunotherapy.


  4/10

  Tytuł oryginału: Rehabilitacja w chorobach alergicznych układu oddechowego.
  Tytuł angielski: Rehabilitation in allergic diseases of respiratory system.
  Autorzy: Buczyłko Krzysztof, Lipka-Kociszewska Alicja, Chwała Cezary, Wagner Aneta, Miącz Małgorzata, Kociszewska-Kędzia Beata, Szafron-Michalik Janina, Antoniak Jadwiga
  Źródło: Prz. Wojsk.-Med. 2002: 44 (2) s.175-179, bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,530

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawili aktualny przegląd wiedzy na temat celów, zasad i metod szeroko pojętej rehabilitacji w przewlekłych chorobach alergicznych układu oddechowego. Omówiono ich skuteczność. Przedstawiono także tzw. alternatywne metody treningu oddechowego.

  Streszczenie angielskie: The authors presented the current survey of knowledge on aims, principles and methods of wideranging rehabilitation in chronic allergic diseases of respiratory system. Their effectiveness was discused. The authors also presented the so-called alternative methods of breathing training.


  5/10

  Tytuł oryginału: Ustny zespół uczuleniowy (UZU) - wartość diagnostyczna skórnych testów punktowych.
  Tytuł angielski: Oral allergy syndrome (OAS) - diagnostic value of skin prick tests.
  Autorzy: Buczyłko Krzysztof, Roczeń Halina, Wagner Aneta, Chwała Cezary, Węgrzyniak Karolina, Antoniak Jadwiga, Michalik Janina, Jażdżewska Jagoda, Kociszewska Beata
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (6) s.411-416, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają wyniki własnych badań alergologicznych dotyczących 58 chorych z UZU i pyłkowicą drzew wobec 27 chorych z izolowaną pyłkowicą drzew. Komercyjne testy punktowe ujawniły mniejszą przydatność diagnostyczną niż testy ze świeżych, surowych lub gotowanych pokarmów.

  Streszczenie angielskie: The authors presented results of allergological investigation concerning 58 patients with OAS and tree pollenosis versus 27 persons with isolated tree pollenosis. Commercial skin prick tests presented lower diagnostic usefulness, in comparison to test with fresh or boiled crude foods.


  6/10

  Tytuł oryginału: Nadwrażliwość na nikiel, chrom i kobalt jako przyczyna powikłań u pacjentów ortopedyczno-urazowych
  Autorzy: Szumlański Artur, Buczyłko Krzysztof, Weiss Waldemar
  Źródło: W: Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium - Bydgoszcz, 2002 s.356-359, il., bibliogr. 9 poz. - 34 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego pt. Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium Bydgoszcz 18-21.09. 2002
  Sygnatura GBL: 802,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  7/10

  Tytuł oryginału: Pollen calendar.
  Tytuł polski: Kalendarz pyleń.
  Autorzy: Buczyłko K., Wagner A.
  Źródło: Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol. 2002: 8 (2) s.90-97, il., tab., bibliogr. 18 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,209

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ochrona środowiska
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Kalendarz pyleń stanowi bardzo użyteczne narzędzie w alergologii. Przedstawiono niektóre praktyczne aspekty, zgodnie aktualnymi danymi, z uwzględnieniem sytuacji w poszczególnych regionach świata.

  Streszczenie angielskie: Pollen calendar is the very usefull tool in allergology. Some practical aspects have been presented according to actual data and to situation in the world regions.


  8/10

  Tytuł oryginału: Blokada nosa - objaw przewlekłego procesu alergicznego - patogeneza i leczenie.
  Autorzy: Buczyłko Krzysztof
  Źródło: Acta Pneumonol. Allergol. Pediatr. 2002: 5 (3) : Materiały IX Sympozjum Naukowo-Szkoleniowego "Postępy w zakresie diagnostyki i leczenia chorób alergicznych" s.73-75, bibliogr. 11 poz. - 9 Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe pt. Postępy w zakresie diagnostyki i leczenia chorób alergicznych Kraków 06-09.11. 2002
  Sygnatura GBL: 313,478

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  9/10

  Tytuł oryginału: Zapalenie zatok przynosowych - Paranasal sinusitis.
  Autorzy: Buczyłko Krzysztof, Lipka-Kociszewska Alicja, Kociszewska-Kędzia Beata, Roczeń Halina, Antoniak Jadwiga
  Źródło: Lekarz 2002 (5) s.26, 28-29
  Sygnatura GBL: 313,343

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  10/10

  Tytuł oryginału: Uczulenie na sierść zwierząt.
  Autorzy: Buczyłko Krzysztof, Bogusz Anna, Jażdzewska Jadwiga, Kociszewska Beata
  Źródło: Lekarz 2002 (2) s.23-25, bibliogr. 23 poz.
  Sygnatura GBL: 313,343

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: