Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BUCZEK
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Stawonogi w medycynie
Opracowanie edytorskie: Buczek Alicja (red.), Błaszak Czesław (red.).
Źródło: - Lublin, Wydaw. Drukarnia LIBER 2002, 306 s., [5] k. tabl. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 24 cm.
Sygnatura GBL: 735,291

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia


  2/5

  Tytuł oryginału: Zmiana wskaźników nadwagi u dzieci z obesitas simplex leczonych dietą redukcyjną w krótkim okresie obserwacji.
  Tytuł angielski: Changes in overweight indices in children with obesitas simplex treated with a reducing diet in a short-term study.
  Autorzy: Buczek Stella
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (5) s.403-409, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Otyłość prosta jest jednym z naczęściej występujących zaburzeń stanu odżywiania u dzieci. Stosowanie diety o obniżonej zawartości energii, zwłaszcza w dłuższym okresie prowadzi do obniżenia stopnia nadwagi. Poradnia dietetyczna zajmująca się m.in. przypadkami otyłości prostej jednak dość szybko traci kontakt z pacjentem (po jednej lub dwóch wizytach), dlatego celem pracy było stwierdzenie, czy możliwe jest prześledzenie zmian wskaźników nadwagi u dzieci i młodzieży w wieku 7 - 19 lat stosujących pod nadzorem Poradni Dietetycznej ICZMP dietę redukcyją przez krótki stosunkowo okres (2 - 3 miesięcy). Stwierdzono, że wpływ diety niskoenergetycznej na zmiany wskaźników nadwagi można obserwować już w bardzo wczesnym okresie. Pod wpływem zalecanej diety, mimo krótkiego okresu obserwacji, zauważono w poszczególnych grupach dzieci 7 - 10 lat, 11 - 15 lat, oraz powyżej 15 lat zmniejszanie się wskaźników nadwagi: masy o 3 - 7 proc., wskaźnika BMI o 4 - 7 proc., wskaźnika Queteleta o 4 - 7 proc. oraz stopnia nadwagi o 11 - 25 proc. Ocenę skuteczności postępowania dietetycznego u dzieci i młodzieży należy prowadzić śledząc zmiany nie tyle masy bezwzględnej, co raczej innych wskaźników nadwagi.

  Streszczenie angielskie: Overweight is one of the more frequent nutritional disorders in children. It was shown that a low calorie diet caused the overweight level to decrease, especially in patients who adhered to the diet for a longer time. However in a dietary clinic that treats alimentary obesity, contact with a patient is lost quite quickly (after one or two visits). Thus, purpose of the study was to determine if it is feasible to observe changes in overweight indices in children and young people 7 - 19 years old who adhered to a recing diet for a short period (2 - 3 months) under the supervision the Dietary Department of the Polish Mother's Memorial Hospital. It was found that the low-calorie diet is effect on overweight indices can already be observed in an early period of compliance. In this short period of observation, after applying the recomended diet in individual groups of children 7 - 10, 11 - 15, and more than 15 years old resulted in a decrease of overweight indices, as follows: mass index by 3 - 67 p.c., BMI index by 4 - 7 p.c., Quetelt index by 4 - 7 p.c., overweight degree by 11 - 25 p.c. The evaluation of dieteary treatment in children and young people should be based not as much on absolute changes of body weight but by other overweight indices.


  3/5

  Tytuł oryginału: Toksyczne i alergiczne działanie wydzieliny gruczołów ślinowych kleszczy (Acari: Ixodida).
  Tytuł angielski: Toxic and allergic action of tick saliva components.
  Autorzy: Buczek Alicja
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 supl. 1 s.51-57, bibliogr. 51 poz., sum. - 4 Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. neuroinfekcji Białystok 07.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • toksykologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy omówiono rolę bioaktywnych substancji wydzielanych przez kleszcze w patogenezie miejscowych i ogólnych reakcji żywiciela. Podczas pobierania pokarmu w gruczołach ślinowych wytwarzane są prekursory futerału cementowego, enzymy i inhibitory enzymów, antagoniści i agoniści histaminy, czynniki działające antykoagulacyjnie i antyagregacyjnie, prostaglandyny i toksyny. Opisano także zmiany skórne i reakcje immunologiczne u żywiciela po żerowaniu przedstawicieli Argasidae i Ixodidae.


  4/5

  Tytuł oryginału: Ocena skuteczności hipotensyjnej i tolerancji lacydypiny u chorych z łagodnym i umiarkowanym nadciśnieniem tętniczym pierwotnym - wieloośrodkowe badanie POL-LACY.
  Tytuł angielski: Antihypertensive efficacy and safety of lacidipine in the treatment of patients with mild to moderate essential hypertension - multi-center study POL-LACY.
  Autorzy: Januszewicz Andrzej, Buczek Jarosław, Makowiecka-Cieśla Magdalena, Prejbisz Aleksander, Gbur Agnieszka
  Źródło: Nadciśn. Tętn. 2002: 6 (4) s.291-298, il., tab., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,470

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp: Lacydypina jest długodziałającym antagonistą wapnia z grupy pochodnych dihydropirydynowych i charakteryzuje się łagodnym początkiem działania hipotensyjnego i trwającym 24 h efektem hipotensyjnym. W badaniach z użyciem tego leku potwierdzono jej skuteczność hipotensyjną, a także korzystny wpływ na układ sercowo-naczyniowy. Celem wieloośrodkowego badania POL-LACY była ocena skuteczności hipotensyjnej oraz tolerancji lacydypiny podawanej raz dziennie w zakresie dawek 2-6 mg chorym z łagdnym i umiarkowanym nadciśnieniem tętniczym pierwotnym. Materiał i metody: Otwarte badanie o charakterze otwartym przeprowadzono w 37 ośrodkach w Polsce, włączając do niego 470 chorych z łagodnym i umiarkowanym nadciśnieniem tętniczym pierwotnym. Badanie składało się z 2 faz. W trakcie 7-dniowego okresu kwalifikacyjnego u chorych odstawiano stosowane wcześniej leki hipotensyjne oraz wykonywano badania laboratoryjne. W trakcie 8-tyg. okresu aktywnego leczenia chorzy otrzymywali lacydypinę w początkowej dawce dobowej 4 mg lub 2 mg u chorych powyżej 65 rż. pacjenci podawanej raz dziennie z możliwością zwiększenia dawki do lub 4 mg na dobę u osób, u których nie uzyskano normalizacji ciśnienia po 4 tyg. leczenia. Normalizację ciśnienia definiowano jako skurczowe ciśnienie tętnicze (SBP) o wartości 140 mm Hg i rozkurczowe ciśnienie tętnicze (DBP) wynoszące 90 mm Hg. W czasie leczenia chorzy odbyli 2 wizyty kontrolne, po 4 i po 8 tyg., w trakcie których dokonywano oceny osiągniętego efektu hipotensyjnego oraz tolerancji leczenia...


  5/5

  Tytuł oryginału: Wąglik.
  Tytuł angielski: Anthrax.
  Autorzy: Buczek Jan, Gliński Zdzisław, Buczek Krzysztof, Kostro Krzysztof, Święcicka Izabela
  Źródło: Post. Mikrobiol. 2002: 41 (4) s.339-350, bibliogr. 53 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,786

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Streszczenie angielskie: Antrax is an acute, febrile and mostly septicemic disease of all warm-blooded animals, including man caused by Bacillus anthracis, a Gram-positive, aerobic spore-forming bacillus. The known virulence factors of B. anthracis are the antiphagocytic poly-ç-d-polypeptide capsule and at least three proteins: edema factor (EF), lethal factor (LF), and protective antigen (PA). PA and LF together induce lethal effects in animals and humans and cause macrophage lysis. Humans become infected by contact with infected animals or contamined animal products. There are two types of his disease: cutaneous antrax and inhalation antrax. The threat of bioterrorism has heightened over the past few years. The terrorists might use antrax spores delivered by aerosol to destory domestic animals and attack humans. Depending on the target chosen and the scale of the attack the antrax spores may be used to contaminate of foodstuffs or liquids and water, spread as vapor or aerosol within an enclosed area (buildings), in an open (over city or military bases). They also may be transmitted indirectly through infected animals or inanimate materials (letters, parcels). Since inhalation antrax is usually not dignosed in time for treatment, the mortality rate is 90-100 p.c. The genetic engineering cteates news threats: B. anthracis resistant to all known antibacterial drugs, the strains that can destroy completely the immune system of man and animals. A licensed anti-antrax vaccine and good antimicrobial therapy and post exposure prophylaxis exist.

  stosując format: