Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BUŁAWA
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Ocena rozwoju somatycznego dzieci z alergią pokarmową leczonych dietą eliminacyjną.
Tytuł angielski: Somatic development assessment of children with food allergy treated with milk free diet.
Autorzy: Palczewska Iwona, Szil…gyi-Pągowska Ilona, Wawrzyniak Maria, Buława Ewa
Źródło: Med. Wieku Rozw. 2002: 6 (3) s.233-243, il., tab., bibliogr. 6 poz., sum.
Sygnatura GBL: 306,519

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena wpływu stosowanych diet eliminacyjnych na rozwój somatyczny i stan odżywienia dzieci, u których je stosowano przez okres jednego roku. Do badań zakwalifikowano 25 dzieci w wieku od 12 m.ż. do 7 r.ż. leczonych w Poradni Immunologicznej Instytutu Matki i Dziecka z powodu uczulenia na białka mleka krowiego. Dzieci te podzielono na dwie grupy w zależności od stosowanej diety. W grupie A było 15 dzieci, u których sotoswano preparaty sojowe, w grupie B było 10 dzieci, które otrzymywały hydrolizat kazeiny w żywieniu przez okres 12 miesięcy. Oceny rozwoju somatycznego i stanu odżywienia dokonao dwukrotnie, I-szy raz - na początku obserwacji, przed zastosowaniem diety eliminacyjnej oraz II-gi raz - po upływie roku jej stosowania, na podstawie pomiarów antropometrycznych wysokości i masy ciała, obwodu ramienia i grubości fałdu skórno-tłuszczowego pod łopatką. Otrzymane dane porównano z danymi z lat 1996-99 dla zdrowych dzieci warszawskich. Wyniki naszych badań wskazują, że dieta z zastosowaniem preparatów sojowych czy hydrolizatu kazeiny zapewnia prawidłowy rozwój somatyczny dzieci.

  Streszczenie angielskie: The aim of our study was to evaluate the influence of one year elimination diets on the somatic development and the nutritional status of children. 25 patients from the Department of Immunology of the Institute of Mother and Child aged 1 - 7 years with cow's milk allergy were investigated. The children were divided into two groups: 10 children received hydrolizated casein formula and 15 children received soya protein formula. The somatic development and nutritional status was assessed twice, the first time before the onset of treatment and the second time after one year of treatment. Anthropometric methods were used, body height, body mass, upper arm circumference and subscapular skinfold were measured. The data were compared with the normal Warsaw population data from 1996-99. The results showed that both the diet with hydrolizated casesin formula and the soya protein resulted in normal somatic development of children.

  stosując format: