Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BUŁŁO
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Leczenie mykofenolanem mofetylu pacjentów z pierwotnymi kłębuszkowymi zapaleniami nerek - obserwacje własne.
Tytuł angielski: Treatment with mycophenolate mofetil in patients with chronic glomerulonephritis - personal observations.
Autorzy: Bułło Barbara, Zdrojewski Zbigniew, Rutkowski Bolesław
Źródło: Nefrol. Dializ. Pol. 2002: 6 (4) s.220-224, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,411

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Mykofenolan mofetylu (MMF) jest lekiem immunosupresyjnym stosowanym od wielu lat u pacjentów po przeszczepieniu narządów unaczynionych. Jak dotychczas niewiele wiadomo o jego skutecznosći w leczeniu chorób autoimmunologicznych. Celem badań była ocena efektywności leczenia MMF u pacjentów z opornym na leczenie zespołem nerczycowym w przebiegu pierwotnych glomerulopatii. MMF zastosowano u 3 kobiet i 2 mężczyzn, w wieku 19-28 lat, u których na podstawie biopsji nerki rozpoznano glomerulopatię mezangialną proliferacyjną (3 chorych) i FSGS (2 chorych). Lek w dawce 2 x 1,0 g podawano doustnie przez okres 1 roku. Po zakończeniu leczenia planowano konwersję do azatiopryny jako kontynuację leczenia immunosupresyjnego. Remisję zespołu nerczycowego uzyskano tylko u jednej chorej, a u pozostałych 4 chorych nie obserwowano spadku białkomoczu. U 1 pacjentki doszło do rozwoju niewydolności nerek w okresie przeprowadzania badań. Wydaje się, że leczenie MMF u pacjentów z pierwotnymi glomerulopatiami jest nadal kontrowersyjne. Wskazane byłoby przeprowadzenie wieloośrodkowych badań randomizowanych, które mogłyby pomóc wyjaśnić właściwe miejsce MMF w leczeniu pierwotnych glomerulopatii.

  Streszczenie angielskie: Mycophenolate mofetil (MMF) a immunosuppresive agent has been used successfully in patients with solid organ transplatnation. However, little is known abourt the effects of MMF in autoimmune diseases. The aim of the presented study was to assess the effectiveness of MMF therapy in patients with resistant nephrotic syndrome during chronic primary glomerulonephritis (GM). We treated 3 women and 2 men, aged 19-28 years. The underlying glomerular disease were mesangial proliferative GM (n = 3) and FSGS (n = 2). MMF applied in the dosage 2 x 1.0 g during 1 year. After treatment conversion was planned to azathioprine forimmunosuppressive therapy continuation. Only in 1 pts we obtained remission of nephrotic syndrome, but in 4 others decrease of proteinuria was observed. One patient developed renal failure during the time of treatment. Therapy of MMF in pts with primary glomerulonephritis is still controversial. It is important to perform a randomised multicentre study that would help explain the place of MMF tretament in primary GM.

  stosując format: