Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BRZYSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Relacje społeczne a ryzyko zgonu wśród osób w zaawansowanym wieku podeszłym.
Tytuł angielski: Social ties and mortality risk at the advanced age population.
Autorzy: Tobiasz-Adamczyk Beata, Brzyski Piotr
Źródło: Gerontol. Pol. 2002: 10 (4) s.190-198, tab., bibliogr. 13 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,484

Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Realcja pomiędzy więziami społecznymi a ryzykiem zgonu została przeanalizowana w grupie 607 (400 kobiet i 207 mężczyzn) osób w zaawansowanym wieku podeszłym, uczestników dwóch badań socjoepidemiologicznych przeprowadzonych w odstępie 12 lat (1986 i 1998). Wpływ zmienionych niezależnych wynikających z danych zebranych w trakcie wywiadów w badaniach (ilość i jakość relacji społecznych, sposób zamieszkania: samotny a członkowie rodziny) został odniesiony do umieralności z powodu wszystkich przyczyn w okresie dwóch lat od II badania. Analizę przeprowadzono za pomocą proporcjonalnego modelu umieralności Coxa. Analiza wielowymiarowa określająca niezależne predyktory umieralności wykazała, że większe ryzyko zgonu miały te osoby, które uprzednio mieszkały samodzielnie. Natomiast zmuszone były zamieszkać z rodziną (szczególnie odnosi się to do kobiet). Brak kontaktów społecznych zwiększał ryzyko zgonu u mężczyzn. Wielowymiarowy model oparty na wskaźniku więzi społecznych pokazał, że ryzyko zgonu wzrastało w zależności od stopnia otrzymywanego wsparcia instrumentalnego (szczególnie u kobiet).

  Streszczenie angielskie: Relationships between social ties and risk of death were analysed in the population of 607 (400 females and 207 males) elderly participants of two socioepidemiological surveys conducted at 12-year interval (in 1986 and 1998). The influence of the independent variables measured at the baseline interviews (quantity and quality of social realtions, social support, living arrangements: alone vs. family members), upon all-cause mortality was estimated 2 years after II survey using the Cox proportional hazard model. Multivariate regression model defining independent predictors of mortality shoved that people who have to change their living arrangement (from independent to living with family member) had significantly higher risk of death (especially in females). Lack of social relations significantly influenced the mortality risk in males. Multidimensional model based on index of social ties showed that mortality risk increased in relation to level of instrumental support (especially in females).


  2/2

  Tytuł oryginału: Family history of disease (genetic risk) and illness behaviours in colon cancer patients.
  Autorzy: Tobiasz-Adamczyk Beata, Bajka Jadwiga, Brzyski Piotr
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 supl.: Conference on molecular epidemiology in preventive medicine - achievements and new challenges s.373-379, il., tab., bibliogr. 9 poz. - Konferencja pt. Molekularna epidemiologia w medycynie prewencyjnej - osiągnięcia i nowe wyzwania Kraków 20-22.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • onkologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to assess the significance of family history of cancer risk on the development of coping strategies employed by colon cancer patients. in the analysed group of 321 colon cancer patients 131 (40.8 p.c.) reported family history of cancer. These patients were less likely than other patients to engage in behaviours that reduced the risk of occurring symptoms and in coping strategies with illness. They varied in their emotional responses to symptoms; a sense of fatalism and the feeling of resignation was declared in higher level (OR = 1.71, CI 0.93 - 3.17), similarly as the association between stress, stressful life events and the aetiology of their disease (OR = 1.62, CI 1.03 - 2.54). They also more frequently reported genetic determinants in the course of disease, felt less responsible (guility) for the onset of disease. Median time period from the onset of symptoms until seeking first medical consultation was higher in patients with family history of cancer.

  stosując format: