Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BRZOZOWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 14Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/14

Tytuł oryginału: Antiaggregatory activity of hypoglycaemic sulphonylureas.
Autorzy: Siluk D., Kaliszan R., Haber P., Petrusewicz J., Brzozowski Z., Sut G.
Źródło: Diabetologia 2002: 45 (7) s.1034-1037, il., tab., bibliogr. 11 poz.
Sygnatura GBL: 312,048

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Aims/hypothesis. Vascular complications observed in diabetes are often related to altered platelet functions. The most widely used hypoglycaemic drugs for treating Type II (non-insulin-dependent) diabetes mellitus are sulphonylurea derivatives. The purposes of this study were to evaluate the inhibitory effects of hypoglycaemic agents on platelet aggregation, to measure their lipophilicity and identify their structural parameters which assess their antiaggregatory activity. Methods. An antiaggregatory test in vitro was carried out for 13 sulphonylurea derivatives. Aggregation of platelets, incubated with the agents at concentrations varying from 7.5 to 480 ćmol/l, was induced by 10 ćmol/l ADP. Drug lipophilicity parameter, log kw, was measured by gradient HPLC and the agents were subjected to molecular modelling. Results. The most pronounced inhibition of platelet aggregation was by glimepiride, gliclazide, gliquidone, glibenclamide and compound 2A. The IC25 values were 15.9, 18.6, 20.4, 28.5 and 34.7 ćmol/l, respectively. Quantitative structure-activity relationships indicate that antiaggregatory activity is mainly affected by electronic and not by lipophilic properties of the agents. Conclusion/interpretation. Glimepiride appeared to be a more potent ADP-induced platelet aggregation inhibitor in vitro than gliclazide. Antiaggregatory activity was shown for gliquidone and confirmed for glibenclamide. The QSAR analysis supports the hypothesis of a free radical mechanism of action of sulphonylurea derivatives previously suggested for gliclazide.


  2/14

  Tytuł oryginału: A new type of mixed anhydride and its applications to the synthesis of 7-substituted 8-chloro-5,5-dioxoimidazo[1,2-b][1,4,2]benzodithiazines with in vitro antitumor activity.
  Autorzy: Brzozowski Zdzisław, Sączewski Franciszek
  Źródło: J. Med. Chem. 2002: 45 (2) s.430-437, il., tab., bibliogr. 39 poz.
  Sygnatura GBL: 312,133

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: A new series of 8-chloro-5,5-dioximidazo[1,2-b][1,4,2]benzodithiazine derivatives 8-25 with heteroaryloxycarbonyl or heteroarylcarbamoyl substituents at position 7 have been synthesized as potential antitumor agents. In this procedure a novel type of mixed anhydride 7 was prepared from 8-chloro-5,5-dioxoimidazo[1,2-b][1,4,2]benzodithiazine-7-carboxylic acid 6 and methanesulfonyl chloride, which in turn was condensed either with heteroarylamines or heteroarylhydroxy compounds. All the compounds prepared were screened at the National Cancer Institute (NCI) for their activities against a panel of 60 tumor cell lines, and relationships between structure and antitumor activity in vitro are discussed. The amides 8, 10, 12, 13, 21, and ester 25 were inactive, whereas the other compounds exhibited rather moderate activity against one or more human tumor cell lines. The prominent compound with remarkable activity (log GI50 -8) and selectivity for the leukemia HL-60(TB) cell line was 2-methyl-8quinolyl 8-chloro-5,5-dioximidazo[1,2-b][1,4,2]benzodithiazine-7-carboxylate 24.


  3/14

  Tytuł oryginału: Right coronary artery-to-coronary sinus fistula diagnosed by echocardiography - a case report.
  Tytuł polski: Przetoka tętnicy wieńcowej do zatoki wieńcowej rozpoznana podczas badania echokardiograficznego.
  Autorzy: Tomaszewski Andrzej, Brzozowski Wojciech
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (1) s.83-88, il., bibliogr. 4 poz. - Tekst równoległy w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska


  4/14

  Tytuł oryginału: Chemioterapia lokoregionalna pierwotnych i wtórnych nowotworów złośliwych wątroby - przegląd literatury.
  Tytuł angielski: Locoregional chemotherapy in primary and secondary neoplasms of the liver - review of the literature.
  Autorzy: Korniluk Jan, Wcisło Gabriel, Nurzyński Paweł, Barzał Justyna, Brzozowski Krzysztof, Twarkowski Paweł, Pawlak Wojciech Z.
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (4) s.234-241, il., tab., bibliogr. 44 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wątroba jest jednym z najczęstszych organów, w którym lokalizują się przerzuty większości nowotworów złośliwych. U 10-25 proc. chorych już w trakcie operacji guza pierwotnego jelita grubego występują przerzuty synchroniczne w wątrobie, a u kolejnych 25 pojawią się w ciągu następnych 2 lat. Przeżycia 5-letnie obserwowane są w grupie 20-60 proc. chorych operowanych z przerzutami do wątroby w przebiegu raka jelita grubego, a tylko u poniżej 5 proc. chorych poddanych innym metodom leczenia paliatywnego. Jedną z metod leczenia paliatywnego jest chemioterapia lokoregionalna, czyli podawanie chemioterapii bezpośrednio do układu tętniczego wątroby. Lokoregionalne podawanie leków przeciwnowotworowych nie jest nową koncpecją. Po raz pierwszy ten rodzaj leczenia zastosowano w 1950 r., podając nitrogranulogen dootrzewnowo. Od tego okresu datują się próby podawania cytostatyków poprzez tętnicę wątrobową w leczeniu izolowanych zmian przerzutowych do wątroby, głównie raka jelita grubego oraz pierwotnych nowotowrów złośliwych wątroby. Podając chemioterapię metodą lokoregionalną, czyli bezpośrednio do układu tętniczego wątroby, uzyskuje się w porownaniu z drogą dożylną: 1) wydłużenie (10-15 razy) czasu działąnia cytostatyków w obrębie zmiany nowotworowej, 2) wyższe stężenie (10-15 razy) chemioterapeutyków w guzie, w zależności od wielkości, typu guza i stopnia unaczynienia, 3) wyższą aktywność leku, np. FUDR - nawet 20-50-krotnie, 4) mniejeszą toksyczność ogólnoustrojową, 5) większe ...

  Streszczenie angielskie: Liver is the predominant site of metastatic disease from the large bowel. Ten percent to 25 p.c. of the patients undergoing operation for removal of a primary tumor of the colon and rectum are found to have synchronously occurring hepatic metastases. 2 years of following resectio of the primary carcinoma, next 25 p.c. will have hepatic metastases. Five year survival rates were 20-60 p.c. respectively of patients without resectional therapy for metastatic liver colorectal cancer and only 5 p.c. in patients after palliatve therapy. Hepatic Arterial Infusion (HAI) is a palliative treatment for liver metastases in patients with colon cancer. The best concentrations of anticancer drugs in a tumor mass is to be if drugs are supplied by pathological vessels, mainly arteries in case of liver metastases. The idea has come true by isolated perfusion of liver with drugs taking advantage of microcatheter localized in hepatic arteries. Regional antineoplastic drug administration is nto a new concept, having been examined since the earliest days of the modern chemotherapeutic era. For example, nitrogen mustard and hemisulfur mustard were administered by the intraperitoneal route in the 1950s as a strategy to treat malignant effusions. During the same time period alkalating agents were delivered via intraarterial instillation to treat localized tumor masses. The principal aim of all attempts to administer antineoplastic agents regionally was to increase the exposure of cancer ...


  5/14

  Tytuł oryginału: Chemioterapia dotętnicza metodą bolus z zastosowaniem 5-FU przerzutów raka jelita grubego do wątroby. Badanie fazy II.
  Tytuł angielski: Experience in hepatic arterial infusion (HAI) with 5FU due to liver metastases in patietns (Pts) with colorectal cancer (cc).
  Autorzy: Korniluk Jan, Wcisło Gabriel, Brzozowski Krzysztof, Nurzyński Paweł, Pawlak Wojciech Z., Osiecki Mirosław, Twarkowski Paweł
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (4) s.250, 252-258, il., tab., bibliogr. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp: Jedną z form leczenia cytostatycznego o charakterze paliatywnym przerzutów do wątroby w przebiegu raka jelita grubego (rjg) jest chemioterapia dotętnicza (HAI-th) w ciągłym wlewie kroplowym z pompy infuzyjnej poprzez cewnik umieszczony chirurgicznie w układzie tętniczym wątroby. W tym badaniu dokonano oceny efektywności i bezpieczeństwa podawania 5-fluorouracylu metodą bolus poprzez mikrocewnik umieszczony czasowo w tętnicy wątrobowej. Materiał i metoda: Od lipca 1996 r. do czerwca 1999 r. poddano chemioterapii poprzez tętnicę wątrobwą 38 chorych (m - 25, K - 13), w wieku 19-75 lat (śr. 58,4 lat) z izolowanymi ogniskami przerzutowymi w wątrobie w przebiegu raka jelita grubego (rjg). Wszyscy chorzy byli w dobrym stanie ogólnym (w 3 i 4 stopniu wydolności wg WHO). Chorzy otrzymywali 5-fluorouracyl (5Fu) w dawce 800-1 000 mg/mý w 100 ml 5-procentowej glukozy +5 000 j. heparyny +20 mg dexametazonu poprzez cewnik umieszczony w tętnicy wątrobowej przez 15-20 min pod radiologiczną kontrolą. Leczenie powtarzano co 4-5 tyg. Łącznie podano 189 cykli chth (od 1 do 12), śr. 4,97 na jednego pacjenta. Odpowiedź na leczenie oceniano wg standardów WHO z zastosowaniem tomografii komputerowej. Czas do progresji oraz przeżycia określono przy pomocy metody Kaplan-Meiera dla grupy o niepełnej obserwacji. Wyniki: Odnotowoano przedłużone krwawienie z miejsca wkłucia cewnika u 6 chorych, u 1 chorego nastąpiło zwężenie tętnicy wątrobowej. Na podstawie badań obrazowych uzyskano ...

  Streszczenie angielskie: Background: Hepatic Artery Infusion (HAI) with anticancer agents is a palliative treatment for liver metastases. This study has been initiated to assess the efficacy and safety of bolus injections of 5FU through arterial catheters fixed to the hepatic artery. Materials and Methods: Between July, 1996 to June, 1999-38 patients (pts) (male 25, female 13) aged 19-75 (mean 58,4) with pathologically proved colorectal cancer (cc) liver metastases have been treated with HAI. All pts had no extrahepatic measurable malignant disease. Karnofsky status 60 p.c. 5FU was given over 10-15 minutes, in doses 800-1000 mg/mý in 100 ml of 5 p.c. dextrose +5000 j. heparin +20 mg dexamethasone. The procedure was repeted every 4 weeks. 189 courses of HAI were completed in all pts (4,97 courses a pt). Efficacy of the treatmetn was done every 3-4 months. The distribution of time to progression and survival were estimated using the method of Kaplan-Meire. Control group consisted of 40 pts (male 26, female 14), aged 36-75 (mean 59,8) with multiple cc liver matastases who have not been treated with HAI. Results: All pts received 138 courses of HAI. Toxicities were observed: thrombocytopenia G2 in two pts after 6 courses (4,5 p.c.), leucopenia G4 in one pt after 5 courses (3,6 p.c.), fevere G4 in one pt after 2 courses (1,5 p.c.), stomatitis G3 and G4 in two pts after 10 courses (7,2 p.c.). In addition, 6 pts (15,8 p.c.) were complicated by bleeding out from the catheter insertion site. Tumor ...


  6/14

  Tytuł oryginału: Effect of Helicobacter pylori on delay in ulcer healing induced by aspirin in rats.
  Autorzy: Konturek Peter C., Brzozowski Tomasz, Kwiecień Sławomir, Drozdowicz Danuta, Harsch Igor A., Meixner Holger, Stachura Jerzy, Hahn Eckhart G., Konturek Stanisław J.
  Źródło: Eur. J. Pharmacol. 2002: 451 (2) s.191-202, il., tab., bibliogr [37] poz.
  Sygnatura GBL: 312,088

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: Helicobacter pylori and nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) are major pathogenic factors in peptic ulcer disease but whether these two factors exert synergistic or antagonistic effects on ulcer healing has been a subject of controversy. We compared the effect of aspirin alonne with that of aspirin combined with H. pylori on gastric acid secretion and healing of acetic gastric ulcers in rats. The H. pylori colonization of gastric mucosa was determined by viable H. pylori culture, histology and assessment of bacterial DNA using polymerase chain reaction (PCR). The area of ulcers, gastric blood flow, mucosal generation of prostaglandin E2 and plasma gastrin levels and expression of cyclooxygenase-1, cyclooxygenase-2 and growth factors was determined. Aspirin delayed significantly the healing of chronic gastric ulcers, decreased the gastric blood flow at the ulcer margin and gastric mucosal prostaglandin E2 heneration being without significant influence on gastric acid output H. pylori acquisition that produced moderate gastric inflammation at the ulcer margin delayed significantly the healing of gastric ulcers, decreased significantly both the gastric blood flow at the ulcer margin and the gastric secretion while raising significantly the gastric mucosal prostaglandin E2 generation and plasma gastrin levels. H. pylori infection attenuated the aspirin-induced inhibition of ulcer healing and accompanying fall in the gastric blood flow. Both aspirin and H. pylori up-regulated significantly cyclooxygenase-2 messenger RNA (mRNA)...


  7/14

  Tytuł oryginału: Impact of Helicobacter pylori and nonsteroidal anti-inflammatory drugs on gastric ulcerogenesis in experimental animals and in humans.
  Autorzy: Pawlik Teresa, Konturek Peter C., Konturek Jan W., Konturek Stanisław J., Brzozowski Tomasz, Cześnikiewicz Marta, Płonka Małgorzata, Bielański Władysław, Areny Hany
  Źródło: Eur. J. Pharmacol. 2002: 449 (1/2) s.1-15, il., bibliogr. s. 13-15
  Sygnatura GBL: 312,088

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta

  Streszczenie angielskie: Helicobacter pylori (H. pylori) and nonsteroid anti-flammatory drugs (NSAID) are the most common pathogens in the gastroduodenal mucosa in animals and humans, but their relationship in ulcerogenesis has been little studied. Acording to some authors, H. pylori infections in humans does not act synergistically with NSAID on ulcer healing, therefore, there is no need to eradicate the germ. This notion is supported by the finding that the eradication of H. pylori does not affect NSAID-induced gastropatyhy treated with omeprazole and that H. pylori inferction induced a strong cyclooxygenase-2 expression resulting in excessive biosynthesis of gastroprotective prostaglandins, which should in turn counteract NSAID-induced gastropathy and heal existing ulcer. Other investigators claim that H. pylori infection acts synergistically with NSAID on ulcer development, therefore, H. pylori should be eradicated, particularly at the start of long-term NSAID therapy. Maastricht 2-2000 consensus also recommends eradication prior to NSAID treatment, but this eradication does not appear to accelerate ulcer healing or to prevent the recurrent ulcers in NSAID users. Our studies in almost 6000 dyspeptic patients undergoing upper endoscopy and [13C]-urea breath test (UBT) revealed that about 70 p.c. of these patients are H. pylori (+) and about 30.6 p.c. of these develop gastroduodenal ulcers. Of these ulcers, over 70 p.c. were H. pylori (+) positive, 12 p.c. NSAID (+), 8 p.c. both H. pylori (+) and NSAID (+), while 22 p.c. ulcers were H. pylori (-) and NSAID (-) or "idiopathic" ulcers...


  8/14

  Tytuł oryginału: Synthesis and antitumor activity of novel 2-amino-4-(3,5,5-trimethyl-2-pyrazolino)-1,3,5-triazine derivatives.
  Autorzy: Brzozowski Z., Sączewski F.
  Źródło: Eur. J. Med. Chem. 2002: 37 (9) s.709-720, il., tab., bibliogr. 21 poz.
  Sygnatura GBL: 312,629

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: The syntheses and antitumor activities of novel 2-amino-4-(3,5,5-trimethyl-2-pyrazolino)-1,3,5-triazine derivatives 4-38 are described. All the comppounds prepared were screened at the National Cancer Institute (NCI) for their activities against a panel of 60 tumor cell lines and relationships between structure and antitumor in vitro are discussed. The triazines 11, 16, 20, 23, 23 and 34-38 exhibited modesr or fairly high activity against one or more human tumor cell lines. Prominent compound with remarkable activity (log GI50, -80- - 5.00) to all investigated cell lines highly potent (log GI50 -8.00- - 7.64) against some cell lines of Laukemia (CCRF-CEM, K-562, RPMI-8226, SR), CNS Cancer (SF-539) and breast Cancer (T-47D) was 2-[2-amino-4-(3,5,5-trimethyl-2-pyrazolino)-1,3,5-triazin-6-yl]-3-(5-nitro-2-thienyl)acrylonitrile (25).


  9/14

  Tytuł oryginału: Rola leptyny w gastroprotekcji i w gojeniu przewlekłych wrzodów żołądka : praca doktorska
  Autorzy: Ptak-Belowska Agata, Brzozowski Tomasz (promot.).; Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Katedra Fizjologii, Zakład Fizjologii Klinicznej w Krakowie
  Źródło: 2002, 85 k. : il., tab., bibliogr. 55 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20432

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury


  10/14

  Tytuł oryginału: Znaczenie aldehydowych produktów peroksydacji lipidów w doświadczalnych uszkodzeniach błony śluzowej żołądka indukowanych przez aspirynę, stres i ischemię z następową reperfuzją.
  Tytuł angielski: Importance of aldehyde products of lipid peroxidation in the formation of gastric lesions induced by aspirin, ischemia - reperfusion and stress.
  Autorzy: Kwiecień Sławomir, Brzozowski Tomasz, Konturek Stanisław J.
  Źródło: Gastroenterol. Pol. 2002: 9 (4) s.273-280, il., bibliogr. 41 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,180

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Niesterydowe leki przeciwzapalne (n.l.pz.), a szczególnie aspiryna, są powszechnie używane w terapii różnych schorzeń. Powszechnie znane są także efekty uboczne ich działania, zlokalizowane przede wszystkim w obrębie żołądka, takie jak krwotoczne zapalenie błony śluzowej żołądka, powstawanie erozji i nadżerek błony śluzowej, a nawet perforacja ściany żołądka. Ze względu na ryzyko poważnych konsekwencji klinicznych objawów ubocznych i stosowania n.l.pz. istotna jest znajomość mechanizmów patogenezy uszkodzeń błony śluzowej żołądka w wyniku tych środków. Cel pracy: Celem naszych badań było ustalenie znaczenia wolnych rodników tlenowych w powstawaniu ostrych uszkodzeń śluzówki żołądka wywołanych przez aspirynę (ASA), ischemię i reperfuzję (I/R) oraz narażenie zwierząt na stres z oziębienia i unieruchomienia (WRS). Materiał i metody: Eksperymenty zostały przeprowadzone na szczurach rasy Wistar. Do oceny żołądkowego przepływu krwi psłużono się przepływomierzem laserowym Dopplera. Powierzchnię uszkodzeń błony śluzowej żołądka mierzono metodą planimetryczną. Poziom malonylosialdehydu (MDA) i 4-hydroksynonenalu (4-HNE) w śluzówce żołądka zmierzono metodą kolorymetryczną. Wyniki: Wykazaliśmy, że dożołądkowe podanie aspiryny w dawce 150 mg/kg powoduje pojawienie się ostrych uszkodzeń błony śluzowej żołądka wraz ze znamiennym obniżeniem żołądkowego przepływu krwi. Zmianom tym towarzyszy wzrost poziomu MDA i 4-HNE. Po zastosowniu zmiatatczy wolnych rodników ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: Nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAID), especially aspirin, are commonly used in the therpay of various diseases. The side effects of these drugs, predominantly localized in a stomach, such as bleedings, acute lesions and even perforations, are widely known. The elucidation of gastric damage mechanism is crucial in order to explain severe clinical complications after NSAID administration. Objectives: Therefore, the aim of our present study was to determine the role of reactive oxygen species action in the mechanism of gastric mucosal damage induced by aspirin and to compare these effects with those in other models of gastric injury induced by ischemia/reperfusion (I/R) and stress. Material and methods: Experiments were carried out on Wistar rats. To assess gastric blood flow laser Doppler flowmeter was used. The area of gastric lesions was determined by planimetry. The colorimetric assay was used to determine gastric level of malondialdehyde (MDA) and 4-hydroxynonenal (4-HNE). We demonstrated that intragastric administration of 150 mg/kg aspirin or exposures of animals to I/R or water immersion and restraint stress (WRS) resulted in appearance of acute gastric mucosal lesions accompanied by significant decrease of gastric blood flow. These lesions were also accompanied by increase of MDA and 4-HNE level. Pretreatment with scavengers (allopurinol, SOD) or substances which improve gastric microcirculation (nitroglycerin, pentoxiffiline) before the ...


  11/14

  Tytuł oryginału: Effects of reactive oxygen species action on gastric mucosa in various models of mucosal injury.
  Autorzy: Kwiecień S., Brzozowski T., Konturek S[tanisław] J.
  Źródło: J. Physiol. Pharmacol. 2002: 53 (1) s.39-50, il., bibliogr. 33 poz.
  Sygnatura GBL: 302,092

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Bacground: The exposure of gastric mucosa to damaging factors, such as ethanol, water restraint stress, or ischemia followed by reperfusion, procedures pathological changes; inflammatory process, hemorrhagic erosins, even acute ulcers. The base of these changes is a disturbance of protective mechanisms and disrupture of gastric mucosal barrier. Previous studies pointed out the role of disturbances of gastric blood flow, mucus secretion and involvement of prostaglandins and nitric oxide formation in the pathomechanism of gastric mucosa lesions. The role of reactive oxygen species (ROS) in these processes has been little studied. Aim: The purpose of our present investigations is to explain the participation of ROS in acute gastric mucosal damage by various irritants. Material and methods: Experiments were carrying out on 80 male Wistar rats. To assess gastric blood flow (GBF) laser Doppler flowmeter was used. The area of gastric lesions was established by planimetry. The levels of proinflammatory cytokines were measured by ELISA technique. The colorimetric assays were used to determine of malondialdehyde (MDA) and 4-hydroxynonenal (4-HNE) as well as superoxide dismutase (SOD) activity. Results: We demonstrated that 3.5 h of water immersion and restraint stress (WRS), 30 min of gastric ischemia followed by 60 min of reperfusion or intragastric administration of 100 p.c. ethanol, all resulted in appearance of acute gastric mucosal lesions accompanied by a significant decrease of gastric blood flow. These lesions are also accompanied by the significant increase...


  12/14

  Tytuł oryginału: The role of reactive oxygen species in action of nitric oxide-donors on stress-induced gastric mucosal lesions.
  Autorzy: Kwiecień S., Brzozowski T., Konturek P. Ch., Konturek S[tanisław] J.
  Źródło: J. Physiol. Pharmacol. 2002: 53 (4 p. 2) s.761-773, il., bibliogr. 42 poz.
  Sygnatura GBL: 302,092

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: The experimental model of acute gastritis such as water immerision restraint (WRS) stress-induced gastric injury is useful tool in examination of pathomechanism of acute gastritis. Nitric oxide (NO) plays an important role in the maintenance of gastric barrier, however, the interaction between reactive oxygen species (ROS) and NO on gastric mucosal integrity has been little studied. The purpose of our present study was to explain the participation of ROS in healing of WRS-induced gastric lesions accelerated by NO. Experiments were carrying out on 120 male Wistar rats. To assess gastric blood flow (GBF) laser Doppler flowmeter was used and the number of gastric lesions was counted in each stomach. The colometric assays were used to determine gastric tissue level of malondialdehyde (MDA) and 4-hydroxynonenal (4-HNE), the products of lipid peroxidation by ROS, as well as superoxide dismutase (SOD) activity, the enzyme scavanger of ROS. We demonstrated that 3.5 h of WRS resulted in appearance of acute gastric lesions accompanied by a significant decrease of GBF. Biological effects of ROS were estimated by measuring tissue levels of MDA and 4-HNE, as well as the SOD activity. It was demonstrated that 3.5 h of WRS led to significant increase of mucosal levels of MDA and 4-HNE, and it was accompanied by a decrease of SOD activity. Pretreatment with NO-donors (SIN-1, SNAP, nitroglycerin, NO-ASA) resulted in reduction in gastric lesion number, increment of GBF, decrease of MDA and 4-HNE tissue level and increase of SOD activity. Suppression of ROS plays an important role in the...


  13/14

  Tytuł oryginału: Analysis of pregnancies with a macrosomic fetus at the Department of Obstetrics and Pathology of Pregnancy in the School of Medicine in Lublin during 1997-2001.
  Autorzy: Kraczkowski Janusz J., Brzozowskiut. Ireneusz, Billewicz-Kraczkowska Aleksandra, Bednarek Wiesława, Skoczyński Mariusz, Sawulicka-Oleszczuk Henryka, Semczuk Marian
  Źródło: Arch. Perinat. Med. 2002: 8 (1) s.9-11, tab., bibliogr. 9 poz.
  Sygnatura GBL: 306,526

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie angielskie: We retrospectively analyzed outcomes of with macrosomic fetus taking into consideration the following factors: maternal age and pariety, indications for cesarean delivery and fetal gender. A total of 4716 deliveries during the of 5 years study (1997-20010 were recorded at the Department of Obstetrics and Pathology of Pregnancy, School of Medicine in Lublin. Neonatal birthweight of more then 4000 g was observed 10.6 p.c. (n=500) of all deliveries. We found an increased percentage of elective cesarean section multigravidae when neonatal birthweight was 4000-4500 g. Among indications for cesarean delivery were birth asphyxia in primigravidae and multigravidae and cervical dystocia in primigravidae. We did not find any correlation between maternal parity and neonatal birthweight. A greater proportion of male neonates was noted in the study group.


  14/14

  Tytuł oryginału: Rola produktów cyklooksygenazy COX-1 i COX-2 oraz niesteroidowych leków przeciwzapalnych w mechanizmach obronnych błony śluzowej żołądka.
  Tytuł angielski: Role of cyclooxygenase COX-1 and COX-2 products in the mechanisms of gastric mucosal defense.
  Autorzy: Brzozowski Tomasz, Kwiecień Sławomir, Konturek Stanisław, Drozdowicz Danuta, Pajdo Robert, Mierzwa Marzena
  Źródło: Probl. Ter. Monitor. 2002: 13 supl. 1: VII Zjazd Towarzystwa Terapii Monitorowanej s.12-22, il., bibliogr. 39 poz., sum. - 7 Zjazd Towarzystwa Terapii Monitorowanej pt. Farmakoterapia skuteczna i bezpieczna Spała 13-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 312,913

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • gastroenterologia
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest przedstawienie ważniejszych aspektów fizjologicznych oraz mechanizmu gastropatii związanej z NLPZ oraz z interakcji tych leków z infekcją Helicobacter pylori u ludzi i zwierząt na podstawie wybranych badań klinicznych i doświadczalnych. Specjalną uwagę poświęcono nowym kierunkom badań, zmierzającym do ograniczenia ryzyka skutków ubocznych w postaci krwawienia i uszkodzeń błony śluzowej górnego odcinka przewodu pokarmowego, wynikających z terapii.

  Streszczenie angielskie: In the review, we discuss several aspects of NSAID-induced gastropathy in human and experimental animals with or without Helicobacter pylori infection, with special focus to new strategies that could be beneficial in limiting the risk for bleedings and gastric erosions caused by traditional NSAID.

  stosując format: