Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BRZEZIŃSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 24Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/24

Tytuł oryginału: Guz mózgu u płodu (teratoma immaturum) - opis przypadku.
Tytuł angielski: A case report of fetal brain tumor (teratoma immaturum).
Autorzy: Brzezińska Emilia, Puacz Piotr, Drews Krzysztof
Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.30-32, bibliogr. 10 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,663

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • neurologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • ciąża


  2/24

  Tytuł oryginału: [Z prac PTFarm].
  Tytuł angielski: Polish Pharmaceutical Society.
  Autorzy: Łazowska Małgorzata, Szewczyński Jerzy, Brzezińska J., Pietura A.
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (2) s.83-90
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne


  3/24

  Tytuł oryginału: Współczesne kierunki w leczeniu raków skóry.
  Tytuł angielski: The modern therapeutic trendes in cutaneous carcinoma treatment.
  Autorzy: Kamińska-Budzińska Grażyna, Brzezińska-Wcisło Ligia, Wyględowska-Kania Mariola, Lis Anna
  Źródło: Prz. Dermatol. 2002: 89 (2) s.127-131, bibliogr. 37 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,248

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy było porównanie poszczególnych metod leczenia raków podstawnokomórkowych i kolczystokomórkowych z uwzględnieniem skuteczności, bezpieczeństwa oraz końcowego efektu kosmetycznego zastosowanej terapii. W pracy omówiono klasyczne metody leczenia wybranych raków skóry, tj. chirurgiczne wycięcie ogniska w całości, z uwzględnieniem mikrochirurgii Mohsa, radioterapię, laseroterapię neodymowo-yagową, a także przedstawiono nowoczesne metody, do których należy terapia fotodynamiczna, miejscowe stosowanie interferonu alfa, beta oraz imiquimodu. Na podstawie piśmiennictwa dokonano również próby określenia wskazań do zastosowania poszczególnych modeli terapii raków skóry, w aspekcie ich stałego i dynamicznego udoskonalenia.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to compare methods of basal cell (BCC) and squamous cell carcinoma (SCC) therapy. Effectiveness, safety and final cosmetic effects of particular treatments were analyzed. The classical therapeutic methods of selected skin carcinoma, such as surgical excision, with Moh's surgery radiotherapy, cryotherapy, Nd:YAG laserotherapy were discussed. The modern therapies of cutaneous carcinoma i.e.: phytodynamic therapy, topical treatment with interferon alpha, beta and imiquimod were mentioned. Indications for different methods of BCC and SCC therapy in the light of their constant and dynamic improvement, based on revieved literature are dicussed.


  4/24

  Tytuł oryginału: Pożegnania. [Marianna Czerniejewska-Durkiewicz].
  Tytuł angielski: Farewells. [Marianna Czerniejewska-Durkiewicz].
  Autorzy: Brzezińska J.
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (11) s.559, il.
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Czerniejewska-Durkiewicz
 • Marianna 1927-2002


  5/24

  Tytuł oryginału: Doświadczalny dobór najkorzystniejszych parametrów fizycznych i aplikacyjnych ultradźwięków w leczeniu owrzodzeń żylnych podudzi.
  Tytuł angielski: Experimental selection of best physical and application parameters of ultrasound in the treatment of venous crural ulceration.
  Autorzy: Świst-Chmielewska Daria, Franek Andrzej, Brzezińska-Wcisło Ligia, Błaszczak Edward, Polak Anna, Król Piotr
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (72) s.500-505, il., tab., bibliogr. 31 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Owrzodzenia żylne podudzi dotykają głównie ludzi starszych, obciążonych chrobami często stanowiącymi przeciwwskazanie do zabieów operacyjnych. Z myślą o tych pacjentach poszukuje się nowych, sktutecznych metod leczenia tego schorzenia. Celem pracy była ocena wpływu ultradźwięków z wykorzystaniem dwóch gęstości mocy: 0,5 W/cmý i 1 W/cmý z powszechnie stosowanego zakresu na proces gojenia owrzodzeń żylnych podudzi. Chorych zakwalifikowanych do eksperymentu podzielono na trzy grupy. W grupie A zastosowano gęstość mocy 1 W/cmý, w grupie B - 0,5 W/cmý natomiast w grupie C stosowano metody tradycyjne. We wszystkich grupach porównawczych oceniano co tydzień oraz po leczeniu zmiany: pola powierzchni, objętości, powierzchni zropiałej i ziarniny. Tempo zmian pola powierzchni owrzodzeń było największe w grupie B, lecz istotność statystyczną uzyskano jedynie względem grupy A. Wraz ze zmianą pola powierzchni następowało zmniejszenie objętości owrzodzeń, największe również w grupie B i istotne statystycznie względem grupy A. Chociaż nie uzyskano istotnej statystycznie różnicy w wynikach pomiędzy grupą B i C, zauważalna jest tendencja do szybszego gojenia owrzodzeń pod wpływem ultradźwięków z wykorzystaniem gęstości mocy 0,5 W/cmý. Nie zaobserwowano różnic istotnych statystycznie pomiędzy badanymi grupami A, B i C pod względem tempa ziarninowania i oczyszczania się owrzodzeń z wydzieliny ropnej.

  Streszczenie angielskie: Venous crural ulceration typically affects elderly people, frequently burdened with other diseases which provide counter-indications for surgery. With those patietns in mind, search for new efficient methods to treat the disease is under way. The goal of the paper was to evluate the impact of ultrasound at two power densities from the range commonly used, 0.5 W/cmý and 1 W/cmý, on the healing of crural ulceration. The patients admitted to the experiment were divided onto two groups. In group A the density of 1 W/cmý was used; in group B - 0.5 W/cmý; in group C traditional methods were used. Progerss was evaluated in all the groups once in a week and after treatment, in terms of the change of the area, volume, suppurate area and granulation. The rate of area change was highest in group B, although it was only statistically significant in compraison with group A. Along with the area change, the volume of the ulceration also changed; it was most pronounced in group B and statistically significant in comparison with group A. Althoug statistically significant difference in the results of groups B and C was found, there is a clear tendency towards faster healing of ulceration under the influence of ultrasound at 0.5 W/cmý. No statisically significant differences were observed between groups A, B and C in terms of granulation development rate and debridement of the wounds.


  6/24

  Tytuł oryginału: Larwa wędrująca skórna - niecodzienny przypadek.
  Tytuł angielski: Cutaneous larva migrans - an unusual case.
  Autorzy: Kamińska-Budzińska Grażyna, Krauze Ewa, Pierzchała Ewa, Lis Anna, Brzezińska-Wcisło Ligia
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (69) s.232-234, il., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Do zarażenia larwą wędrującą skórną dochodzi przez kontakt skóry człowieka z larwami nicieni penetrującymi w głąb naskórka. W pracy zaprezentowano przypadek 21-letniej kobiety z charakterystycznymi dla larwy wędrującej pełzającymi zmianami skórnymi, tworzącymi rumieniowe, linijne smugi, utrzymujące się od 5 miesięcy. Rozpoznanie larwy wędrującej skórnej ustalono na podstawie typowego obrazu klinicznego. Tylko dzięki właściwej diagnozie możliwe jest włączenie efektywnej terapii. W leczeniu skórnych zmian wywołanych przez larwę wędrującą można stosować krioterapię oraz chemioterapię miejscową i ogólną. Wykazano, że miejscowa kriochirurgia ognisk jest skuteczną i szybką metodą leczenia zarażenia larwą wędrującą skórną.

  Streszczenie angielskie: Cutaneous larva migrans is the result of human skin infestation by nematode larvae, which penetrate through the epidermis. The case of 21-year-old woman with serpiginous, erythematosus, and linear tripes was reported. The skin lesions lasted for five months. The diagnosis of cutaneous larva migrans was established based on the typical clinical picture of infestation. Thus, it is important for infestation to be recognized clinically, so that effective treatment may be instituted. Various therapeutic modalities, including cryotherapy, topical and systemic chemotherapy, can be used in the treatment of cutaneous larva migrans. It was demonstrated, that cryosurgery is a fast and effective method in the therapy of cutaneous larva migrans infestation.


  7/24

  Tytuł oryginału: Omówienie artykułu autorów: Blandyna Brzezińska, Danuta Dubrowska, Juliusz Zabokrzycki pt. "Przebieg zapalenia stawów krzyżowo-biodrowych (sacroiliitis) na podstawie wieloletnich obserwacji". Str. 253-263.
  Tytuł angielski: Comment to article of B. Brzezińska, D. Dubrowska, J. Zabokrzycki "The course of sacroiliitis on the basis of many years of observation".
  Opracowanie edytorskie: Brzezińska Blandyna (Koment.).
  Źródło: Reumatologia 2002: 40 (2) s.123-124 - Koment. aut. do własnego artykułu z I edycji Reumatologii z 1962 roku
  Sygnatura GBL: 304,900

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • reumatologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autorzy prześledzili dynamikę procesu chorobowego przypadków z początkowym rozpoznaniem rtg sacroiliitis. Szczególną uwagę zwrócono w tej pracy na przypadki trudne pod względem diagnostycznym: 1) takie, w których początkowe rozpoznanie sacroiliitis nie przesądza rozwoju w kierunku zzsk. i które w toku obserwacji znajdują inne wytłumaczenie (najczęściej jako zmiany zwyrodnieniowe); 2) przypadki, które nawet w czasie długoletniej obserwacji pozostają nadal wątpliwe pod względem diagnostycznym (postacie poronne zzsk., gpp., odrębna jednostka chorobowa, tzw. sacroiliitis stationaria). Są to chorzy, u których istniejące czasem nawet bardzo wyraźne zmiany radiologiczne w stawach krzyżowo-biodrowych utrzymują się trwale, lecz nie wykazują tendencji przejścia na kręgosłup i ograniczenia jego sprawności ruchowej, i którzy w znacznym odsetku przypadko wykazują zmiany zapalne w stawach obwodowych.


  8/24

  Tytuł oryginału: Ocena skuteczności minoksydylu na wzrost włosów w aspekcie klinicznym i trychologicznym w łysieniu androgenowym kobiet.
  Tytuł angielski: Assessment of minoxidil effect on hair growth in androgenic alopecia in women.
  Autorzy: Brzezińska-Wcisło Ligia
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (75) s.208-211, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było badanie kliniczne i trychologiczne (trychogram i ocena wypadania włosów) wykonane przed i po leczeniu u 17 kobiet w wieku od 41 do 50 rż. z objawami łysienia androgenowego. Minoksydyl aplikowano miejscowo dwa razy dziennie wmasowując roztwór w skórę głowy przez 6-12 miesięcy. Na podstawie badań klinicznych i trychologicznych stwierdzono, że preparat zawierający 2-procentowy roztwór minoksydylu stosowany miejscowo na głowę z łysieniem androgenowym przez kilka miesięcy powoduje u części leczonych normalizację stanu korzeni włosów i zmniejsza ich wypadanie. Minoksydyl wywiera stymulujący wpływ na wzrost włosów i powinien znaleźć zastosowanie w terapii wspomagającej w przypadkach łysienia androgenowego kobiet.


  9/24

  Tytuł oryginału: Piodermia zgorzelinowa - pozytywny efekt leczenia cyklosporyną A.
  Tytuł angielski: Pyoderma gangraenosum - positive effect of cyclosporin A therapy.
  Autorzy: Krauze Ewa, Lis Anna, Kamińska-Budzińska Grażyna, Wyględowska-Kania Mariola, Pierzchała Ewa, Brzezińska-Wcisło Ligia
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (76) s.336-340, il., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Pyodermia zgorzelinowa, mimo iż jest jednostką chorobową znana od ponad 70 lat, stanowi nadal istotny problem zarówno diagnostyczny, jak i terapeutyczny. Przedstawiamy 3 przypadki wrzodziejącej postaci piodermii zgorzelinowej u dwóch kobiet i jednego mężczyzny. U jednej z pacjentek zmianom skóry towarzyszylo colitis ulcerosa, w pozostałych dwóch przypadkach nie stwierdzono chorób współistniejących. Rozpoznanie we wszystkich przypadkach zostało jednoznacznie potwierdzone badaniem histopatologicznym. Intensywne leczenie miejscowe i ogólne podawanie preparatów steroidowych, dapsonu i klofazyminy, nie przyniosło zadowalających efektów. Wprowadzenie cyklosporyny A w dawce 5 mg/kg masy ciała spowodowało spektakularną poprawę, a w efekcie całkowite ustąpienie zmian chorobowych. W trakcie leczenia cyklosporyną A monitorowano stężęnie leku w surowicy, kontrolowano ciśnienie tętnicze oraz parametry biochemiczne funkcji nerek i wątroby, nie obserwując żadnych niepożądanych działań ubocznych leku.


  10/24

  Tytuł oryginału: Wpływ zastosowania prostaglandyny E1 (PGE1) na przebieg reakcji zapalnej u chorych operowanych z powodu tętniaka aorty brzusznej (TAB) : praca doktorska
  Autorzy: Józefowicz Agata, Brzezińska-Błaszczyk Ewa (promot.).; Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Samodzielna Pracownia Immunologii Doświadczalnej w Łodzi
  Źródło: 2002, 71 k. : il., tab., bibliogr. 110 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20065

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • farmacja
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  11/24

  Tytuł oryginału: Cytokiny modulują biologię mastocytów tkankowych.
  Tytuł angielski: Cytokines modulate the biology of tissue mast cells.
  Autorzy: Brzezińska-Błaszczyk Ewa, Olejnik Alicja K.
  Źródło: Post. Hig. 2002: 56 (6) s.803-819, bibliogr. s. 814-819, sum.
  Sygnatura GBL: 301,727

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta

  Streszczenie angielskie: It is well documented that most if not all aspects of mast cell development, including growth, proliferation, and the differentiation/maturation are regulated by cytokines. Nowadays there is growing evidence that cytokines also influence the biology and function of mature tissue mast cells. Some cytokines activate mast cells directly to mediator release or modulate their reactivity to other stimulating agents. Various cytokines affect mast cells migration and expression of cell receptors, at the same time regulating the survival of tissue mast cells. Taking into account that mast cells themselves are the source of many cytokines (both preformed and newly generated) it can be assumed that thees cytokines regulate the function of mast cells in tissues in autocrine manner.


  12/24

  Tytuł oryginału: Zastosowanie usg wysokiej częstotliwości do oceny dynamiki ustępowania naczyniaków jamistych skóry u dzieci : praca doktorska
  Autorzy: Pierzchała Ewa Krystyna, Brzezińska-Wcisło Ligia (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Wydział Lekarski, Katedra i Klinika Dermatologii w Katowicach
  Źródło: 2002, 88 k. : il., tab., bibliogr. 81 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20027

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • onkologia
 • radiologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  13/24

  Tytuł oryginału: Choroby weneryczne i dermatozy okolic narządów płciowych
  Opracowanie edytorskie: Brzezińska-Wcisło Ligia (red. i oprac.), Lis Anna (oprac.), Wyględowska-Kania Mariola (oprac.), Rogala-Poborska Iwona (oprac.).
  Śląska Akademia Medyczna w Katowicach
  Źródło: - Katowice, ŚAM 2002, 84 s. : tab., bibliogr. 36 poz., 20 cm.
  Sygnatura GBL: 735,904

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  14/24

  Tytuł oryginału: Współczesne spojrzenie na leczenie czerniaka złośliwego.
  Tytuł angielski: Present view on malignant melanoma treatment.
  Autorzy: Trzmiel Dorota A., Wyględowska-Kania Mariola E., Lis Anna D., Pierzchała Ewa K., Brzezińska-Wcisło Ligia A.
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (9/10) s.608-616, tab., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Czerniak złośliwy jest nowotworem wywodzącym się z melanocytów. Dane epidemiologiczne wskazują na gwałtowny i stale postępujący wzrost zachorowalności na czerniaka w Polsce i w innych krajach. Bardzo ważne dla rokowania jest wczesne rozpoznanie czerniaka, dlatego też najlepszą metodą jego leczenia okazuje się zapobieganie - profilaktyka przeciwsłoneczna oraz akcje edukacyjne. Wczesne wykrycie czerniaka jest możliwe na podstawie systemu ABCDE, 7-punktowej skali Glasgow, dermatoskopii - nowoczesnej metody w diagnostyce różnicowej, znajomości czynników ryzyka itp. Istnieje kilka metod leczenia czerniaka złośliwego (chemioterapia, immunoterapia, radioterapia itd.), lecz nadal metodą z wyboru jest leczenie chirurgiczne.


  15/24

  Tytuł oryginału: Zastosowanie mącznicy lekarskiej (Arctostaphylos uva ursi R. Ericaceae) w medycynie i kosmetyce.
  Tytuł angielski: The use of Bearberry (Arctostaphylos uva ursi. R. Ericaceae) in medicine and cosmetics.
  Autorzy: Brzezińska Elżbieta, Rutkowska Hanna
  Źródło: Biul. Kosmetol. 2002 (3) s.203-210, il., tab., bibliogr. 13 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,432

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Streszczenie polskie: Arctostraphylos uva ursi - to ceniony aczkolwiek nieco zapomniany surowiec farmaceutyczny. Działanie farmakologiczne (przeciwbakteryje, antyoksydacyjne i wybielające) wyciągów z mącznicy może znaleźć zastosowanie nie tylko w medycynie (urologia), ale również i w kosmetyce. Te nowe - kosmetyczne zastosowanie surowca związane są z zawartą w nim arbutyną, która to oprócz działania odkażającego drogi moczowe, wykazuje działanie regulujące melanogenezę. Zawarte w liściach mącznicy garbniki charakteryzuje działanie ściągające i przeciwbakteryjne - co również może znaleźć zastosowanie w kosmetyce.


  16/24

  Tytuł oryginału: Prognostyczna wartość modelu restrykcji napełniania lewej komory w przewidywaniu rozwoju późnej niewydolności serca po zawale mięśnia serca.
  Tytuł angielski: Prediction of heart failure following a myocardial infarction using restrictive patterns of mitral flow.
  Autorzy: Brzezińska Barbara, Łoboz-Grudzień Krystyna, Kowalska Alicja, Sokalski Leszek
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (8) s.583-586, tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Prognostyczna wartość modelu restrykcji (mR) napełniania lewej komory (LK) w zawale serca (ZS) nie została jeszcze jednoznacznie ustalona. Celem praby była ocena znaczenia wystąpienia mR u pacjentów z ZS w przewidywaniu rozwoju niewydolności serca (HF) w 1-rocznej obserwacji. Metody: Echokardiogram (2D + Doppler) wykonano u 88 pacajentów (pp) (śr. wiek 53,8 ń 11 lat) z pierwszym w życiu ZS: przy wypisie ze szpitala oraz po upływie 1 roku. Na podstawie badania Echo-Doppler podzielono pp na dwie grupy: /1/ grupa modelu restrykcji (mR) (n = 9) jeśli E/A ň 2 lub gdy E/A ň 1,5 i czas deceleraacji fali E ó 140 ms; /2/ grupa modelu nie-restrykcyjnego (n - mR) (n = 79), jeśli powyższe kryteria nie były spełnione. W przewidywaniu rozwoju niewydolności serca analizowano metodą Coxa następujące parametry echokardiograficzne i kliniczne: lokalizacja i rozległość ZS (przedni, dolny, zawał Q, zawał non-Q), reperfuzja oszacowana nieinwazyjnie (obecność reperfuzji R/+/, brak reperfuzji R/-/, klasas Kilipa-Kimballa w ostrej fazie ZS (k-K), wskaźnik objętości końcowo-rozkuczowej LK (EDCI), wskaźnik objętości końcowo-skurczowej LK (ESVI), frakcja wyrzutu (EF), Wall Motion Score Index (WMSI), obecność mR. Wyniki: Niewydolność serca, zdefiniowana na podstawie kryteriów klinicznych, rozwinęła się po upływie 1 roku u 23 pp (26 proc.), w tym u 8 w grupie mR (89 proc.) oraz u 15 pp w grupie n-mR (19 proc.). Jednoczynnikowa analiza COxa wykazała, że ryzyko rozwoju HF było istotnie wyższe, jeśli występowały następujące zmienne: zawał-Q (rr = 5,56 p ó 0,05), R/-/ (rr = 4,96 p ó 0,001), K-k ň II (rr = 3,13 p ó 0,01),...


  17/24

  Tytuł oryginału: Kronika. [Dotyczy działalności Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny i Farmacji].
  Autorzy: Dymarczyk Iwona, Brzezińska Jadwiga, Celnik Hanna, Zwolski Stanisław
  Źródło: Arch. Hist. Filoz. Med. 2002: 65 (4) s.523-536, il. - 11 Sympozjum Historii Medycyny FarmacjiSesja naukowa poświęcona pamięci profesora Wojciecha Roeskego Kowno - WilnoKraków 02-04.05.16.04. 20022002
  Sygnatura GBL: 301,366

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca związana ze zjazdem
 • kronika

  Temat osobowy:
 • Roeske Wojciech 1916-2001KiktaTeodor1912-Stembrowicz
 • Wiesław1924-2002


  18/24

  Tytuł oryginału: The influence of genital mycoplasmas on human placental mast cells.
  Autorzy: Wasiela Małgorzata, Brzezińska-Błaszczyk Ewa
  Źródło: Centr. Eur. J. Immunol. 2002: 27 (3) s.123-128, il., bibliogr. 51 poz.
  Sygnatura GBL: 313,243

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • ginekologia i położnictwo
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to establish whether genital mycoplasma could active in vivo human placental mast cells to mediator release. We have used temperature-killed Mycoplasma hominis (7 strains), Ureaplasma urealyticum (12 strains) and, for comparison, 5 strains of normal vaginal flora (Lactobacillus fermentum, L.jenseni, L.acidophilus (2 strains), Bifidobacterium adolescents) isolated from cervical canal of pregnant women. We have noticed that that M.homonis- and U.urealyticum-induced histamine release from placental mast cells were very high (up to 41.2 p.c. and 50.2 p.c. respectively). At the same experimental conditions the stimulation of placental mast cells with strains of normal vaginal flora resulted in insignificant histamine secretion (0.4 - 3.8 p.c.). The conclusions were that genital mycoplasma present in reproductive tract can activated placental mast cells to mediator release. Thus it can be speculated that these strains of bacteria may influence the course of pregnancy via interaction with placental mast cells.


  19/24

  Tytuł oryginału: Położnictwo : podręcznik dla położnych i pielęgniarek
  Autorzy: Bręborowicz Grzegorz H., Brzezińska Emilia, Chełkowska Elżbieta, Drews Krzysztof, Dubiel Mariusz, Gadzinowski Janusz, Kempiak Joanna, Kornacki Jakub, Markwitz Wiesław, Nowakowska Dorota, Opala Tomasz, Pięt Małgorzata, Ronin-Walknowska Elżbieta, Ropacka Mariola, Seremak-Mrozikiewicz Agnieszka, Skręt Andrzej, Skrzypczak Jana, Słomko Zbigniew, Słomko Iwona, Sobczak Małgorzata, Spaczyński Marek, Szymankiewicz Marta, Wilczyński Jan
  Opracowanie edytorskie: Bręborowicz Grzegorz H. (red.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 476 s. : il., tab., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 736,256

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • standard


  20/24

  Tytuł oryginału: Search for new non-nucleoside inhibitors of HIV-1 reverse transcriptase (HIV-1 RT).
  Autorzy: Brzezińska Elżbieta, Glinka Ryszard
  Źródło: Acta Pol. Pharm. 2002: 59 (5) s.379-392, il., bibliogr. 14 poz.
  Sygnatura GBL: 301,378

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: The derivatives of dibenzoxazocinone, dibenzoxadiazocine, dibenzoxadiazonine and benzodiazepine systems were synthesized as potential lead compounds for inhibitors of HIV-1 reverse transcriptase. The suggested structures were derived from analysis of the described spatial and physicochemical requirements for HIV-1 RT inhibitors. All of the evaluated compounds (apart from the oxadiazocine derivatives) showed a week inhibitory activity on recombinant HIV-1 RT from Escherichia coli.


  21/24

  Tytuł oryginału: The role of histamine in inflammation - current viewpoint.
  Autorzy: Brzezińska-Błaszczyk Ewa
  Źródło: Centr. Eur. J. Immunol. 2002: 27 (4) s.149-159, tab., bibliogr. 153 poz.
  Sygnatura GBL: 313,243

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: It is well documented that apart from mast cells and basophils there are other cells that can produce and release histamine. Moreover, histamine exerts its biological actions through four types of histamine receptors. Nowadays histamine is recognized for its multiple biological activities regulating both psychological and pathological processes as one of humoral factors. What is more, histamine is indisputably one of the essential factors regulating inflammatory reaction not only in early phase but also in the course of chronic phase of inflammation.


  22/24

  Tytuł oryginału: Badanie cyklu włosowego u kobiet z rozpoznaną chorobą tkanki łącznej na podstawie badań trychologicznych.
  Tytuł angielski: Hair cycle in trychogram in female patients with connective tissue disease (CTD).
  Autorzy: Brzezińska-Wcisło Ligia, Kamińska-Budzińska Grażyna, Walaszek Aneta, Wcisło Dominika, Figurski Szymon
  Źródło: Dermatol. Klin. 2002: 4 (1/4) s.25-28, il., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,522

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel pracy: Celem pracy było określenie mechanizmu łysienia w badanych grupach pacjentek z rozpoznaną chorobą tkanki łącznej oraz dokonanie oceny porównawczej trychogramów grup chorych z grupą kontrolną. Materiał i metody: Badaniem objęto 64 kobiety - w wieku od 26 do 76 lat (średnia wieku 48,23 roku) z rozpoznaną chorobą tkanki łącznej (utworzono 4 grupy po 16 pacjentek chorujących na toczeń rumieniowaty układowy oraz ogniskowy, twardzinę układową oraz zapalenie skórno-mięśniowe), hosptializowane w Katedrze i Klinice Dermatologii Śląskiej AM w Katowicach w okresie od października 2000 do lutego 2002 r. U wszystkich kobiet przeprowadzono: wywiad, badanie kliniczne oraz badanie trychologiczne, w którym oceniono stan korzeni włosów. Wyniki: Skład procentowy włosów, anagenowych i telogenowych, w poszczególnych grupach badanych przedstawiał się następująco: twardzina układowa - 84,06 proc. i 14,88 proc., zapalenie skórno-mięśniowe - 75,75 proc. i 23,63 proc., toczeń rumieniowaty układowy - 72,94 proc. i 19,50 proc., toczeń rumieniowaty ogniskowy DLE - 71,13 proc. i 25,69 proc. Ponadto największy odsetek włosów dystroficznych zaobserwowano u chorych z SLE i DLE. Najlepszy, w stosunku do grupy kontrolnej, stan włosów miały pacjentki z twardziną układową.

  Streszczenie angielskie: Aim: The aim of the study was to assess mechanisms of alopecia in patients' with connective tissue disease and to compare to the control group. Material and methods: 64 female patients (four groups with 16 patients) with diagnosed connective tissue diseases such as systemic and discoid lupus erythematosus, systemic sclerosis and dermatomyositis were examiend. Age of patients 26 to 76 years (average age 48.23). All patients were diagnosed and treated in Dermatological Department of Silesian Medical Academy in Katowice in period from October 2000 to February 2002. All women had: detailed history, physical examination, trychograms in which the groups of hair root were studied. Results: Percentage distribution of anagen and telogen hairs in selected, studied group were presented consequently: in systemic sclerosis 84.06 p.c. and 14.88 p.c., in dermatomyositis 75.75 p.c. and 23.63 p.c., in systemic lupus erythematosus 72.94 p.c. and 19.50 p.c., in discoid lupus erythematosus 71.13 p.c. and 25.69 p.c. Predominantly dystrophic hairs in patients' group with lupus erythematosus (systemic and discoid) were observed. The best trychograms in systemic sclerosis in comparison to the control group were noted.


  23/24

  Tytuł oryginału: Łysienie androgeniczne u mężczyzn.
  Autorzy: Brzezińska-Wcisło Ligia, Krauze Ewa
  Źródło: Lekarz 2002 (6) s.27-28
  Sygnatura GBL: 313,343

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska


  24/24

  Tytuł oryginału: Skuteczność chirurgicznego leczenia przerosłej postaci trądziku różowatego (rhinophyma).
  Tytuł angielski: Efficacy of surgical treatment of rhinophyma.
  Autorzy: Wyględowska-Kania Mariola, Pierzchała Ewa, Kamińska-Budzińska Grażyna, Kraze Ewa, Brzezińska-Wcisło Ligia
  Źródło: Dermatol. Estet. 2002: 4 (5) s.268-271, il., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,496

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorki przedstawiają jedną z metod leczenia przerosłej postaci trądziku różowatego (rhinophyma): chirurgiczne ścięcie przerosłych tkanek skóry nosa za pomocą skalpela i noża elektrycznego. Metodą tą leczono 25 chorych (24 mężczyzn i 1 kobietę) w Gabinecie Dermatochirurgii Kliniki Drmatologii w Katowicach, w latach 1997-2001. Wcześniej chorzy byli leczeni farmakologicznie (miejscowo i ogólnie) przez okres kilku lat (średnio 5 lat) z powodu trądziku różowatego. U części z nich nie rozpoznano przerosłej postaci trądziku różowatego. U żadnego z pacjentów zakwalifukowanych do zabiegu nie stwierdzono obecności czynnych zmian grudkowo-krostkowych. Zabiegi wykonywano jednoetapowo, w trakcie hospitalizacji, w znieczuleniu miejscowym. Usunięte tkanki poddano badaniu histopatologicznemu. Pełne wygojenie uzydkano w czasie 4-10 tygodni; nie odnotowano powikłań w postaci infekcji i przerosłych blizn. Efekt kosmetyczny był zadawalający. Pacjenci po zabiegu obserwowani byli przez okres 2 lat w Przyklinicznej Poradni Dermatologicznej w Katowicach. W pracy potwierdzono, że chirurgiczne ścięcie przerosłych tkanek w przebiegu rhinophyma z zastosowaniem skalpela i noża elektrycznego jest efektywną, zadawalającą pod względem kosmetycznym, łatwą w wykonaniu i niebociążającą pacjenta metodą leczenia trądziku rózowatego.

  Streszczenie angielskie: There is the surgical procedure of hyperthropic nasal tissue excision with scalpel and electric knife as a method of rhinophyma treatment presented. This therapeutic method was used in 25 patients' group (24 male, 1 female) in Dermatosurgery of Dermatological Department Silesian Medical Academy in Katowice 1997 and 2001. Before the surgical procedure in patients' group, topical and systemic therapy of rosacea was performed. None of the patients' group had inflammatory lesions (papules and pustules) in the course qualifucation to surgical treatment. The excision was performed as a onestep procedure, in regional anesthesia, in hospital. Tissues after excision were histopathologically examined. Full healing was achieved in the course from 4 to 10 months. None had postoperative infection or hypertrophic scar. Final esthetic effect was satisfactory for all patients. The follow-up in patients' group after excesion reached to 2 years in our Dermatosurgery Department. The authors proved that surgical procedure of hypertrophic tissues with scalpel and electric knife is an effective, esthetically sufficient and simple method of rhinophyma therapy.

  stosując format: