Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BRZESKI
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Motywacje samobójcze ludności wiejskiej jako wynik niedostosowania do warunków pracy w dobie przekształceń społeczno-gospodarczych
Autorzy: Brzeski Zdzisław
Źródło: W: Aktualny stan ergonomii w rolnictwie - potrzeby na przyszłość - Lublin, 2002 s.197-201, tab., bibliogr. 14 poz., sum. - 8 Międzynarodowe Seminarium Ergonomii i BHP w Rolnictwie Lublin 22-24.10. 2001
Sygnatura GBL: 735,425

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • toksykologia
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  2/5

  Tytuł oryginału: Oparzenia chemiczne przewodu pokarmowego - przyczyny, pomoc przedspecjalistyczna.
  Tytuł angielski: Chemical burns of the alimentary tract - causes, first aid.
  Autorzy: Brzeski Zdzisław
  Źródło: Med. Og. 2002: 8 (2) s.119-126, tab., bibliogr. [8] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 311,974

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W artykule omowiono najczęstsze przyczyny doustnych zatruć substancjami żrącymi, działanie tych substancji na przewód pokarmowy oraz podstawowe zasady udzielania zatrutym medycznej pomocy przedspecjalistycznej.

  Streszczenie angielskie: Substances with corrosive properties which are taken per os in intentional and accidental poisonings cause burns of the mucosa of the alimentary tract. The development of the chemical industry and technology observed over the last 50 years has resulted in a considerable availability in everyday life of many substances and preparations affecting the mucosa of the alimantary tract which are strong acids or bases. The presence in households of chemicals and cosmetics containing irritating agents creates a potential risk of acute suicidal or accidental poisonings. Based on many-uear experience in treating acute poisoning and data from literature the author presents the groups of corrosive agents, as well as products containing acids and bases which are applied in the household for cleaning toilets. In addition, health effects and consequences of acute poisonings are evaluated based on literature data concerening chemical agents applied in households. The products containing bases and acids applied at home are enumerated. The author mentions an important role of the first contact physician in poisonings with chemical burns of the alimentary tract in providing qualified first aid, which frequently determines the course and treatment of the poisoning, as well as the occurrence of distant complications.


  3/5

  Tytuł oryginału: Układ oddechowy w ostrych zatruciach wybranymi pestycydami (herbicydy dwupirydylowe).
  Tytuł angielski: Respiratory system in acute poisonings with selected pesticides (dipiridyl herbicides).
  Autorzy: Brzeski Zdzisław, Sodolski Wojciech
  Źródło: Med. Og. 2002: 8 (3) s.229-234, tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 311,974

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W artykule omówiono najczęstsze powikłania ze strony układu oddechowego w ostrych zatruciach pestycydami z grupy herbicydów dwupirydylowych. Analizowano częstość występowania zatruć, patogenezę działania toksycznego, przebieg kliniczny, powikłania ze strony układu oddechowego, zmiany patomorfologiczne przypadków letalnych, jak również odległe następstwa zatruć u osób, które wyzdrowiały.

  Streszczenie angielskie: In a group of chemical means of plant protection dipiridyl herbicides are associated with high mortality due to acute poisonings, especially in cases of suicide attempts. Preparations of this group of pesticides are classified into class II and III of acute toxicity. The mechanism of toxic effect on humans is connected with the process of cyclic reduction and oxidation with the production of free peroxide radicals and atomic oxygen. The peroxides produced damage cellular and mitochondrial membranes, and block peroxide dismutation, an enzyme blocking toxic free radicals. The authors evaluated from the clinical and toxicalogical aspects 52 cases of acute poisonings with dipiridyl herbicides treated in the Regional Centre of Acute Poisonings in Lublin. Due to the known pathomechanism of these pesticides the pathological changes in the respiratory system were emphasized. Cyanosis of various degrees, tachypnea and hypoxemia, toxic pneumonia leading to fibrosis in patients who survived the acute phase of the poisoning prevailed in the clinical image. In cases of death, the autopsy performed showed the features of pulmonary edema with acute hyperemia of the tissues, mucous- purulent inflammation of the respiratory tract. In microscopic examination the changes has the character of acute hyperemia, edema, focal extravasation into alveolar lumena, metaplasia of the respiratory epithelium, and new foci of pulmonary connective tissue. The observations carried out confirm a consigerable toxicity of dipiridyl herbicides, as well as serious consequences of acute poisonings in the form of multi-organ changes, with domination of pulmonary changes in the form of diffused fibrosis which lead to cardiovascular failure, and sometimes result in the death of the poisoned patient.


  4/5

  Tytuł oryginału: Tlenek węgla - nowe zagrożenia w toksykologii środowiska.
  Tytuł angielski: Carbon monoxide - new risk in environmental toxicology.
  Autorzy: Brzeski Zdzisław
  Źródło: Med. Og. 2002: 8 (4) s.319-325, tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 311,974

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • ochrona środowiska

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: W opracowaniu przedstawiono analizę ostrych zatruć tlenkiem węgla pochodzącego z różnych źródeł emisji aktualnie występujących zarówno na wsi, jak i w aglomeracji miejskiej o nowoczesnej instalacji grzewczej zasilanej gazowymi nośnikami energii. Przeprwoadzone obserwacje wykazały, że zmana tredycyjnych nośników energii - węgla i drewna - na gaz ziemny przewodowy nie zmniejszyła zagrożeń dla ludzi.

  Streszczenie angielskie: The recent years, changes have been observed in the traditional source of carbon monoxide emission into the environment. The changes concern both the carriers of energy and its emitters. Natural gas is commonly used for heating and household purposes, not only in urban areas but also on many farms. This creates the necessity for systematic control of the systems for the disposal of fumes into the atmosphere. Poisonings with carbon monoxide due to faulty or insufficient ventilation in bathrooms or other rooms, as well as within the household, are commonly noted, especially in unfavourable meteorological conditions. The aim of the study, in the form of a clinical outline, is the toxicological and clinical analysis of acute poisnonings with carbon monoxide which took place in bathrooms and other rooms in conditions of inefficient gravitation ventilation, and unfavourable weather. The material for the study were records of patients who underwent treatment in the Toxicology Ward at the Clinic of the Institute of Agricultural Medicine due to carbon monoxide posioning. The study covered a group of 50 people poisoned - 30 urban inhalants and 20 patients from rural areas who had a traditionally-fired heating at home. Carbon monoxide in the blood of the patients poisoned was determined several times by the colorimetric method, and biomarkers of toxic lesions of organs were determined by a biochemical analyser - Bayer Express Plus. The course and outcome of the acute poisoning cases hospitalized were favourable and were not life threatening, except for one case in which a many-hour exposure...


  5/5

  Tytuł oryginału: Mercurialism in the material of the Regional Centre of Acute Poisonings of the Institute of Rural Medicine in Lublin.
  Tytuł polski: Zatrucia rtęcią w materiale Regionalengo Ośrodka Ostrych Zatruć Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie.
  Autorzy: Brzeski Zdzisław, Złomaniec Janusz, Guz Wiesław, Krupski Witold
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (1) s.387-389, il., bibliogr. 8 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • neurologia
 • toksykologia
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Na tle objawów klinicznych zatruć rtęcią przedstawiono przypadek zatrucia w celach samobójczych o pomyślnym przebiegu leczenia i dobrym rokowaniu. Podkreślono znaczenie toksycznego uszkodzenia nerek oraz różnorodnych objawów ze strony CUN.

  Streszczenie angielskie: Against the background of clinical symptoms of mercury posionings a case of suicidal poisoning which had favourable course and prognosis was presented. The impact of toxic renal damage and different CNS symptoms was emphasised.

  stosując format: