Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BRZÓSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Złośliwy nowotwór jajnika współistniejący z ciążą.
Tytuł angielski: Coexistence of ovarian carcinoma with pregnancy - case report.
Autorzy: Makarewicz Hanna, Olszewski Jarosław, Królikowska Beata, Brzóska Beata, Emerich Janusz
Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (4) : Ogólnopolskie sympozjum "Nowotwory narządów płciowych u kobiet ciężarnych" s.350-353, bibliogr. 10 poz., sum. - Ogólnopolskie sympozjum pt. Nowotwory narządów płciowych u kobiet ciężarnych Łódź 24-25.11. 2000
Sygnatura GBL: 301,184

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Przedstawiono rzadki przypadek współistnienia złośliwego nowotworu jajnika z ciążą wewnątrzmaciczną. Guz jajnika rozpoznano w 21 tygodniu ciąży. Ze względu na niepodejrzany obraz ultrasonograficzny, niskie CA 125 oraz brak klinicznych objawów, guz obserwowano przez całą ciążę i usunięto podczas cięcia cesarskiego.

  Streszczenie angielskie: Objective: Ovarian tumors during pregnancy are a rare event. More ovarian tumors are detected accidentialy during ultrasonography examination or caesarean section at term. Study design: Ovarian tumor was recognized at the 36 years old patient during 21 weeks of pregnancy and was observed and treated during caesarean section. Results: During caesarean section the mesonephroid ovarian carcinoma at 1A stage has been diagnosed and unilateral cystectomy after meticulous surgical exploration was done.


  2/3

  Tytuł oryginału: Nietypowa lokalizacja przerzutów raka płaskonabłonkowego szyjki macicy do powłok brzusznych - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Isolated metastates of cervical cancer to the abdominal wall - a case report.
  Autorzy: Liro Marcin, Kobierski Juliusz, Brzóska Beata
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (8) s.704-708, bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Pierwotne występowanie przerzutów raka płaskonabłonkowego szyjki macicy do powłok skórnych jest niezmiernie rzadkie. W piśmiennictwie światowym spotkać się można jedynie z kilkunastoma w pełni udokumentowanymi przypadkami przerzutów raka tej lokalizacji (4, 7). Opisano przypadek występowania przerzutów nowotworowych do powłok jamy brzusznej u pacjentki leczonej uprzednio operacyjnie z powodu raka płaskonabłonkowego szyjki macicy, którą następnie poddano adiuwantowej radioterapii. Po półrocznym okresie bezobjawowym, stwierdzono wznowę procesu nowotworowego pod postacią izolowanych, przerzutowych guzów nowowtworowych w powłokach jamy brzusznej. Dokonano radykalnego wycięcia przerzutowych guzów, a następnie chorą poddano następowej wielolekowej chemioterapii dożylnej. Po okresie 3 m-cy od momentu zakończenia leczenia, u pacjentki nie stwierdza się progresji choroby nowotworowej.

  Streszczenie angielskie: We described an anusual case of skin metastases of the uterine cervix in 63 year old woman. Previously, she was found having a Stage IIa squamosus carcinoma of the cervix. She underwent bilateral salphingo-oophorectomy, total abdominal histerectomy and pelvic node dissection. Then the patient was treated by external an dintracavitary radiation. Within the next six months she was readmitted to the hospital because of abdominal pain an urinary stress incontinence after irradiation. The examination revealed three firm, freely-movable, solid subcutaneous nodules on the abdominal wall, umbilical site and urinary fistula. No other significant phisical phenomena were noted. Radical excison of all the lessions was conducted and followed by four courses of adjuvant chemiotherapy. Histopathological examination of the exised nodules revealed nests of squamosus cell carccinoma, which were histologicallyy identical to the previous carcinoma of the cervix. After successful treatment, the patient was continued for three months now, without any clinical evidence of recrudescence, and with good results from the urinary fistula treatment. Moreover, in these case-report we presented a reviev of current literature about new techniques and treatment methods of the cervical carcinomas.


  3/3

  Tytuł oryginału: Zastosowanie chemioterapii indukcyjnej przed operacyjnym leczeniem zaawansowanego raka szyjki macicy.
  Tytuł angielski: Neoadjuvant chemotherapy in treatment of advanced cervical cancer.
  Autorzy: Kobierski Juliusz, Mielcarek Piotr, Brzóska Beata, Królikowska Beata, Emerich Janusz
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (9) s.807-810, tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Dokonano oceny skuteczności chemioterapii indukcyjnej z zastosowaniem cisplatyny, vinkrystyny i bleomycyny w raku szyjki macicy w stopniu zaawansowania klinicznego IIB według klasyfikacji FIGO. Uzyskane wyniki potwierdzają doniesienia o korzystnym efekcie chemioterapii indukcyjnej w leczeniu raka szyjki macicy.

  Streszczenie angielskie: Neoadjuvant chemotherapy (NAC) has been used for treatment of advanced cervical cancer by some institutions for several years. Purpose: We investigated the value of NAC for patients with IIb caevical cancer. materials and methods: Eight patients treatyed at the 2nd department of Obstetrivs and Gynecology Medical Unioversity of Gdańsk between 1999 and 2000 for stage IIb cervical cancer were enrolled into the study. The drugs infused were: cisplatin 50 mg/m(2) and vincristine 1 mg/m(2) for 1 day and belomycin 25 mg/m(2) for 3 days, for three cycles. NAC was followed by radical Wertheim-Meigs hysterectomy. All patients were evaluated for response and toxicity. results: In all eight patients partial respopnse were obtained. Despite previous data there was no severe toxicity in our study group. Hematological toxicity was mild and there was no need for modyfying chemotherapy due to side effect of NAC. Conclusion: NAC followed by radical Wertheim-Meigs hysterectomy is an effective approach to stage IIB cervical cancer. Further larger prospective study is necessary. Preoparative imaging studies (CT and/or MR) might be consider as selection criteria for future study.

  stosując format: