Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BRYDAK
Liczba odnalezionych rekordów: 15Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/15

Tytuł oryginału: Wytrzeszcz jednostronny spowodowany torbielą śluzową zatok przynosowych.
Tytuł angielski: Unilateral exophthalmus as a result of mucocele.
Autorzy: Mencel-Bednarek Izabela, Brydak-Godowska Joanna, Kęcik Tadeusz, Skórska Izabella
Źródło: Okulistyka 2002: 5 (1) s.40-42, il., bibliogr. 10 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,465

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka
 • onkologia
 • otorynolaryngologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie angielskie: A mucocele is slowly expanding cystic acumulation of mucoid secretion which gradually erodes the bony walls of the sinuses and causes symptoms by encroaching on surrounding tissues. Orbital invasion usually occurs from frontal or ethmoidal mucoceles.


  2/15

  Tytuł oryginału: Zmiany oczne w postępującym połowiczym zaniku twarzy.
  Tytuł angielski: Ocular changes in progresive facial hemiotrophy.
  Autorzy: Brydak-Godowska Joanna, Dróbecka-Brydak Ewa, Błaszczyk Maria, Glińska Olga, Królicki Leszek
  Źródło: Okulistyka 2002: 5 (1) s.43-45, il., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,465

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka
 • radiologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: In two patients aged 48 and 45 with PFH diagnosed from 38 and 19 years ocular changes (keratoconus, ptosis, Fuch's heterochromic cyclitis) corelated to face atrophy were observed.


  3/15

  Tytuł oryginału: Grypa.
  Tytuł angielski: Influenza.
  Autorzy: Brydak Lidia B.
  Źródło: Pol. Med. Rodz. 2002: 4 (2) : II Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej "Wyzwania i możliwości medycyny rodzinnej w Polsce u progu XXI wieku" s.145-155, il., tab., bibliogr. 41 poz., sum. - 2 Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej pt. Wyzwania i możliwości medycyny rodzinnej w Polsce u progu XXI wieku Łódź 09-11.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,549

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • farmacja
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Grypa jest ostrą chorobą o dużej zakaźności. Rokrocznie choruje na nią około 100 mln ludzi na świecie. W Polsce w ciągu ostatnich 10 lat średnia liczba zachorowań na grypę i choroby grypopodobne wynosi 1406945, co w przeliczeniu na całą populację stanowi około 3,66 proc. rocznie. Szczyt zachorowań na grypę i wirusy grypopodobne rejestruje się w naszym kraju między styczniem a marcem. Grypa wywoływana jest przez wirusy grypy należące do rodziny Orthomyxoviridae i zaklasyfikowane do trzech typów: A, B i C. Typowe dla grypy jest nagłe wystąpienie objawów chorobowych. Duże zagrożenie dla zdrowia i życia stanowią powikłania pogrypowe obejmujące m. in. zapalenie płuc i oskrzeli, zapalenia oskrzelików, ucha środkowego, zapalenie mięśnia serca i osierdzia, zapalenie mięśni i mioglobinurię, zespół wstrząsu toksycznego, powikłania neurologiczne czy zakażenia meningokokowe. Szczepienia są podstawową metodą w profilaktyce grypy. Zdrowotne, społeczne i ekonomiczne zyski wynikajce z tych szczepień są jednoznaczne i nie podlegają żadnej dyskusji. W Polsce zużycie szczepionki w sezonie 2000/2001 wzrosło około 179-krotnie w porównaniu z sezonem epidemicznym 1992/1993. Badania prowadzone wraz z klinicystami w Krajowym Ośrodku ds. Grypy PZH udowodniły zasadność szczepień przeciwko grypie u pacjentów, którzy ze względu na choroby przewlekłe bądź swój wiek są szczególnie narażone na ciężki przebieg choroby i powikłania pogrypowe. Antygrypowymi preparatami nowej generacji są inhibitory ...

  Streszczenie angielskie: Influenza is a highly infectious disease. Every year about 100 milin of people have flu. In Poland the average number of cases of influenza and influenza-like illness calculated on the base of 10 years amounts to 1406945 and this is 3.66 p.c. In our country the highest level of influenza activity is observed between January and March. Influenza is caused by viruses from Orthomyxoviridae family that are classified into three types: A, B and C. Sudden onset of symptoms is typical for influenza disease. Post-influenza complications are serious dangers for health and live. Main complications are pneumonia, bronchitis, bronchiolitis, otitis media, myocarditis and pericarditis, myositis and myoglobinuria, neurological complications or infections with meningococcus. The first way of prevention of influenza is vaccination. Healthy, social and economic benefits resulting from influenza vaccinations are clear and undisputed. In Poland the number of doses of influenza vaccines used in the epidemic season 2000/2001 was approcimately 179 times higher than in the season 1992/1993. Studies carrie out by the National Influenza Center together with physicians showed that vaccination against influenza is legitimate in patients who risk serious course of the disease and post-influenza complications. Neuraminidase inhibitors are antiinfluenza drugs of new generation. One of them, i.e. relenza, may be used for treatment, while the second drug, i.e. tamiflu - for treatment and ...


  4/15

  Tytuł oryginału: Grypa w 2000 roku.
  Tytuł angielski: Influenza in Poland in 2000.
  Autorzy: Kuszewski Krzysztof, Brydak Lidia B., Machała Magdalena
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 (2) s.255-258, il., tab., sum.
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • choroby zakaźne
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: In 2000 the number of cases of influenza and influenza-like illness (ILI) registered in Poland amounted to 1 596 920 (68.1 p.c. of 1999 cases.) The highest influenza incidence was reported in Łódzkie voivodship (9 388.8 cases per 100 000). Among children aged 0 to 14 years the number of influenza and ILI cases amounted to 408 495 (incidence 5 518.8 cases per 100 000) and was 25.5 p.c. of the total number of cases recordered in 2000. The number of patients referred to hospital was 7 028 and 358 persons died due to influenza and its complications. No influenza strains were isolated in 2000. Immunofluorescence test confirmed infection with influenza type A in 39 patients, while with type B - in 2 patients. Sero-surveys carried out in the epidemic season 2000/2001 showed that highest antihemagglutinin antibody levels were produced for influenza strain A(H3N2) and B. The highest antibody titers were recorded in the age group 15-25, while the lowest levels - in the age group 0-3 years.


  5/15

  Tytuł oryginału: Jednostronne zmiany plamkowe u rodzeństwa współistniejące z degeneracją barwnikową bez barwnika i chorobą von Willebranda.
  Tytuł angielski: Unilatreal macular changes associated with retinitis pigmentosa s. pigmento and von Villebrand disease.
  Autorzy: Kęcik Tadeusz, Brydak-Godowska Joanna, Kopacz Dorota, Dróbecka-Brydak Ewa, Skórska Izabela, Świtka Elżbieta
  Źródło: Okulistyka 2002: 5 (2) s.85-87, il., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,465

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: We presented two brothers with macular scar connected with unilateral arterio-venous anastomosis, pigmentary retinopathy without pigment and von von Willebrand disease.


  6/15

  Tytuł oryginału: Neurologiczne powikłania zakażeń wywołanych przez wirus grypy.
  Tytuł angielski: Neurological complications of influenza infections.
  Autorzy: Brydak Lidia B.
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 supl. 1 s.16-30, il., tab., bibliogr. 44 poz., sum. - 4 Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. neuroinfekcji Białystok 07.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • pediatria
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy była prezentacja neurologicznych powikłań infekcji grypowej. Infekcje powodowane przez wirus grypy mogą być bardzo poważne, a nawet mogą prowadzić do śmierci na skutek powikłań poinfekcyjnych. Najczęściej występującymi powikłaniami są: zapalenia płuc, oskrzeli, oskrzelików, mięśnia serca, ucha środkowego. Inną grupą są powikłania neurologiczne. Podstawowym sposobem zapobiegania grypie są szczepienia.


  7/15

  Tytuł oryginału: Obustronny zespół odłączenia naczyniówki w przebiegu pierwotnego nadciśnienia płucnego.
  Tytuł angielski: Bilateral uveal effusion syndrome in course of primary pulmonary hypertension.
  Autorzy: Dróbecka-Brydak Ewa, Brydak-Godowska Joanna, Śwituła Marcin, Ciszewska Joanna, Lewandowski Paweł, Fijałkowska Anna, Torbicki Adam
  Źródło: Okulistyka 2002: 5 (3) s.57-60, il., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,465

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: The case of 43 years old male patient with sudden deterioration of visual acuity in boths eyes (0,2 - 0,3) in course of primary pulmonary hypertension is presented. Opthalmologic examination revealed congestion of vessels in conjuctiva and iris, anterior chamber shallowing, choroidal detachment with concomitant serous detachment in macular area. After administration of corticosteroids reduction of choroidal and central retinal detachment was observed with dispersion of pigment. Uveal effusion syndrome was recognized.


  8/15

  Tytuł oryginału: Zmiany oczne w toczniu trzewnym.
  Tytuł angielski: Eye involvement in systemic lupus erythematosus.
  Autorzy: Brydak-Godowska Joanna
  Źródło: Terapia 2002: 10 (10 z. 1) s.34-35, bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Lupus erythematosus (SLE) is an autoimmune disease affecting internal organs (SLE) and skin (DLE). SLE may also involve the eye. Anterior segment findings include keratoconjunctivitis sicca, keratitis and scleritis. Retinal manifestations of SLE are cotton wool spots, hemorrhage and vasculitis.


  9/15

  Tytuł oryginału: Czy możemy walczyć z grypą w XXI wieku?
  Autorzy: Brydak Lidia B.
  Źródło: Zakażenia 2002 (3/4) s.62-69, il., tab., bibliogr. 52 poz.
  Sygnatura GBL: 313,628

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  10/15

  Tytuł oryginału: Grypa, powikłania i profilaktyka.
  Autorzy: Brydak Lidia B.
  Źródło: Świat Med. Farm. 2002 (9/10) s.48, 50-56, il., tab., bibliogr. 39 poz.
  Sygnatura GBL: 313,638

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Grypa jest ostrą chorobą o dużej zakaźności. Chociaż grypa nie jest chorobą patognomiczną (wyróżniającą objaw dla danej choroby) to wiadomo, iż w tym samym czasie co wirusy grypy podobne objawy, tj. objawy grypopodobne, może wywołać ponad 150 innych wirusów, w tym wirusy parainfluenzy, adenowirusy, rhinowirusy, coronawirusy, wirus RS, czy wirusy Coxsackie (1, 2).


  11/15

  Tytuł oryginału: Młodzieńcze rozwarstwienie siatkówki sprzężone z chromosomem X w obrazie klinicznym i w optycznej koherentnej tomografii.
  Tytuł angielski: Clinical features and optical coherence tomography image of X-linked juvenile retinoschisis.
  Autorzy: Samsel Agnieszka, Staszczak Łukasz, Hautz Wojciech, Brydak-Godowska Joanna
  Źródło: Okulistyka 2002: 5 (4) s.52-55, il., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,465

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Clinical features of X-linked juvenile retinoschisis in 4 patients are described. Characteristics of OCT images of macular area of this clinical entity is presented.


  12/15

  Tytuł oryginału: Powikłania pogrypowe.
  Autorzy: Brydak Lidia B.
  Źródło: Gab. Pryw. 2002 (11/12) s.26-35, il., tab.
  Sygnatura GBL: 306,371

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W Polsce szczyt zachorowań na grypę i wirusy grypopochodne w zależności od sezonu epidemicznego przypada na pierwszy kwartał roku. W okresie tym rejestruje sie od paruset tysięcy do paru milionów przypadków.


  13/15

  Tytuł oryginału: Profilaktyka i leczenie grypy w praktyce lekarza rodzinnego.
  Autorzy: Brydak Lidia B.
  Źródło: Lekarz 2002 (4) s.23-28, il., tab., bibliogr. 44 poz.
  Sygnatura GBL: 313,343

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  14/15

  Tytuł oryginału: Grypa - choroba, która nie respektuje granic państwowych.
  Autorzy: Brydak Lidia B.
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (9) s.42-53, il., tab., bibliogr. 72 poz.
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zakażenia spowodowane przez wirus grypy rejestruje się we wszystkich przedziałach wiekowych, począwszy od noworodków aż do wieku sędziwego. Epidemie grypy występują w każdym sezonie epidemicznym, z różnym nasileniem w zależności od sezonu. Dlatego też zakażenie spowodowane przez ten wirus pozostaje nadal aktualnym, poważnym zagrożeniem, jak również bardzo ważnym problemem z zakresu zdrowia publicznego, wymagającynm sięgnięcia po wszelkie dostępne nowe metody kontroli i profilkatyki w celu minimalizacji jego corocznych skutków. Dlatego też, już w 1947 r. Światowa Organizacja Zdrowia świadoma skutków zagrożeń, jakie niosą ze sobą infekcje spowodowane wirusem grypy na IV Międzynarodowym Kongresie Mikrobiologów w Kopenhadze zaproponowała opracowanie światowego programu badań epidemiologicznych i wirusologicznych w postaci Międzynarodowego Nadzoru nad Grypą.


  15/15

  Tytuł oryginału: Badania porównawcze reaktogenności szczepionek grypowych oraz ocena ich skuteczności klinicznej.
  Autorzy: Brydak L[idia] B., Stryczyńska-Kazubska J[oanna], Jóźwiak H[anna], Machała M[agdalena], Wysocki J[acek]
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (8) s.78-82, tab., bibliogr. 25 poz.
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • immunologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W ostatnich latach obserwuje się w Polsce rosnące zainteresowanie szczepionkami przeciwko grypie. W związku z obecnością na rynku kilku różnych szczepionek lekarze rodzinni spotykają się często z pytaniami o ich skuteczność i bezpieczeństwo. W poniższej pracy autorzy dokonali porównania częstości występowania objawów niepożądanych oraz skuteczności klinicznej dwóch szczepionek zawierających rozszczepiony wirion i jednej podjednostkowej.

  stosując format: