Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BRUZIEWICZ-MIKŁASZEWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Profesor Carl F. M. Partsch (1855-1932) - luminarz uniwersyteckiej stomatologii we Wrocławiu.
Tytuł angielski: Professer Carl F. M. Partsch (1855-1932) - the luminary of university stomatology in the Wroclaw.
Autorzy: Bruziewicz-Mikłaszewska Barbara
Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (2) s.277-280, il., bibliogr. 7 poz.
Sygnatura GBL: 313,451

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • historia nowożytna
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku
 • płeć męska

  Temat osobowy:
 • Partsch
 • Carl 1855-1932


  2/2

  Tytuł oryginału: Profesor Antoni Cieszyński (1882-1941) - stomatolog światowej sławy i twórca stomatologii polskiej - w 120-lecie urodzin.
  Tytuł angielski: Professor Antoni Cieszyński (1882-1914) - father of Polish stomatology and the founder and propagator in the international forum - on the 120 anniversary of his birthday.
  Autorzy: Bruziewicz-Mikłaszewska Barbara
  Źródło: Stomatol. Współcz. 2002: [9] supl. 3 s.37-40, il., bibliogr. [22] poz.
  Sygnatura GBL: 313,097

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • historia nowożytna
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Cieszyński
 • Antoni 1882-1941

  Streszczenie polskie: Profesor Antoni Cieszyński, wybitny polski stomatolog o światowej sławie, urodził się 31 maja 1882 r. w Oleśnicy na Dolnym Śląsku. Studiował dentystykę w Monachium i Berlinie (dyplom 1905 r.), a następnie ukończył medycynę (1912) z najwyższym odznaczeniem summa cum laude. W 1913 r. został mianowany profesorem nadzwyczajnym dentystyki i objął kierownictwo Kliniki Stomatologicznej Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Ogłosił drukiem 378 prac obejmujących wszystkie działy stomatologii. Oryginalne i pomysłowe publikacje zapewniły prof. Cieszyńskiemu zaszczytne miejsce w stomatologii zarówno w Polsce, jak i za granicą. Z jego incjatywy rozpoczęto wydawanie w 1923 r. miesięcznika "Polska Dentystyka", przekształconego od 1930 r. w "Polską Stomatologię". Był członkiem wielu towarzystw naukowych, międzynarodowych i krajowych. Za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie stomatologii przyznano mu w Brukseli w 1935 r. nagrodę F‚d‚reation Dentaire Internationale im. Willoughby Daytona Millera, wręczoną mu na IX Kongresie FDI w Wiedniu. Prof.A.Cieszyński - twórca i propagator polskiej stomatologii na forum międzynarodowym, "ojciec polskiej stomatologii" został zamordowany przez SS-Vernichtungs-Komando 4 lipca 1941 r. we Lwowie.

  Streszczenie angielskie: Professor Antoni Cieszyński, the famous Polish stomatologist well known in the world (1882-1941), studied dentistry in Munich and Berlin (receiving diploma in 1905) and later he graduated from medical studies with highest honours (summa cum laude) in 1911. In 1913 he was appointed associate professor of dentistry and head of the Department of Stomatology, Medical Faculty of University Jan Kazimierz in Lwlow. He published 378 works from all branches of stomatology. The original and ingenious publications made Professor Cieszyński famous in the Polish stomatology as well as abroad. On his initiatory the monthly Polska Dentystyka was organized in 1923 and its name was changed in 1930 to Polska Stomatologia. He was a member of many international and Polish scientific societes. In 1935 he was given the Willoughby Dayton Miller ovard F‚d‚ration Dentaire Internationale F.D.I. for outstanding achievement in stomatology. Professor Cieszyński, the founder and propagator of Polish stomatology in the international forum, the father of Polish stomatology, was murdered by Nazi Germans July 4 1941 in Lwów.

  stosując format: