Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BRUDNICKI
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Monitorowanie wczesnych faz zrostu kostnego na podstawie zmian poziomu osteokalcyny w surowicy krwi.
Tytuł angielski: Monitoring of the early stages of bone healing process based of serum osteocalcin level changes.
Autorzy: Brudnicki Jarosław, Niedźwiedzki Tadeusz
Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (1) s.33-39, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,360

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena przydatności oznaczania poziomu osteokalcyny w surowicy krwi do monitorowania wczesnych etapów procesu gojenia się tkanki kostnej i wczesnego wykrywania zaburzeń zrostu. Oznaczono poziom osteokalcyny i aktywność fosfatazy alkalicznej w surowicy krwi pacjentów ze świeżymi złamaniami trzonów kości długich i powikłaniami zrostu kostnengo w postaci stawów rzekomych i zrostu opóźnionego. Badaniami objęto grupę 25 chorych. Analiza uzyskanych wyników potwierdziła użyteczność oznaczania poziomu osteokalcyny w surowicy krwi, jako czynnika rokowniczego w wykrywaniu zaburzeń zrostu kostnego oraz jego korelację z obrazem radiologicznym.

  Streszczenie angielskie: The aim of this paper was assessment of utility of serum osteokalcin levels in monitoring early stages of bone healing and early detection of bone healing disorders. Serum osteokalcin level and alkaline phosphatase activity was assessed with acute long bone fractures and with delayed bone union and pseudothroses. 25 patients underwent the trial. The analysis of the results confirmed the utility ofd serum osteocalcin level as a prognostic factor in early detecting of union disorders and its correlation to radiological examination.


  2/2

  Tytuł oryginału: Doprzednie przemieszczenie krążka stawowego stawu skroniowo-żuchwowego - odległe wyniki leczenia.
  Tytuł angielski: TMJ anterior disk displacement - long-term outcomes of treatment.
  Autorzy: Kostrzewa-Janicka Jolanta, Mierzwińska-Nastalska Elżbieta, Wanyura Hubert, Prątnicki Marek, Stopa Zygmunt, Brudnicki Andrzej
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (11) s.763-772, il., tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była odległa kliniczna ocena wyników leczenia doprzedniego przemieszczenia krążka stawowego stawu skroniowo-żuchwowego z zastosowaniem szyn zgryzowych. W grupie 34 pacjentów u 17 osób rozpoznano doprzednie przemieszczenie krążka bez zablokowania, u pozostałych 17 osób zaś doprzednie przemieszczenie krążka z zablokowaniem. U wszystkich pacjentów uzyskano pozytywne wyniki leczenia (ustąpienie dolegliwości bólowych, objawów akustycznych podczas ruchów żuchwy oraz poprawę zakresu jej ruchów). Stan kliniczny pacjentów oceniano co 6 miesięcy przez 2 lata od zakończenia leczenia. Wykonane badania potwierdziły, że poprawa osiągnięta leczeniem z zastosowaniem szyn zgryzowych jest możliwa do utrzymania przez dłuższy czas.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to evaluate long-term outcomes of splint therapy in petients with anterior disk displacement of the TMJ. In a group of 34 patients, 17 were diagnosed with anterior disk displacement with reduction, and 17 without reduction. In all patients treatment was found to be successful (reduction of pain and clicking, increased mandibular movement). After completion of treatment, patients symptoms were assessed every 6 months for 2 years in a clinical examination. Our observations showed that clinical improvements could be maintained for a long time after applying the splint therapy.

  stosując format: