Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BRONGEL
Liczba odnalezionych rekordów: 7Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/7

Tytuł oryginału: Urazy zewnętrzne i jatrogenne pęcherza moczowego zaopatrzone w oddziałach urologii w Polsce w latach 1995 - 1999.
Tytuł angielski: External and iatrogenic traumas of urinary bladder managed in urological departments in Poland between 1995 - 1999.
Autorzy: Dobrowolski Zygmunt F., Lipczyński Wacław, Kusionowicz Jacek, Jakubik Piotr, Dobrowolska Barbara, Brongel Leszek
Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (2) s.45-47, il., bibliogr. 6 poz., sum.
Sygnatura GBL: 304,054

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wstęp. Uszkodzenia pęcherza moczowego towarzyszą najczęściej urazom miednicy lub są wywołane urazami jatrogennymi. Materiał i metoda. Analizie poddano wyniki ankiety, która dotyczyła oceny urazów pęcherza moczowego, leczonych w latach 1995 - 1999 w 61 oddziałach urologicznych w Polsce. Wyniki. W okresie 5 lat zarejestrowano 512 osób z uszkodzeniami pęcherza moczowego. U 210 (41,0 proc.) przyczyną uszkodzenia pęcherza były urazy komunikacyjne, u ośmiu (1,6 proc.) przysypanie lub zgniecenia, u 40 (7,8 proc.) upadek z wysokości, u 251 (49,0 proc.) uraz jatrogenny i u trzech chorych (0,6 proc.) rana postrzałowa. Spośród 261 niejatrogennych urazów pęcherza 41 (15,8 proc.) było wywołanych złamaniami kości miednicy. Równoczesne uszkodzenie pęcherza i cewki tylnej odnotowano u 36 osób, co stanowi 13,7 proc. tych urazów, a 7 proc. wszystkich urazów. Urazy jatrogenne powstały u 98 chorych (39,0 proc.) na oddziale urologicznym, u 130 (51,8 proc.) kobiet w oddziale ginekologicznym i u 23 osób (9,2 proc.) na oddziale chirurgicznym. Do urazu otwartego doszło u 102 chorych (20,0 proc.), a zamkniętego u 372 (72,6 proc.). Stłuczenia pęcherza moczowego zarejestrowano u 38 chorych (7,4 proc.). Uszkodzenia śródotrzewnowe stanowiły 44,0 proc. (225 osób), a zewnątrzotrzewnowe 56,0 proc. (287 chorych). W diagnostyce urazów wykonano 455 (88,8 proc.) badań ultrasonograficznych jamy brzusznej, 266 (51,9 proc.) urografii, 388 (75,7 proc.) cystografii, 15 (2,9 proc.) tomografii komputerowych. ...

  Streszczenie angielskie: Introduction. Urinary bladder injuries accompany most often pelvis trauma and are evoked by iatrogenic trauma. Material and method. The results of questionnaire, received from 61 urological departments, concerned with urinary bladder injuries treated between the years 1995 - 1999, were analysed. Results. During the 5 year period 512 patients with urinary bladder trauma injuries were noted. In 210 (41.0 p.c.) patients the injury was caused by traffic accidents, 8 (1.6 p.c.) patients were buried or squashed within the limits of pelvic bones, in 40 (7.8 p.c.) patients the cause was fall from hights, in 251 (49 p.c.) was noted the injury of iatrogenic origin and in 3 patients (0.6 p.c.) gunshot wound. Among 261 non-iatrogenic urinary bladder injuries, 41 (15.8 p.c.) were connected with pelvic bones trauma. In 36 patients were noted simultaneous injury of urinary bladder and urethra posterior which constitute 13.7 p.c. of such injuries and 7 p.c. of all trauma cases. The injuries of iatrogenic origin occurrred in 98 patients (39 p.c.) at urological department, in 130 (51.8 p.c.) women at gynecological department and in 23 patients (9.2 p.c.) at surgical ward. There was open injury in 102 patients (20.0 p.c.) and the closed in 372 (72.6 p.c.) Urinary bladder contusion was noted in 38 patients (7.4 p.c.). Intraperitoneal injuries constituted 44.0 p.c. (225 patients) and extraperitoneal 56.0 p.c. (287 patients). During the diagnostics there were performed 455 (88.8 p.c.) ...


  2/7

  Tytuł oryginału: Rola i zadania "trauma team" w leczeniu mnogich obrażeń ciała w okresie ostrym
  Autorzy: Brongel Leszek
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 1 - Warszawa, 2002 s.192-200, bibliogr. 39 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/7

  Tytuł oryginału: Zgony przedszpitalne i szpitalne w mnogich obrażeniach ciała
  Autorzy: Brongel Leszek, Kunz Jerzy, Dolecki Mirosław
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 1 - Warszawa, 2002 s.204-209, il., tab., bibliogr. 16 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  4/7

  Tytuł oryginału: Diagnostyczna i operacyjna laparoskopia w tępych urazach jamy brzusznej
  Autorzy: Kuliś Marek, Budzyński Andrzej, Bobrzyński Andrzej, Brongel Leszek, Jarzynowski Wiesław
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 1 - Warszawa, 2002 s.268-272, bibliogr. 11 poz. sum. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.


  5/7

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Wytyczne dotyczące wykonywania doraźnej torakotomii na oddziale ratunkowym].
  Autorzy: Brongel Leszek
  Źródło: Med. Prakt. Chir. 2002 (2) s.79 - Tł. artyk. z czas. Journal of the American College of Surgeons 2001; 193 : 303-309
  Sygnatura GBL: 313,384

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka


  6/7

  Tytuł oryginału: Mnogie i wielonarządowe obrażenia ciała.
  Autorzy: Brongel Leszek
  Źródło: Prz. Piśmien. Chir. 2002: 10 s.340-356, bibliogr. 51 poz.
  Sygnatura GBL: 727,545;737,200

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  7/7

  Tytuł oryginału: Chirurgia urazowa.
  Autorzy: Brongel Leszek
  Źródło: Med. Prakt. Chir. 2002 (5/6) s.179-186, il., bibliogr. 31 poz.
  Sygnatura GBL: 313,384

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: