Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BRONCEL
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Wpływ leczenia atorwastatyną pacjentów z hiperlipidemią typu II na wybrane parametry hemostazy.
Tytuł angielski: The effect of atorvastatin therapy on hemostatic parameters in patients with hiperlipidemia type II.
Autorzy: Chojnowska-Jezierska Julita, Broncel Marlena, Chojnowski Krzysztof, Treliński Jacek
Źródło: Probl. Ter. Monitor. 2002: 13 (2) s.72-79, tab., bibliogr. 43 poz., sum.
Sygnatura GBL: 312,913

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena wpływu 8-tygodniowej terapii atorwastatyną na wybrane czynniki hemostazy (agregację płytek, stężenie fibrynogenu, antygenu t-PA i PAI-1) u pacjentów z hiperlipidemią typu II. Badaniem objęto 20 chorych i 15 zdrowych ochotników. Po aktywnym leczeniu obserwowano korzystne zmiany lipdogramu (istotne obniżenie cholesterolu całkowitego, cholesterolu LDL i triglicerydów), zmniejszenie agregacji płytek indukowanej ADP. Nie odnotowano natomiast istotnych zmian w poziomie antygenu PAI-1. Terapia atorwastatyną spowodowała wzrost stężenia fibrynogenu i obniżenie poziomu antygenu t-PA.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to examine the effect of atorvastatin therapy on platelet aggregation, concentration of PAI-1, t-PA and fibrinogen in patients with hyperlipidemia type II. The study involved 20 patients with hyperlipidemia type II and 15 healthy. Although atorvastatin effecively lowered total cholesterol, LDL-cholesterol, triglicerydes concentration, platelet aggregation induced by ADP, no effect on the elevated antigen levels of PAI-1 was observed. After 8 week active treatment significant increase of fibrinogen concentration and decrease of antigen t-PA level were noticed.

  stosując format: