Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BRODZIAK
Liczba odnalezionych rekordów: 7



Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/7

Tytuł oryginału: Oś podwzgórze-przysadka-tarczyca w depresji.
Tytuł angielski: Hypothalamic-pituitary-thyroid axis in depression.
Autorzy: Foltyn Wanda, Nowakowska-Zajdel Ewa, Danikiewicz Aleksander, Brodziak Andrzej
Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (2) s.281-292, il., bibliogr. 43 poz., sum., rez., Zsfg, rŠs.
Sygnatura GBL: 305,130

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono rolę układu podwzgórzowo-tarczycowego w patogenenzie depresji oraz znaczenie hormonów tarczycy w leczeniu depresji.

  Streszczenie angielskie: Depressed patients, although viewed as chemically euthyroid, have alterations in the function of hypothalamic-pituitary-thyroid axis including slight elevation of the serum thyroxine (T4), loss of the nocturnal TSH rise, blunted thyrotropin (TSH) response to thyrotropin-releasing hormone (TRH) stimulation and predisposition to autoimmune thyroiditis. Both hypothyroid and depressed patients ahare a number of clinical features in common. This is the reason that some research workers use the "brain hypothyroidism" hypothesis to explain the pathogenesis of depression. They suggest that depression is a state of local hypothyroidism in brain with normal peripheral thyroid hormone concentrations as a result of brain type II deiodinase inhibition and impaired transport T4 across the blood brain barrier. This theory seems to be compatible with the serotonin deficieny hypothesis of depression. Some studies confirm the existence of classical feedback between serotoninergic and hypothalamus-pituitary-thyroid systems. TRH remains under a constant inhibition by serotonin and reduced intracerebral serotonin seen in depression will lead to increased TRH concentration in brain tissue. This mechanism is probably responsible for blunted TSH response to TRH stimulation. Triiodothyronine stimulates the serotoninergic system to serotonin secretion in the central nervous system, so local brain hypothyreosis decrease the serotonin level and enhances depression. There is little known about the association between thyroid hormones ...


  2/7

  Tytuł oryginału: Ocena kontaminacji roślin metalami na terenach miedzianonośnych.
  Tytuł angielski: An assessment of metal content in vegetables cultivated in copper-bearing areas.
  Autorzy: Stempin Marek, Kwapuliński Jerzy, Brodziak Barbara, Trzcionka Janina, Ahnert Bożena
  Źródło: Bromatol. Chem. Toksykol. 2002: 35 (3) s.275-282, tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,377

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ochrona środowiska

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Streszczenie polskie: W pracy przeanalizowano przydatność dla oceny kontaminacji roślin następujące współczynniki ekotoksykologiczne: współczynnik specyficznej kumulacji, wskaźnik względnej koncentracji, współczynnik wzbogacenia, wskaźnik fitokumulacji. Zawartość Ni, Pb, V, Zn, Co, Cr, Cu, Mn oznaczono metodą fluorescencyjnej spektrometrii rentgenowskiej jako bardziej dokładną i tańszą metodę w porównaniu do metod emisyjnych. Okazało się, że w kompleksowych ocenach kontaminacji i kumulacji metali przydatne są wszystkie badane współczynniki, jednak największe znaczenie przypisuje się interpretacji wartości współczynnika specyficznej kumulacji i wskaźnika względnej koncentracji.


  3/7

  Tytuł oryginału: Leczenie sanatoryjne za granicą jako nowa forma powszechnej terapii, możliwa dzięki międzynarodowej wymianie usług zdrowotnych.
  Tytuł angielski: Health recovery cure in an abroad sanatorium as a new form of popular therapeutic procedure accessible through international cooperation.
  Autorzy: Brodziak Andrzej, Piotrowska Eugenia, Ziółko Ewa, Muc-Wierzgoń Małgorzata, Zubelewicz-Szkodzińska Barbara
  Źródło: Ann. Acad. Med. Siles. 2002: 50/51 s.101-107, bibliogr. 31 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,709

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  4/7

  Tytuł oryginału: Zdalna pomoc w naglących sytuacjach medycznych poprzez serwis Internetowy, dostępny także poprzez telefony komórkowe.
  Tytuł angielski: Internet services related to health and emergency medicine, accessible by mobile telephones.
  Autorzy: Brodziak Andrzej, Piotrowska Eugenia, Seehawer Mirosław
  Źródło: Post. Nauk Med. 2002: 15 (4) s.211-215, bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,828

  Streszczenie polskie: Możliwości nowych technologii komunikacyjnych zwiększają się szybko. W ostatnim dziesięcioleciu powstała sieć Internet i rozwinęła się telefonia komórkowa. Nowe typy telefonów komórkowych, działające w oparciu o tzw. Wireless Application Protocol (WAP) umożliwiają bezprzewodowy dostęp do części zasobów Internetu. Jest wdrażana już nowa technologia zwana: Universal Mobile Telephone System (UMTS) umożliwiająca teletransmisję danych na telefon z ogromną szybkością, co umożliwi przeglądanie zwykłych "nieokrojonych", multimedialnych stron www, łącznie ze śledzeniem filmów. Autorzy pracy dokonują więc przeglądu okoliczności życiowych i innych uwarunkowań wykorzystywania przenośnych urządzeń komunikacyjnyh z powodów zdrowotnych. Są oni przekonani, że przenośne, noszone przy sobie telefony będą użyteczne w naglących sytuacjach medycznych. Prócz zwykłych funkcji telefonu możliwe będzie odwoływanie się do automatycznych, półautomatycznych i osobowych Internetowych serwisów informacyjnych. Prócz automatycznych porad np. w trybie odpowiedzi na tzw. często zadawane pytania, człowiek, operator serwisu, pełniący dyżur może doradzić, odsyłając zainteresowanych do poszczególnych informacji, zamieszczonych na stronach www. Autorzy są zdania, że wkrótce poprzez telefony komórkowe będą dostępne także Internetowe automaty softwerowe opracowane w celu usprawnienia obsługi osób ubezpieczonych, poszukujących możliwości np. konsultacji u specjalistów, możliwości wykonania skomplikowanego ...

  Streszczenie angielskie: Antybody experiences recently new possibilities of communication and data retrieval. The Internets develops very quickly. New mobile phones, using so called Wireless Applications Protocol (WAP) have remote access to a part of Internet data. So called Universal Mobile Telephone System (UMTS) is just implemented. This technology afford enormous speed of data transfer, what will enable access to multimedia Internet files. The authors of the paper review then implications and common living circumstances and limitations of the utilization of mobile, miniature communicative devices in relation to medicine and health care needs. They are convinced that mobile, personal phones or palmtop computers, having permanent access to the Internet will be useful especially in sudden, emergency medical situations. Apart of common, usual telephone function, they will enable access to services generating advices automatically, semiautomatically or with participation of a living operators. A personal expert, apart of advices supplied in mode of answer for so called Frequently Asked Questions is able to suggest particular websites or www pages. The authors argue, that in the near future, appropriate Internet software bots will be constructed, which will enable also the semi-automatic allocation (reservation) of medical services like consultations, hospitalizations, resort therapy on so on. It will improve attendance of membes of public or additional, private insurence compary progtams. The ...


  5/7

  Tytuł oryginału: Rozważania nad kosmologicznym sensem życia ludzkiego - kluczem do poradnictwa filozoficznego.
  Tytuł angielski: Reflections on cosmological meaning of human life as the key for philosophical counseling.
  Autorzy: Brodziak Andrzej
  Źródło: Szt. Leczenia 2002: 8 (3) s.119-126, bibliogr. 25 poz.
  Sygnatura GBL: 306,477

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  6/7

  Tytuł oryginału: Charakterystyka dwóch różnych koncepcji kształcenia w zakresie zdrowia publicznego - wraz z prezentacją metodologii i programów nauczania poprzez witrynę internetową.
  Tytuł angielski: Characteristics of two different concepts of the education in public health - with the presentation of programs by means of the internet website.
  Autorzy: Brodziak Andrzej, Bucior Jacek, Piotrowska Eugenia
  Źródło: Ann. Acad. Med. Siles. 2002: 52/53 s.91-98, bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,709

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  7/7

  Tytuł oryginału: Osobiste motywy i miary aktywności intelektualnej i naukowej.
  Autorzy: Brodziak Andrzej
  Źródło: Biul. Gł. Bibl. Lek. 2002: 48 (366) s.3-14, bibliogr. 10 poz.
  Sygnatura GBL: 311,006

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  stosując format: