Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BRODECKA
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Znaczenie RTG pantomograficznego w wykrywaniu bezobjawowych stanów patologicznych.
Autorzy: Bogusławska Katarzyna, Brodecka Anna, Kercz Tomasz Maria, Pietrasiak Izabela, Pietrzycka Krystyna
Źródło: Porad. Stomatol. 2002: 2 (11) s.27-30, il., sum.
Sygnatura GBL: 313,636

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Badanie radiologiczne jest podstawowym badaniem dodatkowym w stomatologii umożliwiającym postawienie prawidłowego rozpoznania i właściwego zaplanowania leczenia. Ze względu na uciążliwość wykonywania poszczególnych zdjęć zębowych i konieczność ograniczania dawki promieniowania korzystniejsze jest wykonanie jednego uniwersalnego zdjęcia pantomograficznego. Wykonanie zdjęcia pantomograficznego jest dla pacjenta nieuciążliwym, bezbolesnym i bezpiecznym daniem.

  Streszczenie angielskie: X-ray examination is a basic additional examination in dentistry and it enables adequate diagnosis along with careful planning of treatment. Since it is burdensome to make particular intraoral radiograms and it is always necessary to limit radiation dose, it is definitely more beneficial to male one universal panoramic imaging which is not only uninconveniencing, but painless and safe for a patient as well.


  2/4

  Tytuł oryginału: Ocena przyczyn braku pozytywnych odległych wyników leczenia operacyjnego zezów rozbieżnych pierwotnych u dzieci.
  Tytuł angielski: The estimate of reasons of the lack of positive long-term results after operative procedure of primary exotropia in children.
  Autorzy: Brodecka Małgorzata, Sauter Katarzyna
  Źródło: Okulistyka 2002: 5 (1) s.62-65, tab., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,465

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Normal binocular vision could be recovered by surgical treatment in most primary exotropia cases. Operations of primary exotropia on the group of 86 children have shown satisfactory results in 68 patients (79,1 p.c.).


  3/4

  Tytuł oryginału: Analiza porównawcza leczenia operacyjnego zezów rozbieżnych okresowych i stałych u dzieci.
  Tytuł angielski: Comparative analysis of operative procedure of constant and intermittent exotropia in children.
  Autorzy: Brodecka Małgorzata, Sauter Katarzyna
  Źródło: Okulistyka 2002: 5 (1) s.66-68, tab., bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,465

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Operative procedure of constant exotropia gave worse results in comparison with intermittent exotropia. The operation of lateral rectus recession with medial rectus resection gave better results in the disposal of eyes then the operation of lateral rectus recession.


  4/4

  Tytuł oryginału: Napięcie powięzi torebkowo-powiekowej w leczeniu starczego podwinięcia powieki dolnej w materiale własnym.
  Tytuł angielski: Reinsertion of the capsulopalpebral fascia to correct involutional entropion in own experience.
  Autorzy: Kęcik Mariusz, Kęcik Dariusz, Brodecka Małgorzata
  Źródło: Okulistyka 2002: 5 (3) s.22-25, il., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,465

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Own experience in surgical treatment of forty three patients with involuational entropion is presented. Group 1 patients (n = 26) had eyelid malposition without laxity. Group 2 patients (n = 17) had entropion with eyelid laxiti. We used transutaneous direct retractor reinsertion technique. The lower lid was anesthesized with 1 p.c. lidocaine with 1 : 100, 000 dilution of epinephryne from the skin and conjuctiva. Seventeen patients with horizontal eyelid laxity had combined surgery (reinsertion of the capsulopalpebral fascia and lateral tarsal strip). Patients were folled postoperatively for twenty four months. Recurrence of eyelid malposition were only in the two cases in group 1. Group 2 patients didn't have recurrence after operations.

  stosując format: