Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BRODALKO
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Rozpoznawanie i leczenie otyłości i nadwagi u chorych na cukrzycę w podeszłym wieku na podstawie dokumentacji leczenia szpitalnego.
Autorzy: Brodalko Barbara
Źródło: Gerontol. Pol. 2002: 10 (4) s.182-183, 185, tab., bibliogr. 11 poz.
Sygnatura GBL: 313,484

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Prawidłowe rozpoznawanie i leczenie otyłości i nadwagi szczególnie u chorych na cukrzycę w starszym wieku decyduje o wynikach leczenia cukrzycy i jej powikłań, poprawia jakość świadczonych usług medycznych. W badaniu dokonano analizy dokumentacji leczenia szpitalnego 120 chorych na cukrzycę hospitalizowanych w 1997 roku w OSK w Lublinie w celu poznania występowania rozpoznawania i leczenia otyłości i nadwagi w grupie chorych na cukrzycę w starszym wieku. Badanie wykazało zarówno braki w dokumentacji leczenia szpitalnego (wg obowiązujących standardów), jak również występowanie kilku przewlekłych powikłań cukrzycy równocześnie (w znacznym odsetku) u wszystkich chorych w starszym wieku. Wyniki badania pozwalają na ukierunkowanie działań naprawczych zmierzających do poprawy istniejącego stanu, a dzięki temu - poprawy jakości świadczonych usług.

  stosując format: