Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BRODA
Liczba odnalezionych rekordów: 7



Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/7

Tytuł oryginału: Rozpoznawanie i leczenie otyłości i nadwagi u chorych na cukrzycę w podeszłym wieku na podstawie dokumentacji leczenia szpitalnego.
Autorzy: Brodalko Barbara
Źródło: Gerontol. Pol. 2002: 10 (4) s.182-183, 185, tab., bibliogr. 11 poz.
Sygnatura GBL: 313,484

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Prawidłowe rozpoznawanie i leczenie otyłości i nadwagi szczególnie u chorych na cukrzycę w starszym wieku decyduje o wynikach leczenia cukrzycy i jej powikłań, poprawia jakość świadczonych usług medycznych. W badaniu dokonano analizy dokumentacji leczenia szpitalnego 120 chorych na cukrzycę hospitalizowanych w 1997 roku w OSK w Lublinie w celu poznania występowania rozpoznawania i leczenia otyłości i nadwagi w grupie chorych na cukrzycę w starszym wieku. Badanie wykazało zarówno braki w dokumentacji leczenia szpitalnego (wg obowiązujących standardów), jak również występowanie kilku przewlekłych powikłań cukrzycy równocześnie (w znacznym odsetku) u wszystkich chorych w starszym wieku. Wyniki badania pozwalają na ukierunkowanie działań naprawczych zmierzających do poprawy istniejącego stanu, a dzięki temu - poprawy jakości świadczonych usług.


  2/7

  Tytuł oryginału: Screening of major cardiovascular risk factors among members of the Polish Parliament as health marketing among Polish decision-makers for efficient cardiovascular prevention.
  Tytuł polski: Pomiar głównych czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych w Parlamencie. Działanie uświadamiające polskim środowiskom opiniotwórczym konieczność zapobiegania chorobom układu krążenia.
  Autorzy: Zdrojewski Tomasz, Kąkol Michał, Babińska Zofia, Piwoński Jerzy, Pieńkowski Ryszard, Semetkowska Ewa, Januszko Wiktor, Olszewski Robert, Broda Grażyna, Adamus Jerzy, Krupa-Wojciechowska Barbara, Rywik Stefan
  Opracowanie edytorskie: Giec Leszek (koment.).
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (2) s.207-216, il., bibliogr. 26 poz., streszcz. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Program pomiarów czynników ryzyka chorób układu krążenia w Parlamencie RP odbył się pod patronatem Zarządu PTNT, PTK, Rektora AMG we współpracy z Europejskim Towarzystwem Kardiologicznym w dniach 11-12 maja 2000 roku podczas 78 Posiedzenia Sejmu RP oraz 58 Posiedzenia Senatu RP na wzór akcji przeprowadzonej w Parlamencie Europejskim w Brukseli ze środków Narodowego Programu Ochrony Serca. Wszyscy organizatorzy i wykonawcy wykonali badanie nieodpłatnie.

  Streszczenie angielskie: The project was conducted under the auspices of the Boards of the Polish Society of Hypertension and the Polish Cardiac Society, the Rector of Medical University of Gdańsk, and thanks to cooperation with the European Society of Cardiology. The screening was performed on may 11-12, 2000, during the 78th Session of the Polish Parliament (Sejm) and during the 58th Session of the Polish Senate, and followed a similar screening in the European Parliament in Brussels. The project was carried out free of charge by all the organisers and staff involved.


  3/7

  Tytuł oryginału: Czy w Polsce na progu XXI wieku nadciśnienie tętnicze jest prawidłowo diagnozowane i skutecznie leczone.
  Tytuł angielski: Is hypertension correctly diagnosed and treated in Poland at the turn of the XXI century?
  Autorzy: Broda Grażyna, Zdrojewski Tomasz
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (2) s.230-233, tab., bibliogr. 26 poz.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  4/7

  Tytuł oryginału: Program epidemiologiczny oceniający częstość nadciśnienia tętniczego w Polsce w populacji osób dorosłych - badanie PENT.
  Tytuł angielski: The epidemiologic study estimating the prevalence of arterial hypertension in adult population in Poland - PENT study. P. 1: The characteristics of the prevalence and control of the arterial hypertension.
  Autorzy: Polakowska Maria, Piotrowski Walerian, Włodarczyk Piotr, Broda Grażyna, Rywik Stefan
  Źródło: Nadciśn. Tętn. 2002: 6 (3) s.157-166, tab., bibliogr.33 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,470

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wstęp. Nadciśnienie tętnicze jest jedną z najczęstszych chorób przewlekłych występujących w Polsce. Niekontrolowane nadciśnienie tętnicze niesie ze sobą poważne konsekwencje bezpośrednie i odległe. Rzadko występuje ono jako choroba izolowana, dlatego ważna jest ocena ryzyka ogólnego i odpowiednie postępowanie w celu jego obniżenia, a nie tylko sama redukcja wartości ciśnienia tętniczego. Celem pracy jest ocena częstości nadciśnienia i kontroli ciśnienia tętniczego w Polsce. Materiał i metody. Jest to wieloośrodkowe badanie przesiewowe, przeprowadzone w przychodniach na terenie całego kraju. Wylosowano 430 lekarzy pierwszego kontaktu - każdy z nich miał włączyć do badania 100 kolejnych dorosłych pacjentów, którzy odwiedzili jego gabinet, niezależnie od powodu wizyty. Badanie obejmowało trzy wizyty. Podczas pierwszej lekarz wypełniał kwestionariusz dotyczący czynników ryzyka sercowo-naczyniowego i chorób ukłądu krążenia oraz dokonywał 5 pomiarów ciśnienia tętniczego (4 w pozycji siedzącej i 1 w pozycji stojącej). Pacjenci, u których średnia z pomiarów trzeciego i czwartego w pozycji siedzącej pozowała w granicach nadciśnienia tętniczego (ciśnienie skurczowe - SBP ň 140 mm Hg i /lub ciśnienie rozkurczowe - DBP ň 90 mm Hg), otrzymywali wskazówki dotyczące zmiany trybu życia i leczenia. U pacjentów, u których po raz pierwszy stwierdzono podwyższone wartości ciśneinia tętniczego, nie wdrażano leczenia aż do czasu potwierdzenia rozpoznania nadciśnienia w czasie 2 kolejnych wizyt. Wizyta druga i trzecia dotyczyła osób, u których do tej pory nie rozpoznano nadciśniena tętniczego, a odnotowane wartości ciśnienia wynosiły: SBP ň 140 mm HG i/lub DBP ň 90 mm Hg...


  5/7

  Tytuł oryginału: Zmienność rytmu serca w populacji generalnej mężczyzn : charakterystyka, determinanty oraz wartość prognostyczna : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Broda Grażyna
  Opracowanie edytorskie: Rywik S[tefan] L. (red.).; Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie
  Źródło: - Warszawa, IK 2002, 130 s. : il., tab., bibliogr. 349 poz., 29 cm.
  Seria: Biblioteka Kardiologiczna 83
  Sygnatura GBL: 802,146

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska


  6/7

  Tytuł oryginału: Przypadek jatrogennej barotraumy zatok czołowych.
  Autorzy: Michalik Michał, Kalinowski Dariusz, Broda Marcin
  Źródło: Pol. Prz. Med. Lot. 2002: 8 (3) s.273-276, bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,985

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek urazu ciśnieniowego zatok czołowych u 20-letniego podchorążego WSOSP, do którego doszło w trakcie badania w komorze niskich ciśnień (KNC). W pracy omówiono etiologię i symptomatologię barotraumy zatok obocznych nosa. Podkreślono dużą rolę profilaktycznych badań oceniających barofunkcję zatok. Opisano metody diagnostyki oraz leczenia pilotów po urazie ciśnieniowym.


  7/7

  Tytuł oryginału: Zarys botaniki farmaceutycznej
  Autorzy: Broda Bolesław
  Wydanie: - Wyd. 6 popr
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 332, [1] s., [12] k. tabl. : il., tab., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,980

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  stosując format: