Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BROŻEK
Liczba odnalezionych rekordów: 12Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/12

Tytuł oryginału: Leksykon regionalnej historii medycyny. T. 1 : Biograficzny
Autorzy: Brożek Krzysztof
Opracowanie edytorskie: Bojczuk Hanna (oprac.).
Źródło: - Katowice ; Warszawa, [b.w.] 2002, 2 cz. (264 k. : il. ; K. [8], 265-512 : il.), 30 cm. - Opr. spiralna
Sygnatura GBL: 821,768

Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku

  Temat korporatywny:
 • Śląsk


  2/12

  Tytuł oryginału: Leksykon regionalnej historii medycyny. T. 2 : Rzeczowy
  Autorzy: Brożek Krzysztof
  Opracowanie edytorskie: Bojczuk Hanna (oprac.).
  Źródło: - Katowice ; Warszawa, [b.w.] 2002, [8], 119 k. : il., 30 cm. - Opr. spiralna
  Sygnatura GBL: 821,768

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku

  Temat korporatywny:
 • Śląsk


  3/12

  Tytuł oryginału: Nasal and sinus diseases in children - surgical treatment.
  Autorzy: Chmielik Mieczysław, Brożek Eliza
  Źródło: New Med. 2002: 5 (2) s.53-54, bibliogr. 10 poz.
  Sygnatura GBL: 313,682

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Plastic surgery of the lateral nasal wall in children has been performed in Warsaw Paediatric ENT Clinic since 1995. There have been 121 operations. They consisted of conservative reconstruction of congenital or acquired defects in this area. In most eases a decrease in the number of upper airways infections and permanent improvement of nasal patency was attained. None of the cases lias shown any inhibitory influence from these procedures on craniofacial development. The principles of accomplishing conservative plastic surgery of the nasal mucous membrane are defined.


  4/12

  Tytuł oryginału: Tonsil operations in children - indications and contradictions.
  Autorzy: Chmielik Mieczysław, Bielicka Anna, Brożek Eliza
  Źródło: New Med. 2002: 5 (2) s.61-63, bibliogr. 10 poz.
  Sygnatura GBL: 313,682

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Adenoidectomy, tonsillectomy and tonsillotomy were and still are the most common surgical procedures performed in Paediatric Otorhinolaryngology. The aim of this study is to justify the use of these methods in particular cases, and also specifying the complications that might occur in the postoperative period. The indications for the procedures are divided into definite and relative, while the complications are separated into two groups, early and late. The information given in the text is based on the experience of the Paediatric ENT Clinic of the Medical University of Warsaw, and the available literature.


  5/12

  Tytuł oryginału: Słownik biograficzny polskich nauk medycznych XX wieku. T. 2. Z. 4
  Autorzy: Bardzik Kazimierz, Bojczuk Hanna, Brożek Krzysztof, Gliński Jan B., Janczewski Grzegorz, Jaroszewska Teresa, Jeske Wojciech, Kempa Maria E., Kolka Wojciech P., Koźmińska-Kubarska Anna, Kulesza Sebastian, Kulik Halina, Marcinkowski Tadeusz, Michalska Magdalena, Schmidt-Pospuła Maria D., Zabłocki Stanisław
  Opracowanie edytorskie: Urbanek Bożena (red. i oprac.).; Polska Akademia Nauk Instutut Historii Nauki, Zakład Historii Nauk Medycznych
  Źródło: - Warszawa, IHN PAN 2002, 137 s. : il., bibliogr. [przy biogramach], 24 cm.
  Sygnatura GBL: 720,262

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna


  6/12

  Tytuł oryginału: Stany zapalne górnych dróg oddechowych u dzieci.
  Autorzy: Chmielik Mieczysław, Brożek Eliza
  Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (9) s.185-192, 194-196, 198-199, tab., bibliogr. 13 poz.
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • pediatria
 • otorynolaryngologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  7/12

  Tytuł oryginału: Analysis of operating field area in transpyramidal retrolabyrinthine approach to posterior cranial fossa.
  Autorzy: Nitek Stanisław, Wysocki Jarosław, Brożek Eliza
  Źródło: Folia Morphol. 2002: 61 (4) s.305-308, il., tab., bibliogr. 16 poz.
  Sygnatura GBL: 301,720

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Retrolabyrinthine surgical access to the posterior and middle cranial fossa has a long history of use during the procedures aiming at the removal of small neoplasmatic changes located in the area of the internal auditory tube. A precise knowledge of teh anatomical alterations of teh temporal bone in the aspect of the retrolabyrinthine access to the posterior caranial fossa determiens a successful otoneurosurgical endoscopy, which involves a relatively narrow area. Fortyfour cadaver temporal bones of both sexes were measured to obtain the dimensions of teh surgical area limited by the sigmoid sinus, superior petrosal sinus and posterior labyrinth. The techniques of computer picture analysis were applied in the research. The mean value of the surface area of the figure limited by the sigmoid sinus, superior petrosal sinus and posterior semicircular canal was 175.9 mmý with no significant differences between sexes and sides. The maximal measured value was 356 mmý, and the minimal was 84.3 mmý. The size of the surgical area is characterised by large deviation range but was always sufficient to insert the endoscopic device and standard otosurgical instruments.


  8/12

  Tytuł oryginału: Związki lekarzy z przemysłem. Stanowisko American College of Physicians - American Society of Internal Medicine.
  Tytuł angielski: Physician-industry relations. P. 1: Individual physicians. P. 2: Organizational issues.
  Opracowanie edytorskie: Brożek Jan (Tł.), Mrukowicz Jacek (tł.), Sawiec Piotr (tł.).
  Źródło: Med. Prakt. 2002 wyd. spec. 5 s.3-16, bibliogr. 60 poz. + bibliogr. 18 poz. - Tł. artyk. z czas. Annals of Internal Medicine 2002; 136 : 396-406
  Sygnatura GBL: 312,921


  9/12

  Tytuł oryginału: Znaczenie identyfikacji objawu świszczącego oddechu w przewidywaniu zaburzeń sprawności wentylacyjnej płuc u dzieci.
  Tytuł angielski: The value of wheezing in prediction of lung function impairment in children.
  Autorzy: Zejda Jan E., Brożek Grzegorz
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (12) s.1025-1031, il., tab., bibliogr. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem badania była ocena możliwości przewidywania przyszłych zaburzeń sprawności wentylacyjnych płuc na podstawie występowania objawów obturacji oskrzeli, stwierdzonych badaniem kwestionariuszowym. W latach 1993-2000 monitorowano ewolucję objawów u 646 dzieci w wieku szkolnym. W 2001 r., u 61 dzieci (średni wiek 17 ń 1 lat) wykonano badanie spirometryczne, którego wyniki porównano pomiędzy czterema grupami definiowanymi na podstawie ewolucji świstów w klatce piersiowej: G1 - nieobecne w 1993 i 2000 r.; G2 - nieobecne w 1993 i obecne w 2000 roku; G3 - obecne w 1993 i nieobecne w 2000 r.; G4 - obecne w 1993 i 2000 r. Wyniki badania w grupie G1, wyrażone w proc. wartości należnych (FEV1 = 107,2 ń 16,3; FEV1/FVC = 92,1 ń 8,2; PEF = 98,0 ń 26,3; FEF25-75 = 121,6 ń 38,6; FEF25 = 103,2 ń 28,0; FEF50 = 114,2 ń 34,0; FEF75 = 128,1 ń 60,5) przyjęto jako wartości referencyjne. Wskaźniki sprawności wentylacyjnej płuc dzieci z grupy G4 okazały się znamiennie statystycznie (p 0,05) niższe (FEV1 = 93,7 ń 9,4; FEV1/FVC = 85,8 ń 6,2; FEF25-75 = 89,5 ń 20,6; FEF25 = 87,3 ń 15,5; FEF50 = 83,3 ń 18,2; FEF75 = 76,3 ń 23,0). Wartości FVC były podobne w obu grupach (odpowiednio: 101,8 ń 9,7 i 100,3 ń 11,2). Sprawność wentylacyjna płuc w pozostałych dwóch grupach (G2 i G3) była także niższa, ale różnice (G2 i G3 względem G1) okazały się nieznamienne statystycznie. Wyniki badania wskazują, że przewlekłe występowanie objawu obturacji oskrzeli (świstów w klatce piersiowej) jest związane z ...

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to examine the value of wheezing (symptom reported in a respiratory questionnaire) in prediction of the future lung function level in children. During a seven-year follow-up, data on respiratory symptoms were collected twice (1993 and 2000) in 646 school children in order to examine the symptom evolution. In 2001 spirometry was performed in 61 children aged 17 ń 1 years. Lung function was compared between four groups, defined by the evolution of wheezing: G1 - absent in 1993 and absent in 2000; G2 - absent in 1993 and present in 2000; G3 - present in 1993 and absent in 2000; G4 - present in 1993 and present in 2000. Compared to the results of G1 lung function in predicted values (FEV1 = 107.2 ń 16.3; FEV1/FVC = 92.1 ń 8.2; PEF = 98.0 ń 26.3; FEF25-75 = 121.6 ń 38.6; FEF25 = 103.2 ń 28.0; FEF50 = 114.2 ń 34.0; FEF75 = 128.1 ń 60.5) group G4 appeared to have lowest (p 0.05) lung function indices (FEV1 = 93.7 ń 9.4; FEV1/FVC = 85.8 ń 6.2; FEF25-75 = 89.5 ń 20.6; FEF25 = 87.3 ń 15.5; FEF50 = 83.3 ń 18.2; FEF75 = 76.3 ń 23.0). FVC was similar in two groups (101.8 ń 9.7 and 100.3 ń 11.2, respectively). Two other groups (G2 and G3) had also lower lung function but the differences in the indices (G2 and G3 versus G1) were not statistically significant. These findings suggest that persistent wheezing is associated with the future lung function level and provides better prediction of impaired lung function than-time questionnaire-based ...


  10/12

  Tytuł oryginału: Polscy lekarze na Śląsku Cieszyńskim na przełomie XIX i XX wieku (do 1920 r.).
  Tytuł angielski: Polish doctors in the Cieszyn part of Silesia on the threshold of the 19th and 20th centuries (until 1920).
  Autorzy: Brożek Krzysztof
  Źródło: Med. Nowoż. 2002: 9 (1/2) s.85-109, il., sum., Zsfg - Sesja pt. Środowisko lekarskie Śląska Cieszyńskiego XIX-XX wieku Warszawa 14.12. 2001
  Sygnatura GBL: 306,463

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku

  Temat korporatywny:
 • Śląsk

  Streszczenie angielskie: The Polish medical profession in the Cieszyn part of Silesia (the powiats of Bielsko, Cieszyn. Frysztat and Frydek) began to rake shape in the second half of the 19th century. The doctors either carne from the local, peasant population, or were migrants, mainly from western Małopolska. Because of the influx of Germans and Czechs, in search of employment, to the ethnically Polish Cieszyn part of Silesia, the prportion of the Polish population in this area fell from 74.5 p.c. in 1880 to 68.5 p.c. in 1910. The local population became progressively German or Czech. Out of about 30 Polish doctors belonging to the Polish community, only a dozen or so were still active by 1920. The doctors not only satisfied the Polish community's medical needs, but also their cultural, educational, political, economic and sports needs. In 1919, the Polish medical profession provided a medical bulwark against the Czech aggression and took part in preparations for the plebiscite in the Cieszyn part of Silesia. Following the partition of this region in 1920, those Polish doctors living in the part annexed to Czechoslovakia moved to Poland. Three Polish doctors remained in Zaolzie, and they began to reestablish a Polish medical group for the 100.000-strong Polish ethnic minority in the Zaolzie part of Czechoslovakia.


  11/12

  Tytuł oryginału: Epidemiologia gruźlicy w województwie śląskim w latach 1990-2000.
  Tytuł angielski: Tuberculosis epidemiology in Silesia Voivodship (Poland) between 1990-2000.
  Autorzy: Brożek Grzegorz M.
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 1: Konferencja Naukowa "Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego" s.69-75, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było przedstawienie zróżnicowanej sytuacji epidemiologicznej gruźlicy w województwie śląskim na tle kraju, analiza kierunku i dynamiki zmian w dziesięcioleciu 1990-2000 oraz próba określenia okoliczności i prawdopodobnych uwarunkowań ewoluującej sytuacji epidemiologicznej gruźlicy w województwie śląskim. W latach 1990-2000 w województwie śląskim zapadalność z powodu gruźlicy zmniejszyła się o 15 proc., a współczynnik zapadalności kształtował się na poziomie 42,1 w 1990 r. oraz 35,4/100 000 w 2000 r. Zapadalność wyraźnie wzrasta z wiekiem. Niepokojąco wysokie wartości notowane są w grupach ludzi młodych 20-44 lat (36,7/100 000) i 45-64 lat (57,4/100 000). Wysoki jest także procentowy udział tych grup wiekowych w strukturze nowych zachorowań w województwie (20-44 r.ż. 38,8 proc.; 44-64 r.ż. 40,2 proc.). W dekadzie 1990-2000 w województwie śląskim zapadalność na gruźlicę mężczyzn, podobnie jak w kraju, była znacznie wyższa od rejestrowanej wśród kobiet. Wskaźnik płci M/K kształtował się w granicach 3,1 - 2,6. W latach 1998-2000 wskaźnik chorobowości wykazywał tendencję wzrostową i w 2000 r. osiągnął wartość 56,9/100 000. Wojewódzki współczynnik umieralności z powodu gruźlicy w 2000 r. wynosił 5,1/100 000. W analizowanym dziesięcioleciu nastąpił 11 proc. wzrost tego wskaźnika z 4,6 w 1990 r. do 5,1/100 000 w 2000 r. Sytuacja epidemiologiczna gruźlicy w województwie śląskim na tle danych ogólnokrajowych jest zła. Niezbędna jest intensyfikacja działań zmierzających do wcześniejszego i skuteczniejszego wykrywania i leczenia gruźlicy na terenie województwa śląskiego.

  Streszczenie angielskie: The incidence of tuberculosis in Poland is about 2-3 times higher than average for EU countries. The aim of the study was to evaluate epidemiology of tuberculosis in Silesia Voivodship against the background of the country of Poland. The paper presents actual TB epidemiology situation (incidence, prevalence, morbidity and mortality from TB in Silesia and in Poland) as well as its trends observed between 1990-2000. The regional incidence in 2000 was 15 p.c. lower than in 1990, but 35,4 per 100 000 population is still higher than 29,7 per 100 000 observed in Poland. The incidence of tuberculosis increases with age, 1,2 in children age 0-14 years up to 58,1 among 65 and older. In 2000 incidence in the age groups 20-44 and 45-64 years (36,7 and 57,4, respectively) was much higher than average observed in Poland (28,0 and 47,2, respectively), as well as the proportion of new cases in this age groups (38,8 and 40,2, respectively). The TB incidence in men (51,8) is 2,6 times higher than in woman (20,0). Between 1998-2000 in Silesia Voivodeship prevalence was growing in 2000 it was 56,9 per 100 000. In 2000 TB mortality was almost two times higher in Silesia (5,1) than average in Poland (2,7) and opposite to trends observed in the country, it was 11 p.c. higher than in 1990. Epidemiological situation of tuberculosis in Silesia Voivodship is bad. To correct this situation it is necessary to improve the process of fast diagnosis and effective therapy.


  12/12

  Tytuł oryginału: Profilaktyka astmy oskrzelowej wieku dziecięcego - potrzeby, możliwości, ograniczenia.
  Tytuł angielski: Prevention of childhood bronchial asthma - needs, abilities, limitations.
  Autorzy: Zejda Jan E., Brożek Grzegorz M., Cholewa Zenon, Kowalska Małgorzata
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 1: Konferencja Naukowa "Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego" s.599-602, tab., bibliogr. 15 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Ograniczona skuteczność profilaktyki I stopnia w astmie wieku dziecięcego wskazuje na zasadność opracowania zwalidowanego schematu praktyki II stopnia, polegającej na wczesnym wykryciu choroby. W związku z tym postanowiono ocenić podstawowe atrybuty badania kwestionariuszowego jako testu przesiewowego, opierając się na analizie czułości, swoistości, zdolności przewidywania pozytywnych i negatywnych rozpoznań. Analizie poddano wyniki badania 899 dzieci w wieku 8-9 lat (80 proc. dzieci w tym wieku, w powiecie mikołowskim). Okazało się, że największą zdolnością przewidywania pozytywnych rozpoznań odznacza się stwierdzenie u dziecka napadów duszności (28 proc.). Poziom zdolności predykcyjnych choroby jest niższy dla innych pojedynczych objawów, a porównywalne znaczenie ma stwierdzenie współwystępowania napadów duszności i świstów w klatce piersiowej (25 proc.), przy wysokiej zdolności przewidywania negatywnych rozpoznań (97-98 proc.). Uzyskane wyniki uzasadniają wykorzystanie standardowego badania kwestionariuszowego do badań przesiewowych - w kierunku astmy oskrzelowej wieku dziecięcego. Metoda ta - do czasu walidacji bardziej złożonych testów przesiewowych - powinna stanowić podstawę programu profilaktycznego, ukierukowanego na wczesną identyfikację dzieci z podejrzeniem astmy oskrzelowej.

  Streszczenie angielskie: Through lack of effective primary prevention of childhood asthma, good secondary prevention program by early detection of the disease, is needed. Therefore we sough to estimate sensitivity, specificity and predictive values of asthma symptoms questionnaire. In Mikołów Distric 899 school children, aged 8-9 years were screened symptoms questionnaire (80 p.c. of all in that age group). Question on "attacks of dyspnea" had the best positive predictive value (28 p.c.), high specificity (61 p.c.) and sensitivity (92 p.c.). Positive predictive values for other single symptoms were lower, but comparable values had "attacks of dyspnea with wheezing" (25 p.c.) with lower specificity (35 p.c.) and high sensitivity (95 p.c.). These findings confirm that standard questionnaires is a useful instrument for the childhood asthma screening. Until design and validation of more advanced screening tools, early identification children with asthma by questionnaire shold be basic on prevention programs of the disease.

  stosując format: