Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BRETT-CHRUŚCIEL
Liczba odnalezionych rekordów: 10Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/10

Tytuł oryginału: Celiakia latentna u 4-letniej chorej na cukrzycę insulinozależną.
Tytuł angielski: Latent coeliac disease in a 4-year-old girl with insulin-dependent diabetes mellitus.
Autorzy: Rujner Jolanta, Brett-Chruściel Joanna, Piontek Elżbieta, Gregorek Hanna, Dura Wiesław
Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (1) s.61-64, il., tab., bibliogr. 11 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,294

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono czteroletnią dziewczynkę z cukrzycą insulinozależną oraz celiakią latentną. Testy przesiewowe w kierunku celiakii (przeciwciała przeciwgliadynowe IgA AGA i IgG AGA oraz przeciwendyomysium IgAEmA) przeprowadzone w okresie, w którym rozpoznano cukrzycę, wykazały obecność IgG AGA w surowicy. W tym czasie dziecko spożywało 0,1 - 0,2 g glutenu/kg.c./dobę. Po 6 miesiącach leczenia cukrzycy (w tym czasie spożywało 0,5 - 0,6 g glutenu/kg.c./dobę) stwierdzono obecnść IgA AGA i IgG AGA, IgAEmA oraz przeciwciała przeciw transglutaminazie tkankowej IgAtTG. Biopsja jelita cienkiego ujawniła zanik kosmków IIIř.

  Streszczenie angielskie: The authors present a 4-year-old girl with insulin-dependent diabetes mellitus (IDDM) and latent coeliac disease. The results: serological data (IgA and IgG antigliadin (AGA) and IgA antiendomysium (EmA) antibodies) were available at the time of IDDM diagnosis. Only IgG AGA was present, but patients intentionally keep a gluten - reduced diet (0.1 - 0.2 g gluten/kg.b.w/24 h). Jejunal biopsy was performed a six months later, after a period of a normal diet (0.5 - 0.6 g gluten/kg.b.w/24h), because IgA and IgG AGA, IgAEmA and IgA transglutaminase antibodies were disclosed. This time biopsy showed subtotal villous atrophy.


  2/10

  Tytuł oryginału: Przeciwciała przeciwko transglutaminazie tkankowej oraz przeciw endomysium u chorych z nieleczoną celiakią.
  Tytuł angielski: Tissue transglutaminase and endomysium antibodies in patients with untreated coeliac disease.
  Autorzy: Rujner Jolanta, Gregorek Hanna, Lewartowska Aleksandra, Wojciechowska Wanda, Brett-Chruściel Joanna, Piontek Elżbieta, Woźniewicz Bogdan, Syczewska Małgorzata, Socha Jerzy
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (6) s.487-493, tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: mieliczne badania sugerują, że wykryte w ostatnim czasie przeciwciała przeciwko transglutaminazie tkankowej (IgAtTG) są nowym serologicznym markerem w celiakii. Celem pracy jest analiza przydatności IgAaTG w korelacji z IgAEmA w wykrywaniu celiakii u pacjentów bez niedoboru IgA. Badania przeprowadzno u 81 chorych na celiakię w wieku 2,35 - 38 lat (43 z nieleczoną celiakią i zanikiem kosmków jelita cienkiego i 38 leczonych dietą bezglutenową przez 0,25 - 19,08 lat) oraz u 60 pacjentów z grupy kontrolnej w wieku 2 - 16,42 lat. W surowicy oceniano obecność IgAtTG metodą ELISA oraz IgAEmA metodą immunofluorescencji pośredniej. U wszystkich chorych z nieleczoną celiakią i zanikiem kosmków jelita cienkiego stwierdzono obecność IgAtTG i IgAEmA w mianie istotnym klinicznie. Nie stwierdzono obecności IgAtTG u 74,3 proc., ani IgAEmA u 78,9 proc. leczonych dietą bezglutenową z powodu celiakii i odpowiednio u 95 proc. i 95 proc. z grupy kontrolnej. Przydatność oznaczenia obecności IgAT w wykrywaniu nieleczonej celiakii (zanik kosmków) u pacjentów powyżej 2 r.ż., określana czułością (100 proc.), swoistością (98,4 proc.) oraz pozytywną wartością prognostyczną (97,7 proc.), jest bardzo wysoka, porównywalna z oznaczeniem IgAEmA. Wniosek. IgAtTG są dobrym markerem serologicznym (porównywalnym z IgAEmA) w wykrywaniu celiakii (z całkowitym zanikiem kosmków jelita cienkiego) u pacjentów powyżej 2 r.ż., z wykluczonym niedoborem IgA.

  Streszczenie angielskie: Immunoglobulin IgA clas tissue transglutaminase autoantibodies (IgAtTG) have been recently reported as a new serological marker of coeliac disease. The aim of the study was to examine the usefulness of screaning for these antibodies in the diagnosis of coeliac disease, compared with antiendomysial antibodies (IgAEmA) in patients without selective IgA deficiency. Sera from 81 patients aged 2.35 to 38 years with clinical disease (43 - untreated, with subtotal or total villous atrophy, 38 - on a gluten-free diet for 0.25 to 19.08 years), and from 60 subjects from a control group aged 2 to 16.42 years, were examined for IgAtTG by enzymed-linked immunosorbent assay and for IgAEmA by indirect immunofluorescence assay. IgAEmA by ELISA were studied using both guinea pig tTG and human tTG as substrates (results were similar). Sera of all 43 examined patients with untreated coeliac disease were positive for IgAtTG and for IgAEmA. In patients on a gluten-free diet sera were negative for IgAtTG in 74.3 p.c. and for IgAEmA in 78.9 p.c. of patients. Sera of 59 (95 p.c.) examined subjects from the control group were negative for IgAtTg and IgAEmA. One boy with insulin-dependent diabetes mellitus was positive for IgAtTG, but negative for IgAEmA, and one boy with short stature was positive for IgAEmA and negative for IgAtTG (both boys with normal small bowel villous architecture). IgAtTG had a high diagnostic sensitivity (100 p.c.), specifity (98.4 p.c.), and positive predictive value (97.7 p.c.), and correlated well with IgAEmA. Conclusion: IgAtTG ELISA is an effective diagnostic test...


  3/10

  Tytuł oryginału: Intensywna terapia dzieci
  Autorzy: Brett-Chruściel Joanna, Cedro Andrzej, Celińska-Cedro Danuta, Dyga-Konarska Magdalena, Dzierżanowska Danuta, Grysak Barbara, Jankowska Irena, Kubicka Krystyna, Lech Elżbieta, Lipińska Małgorzata, Manowska Małgorzata, Migdał Marek, Pawińska Alicja, Pędich Marek, Piontek Elżbieta, Piotrowski Andrzej, Pronicka Elżbieta, Rawicz Marcin, Roszkowski Marcin, Ryżko Józef, Skoczylas-Stoba Barbara, Szal-Karkowska Barbara, Szreter Tadeusz, Szymkiewicz Czesław, Zielińska Marzena
  Opracowanie edytorskie: Szreter Tadeusz (red.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 447, [1] s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,564

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • anestezjologia


  4/10

  Tytuł oryginału: Ujemny wynik IgAEmA nie wyklucza późnego ujawnienia celiakii - przykład celiakii latentnej u 12-letniego chłopca z cukrzycą typu 1.
  Tytuł angielski: Negative results for serum antiendomysial antibodies do not exclude late developing jejunal mucosal atrophy - a case of latent coeliac disease in a 12-year old boy with type 1 diabetes mellitus.
  Autorzy: Rujner Jolanta, Brett-Chruściel Joanna, Piontek Elżbieta, Witkowski Daniel
  Źródło: Pediatr. Współcz. 2002: 4 (3) s.331-333, il., bibliogr. 10 poz., sum. - 2 Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci Bydgoszcz 06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,561

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • immunologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono 12-letniego chłopca z cukrzycą typu 1 i celiakią latentną. Testy przesiewowe w kierunku celiakii (przeciwciała p/gliadynowe IgA AGA i IgG AGA oraz przeciw endomysium IgA EmA) przeprowadzone w momencie rozpoznania cukrzycy wykazały w surowicy obecność IgG AGA. Ze względu na chwiejny przebieg cukrzycy oraz upośledzenie rozwoju somatycznego dziecka po kilku latach od zachorowania powtórzono badania w kierunku celiakii stwierdzając obecność IgA EmA oraz przeciwciała przeciwko transglutaminazie tkankowej IgA TTG, IgA AGA, IgG AGA. Biopsja jelita cienkiego ujawniła zanik kosmków IVř.


  5/10

  Tytuł oryginału: Cukrzyca typu 1 u dzieci i młodzieży - czynniki etiopatogenetyczne i rozpoznawanie.
  Tytuł angielski: Diabetes mellitus type 1 - etiopathogenesis and diagnosis.
  Autorzy: Brett-Chruściel Joanna, Piontek Elżbieta
  Źródło: Stand. Med. Lek. Rodz. 2002: 3 (10) s.526, 528-534, il., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,625

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Cukrzyca typu 1 (insulinozależna) jest stanem przewlekłej hiperglikemii spowodowanej postępującą niewydolnością komórek á trzustki, występującą pod wpływem czynników środowiskowych u osobników genetycznie predysponowanych. W patogenezie cukrzycy typu 1 uczestniczą czynniki genetyczne, immunologiczne, środowiskowe i metaboliczne. Rodzeństwo dzieci chorych na cukrzycę typu 1 stanowi populację zwiększonego ryzyka wystąpienia choroby. Antygeny HLA klasy II: DR3, DR4 i DQ uznawane są za markery skłonności usposabiające do wystąpienia cukrzycy typu I. Ryzyko względne wystąpienia choroby jest podwyższone przy jednoczesnym współwystępowaniu haplotypu DR3/DR4 DQ8. Ostatnie badania genetyczne wykazały, że predyspozycja do cukrzycy typu I jest związana z obecnością haplotypu: DR-DQA1 0301-DQB1 0302 i DR3-DQA1 0501-DQB1 0201. Wielu autorów podkreśla znaczenie kodonu określającego aminokwas znajdujący się w pozycji 57 łańcucha DQá, oraz 52 łańcucha DQŕ. Brak kwasu asparaginowego w pozycji 57 łańcucha á DQ, oraz obecność argininy w pozycji 52 łańcucha DQŕ podwyższa ryzyko względne wystąpienia cukrzycy do powyżej 100. W fazie przedklinicznej cukrzycy (prediabetes) występują przeciwciała anty-GAD, ICA, IA-2, które mogą być obecne nawet 5-8 lat przed ujawnieniem klinicznym choroby. W tej fazie pojawiają się również zaburzenia wydzielania insuliny pod postacią obniżenia początkowego piku sekrecji insuliny w odpowiedzi na bodziec glukozy w dożylnym teście obciążenia glukozą.

  Streszczenie angielskie: Diabetes type 1 (insulin-dependent diabetes mellitus IDDM) is defined as chronic hyperglycaemiaa resulting from progressive insufficiency and destruction of pancreatic B cells. In IDDM pathogenesis genetic, immunological, environmental and metabolic factors are involved. Siblings of children with diabetes constitute a special risk group. A predisposition to diabetes is related primarily to HLA class II antigens (DR and particularly DQ antigens). Among these, DR3/DR4 DQ8 are especially predisposing. Recent genetic trials showed. DR-DQA1 0301-DQB1 0302 and DR3-DQA1 0501-DQA1 0501-DQB1 0201 haplotypes in patients with IDDM. A lack of aspartic acid in position 57 of the DQá chain and the presence of arginine in position 52 of the DQŕ chain increases the relative risk above 100. GAD Ab and ICA, IA-2 antibodies are important immunological factors. Their appearance may precede the diabetes by as much as 5-8 years. In the preclinical phase specific metabolic changes occur, a decrease in the early insulin peak in the intravenous glucose tolerance test is characteristic.


  6/10

  Tytuł oryginału: Cukrzyca typu 1 u dzieci i młodzieży. Czynniki etiopatogenetyczne i rozpoznawanie.
  Tytuł angielski: Diabetes mellitus type 1 - etiopathogenesis and diagnosis.
  Autorzy: Brett-Chruściel Joanna, Piontek Elżbieta
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (4) supl.: Wybrane zagadnienia diabetologii dziecięcej s.5-12, il., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Cukrzyca typu 1 (insulinozależna) jest stanem przewlekłej hiperglikemii spowodowanej postępującą niewydolnością komórek á trzustki, występują pod wpływem czynników środowiskowych u osobników genetycznie predysponowanych. W patogenezie cukrzycy typu 1 uczestniczą czynniki genetyczne, immunologiczne, środowiskowe i metaboliczne. Rodzeństwo dzieci chorych na cukrzycę typu 1 stanowi populację zwiększonego ryzyka wystąpienia choroby. Antygeny HLA klasy II: DR3, DR4 i DQ uznawane są za markery skłonności usposabiające do wystąpienia cukrzycy typu I. Ryzyko względne wystąpienia choroby jest podwyższone przy jednoczesnym współwystępowaniu haplotypu DR3/DR4 DQ8. Ostatnie badania genetyczne wykazały, że predyspozycja do cukrzycy typu 1 jest związana z obecnością haplotypu: DR-DQA1 0301-DQB1 0302 i DR3-DQA1 0501-DQB1 0201. Wielu autorów podkreśla znaczenie kodonu określającego aminokwas znajdujący się w pozycji 57 łańcucha DQá, oraz 52 łańcucha DQŕ. Brak kwasu asparaginowego w pozycji 57 łańcucha á DQ, oraz obecność argininy w pozycji 52 łańcucha DQŕ podwyższa ryzyko względne wystąpienia cukrzycy do powyżej 100. W fazie przedklinicznej cukrzycy (prediabetes) występują przeciwciała anty-GAD, ICA, IA-2, które mogą być obecne nawet 5-8 lat przed ujawnieniem klinicznym choroby. W tej fazie pojawiają się również zaburzenia wydzielania insuliny pod postacią obniżenia początkowego piku sekrecji insuliny w odpowiedzi na bodziec glukozy w dożylnym teście obciążenia glukozą.


  7/10

  Tytuł oryginału: Ostre powikłania cukrzycy u dzieci.
  Tytuł angielski: Acute complications of diabetes mellitus.
  Autorzy: Piontek Elżbieta, Brett-Chruściel Joanna
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (4) supl.: Wybrane zagadnienia diabetologii dziecięcej s.13-19, il., bibliogr. 10 poz.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Ostrymi powikłaniami cukrzycy nazywamy pojawiające się w wyniku nagłego niedoboru lub nadmiaru insuliny zespoły ciężkich objawów klinicznych, przebiegające z zaburzeniami lub utratą przytomności, będące wynikiem gwałtownych zaburzeń metabolicznych. Zespoły te, w przypadku opóźnienia rozpoznania i niewłaściwego leczenia stanowią zagrożenie życia. W artykule omówiono patogenezę, przebieg kliniczny i leczenie występujących najczęściej u dzieci z cukrzycą typu 1 ostrych powikłań: kwasicy i śpiączki ketonowej, hipoglikemii i śpiączki hipoglikemicznej.


  8/10

  Tytuł oryginału: Standardy rozpoznawania celiakii w cukrzycy typu 1.
  Tytuł angielski: Standards in diagnosis of coeliac disease in diabetes mellitus type 1.
  Autorzy: Rujner Jolanta, Brett-Chruściel Joanna, Piontek Elżbieta
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (4) supl.: Wybrane zagadnienia diabetologii dziecięcej s.37-40, il., tab., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy podano aktualne poglądy na temat występowania celiakii u chorych na cukrzycę typu 1: postacie kliniczne, postępowanie diagnostyczne i leczenie.


  9/10

  Tytuł oryginału: Cukrzyca typu 1 u dzieci i młodzieży.
  Autorzy: Piontek Elżbieta, Brett-Chruściel Joanna
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (1) s.28, 30-37, il., bibliogr. 12 poz.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Cukrzyca typu 1 (insulinozależna) jest stanem przewlekłej hiperglikemi, spowodowanej postępującą niewydolnością produkujących insulinę komórek á trzustki, powstającym pod wpływem czynników środowiskowych u osób predysponowanych genetycznie. Klinicznie charakteryzuje się hiperglikemią, glikozurią i dużą chwiejnością homeostazy biochemicznej, a nie leczona substytucyjnie prowadzi do kwasicy ketonowej, znacznego stopnia odwodnienia i śpiączki. Cukrzyca typu 1 ujawnia się najczęściej u dzieci i młodzieży oraz u młodych osób dorosłych. W przebiegu cukrzycy dochodzi do przewlekłych powikłań, które objawiają się głównie w postaci zmian naczyniowych, a czas ich wystąpienia zależy od długości trwania choroby, złej kontroli metabolicznej i skłonności osobniczej.


  10/10

  Tytuł oryginału: Standardy rozpoznawania celiakii w cukrzycy typu 1.
  Autorzy: Rujner Jolanta, Brett-Chruściel Joanna, Piontek Elżbieta
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (6) s.368, 370, 372-373, il., tab., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy podano aktualne poglądy na temat występowania celiakii u chorych na cukrzycę typu 1: postacie kliniczne, postępowanie diagnostyczne i leczenie.

  Streszczenie angielskie: The authors present current view on the coincidence of type 1 diabetes mellitus and coeliac disease: clinical symptoms, management, diagnosis and screening policy.

  stosując format: