Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BRANDYS
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Przydatność wybranych baz danych w praktyce medycznej.
Tytuł angielski: Usefulness of some databases in medical practice.
Autorzy: Panas Małgorzeata, Polak Sebastian, Brandys Jerzy
Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (4/5) : IX Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego s.370-374, il., bibliogr. 6 poz., sum. - 9 Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Gdańsk 31.05-01.06. 2002
Sygnatura GBL: 310,563

Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Streszczenie polskie: Praca przedstawia przemyślenia nad przydatnością niektórych medycznych programów komputerowych dostępnych zarówno na nośnikach stałych, jak i w sieci Internet. Liczba dostępnych programów nie zawsze idzie w parze z ich wartością merytoryczną, dlatego konieczna wydaje się próba porządkowania wiadomości o programach, jak i ich zastosowania w codziennej praktyce lekarskiej. Podkreślono znaczenie programu MICROMEDEX jako najbardziej wyczerpującego, będącego programem odwoławczym dla wszystkich zajmujących się naukami medycznymi.

  Streszczenie angielskie: The following publication include results of thinking the matter over usefulness soem computer, medical databases as well as Internet drug information resources. Quantity of medical software and Internet portals is not equal to quality, so it is necessary to order and classify medical electronic tools. It was bring MICROMEDEX databases system to readers attention, as a model, reference tool helpful in computer aided medicine.


  2/4

  Tytuł oryginału: Sztuczne sieci neuronowe jako narzędzie analizy danych w epidemiologii i ekonomice zdrowia.
  Autorzy: Polak Sebastian, Brandys Jerzy, Mendyk Aleksander
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 supl. 1: III Warszawskie Dni Farmakologii, Farmakoterapii i Farmakoekonomiki 2001 - materiały z konferencji s.79-83, il., tab., bibliogr. 6 poz. - 3 Warszawskie Dni Farmakologii, Farmakoterapii i Farmakoekonomiki Warszawa 06-08.06. 2001
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem


  3/4

  Tytuł oryginału: Analiza farmakoekonomiczna chemioterapii niedrobnokomórkowego raka płuca w stadium zaawansowanym w Polsce - przykład metodologii analizy typu koszt - efektywność.
  Autorzy: Skowron Agnieszka, Krzakowski Maciej, Brandys Jerzy, Jassem Jacek, Ramlau Rodryg, Żukowska Helena
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 supl. 1: III Warszawskie Dni Farmakologii, Farmakoterapii i Farmakoekonomiki 2001 - materiały z konferencji s.85-89, tab., bibliogr. 18 poz. - 3 Warszawskie Dni Farmakologii, Farmakoterapii i Farmakoekonomiki Warszawa 06-08.06. 2001
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika
 • farmacja
 • pulmonologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  4/4

  Tytuł oryginału: Promocja zdrowia jako element działalności aptekarzy.
  Tytuł angielski: Health promotion as an element of community pharmacists' activity.
  Autorzy: Okularczyk Monika, Brandys Jerzy
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (15) s.734-739, tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The year of 1986 has changed the face of health promotion. At an international conference in Canada "The Ottawa Charter" proclaimed the constitution of health promotion. In accordance with its guidelines, the health promotion is an interdisciplinary venture, demanding knowledge not only in medicine, but also in psychology, sociology, social politics, economy, law, and many others. However, the representatives of primary health care - both general practitioners and community pharmacists - hold particular moral responsibility for health promotion. Among medical professions, pharmacists are especially accessible (without making an appointment) to the public for more or less eight hours per day. They encounter a vide variety of patients, who have a choice of remaining anonymous during their conversations. Moreover, a pharmacist is often the first person learning about a patient's health problems.

  stosując format: