Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BRĘBOROWICZ A
Liczba odnalezionych rekordów: 16Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/16

Tytuł oryginału: Ocena retrospektywna niemowląt hospitalizowanych z powodu obturacyjnego zapalenia oskrzeli pod kątem występowania nawrotów choroby i rozwoju astmy oskrzelowej.
Tytuł angielski: Retrospective analysis of infants with wheezy bronchitis in relation to later development of asthma.
Autorzy: Bręborowicz Anna, Światły Aleksandra
Źródło: Pediatr. Prakt. 2002: 10 (1) : Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku : [materiały konferencyjne] s.121-124, tab., bibliogr. 13 poz., sum. - Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku Poznań 18-20.04. 2002
Sygnatura GBL: 306,430

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: U wielu dzieci astma oskrzelowa rozpoczyna się już w pierwszym roku życia, stąd istotne znaczenie ma ustalenie charakteru objawów zwiastujących astmę i możliwości wczesnego rozpoznawania. Celem pracy była ocena częstości występowania astmy oskrzelowej u dzieci, które były hospitalzowane w pierwszym roku życia z powodu obturacyjnego zapalenia oskrzeli. Badaniem retrospektywnym objęto 897 dzieci. Analizowano częstość występowania objawów astymy (napadowa duszność, świszczący oddech, napadowy kaszel nocny, kaszel po wysiłku), ustalonych rozpoznań oraz stosowania leków przeciwastmatycznych na podstawie badań ankietowych. Odsetek dzieci z kiedykolwiek rozpoznaną astmą wynosił 11,6 proc. Co najmniej jeden z analizowanych objawów astmy stwierdzono u ponad 50 proc. badanej populacji. Najczęstszymi dolegliwościami był świszczący oddech i napadowy kaszel nocny. Wszystkie objawy spostrzegano istotnie częściej w grupie dzieci obciążonych alergią. Uzyskane wyniki nakazują traktować dzieci hospitalizowane w pierwszym roku życia z powodu obturacyjnego zapalenia oskrzeli jako grupę ryzyka rozwoju astmy i wskazują na konieczność ścisłej obserwacji i wczesnego leczenia tych chorych. Stwierdzono dużą dysproporcję między liczbą dzieci zgłaszających objawy astmy, a liczbą ustalonych rozpoznań.

  Streszczenie angielskie: In many patients first symptoms occur in infancy, therefore it seems very important to recognize signs and symptoms compatible with the onset of asthma, to determine the principles of early diagnosis and therapy. The aim of the study was to examine the prevalence of asthma in children hospitalized for wheezy bronchitis during the first year of life. The study population consisted of 897 children 6 - 21 years old. This group was evaluated retrospectively using questionnaire in respect of prevalence of asthma diagnosis, symptoms suggesting asthma (wheezing, brethlessness, nocturnal cough, cough after effort), antiasthmatic therapy. Asthma dianosis was revealed in 11.6 p.c. children, almost five times more than the prevalence of diagnosed asthma in nonselected population. At least one of the analysed symptoms was observed in 50 p.c. children. The most common were wheezing and nocturnal cough. All symptoms were significantly more frequent in subgroup with allergic background. These data indicate that children hospitalized in infancy for wheezy bronchitis are the population at risk for later develpment of asthma. There is significant discrepancy between prevalenc of asthma symptoms and number of children with asthma diagnosis.


  2/16

  Tytuł oryginału: Alergizacja w życiu płodowym.
  Tytuł angielski: Allergic sensitization in fetal life.
  Autorzy: Bręborowicz Anna
  Źródło: Alerg. Astma Immunol. 2002: 7 supl. 2: Alergia, astma immunologia kliniczna: IV Konferencja Środkowo-Europejska: materiały naukowe s.73-77, bibliogr. 39 poz., sum. - 4 Konferencja Środkowo-Europejska pt. Alergia, astma, immunologia kliniczna Łódź 12-15.06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,342

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Wszystkie noworodki rodzą się z polaryzacją odpowiedzi immunol. w kierunku dominacji limfocytów Th2, co gwarantuje matczyną tolerancję częściowo obcego antygenowo płodu. Takie ukierunkowanie jest być może wzmocnione przez fenotyp Th2 matek z atopią. Dalszy kierunek rozwoju odpowiedzi immunol. zależy od predyspozycji genetycznej i wpływów środowiska. Obecność IgE w krwi pępowinowej, w płynie owodniowym oraz proliferacja limfocytów krwi pępowinowej po stymulacji alergenami pokarmowymi i wziewnymi wskazują na to, że proces alergizacji może rozpoczynać się już w życiu wewnątrzmacicznym. Ewentualne implikacje terapeutyczne tych spostrzeżeń wymagają dalszych badań.

  Streszczenie angielskie: All newborns present predominance of Th2-type cytokine response which is vital to successful pregnancy. The development of such phenotype may be enhanced by Th2 polarization of immune system in atopic mothers. Postnatal maturation depends on genetic predisposition and is modified by environmental factor. Discovery of IgE in cord blood and amniotic fluid and proliferative response of cord blood mononuclear cells to common food and inhalant allergens confirm prenatal origin of allergic sensitization. Practical implications of such observations should be verified.


  3/16

  Tytuł oryginału: Discrepancies in creatinine clearance in centenarians when calculated by two different mathematical formulas.
  Autorzy: Wieczorowska-Tobis Katarzyna, Mossakowska Małgorzata, Niemir Zofia, Bręborowicz Andrzej, Oreopoulos Dimitrios G.
  Źródło: Nephrol. Dial. Transplant. 2002: 17 (12) s.2274-2275, bibliogr. 4 poz.
  Sygnatura GBL: 312,872

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • praca opublikowana za granicą
 • list i notatka
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  4/16

  Tytuł oryginału: Ocena wybranych wykładników miejscowej i ogólnej reakcji zapalnej w obturacyjnych zapaleniach oskrzeli u niemowląt i małych dzieci : praca doktorska
  Autorzy: Olejniczak Katarzyna, Bręborowicz Anna (promot.).; Akademia Medyczna im. K. Marcinkowskiego Instytut Pediatrii, Klinika Pneumologii i Alergologii Dziecięcej w Poznaniu
  Źródło: 2002, [5], 106 k. : il., tab., bibliogr. 163 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19825

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • niemowlęta


  5/16

  Tytuł oryginału: Epidemiologia, definicje i naturalny przebieg zespołów obturacyjnych u dzieci.
  Tytuł angielski: Epidemiology, definitions and natural course of obstructive syndrommes in children.
  Autorzy: Bręborowicz Anna
  Źródło: Acta Pneumonol. Allergol. Pediatr. 2002: 5 (1) s.28-32, bibliogr. 41 poz.
  Sygnatura GBL: 313,478

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  6/16

  Tytuł oryginału: Nietolerancja wysiłku u dzieci chorych na astmę oskrzelową, a obiektywna ocena wydolności oddechowej po wysiłku.
  Tytuł angielski: Effort intolerance in children with asthma and objective assessment of the lung function after exercise.
  Autorzy: Kycler Zdzisława, Alkiewicz Jerzy, Bręborowicz Anna, Bugaj Urszula
  Źródło: Nowa Pediatr. 2002: 6 (4) s.227-231, il., tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,366

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to assess the lung function after exercise in children with asthma diagnosis who suffered from effort intolerance. We examined 92 children (aged 5-18 years old) with mild and moderate asthma. Excercise challenge was performed on traedmill set and consisted of 6-8 minutes long running at 85 p.c. of maximal predicted heart rate for age. The patients were eligibled if FEV1 on admission was at least 70 p.c. of predicted value. Before the exercise test spirometric parameters of most children were situated within 80-120 p.c. of normal value. Positive excercise test (based on decrease of any spirometric parameters below a describing air flow) was observed in 20 children (21.7 p.c.). Decrease of FEV1 of more than 15 p.c. of initial value was found in 19,6 p.c., 10-15 p.c. in 8,7 p.c., 5-10 p.c. in 21,7 p.c. of evaluated children; decrease of less than 5 p.c. was noticed in 39,1 p.c. of children. The PEF value fall of more than 15 p.c. concerned 34,8 p.c. patients, 10-15 p.c. - was revealed in 21,7 p.c., 5-10 p.c. in 11,9 p.c., 5 p.c. in 20,7 p.c. The lowest mean values of measured spirometric parameters were observed at 5th minute after excercise test. Twelve children needed short acting beta, agonist to reverse excercise induced obstruction. We found significant discrepancy between the asthmatic patients feeling of excercise intolerance and tru asthma exacerbation after effort. Excercise intolerance, reported by children suffering from astma should be verified by excercise test.


  7/16

  Tytuł oryginału: Diagnostyka i leczenie astmy oskrzelowej u dzieci w świetle stanowiska ekspertów NHLBI/WHO 2002.
  Tytuł angielski: Diagnosis and treatment of childhood asthma - recommendation of experts NHLBI/WHO 2002.
  Autorzy: Bręborowicz Anna
  Źródło: Nowa Pediatr. 2002: 6 (4) s.243-246, bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,366

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: According to the current report of National Heart, Lung and Blood Institute and WHO the strategy of asthma diagnosis and treatment is presented. The general rules of asthma diagnosis, relying on anamnesis, clinical examination and functional tests are described. It is worthy to complete the assessment with evaluation of atopic status and intensity of local inflammation. Description of therapy includes the characteristic of most important drugs (controllers and relievers) and proposed schedule.


  8/16

  Tytuł oryginału: Teoria "higieniczna" rozwoju alergii.
  Tytuł angielski: " Hygienic" hypothesis of development of allergic diseases.
  Autorzy: Bręborowicz Anna
  Źródło: Nowa Pediatr. 2002: 6 (4) s.260-262, bibliogr. 43 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,366

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • immunologia
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Increasing prevalence of atopic diseases in difficult to explain. Genetic and environmental factors may play a role. Epidemiological studies conducted all over the world create new hypothesis suggesting the inverse association between atopy and microbial stimulation. Facts and suggestions related to this concept are discussed in this paper. The most impressive is the role of low socioeconomic status, family size, number and character of infections (measles, tuberculosis, Hepatitis A virus, Herpes virus), vaccine (against pertussis, measles, BCG), intestinal microflora and antibiotic administration in early life.


  9/16

  Tytuł oryginału: Zespół hiper-IgE u 6-letniej dziewczynki - trudności diagnostyczne i terapeutyczne.
  Tytuł angielski: Hyper-IgE syndrome in a 6-year-old-girl - diagnostic and therapeutic difficulties.
  Autorzy: Kycler Z., Bręborowicz A., Bernatowska E., Alkiewicz J.
  Źródło: Post. Aerozoloter. 2002: 10 (1) s.13-21, bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,509

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • pulmonologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono dziewczynkę z przewlekłym zapaleniem skóry, nawracającymi ropniami skóry i tkanki podskórnej, nawracającymi zapaleniami dróg oddechowych i wysokim stężeniem IgE w surowicy. Na podstawie objawów klinicznych i wyników badań dodatkowych ustalono rozpoznanie zespołu hiper-IgE, należącego do grupy pierwotnych niedoborów odporności.

  Streszczenie angielskie: The girl with chronic dermatitis, recurrent skin and subcutaneous tissue abscesses, recurrent respiratory tract infections and high serum IgE level is presented. The diagnosis of hyper-IgE syndrome belonging to the group of primary immunodeficiences was established on the basis of clinical symptoms and results of laboratory findings.


  10/16

  Tytuł oryginału: Przewlekły kaszel u dzieci - przyczyny, diagnostyka różnicowa, zasady leczenia.
  Autorzy: Bręborowicz Anna
  Źródło: Stand. Med. Lek. Rodz. 2002: 3 (9) s.500, 502-507, il., tab., bibliogr. 15 poz.
  Sygnatura GBL: 313,625

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Kaszel jest jednym z naturalnych mechanizmów obronnych dróg oddechowych, ale równocześnie jest jednym z najczęstszych objawów chorobowych. Najczęstszą przyczyną kaszlu ostrego są zakażenia układu oddechowego, złożone są natomiast przyczyny kaszlu przewlekłego. U każdego chorego należy ocenić sytuację kliniczną, charakter i okoliczności występowania kaszlu, czynniki ryzyka w tym potencjalne szkodliwości w środowisku domowym. Do podstawowych badań diagnostycznych należą: RTG klatki piersiowej, badanie laryngologiczne, ocena wykładników reakcji zapalnej oraz badanie czynnościowe układu oddechowego. W wielu przypadkach postępowanie to nie pozwala jednak na ustalenie przyczyny kaszlu i konieczna jest szczegółowa wielokierunkowa diagnostyka specjalistyczna.


  11/16

  Tytuł oryginału: Przewlekły kaszel u dzieci - przyczyny, diagnostyka różnicowa, zasady leczenia.
  Autorzy: Bręborowicz Anna
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (4) s.244, 246-251, il., tab., bibliogr. 15 poz.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Kaszel jest jednym z naturalnych mechanizmów obronnych dróg oddechowych, ale równocześnie jest jednym z najczęstszych objawów chorobowych. Najczęstszą przyczyną klaszlu ostrego są zakażenia układu oddechowego, złożone są natomiast przyczyny kaszlu przewlekłego. U każdego chorego należy ocenić sytuację kliniczną, charakter i okoliczności występowania kaszlu, czynniki ryzyka w tym potencjalne szkodliwości w środowisku domowym. Do podstawowych badań diagnostycznych należą: RTG klatki piersiowej, badanie laryngologiczne, ocena wykładników reakcji zapalnej oraz badanie czynnościowe układu oddechowego. W wielu przypadkach postępowanie to nie pozwala jednak na ustalenie przyczyny kaszlu i konieczna jest szczegółowa wielokierunkowa diagnostyka specjalistyczna.


  12/16

  Tytuł oryginału: Flutikazon - prekursor zdysocjowanych steroidów.
  Autorzy: Bręborowicz Anna
  Źródło: Acta Pneumonol. Allergol. Pediatr. 2002: 5 (3) : Materiały IX Sympozjum Naukowo-Szkoleniowego "Postępy w zakresie diagnostyki i leczenia chorób alergicznych" s.27-28 - 9 Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe pt. Postępy w zakresie diagnostyki i leczenia chorób alergicznych Kraków 06-09.11. 2002
  Sygnatura GBL: 313,478

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • farmacja
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  13/16

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Dorastająca dziewczyna z przewlekłym kaszlem].
  Autorzy: Bręborowicz Anna
  Źródło: Pediatr. Dypl. 2002: 6 (5) s.94-95, bibliogr. 2 poz. - Tł. artyk. z czas. Pediatrics in Review 2002; 6(5)
  Sygnatura GBL: 313,423

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska


  14/16

  Tytuł oryginału: Choroby alergiczne u dzieci - ocena skali problemu w świetle własnych obserwacji.
  Tytuł angielski: Allergic diseases in children - author's opinion.
  Autorzy: Bręborowicz Anna
  Źródło: Alergia 2002 (2) s.12-14, il., bibliogr. 31 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,567

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Different methods may be useful in epidemiologic studies on the prevalence of asthma and allergic diseases. Written questionnaire is the most commonly used. The advanages and disantages of selected methods are discussed. Results of the epidemiological studies conducted in Poznań and surroundings were presented.


  15/16

  Tytuł oryginału: Zakażenia układu oddechowego a astma oskrzelowa.
  Autorzy: Emeryk Andrzej, Tuszkiewicz-Misztal Ewa, Bręborowicz Anna, Alkiewicz Jerzy
  Źródło: Alergia 2002 (1) s.19-25, il., tab., bibliogr. 79 poz. - 2 Pomorskie Warsztaty Alergologiczne Gniew 2001
  Sygnatura GBL: 313,567

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • pediatria
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Czynniki środowiskowe oraz "styl życia" w większym stopniu niż czynniki genetyczne (naturalne mutacje są bardzo rzadkie) są odpowiedzialne za wzrost częstości występowania (prewalencji) chorób alergicznych i astmy oskrzelowej (astma, AO) w ostatnich 20 latach. Pośród czynników środowiskowych istotną rolę w rozwoju AO odgrywają zakażenia wirusowe i bakteryjne. Problem związków miedzy zakażeniami, w tym szczególnie zakażeniami nawrotowymi układu oddechowego a AO i chorobami alergicznymi jset od wielu lat bardzo szeroko badany i dyskutowany. W oparciu o współczesne piśmiennictwo przedstawiono powiązania miedzy wirusowymi i bakteryjnymi zakażeniami górnych i dolnych dróg oddechowych a AO. Analiza związków między infekcją a AO łączy się również z zagadnieniem zależności między infekcją a atopią, co wynika z faktu częstego współistnienia astmy i atopii. Stąd też opracowanie niniejsze zawiera również wybrane informacje na tematy nie do końca poznanych związków.


  16/16

  Tytuł oryginału: Przewlekła niewydolność oddechowa u 16-letniego chłopca z zespołem Freemana-Sheldona.
  Tytuł angielski: Chronic respiratory failure in a sixteen-year-old boy with Freeman-Sheldon syndrome.
  Autorzy: Korytowska-Niklas A., Bręborowicz A., Alkiewicz Jerzy
  Źródło: Post. Aerozoloter. 2002: 10 (2) s.24-29, bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,509

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Opisano przypadek 16-letniego chłopca z rozpoznanym zespołem Freemana-Sheldona, u którego rozwinęła się przewlekła niewydolność oddechowa. W wyniku zastosowanego leczenia i rehabilitacji uzyskano poprawę stanu klinicznego dziecka. Wyposażenie chłopca w koncentrator tlenu pozwoliło na samodzielne funkcjonowanie pacjenta w środowisku domowym oraz znacząco poprawiło jakość życia.

  Streszczenie angielskie: A case of sixteen-years-old boy with Freeman-Sheldon syndrome and accompanying chronic respiratory failure was reported. There was obtained improvement of respiratory condition on account of applied medication. The equipment of the patient with oxygen concentrator allowed to improve a quality of life.

  stosując format: