Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BRĘBOROWICZ
Liczba odnalezionych rekordów: 51Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/51

Tytuł oryginału: Wyniki położnicze u nastoletnich ciężarnych.
Autorzy: Blumska-Hepner Katarzyna, Bręborowicz Grzegorz H.
Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.17-20, tab., bibliogr. 11 poz.
Sygnatura GBL: 313,663

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża


  2/51

  Tytuł oryginału: Antagoniści oksytocyny - nowe możliwości w terapii zagrażającego porodu przedwczesnego?
  Autorzy: Bręborowicz Grzegorz H., Szuber Michał, Markwitz Wiesław, Dębniak Bogusław
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.26-29, bibliogr. 14 poz.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża


  3/51

  Tytuł oryginału: Krążenie płodowo-łożyskowe w ciąży powikłanej nadciśnieniem tętniczym indukowanym ciążą.
  Autorzy: Dubiel Mariusz, Bręborowicz Grzegorz H., Korszun Przemysław, Szymański Piotr, Gudmundsson Saemundur
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.81-88, tab., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • płeć żeńska
 • ciąża


  4/51

  Tytuł oryginału: Zastosowanie glikokortykosteroidów w stymulacji dojrzewania układu oddechowego podczas ciąży wielopłodowej.
  Autorzy: Gurynowicz Grzegorz, Bręborowicz Grzegorz H., Markwitz Wiesław, Skrzypczak Jana, Gadzinowski Janusz
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.117-119, tab., bibliogr. 10 poz.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • ginekologia i położnictwo
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • płeć żeńska
 • ciąża


  5/51

  Tytuł oryginału: Trombofilia podczas ciąży.
  Autorzy: Kubiaczyk-Paluch Beata, Bręborowicz Grzegorz H.
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.210-220, tab., bibliogr. 83 poz.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • ginekologia i położnictwo
 • hematologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża


  6/51

  Tytuł oryginału: Analiza wartości prognostycznej wybranych parametrów zapisu KTG i EKG płodowego w trakcie porodu.
  Autorzy: Markwitz Wiesław, Gurynowicz Grzegorz, Ropacka Mariola, Ginda Wacław, Bręborowicz Grzegorz H.
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.296-304, tab., bibliogr. 35 poz.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża


  7/51

  Tytuł oryginału: Problemy kardiologiczne i położnicze w czasie ciąży i porodu u pacjentki po operacji wrodzonej wady serca metodą Fontana z powodu wspólnej komory o morfologii komory lewej - opis przypadku.
  Autorzy: Markwitz Wiesław, Trojnarska Olga, Ropacka Mariola, Bręborowicz Grzegorz H., Ochotny Romuald, Madejczyk Mateusz
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.305-307, bibliogr. 19 poz.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża


  8/51

  Tytuł oryginału: Ewolucja wskazań do cięcia cesarskiego pod koniec XX wieku.
  Tytuł angielski: Change of indications for cesarean section in the end of the twenty century.
  Autorzy: Mróz Małgorzata, Bręborowicz Grzegorz H.
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.328-334, il., tab., bibliogr. 11 poz.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku


  9/51

  Tytuł oryginału: Wykorzystanie substratu oraz nośnika tlenku azotu w leczeniu niektórych powikłań ciąży.
  Tytuł angielski: The use of nitric oxide substrate and donor in the management of certain gestational complications.
  Autorzy: Ropacka Mariola, Bręborowicz Grzegorz H., Markwitz Wiesław
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.392-400, bibliogr. 74 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża


  10/51

  Tytuł oryginału: Zbadanie zależności między dawką zdeponowanych w tarczycach radiojodków a obrazem klinicznym, cytologicznym i histopatologicznym w tarczycach pacjentów leczonych chirurgicznie z powodu wola guzkowego lub nowotworów tarczycy - badania w województwie wielkopolskim.
  Tytuł angielski: Evaluation of the relation between the dose of radioiodides, deposited in thyroid glands, and the clinical, cytological, and histopathological pictures in thyroids of patients who were surgically treated because of either nodular goitre of thyroid neoplasms - studies in the Wielkopolska Voivodship.
  Autorzy: Gembicki Maciej, Łącka K., Bolko P., Czarnywojtek A., Majewski P., Bręborowicz J., Trejster E., Ruchała M., Gradecka-Kubik I., Manuszewska E., Drews M., Stajgis P., Stawny B., Rólski M., Skrobisz J., Burchadt W., Teresiak M., Murawa P.
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (2) supl. 2: Czarnobyl - jod - tarczyca. Program zamawiany PBZ 38-08: II faza badań: materiały naukowe s.117-132, il., tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,167

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • onkologia
 • radiologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Temat korporatywny:
 • Czarnobyl

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono ocenę hormonalną, ultrasonograficzną, cytologiczną i histopatologiczną 229 chorych urodzonych po 1960 roku (144 kobiet, 56 dziewczynek, 22 mężczyzn i 7 chłopców) zamieszkałych w regionie Wielkopolski i leczonych chirurgicznie z powodu wola guzkowego w latach 1997-1999. Badania przeprowadzono przed leczeniem chirurgicznym oraz 3-8 miesięcy po tyreoidektomii, kiedy to oceniono czynność tarczycy oraz wykonano badania ultrasonograficzne okolicy szyjnej. Badania wykazały częstszą rozpoznawalność raka zróżnicowanego tarczycy w porównaniu do lat 1981-1985.

  Streszczenie angielskie: Hormonal, USG, cytologic and histopatologic evaluation of 229 patients (144 women, 56 girls, 22 men and 7 boys) born after 1960 living in the Wielkopolska District surgically treated for thyroid nodular disease in 1997-1999 is given in this study. Examination was conducted twice before surgery and 3-8 months after thyreoidectomy. The study showed a more frequent diagnosis of differentiated thyroid carcinoma, as compared to studies conducted in 1981-1985.


  11/51

  Tytuł oryginału: Deklaracja porodu XXI wieku.
  Autorzy: Klimek R[udolf], Basta A., Bręborowicz G[rzegorz]. H., Chazan B., Czajkowski K., Dębski R., Dubcak J., Fedor-Freybergh P., Hajek Z., Kamiński K., Klimek M., Krzysiek J., Lauterbach R., Lukacin S., Malarewicz A., Maly Z., Marianowski L[ongin], Oleszczuk J., Pisarski T., Reroń A., Roztocil A., Sajdak S., Skręt A., Śtencl J., Szymański W., Wilczyński J., Unzeitig V., Zdebski Z.
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (1) s.3-13, il., tab., bibliogr. 48 poz.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • ciąża


  12/51

  Tytuł oryginału: Przyczyna złych wyników statystycznych umieralności okołoporodowej w Wielkopolsce w świetle danych IMiD.
  Tytuł angielski: Looking for the reasons of high perinatal mortality rate in Wielkopolska region based on the data from Institute of Mother and Child.
  Autorzy: Gadzinowski Janusz, Szymankiewicz Marta, Bręborowicz Grzegorz H., Opala Tomasz
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (5) s.477-484, tab., bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Przyczynkiem do powstania niniejszego opracowania były zatrważająco złe wyniki umieralności okołoporodowej w Wielkopolsce, w regionie w którym od lat sprawnie funkcjonuje trójstopniowy system opieki perinatalnej oraz istnieje wysokiej klasy ośrodek III poziomu. Za główne przyczyny zaistniałego stanu rzeczy Autorzy uważają błędne wypełnianie formularzy sprawozdań oraz interpretację danych pochodzących zaledwie z 70 proc. polskich szpitali sprawujących opiekę nad matką i dzieckiem. Sugerujemy również, że ocena umieralności okołoporodowej powinna mieć miejsce po odliczeniu liczby zgonów z powodu letalnych wad rozwojowych, zakwalifikowanych zgodnie z kodem ICD-10.

  Streszczenie angielskie: Contribution to prepare present paper were extremely unsatisfied results of perinatal mortality rate in Wielkopolska, the region in which for many years efficiently works three-level perinatal care system and exists high class III level center. The main reasons of such situation Authors suspect in incorrect full filling of rapport forms prepared by maternal hospitals in Poland and in interpretation coming only just from 70 p.c. Polish hospitals performing care over mother and newborn. We suggest also, that estimation of perinatal mortality should take place after elimination of number of deaths due to developmental, lethal defects and malformations, classified in accordance with ICD-10 code.


  13/51

  Tytuł oryginału: Wartość kliniczna oznaczeń stężeń hipoksantyny w diagnostyce niedotlenienia u noworodka.
  Tytuł angielski: Clinical value of hypoxanthine concentration assays in diagnosis of hypoxia in newborns.
  Autorzy: Szczapa-Krenz Hanna, Gadzinowski Janusz, Szymankiewicz Marta, Bręborowicz Grzegorz H., Hermann Tadeusz
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 supl. 1: Międzynarodowa konferencja "Postępy w neonatologii" s.73-77, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum. - Międzynarodowa konferencja pt. Postępy w neonatologii Kraków 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • płód
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena przydatności oznaczania stężeń hipooksantyny (HIP) w diagnostyce niedotlenienia okołoporodowego u nowordków. Stężenia HIP (metodą HPLC) oznaczono we krwi z tętnicy pępowinowej w grupie 145 noworodków. Badaniem objęto noworodki donoszone oraz wcześniaki, zdrowe i po przebytym niedotlenieniu. Do grupy noworodków niedotlenionych kwalifikowano noworodki z pH 7,15 i BE -7,0 mmol/l lub PaO2 10 mmHg. Obniżone wartości pH, PaO2 i BE korelowały ze zwiększonymi wartościami HIP. Najwyższe wartości współczynnikóww korelacji obserwowano pomiędzy HIP i PaO2. Wykazano obecność statystycznie istotnych różnic stężeń HIP pomiędzy grupą noworodków zdrowych i niedotlenionych. Uzyskane wyniki wykazują, żę HIP jest ważnym wskaźnikiem w detekcji niedotlenienia. Zwiększone wartości HIP potwierdzały przebyte niedotlenienie niezależnie od stopnia dojrzałości noworodków.

  Streszczenie angielskie: The puropse of this study was to asses the usefulness of hypoxanthine (HYP) concentration as an indicator of hypoxia. Concentration of HYP (HPLC method) in the umbilical arterial cord blood was determined in 145 newborns. Newborns were studied in four groups: premature asphyxiated, term asphyxiated, premature non-asphyxiated, term non-asphyxiatewd. Newborns were clasified as hypoxic if they had: pH 7.15, BE -7.0 mmol or PaO2 10 mmHg. Reduced umbilical arterial pH, PaO2 and BE correlatedd directly with increased concentrations of HYP. The highest correlations were observed for HYP and PaO2. The levels of HYP for asphyxiated and non-asphyxiated newborns were different. The results show that HYP concentrations is an important indicator in detection of asphyxia in newborns. Strong correlation between parameters of acid base balance and HYP concentration was observed in the studiedd groups. Increased concentration of HYP confirms intrauterine hypoxia independently of maturity.


  14/51

  Tytuł oryginału: Występowanie guzów jajnika w trzecim trymestrze ciąży.
  Tytuł angielski: The incidence of ovarian tumors in the third trimester of pregnancy.
  Autorzy: Drews Krzysztof, Malewski Zbyszko, Bałoniak Barbara, Gurynowicz Grzegorz, Bręborowicz Grzegorz, Słomko Zbigniew
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (4) : Ogólnopolskie sympozjum "Nowotwory narządów płciowych u kobiet ciężarnych" s.337-341, tab., bibliogr. 10 poz., sum. - Ogólnopolskie sympozjum pt. Nowotwory narządów płciowych u kobiet ciężarnych Łódź 24-25.11. 2000
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Od 1993 do 2000 roku na Oddziale Porodowym Katedry Perinatologii i Ginekologii AM w Poznaniu u 7529 rodzących wykonano cięcie cesarskie (24,3 proc. wszystkich rodzących). W 52 przypadkach stwierdzono guzy w obrębie jajnika (1/144 cięć cesarskicy; 1/612 porodów), w tym w 43 przypadkach zmianę rozpoznano przypadkowo w czasie cięcia cesarskiego (1/174 cięć cesarskich). Największa zmiana miała średnicę 30 cm, a średnia wielkość guzów wynosiła 4,8 ń 4,7 cm. W 9 przypadkach wykonano usunięcie całego przydatka, a w pozostałych sytuacjach usunięto tylko stwierdzany guz. W badaniu histopatologicznym w 26,9 proc. rozpoznano potworniak dojrzały, w 21,2 proc. torbiel prostą, w 15,4 proc. włókniak, a w 9,6 proc. torbiel endometrioidalną lub torbiel ciałka żółtego. W 2 przypadkach rozpoznano guzy złośliwe: w jednym rozrodczak, a w drugim rak gruczołowy jajnika. Wnioski: 1. częstość występowania guzów jajnika w czasie ciąży prawdopodobnie jest wyższa, niż oceniano wcześniej. 2. ryzyko występowania złośliwego guza jajnika w ciąży jest stosunkowo niskie.

  Streszczenie angielskie: Method and results: Between 1993 and 2000, 7529 patients underwent cesarean section (24.3 p.c. of 31 798 delivering women) at University Hospital in Poznań. There were 52 cases of simultaneous adnexal surgery among them because of ovarian tumors (1 case/144 abdominal deliveries; 1 case/612 pregnancies). In 43 cases tumor was accidentally diagnosed at time of operative delivery (1/174 abdominal deliveries). The average age of all delivering women was 27 ń 7 yrs, among abdominally delivering 28 ń 7 yrs. The respective value for patients with ovarian tumor was significantly higher 30 ń 7 yrs. The mean diameter of the tumor was 4.8 +/- 4.7 cm, but the largest 30 cm. In 9 cases adnexectomy was performed, remaining patients were treated conservatively. Beningn cyst teratoma was diagnosed in 26.9 p.c., cystis simplex in 21.2 p.c., fibroma in 15.4 p.c., endometriosis and luteal cyst every in 9.6 p.c. There were two cases of malignant tumors, both diagnosed earlier: dysgerminoma and adenocarcinoma. Conclusions: 1. incidence of ovarian tumors of pregnant women was previously probable underestimated, 2. the risk of malignant ovarian tumor is relatively low.


  15/51

  Tytuł oryginału: Choroba guzkowa tarczycy u dzieci i młodzieży na terenie Wielkopolski w latach 1996-2000 - ocena wybranych parametrów klinicznych i dyskusja nad algorytmem postępowania.
  Tytuł angielski: Thyroid nodular disease in children and youth in Wielkopolska Region in 1996-2000 - assessment of chosen clinical parameters and discussion on management algorithm.
  Autorzy: Niedziela Marek, Bręborowicz Danuta, Trejster Ewa, Bręborowicz Jan, Rólski Michał, Harasymczuk Jerzy, Korman Eugeniusz
  Źródło: Pediatr. Prakt. 2002: 10 (1) : Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku : [materiały konferencyjne] s.77-83, il., tab., bibliogr. 36 poz., sum. - Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku Poznań 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 306,430

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W latach 1996 - 2000 zarejestrowano w Instytucie Pediatrii AM w Poznaniu 411 dzieci (358 dziewcząt i 53 chłopców) z chorobą guzkową tarczycy (TND), których wiek nie przekraczał 19 roku życia. Rozpoznanie choroby guzkowej tarczycy opierało sie na wcześniej przyjętej definicji, która obejmowała: 1) pojedynczy guzek (SN), 2) guzki mnogie (MNG), 3) guzowaty charakter miąższu w stanach zapalnych tarczycy oraz 4) niepalpacyjne guzki tarczycy (NPTN). Wieloczynnikowa analiza objemowała: postać kliniczną choroby, płeć dziecka, wynik pooperacyjnego badania histopatologicznego, lokalizację guzka(ów), stan kliniczny pacjenta (eutyreoza, hipotyreoza, hipertyreoza), wiek w chwili zabiegu i zgodność przedoperacyjnego badania cytologicznego z badaniem histopatologicznym. W analizowanym okresie 1996 - 2000 a także w latach wcześniejszych, 1994 - 1995, obserwowano zwiększoną częstość występowania raka tarczycy (7,4/rok i 5,5/rok odpowiednio) w porównaniu z latami 1972 - 1993 a rak brodawkowaty był jego najczęstszym typem histologicznym.

  Streszczenie angielskie: 411 children with thyroid nodular disease (TND) (358 girls and 53 boys) were registered in Institute of Pediatrics in Poznań from 1996 to 2000. The age of children was below 19. By definition, TND was clinically manifested by a solitary nodule (SN), multinodular goiter (MNG), diffrent types of nodular thyroiditis and nonpalpable thyroid nodules (NPTN). Multifactorial analysis comprised: clinical type of RND, sex, postoperative histopathological result, localizatin of a nodule, clinical state, age at the time of diagnosis and the compatibility of preoperative cytological result with histopathological diagnosis. In analyzed period from 1996 to 2000 as well as in earlier years (1994 - 1995) we observed the higher incidence of thyroid carcinoma (7.4/year and 5.5/year, respectively) compared to years 1972 - 1993 and the papillary caracinoma was the predominant histological type.


  16/51

  Tytuł oryginału: Weryfikacja histopatologiczna rozpoznań cytologicznych u dzieci operowanych z powodu choroby guzkowej tarczycy w latach 1997 - 1999 w regionie Wielkopolskim.
  Tytuł angielski: The histopathological verification of cytologic diagnoses in children from Wielkopolska operated for thyroid nodular disease in 1997 - 1999 period.
  Autorzy: Majewski Przemysław, Łącka Katarzyna, Bolko Paweł, Rólski Michał, Trejster Ewa, Ruchała Marek, Niedziela Marek, Bręborowicz Danuta, Manuszewska Ewa, Czarnywojtek Agata, Korman Eugeniusz, Gembicki Maciej, Sowiński Jerzy
  Źródło: Pediatr. Prakt. 2002: 10 (1) : Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku : [materiały konferencyjne] s.97-101, tab., bibliogr. 23 poz., sum. - Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku Poznań 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 306,430

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Weryfikacja histopatologiczna rozpoznań cytologicznych u dzieci operowanych z powodu choroby guzkowej tarczycy w latach 1997 - 1999 w regionie Wielkopolskim. Celem naszej pracy była weryfikacja histopatologiczna wyników badań cytologicznych wykonanych u dzieci leczonych operacyjnie z powodu choroby guzowatej tarczycy w latach 1997 - 1999 w regionie Wielkopolski. Badaniem objęto 63 dzieci w wieku od 8 - 17 lat (średnio 15,25 lat). U wszystkich dzieci wykonano biopsję aspiracyjną cienkoigłową tarczycy pod kontrolą ultrasonografii (BACC) oraz badanie histologiczne materiału operacyjnego. Cytologicznie w 35 (55,5 proc.) przypadkach rozpoznano zmianę łagodną, w 14 (22 proc.) guzek pęcherzykowy, w 3 (5 proc.) raka brodawkowatego a u 11 (17,5 proc.) dzieci nie można było ustalić rozpoznania cytologicznego. Rozpoznaniu cytologicznemu zmiany łagodnej (n = 35) w 26 (74 proc.) przypadkach odpowiadało rozpoznanie histologiczne wola koloidowego, w 1 (3 proc.) przewlekłego zapalenia, w 4 (11,5 proc.) gruczolaka pęcherzykowego i w 4 (11,5 proc.) raka brodawkowatego. Przy rozpoznaniu cytologicznym guzka pęcherzykowgo (n = 14) w 4 (28,5 proc.) przypadkach rozpoznano wole koloidowe, w 6 (43,5 proc.) gruczolaka pęcherzykowego, w 3 (21 proc.) raka brodawkowatego i w 1 (7 proc.) raka pęcherzykowego. We wszystkich 3 przypadkach potwierdzono cytologiczne rozpoznanie raka brodawkowatego. BACC tarczycy cechowała się czułością 73 proc., swoistością 90 proc., WRP 76 proc., WRW 77 proc. i ...

  Streszczenie angielskie: The aim of the present study was histopathological verification of cytology taken from children for Wielkopolska treated surgically for thyroid nodular disease in the period of 1997 - 1999. The study group consists of 63 children at the age form 8 to 17 years (mean 15.25 years). In all cases a fine needle aspiration (FNA) biopsy under the ultrasound control was performed. After the surgery the material was evaluated histologically. The cytologic diagnoses were as follow: benign lesion in 35 cass (55.5 p.c.), nodulus follicularis in 14 patients (22 p.c.), papillary carcinoma in 3 cases (5 p.c.) and in 11 patients (17.5 p.c.) the cytologic material was non-diagnostic. After verification of the surgical material we found that in the gorup of cytologically diagnosed as benign lesions (n = 35), the histological diagnoses were as follow: in 26 cases (74 p.c.) colloid goiter, chronic inflammation in 1 patient (3 p.c.) follicular adenoma in 4 cases (11.5 p.c.), papillary carcinoma in 4 patients (11.5 p.c.). In the group diagnosed cytologically as nodulus follicularis (n = 14) after histological verification there were following diagnoses: colloid goiter in 43 patients (28.5 p.c.), follicular adenoma in 6 cases (43.5 p.c.), papillary carcinoma in 3 patients (21 p.c.) and follicular carcinoma in 1 case (7 p.c.). The cytologica diagnosis of papillary carcinoma was confirmed in histopathological study in all cases. The FNA of thyroid has 73 p.c. sensitivity, 90 p.c. specificity, ...


  17/51

  Tytuł oryginału: Ocena struktury i czynności tarczycy dzieci operowanych z powodu choroby guzkowej tarczycy w latach 1997-1999 w regionie Wielkopolski.
  Tytuł angielski: Evaluation of the thyroid structure and function in children operated for thyroid nodular disease in 1997 - 1999 in the Wielkopolska district.
  Autorzy: Gembicki Maciej, Łącka Katarzyna, Bolko Paweł, Rólski Michał, Czarnywojtek Agata, Niedziela Marek, Bręborowicz Danuta, Manuszewska Ewa, Trejster Ewa, Ruchała Marek, Korman Eugeniusz, Sowiński Jerzy
  Źródło: Pediatr. Prakt. 2002: 10 (1) : Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku : [materiały konferencyjne] s.103-106, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum. - Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku Poznań 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 306,430

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • endokrynologia
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W dobie rozpowszechnienie ultrasonografii rozpoznawanie guzków w obrębie tarczycy stało się powszechne. Problemem jest właściwa i wczesna diagnostyka cytologiczna umożliwiająca rozpoznawanie stanów wymagających interwencji chirurgicznej. Celem naszej pracy była ocena kliniczna, ultrasonograficzna, scytygraficzna, hormonalna oraz cytologiczno-histopatologiczna dzieci z chorobą guzkową tarczycy operowanych w latach 1997 - 1999 w Regionie Wielkopolski. Badaniem objęto 63 dzieci w wieku od 8 - 18 lat (15,25 ń 1,67), w tym 56 dziewczynek (8 - 17; 15,21 ń 1,68) oraz chłopców (8 - 17; 15,21 ń 1,68). U chorych wykonano ocenę kliniczna i ultrasonograficzną tarczycy (aparat Kontron Sigma 7.5 MHz), scyntygrafię tarczycy przy użyciu 99mTc, oznaczenia stężeń TSH, wT4 i przeciwciał przeciwtyreoperoksydazowych w surowicy, a także stężenie jodu w moczu. Ponadto wszystkim badanym wykonano celowaną biopsję aspiracyjną cienkoigłową (BACC) tarczycy i badanie histopatologiczne skrawków tarczycy uzyskanych w wyniku tyreoidektomii. U 98 proc. badanych stwierdzono klinicznie wole. Średnia objętość tarczycy w ultrasonografii wynosiła 24 cm3 ń 11,36 (6,3 - 67,8). U wszystkich badanych ultrasonograficznie stwierdzono obecność obszarów o charakterze zmian litych, lito-torbielowatych lub torbielowatych. Scyntygrafia tarczycy wykazała (n = 55) jednorodne gromadzenie znacznika u 4 chorych (6,3 p.c.), guzek gorący u 7 chorych (11,1 proc.), guzki zimne u 23 badancyh (36,5 proc.) oraz obraz wola ...

  Streszczenie angielskie: In the age of ultrasonography thyroid nodule diagnosis has become common. Cytological diagnosis should be proper and early enough to make finding cases which require surgical intervention possible. The aim of our study was a clinical, ultrasonographic, scintigraphic, hormonal and cytological-histopathological evaluation of children with thyroid nodules who were operated on in 1997 - 1999 in the Wielkopolska District. The study comprised 63 children aged from 8 to 17 (15.25 ń 1.67), including 57 girls (8 - 17; 15.21 ń 1.68) and 6 boys (8 - 17; 15.2 ń 1.68). In each case the following were performed: clinical examination, neck ultrasonography (Kontron Sigma with 7.5 MHz head), thyroid scintigraphy using 99mTc, serum TSH, fTc, serum TSH, fT4, anti-TPO antibodies and urine iodide concentration. Also in each patient fine needle aspiration biopsy (FNAB) and histopathological examination of thyroid tissue obtained during surgery were investigated. Results: Goitre was found in 98 p.c. of the patients. Ultrasonographic mean volume of the thyroid was 23.8 cm3 ń 11.36 (range: 6.3 67.8). Thyroid ultrasonography showed solid, solid-cyst and cyst changes in every studied case. Thyroid scintigraphy (n = 55) indicated homogenous uptake in 4 cases (6.3 p.c.), hot nodule in 7 cases (11.1 p.c.), cold nodule in 22 cases (34.9 p.c.) and multinodular goitre image in 22 cases (34.9 p.c.). mean value of TSH level was 2.0 mU/I ń 6.35 (0.05 - 50.5), fT4 - mU/I ń 6.35 (0.05 - 50.5), anti-TPO ...


  18/51

  Tytuł oryginału: Ocena retrospektywna niemowląt hospitalizowanych z powodu obturacyjnego zapalenia oskrzeli pod kątem występowania nawrotów choroby i rozwoju astmy oskrzelowej.
  Tytuł angielski: Retrospective analysis of infants with wheezy bronchitis in relation to later development of asthma.
  Autorzy: Bręborowicz Anna, Światły Aleksandra
  Źródło: Pediatr. Prakt. 2002: 10 (1) : Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku : [materiały konferencyjne] s.121-124, tab., bibliogr. 13 poz., sum. - Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku Poznań 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 306,430

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: U wielu dzieci astma oskrzelowa rozpoczyna się już w pierwszym roku życia, stąd istotne znaczenie ma ustalenie charakteru objawów zwiastujących astmę i możliwości wczesnego rozpoznawania. Celem pracy była ocena częstości występowania astmy oskrzelowej u dzieci, które były hospitalzowane w pierwszym roku życia z powodu obturacyjnego zapalenia oskrzeli. Badaniem retrospektywnym objęto 897 dzieci. Analizowano częstość występowania objawów astymy (napadowa duszność, świszczący oddech, napadowy kaszel nocny, kaszel po wysiłku), ustalonych rozpoznań oraz stosowania leków przeciwastmatycznych na podstawie badań ankietowych. Odsetek dzieci z kiedykolwiek rozpoznaną astmą wynosił 11,6 proc. Co najmniej jeden z analizowanych objawów astmy stwierdzono u ponad 50 proc. badanej populacji. Najczęstszymi dolegliwościami był świszczący oddech i napadowy kaszel nocny. Wszystkie objawy spostrzegano istotnie częściej w grupie dzieci obciążonych alergią. Uzyskane wyniki nakazują traktować dzieci hospitalizowane w pierwszym roku życia z powodu obturacyjnego zapalenia oskrzeli jako grupę ryzyka rozwoju astmy i wskazują na konieczność ścisłej obserwacji i wczesnego leczenia tych chorych. Stwierdzono dużą dysproporcję między liczbą dzieci zgłaszających objawy astmy, a liczbą ustalonych rozpoznań.

  Streszczenie angielskie: In many patients first symptoms occur in infancy, therefore it seems very important to recognize signs and symptoms compatible with the onset of asthma, to determine the principles of early diagnosis and therapy. The aim of the study was to examine the prevalence of asthma in children hospitalized for wheezy bronchitis during the first year of life. The study population consisted of 897 children 6 - 21 years old. This group was evaluated retrospectively using questionnaire in respect of prevalence of asthma diagnosis, symptoms suggesting asthma (wheezing, brethlessness, nocturnal cough, cough after effort), antiasthmatic therapy. Asthma dianosis was revealed in 11.6 p.c. children, almost five times more than the prevalence of diagnosed asthma in nonselected population. At least one of the analysed symptoms was observed in 50 p.c. children. The most common were wheezing and nocturnal cough. All symptoms were significantly more frequent in subgroup with allergic background. These data indicate that children hospitalized in infancy for wheezy bronchitis are the population at risk for later develpment of asthma. There is significant discrepancy between prevalenc of asthma symptoms and number of children with asthma diagnosis.


  19/51

  Tytuł oryginału: Efekt zastosowania rekombinowanego aktywowanego czynnika VII (rFVIIa; NovoSeven) u pacjentki we wstrząsie krwotocznym po histerektomii położniczej.
  Tytuł angielski: Effect of recombinant activated factor VII (rFVIIa; NovoSeven) in a patient in haemorrhagic shock after obstetrical hysterectomy.
  Autorzy: Sobieszczyk Sławomir, Bręborowicz Grzegorz H., Markwitz Wiesław, Mallinger Stanisław, Adamski Dariusz, Kruszyński Zdzisław
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (3) s.230-233, tab., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Okołoporodowe krwawienia obarczone są około 10 proc. śmiertelnością. Prezentujemy przypadek 29 letniej położnicy, u której skutecznie zastosowano preparat rekombinowanego aktywowawanego czynnika VII (rFVIIa, NovoSeven, Novo Nordisk A/S, Bagsvaerd, Dania) w hamowaniu krwawienia śródoperacyjnego w okresie wstrząsu krwotocznego po cięciu cesarskim, hysterektomii położniczej, podczas kolejnej trzeciej rewizji operacyjnej jamy brzusznej z powodu utrzymującego się krwawienia. Podanie preparatu umożliwiło uzyskanie zadowalającej lokalnej hemostazy pozwalając na bezpieczną i swobodną identyfikację miejsca krwawienia oraz jego usunięcie. rFVIIa wydaje się być skuteczną terapią ostrych zagrażających życiu krwawień położniczych, pozwalając na szybkie opanowanie krwawienia, dając bezpieczną możliwość kontroli lokalnej hemostazy śródoperacyjnej. Podczas pooperacyjnego monitorowania układu krzepnięcia nie zaobserwowano istotnych jego zaburzeń.

  Streszczenie angielskie: Perinatal bleeding may to a fatal outcome in about 10 p.c. of cases. We present a case of a 29 year old woman in childbirth, in whom a preparation of recombinant activated factor VII (rFVIIa, NovoSeven, Novo Nordisk A/S, Bagsvaerd, Denmark) was used with success to control intraoperative bleeding during haemorrhagic shock after caesarean section and obstetrical hysterectomy, in the course of the patient's third abdominal cavity revision for continuing blood loss. Administration of the preparation enabled for quick intraoperative control of haemorrhage, which allowed safe and clear identification and elimination of the cause of bleeding. No significant clotting abnormalities were noted at postoperative monitoring of the coagulation system. rFVIIa seems to be an effective alternative treatment of life-thereatenning haemorrhages in obstetrics, allowing for quick arrest of bleeding, and thus safe control of intraoperative local hemostasis.


  20/51

  Tytuł oryginału: Zastosowanie pulsoksymetrii i elektrokardiografii płodowej w diagnostyce stanów zagrożenia płodu podczas porodu.
  Autorzy: Markwitz Wiesław
  Opracowanie edytorskie: Słomko Zbigniew (red.), Bręborowicz Grzegorz H. (red.), Gadzinowski Janusz (red.).
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002 supl.24 s.1-97, il., tab., bibliogr. 252 poz.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód


  21/51

  Tytuł oryginału: Częstość występowania Ureaplasma urealyticum u rodzących w Ginekologiczno-Położniczym Szpitalu Klinicznym Akademii Medycznej w Poznaniu - doniesienie wstępne.
  Tytuł angielski: Ureaplasma urealyticum infections in women delivering at University Hospital in Poznań.
  Autorzy: Uchman Jolanta, Szymankiewicz Marta, Bręborowicz G[rzegorz] H., Wysocki Jacek, Gadzinowski Janusz, Szumała-Kąkol Anna
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 supl. 2: Zakażenia okresu noworodkowego s.34-37, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Zakażenia Ureaplasma urealyticum są od kilku lat przedmiotem zainteresowań ginekologów, położników i neonataologów, gdyż prowadzić mogą do niepłodności, poronienia, porodu przedwczesnego lub obumarcia płodu. Celem pracy było określenie czynników ryzyka oraz częstości zakażenia Ureaplasma urealyticum kobiet rodzących poniżej 30 t.c. Grupę badaną stanowiło 40 kobiet rodzących w Ginekologiczno-Położniczym Szpitalu AM w Poznaniu. U wszystkich rodzących w dniu porodu pobierano wymaz z pochwy w kierunku Ureaplasma urealyticum. Identyfikację U. urealyticum wykonywano przy użyciu testu Mycoplasma IST (bioMerieux). Analizowano następujące dane: wiek matki, stan cywilny, wykształcenie, warunki materialne, palenie papierosów w okresie ciąży, ilość ciąż, przedwczesne pęknięcie błon płodowych, obciążony wywiad położniczy (przynajmniej 1 poronienie, poród przedwczesnylub poród martwego płodu). Ze względu na wstępną fazę badań nie wykonano anlizy statystycznej. W grupie badanych kobiet u 20 (50 proc.) w wymazie z pochwy potwierdzono obecność Ureaplasma urealyticum. Spośród kobiet z dodatnim posiewem z pochwy w kierunku U. urealyticum dominowały osoby 21 r.ż. (7 vs 0 w grupie kobiet z posiewewm ujemnym), z niskim wykształceniem (14 vs 6), stanu wolnego (7 vs 2), palące papierosy w okresie ciąży (6 vs 1), pierwiastki (13 vs 8). U 14 (66 proc.) kobiet z dodatnim posiewem z pochwy doszło do porodu 30 t.c., u 7 (50 proc.) z nich obserwowano przedwczesne pęknięcie błon płodowych. Wnioski: grupę ryzyka wystąpienia zakażneia ureaplasma urealyticum stanowią osoby 21 r.ż.,...

  Streszczenie angielskie: In last few years Ureaplasma urealtycium infections became more interesting for neonatologists and obstetricians because they may cause infertility, preterm labour or stillbirths. The aim of the study was to estimate risk factors and the incicdence of Ureaplasmal ifnection in the women delivering at the University Hospital in Poznań. In the study group Ureaplasma urealyticum was isolated in 20 (50 p.c.) women in vaginal swab. In the group of patietns with positive genital culture dominated women younger 21 (7 vs. 0 in the group with negative swab), low educated (14 vs. 6), smoking cigarettes during pregnancy (6 vs. 1), primigravidae (13 vs. 8). In this group 66 p.c. women delivered before 30 weeks of gestation vs. 55 p.c. in the group with negative culture and preterm rupture of membranes was observed in 7 (50 p.c.) cases vs. 6 (55 p.c.).


  22/51

  Tytuł oryginału: Wpływ wybranych parametrów seminologicznych, czynnościowych i molekularnych nasienia na zdolność zapładniającą plemników ludzkich.
  Autorzy: Jędrzejczak Piotr
  Opracowanie edytorskie: Słomko Zbigniew (red.), Bręborowicz Grzegorz H. (red.), Gadzinowski Janusz (red.).
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002 supl. 23 s.1-112, il, tab., bibliogr. 303 poz.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • urologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro


  23/51

  Tytuł oryginału: Alergizacja w życiu płodowym.
  Tytuł angielski: Allergic sensitization in fetal life.
  Autorzy: Bręborowicz Anna
  Źródło: Alerg. Astma Immunol. 2002: 7 supl. 2: Alergia, astma immunologia kliniczna: IV Konferencja Środkowo-Europejska: materiały naukowe s.73-77, bibliogr. 39 poz., sum. - 4 Konferencja Środkowo-Europejska pt. Alergia, astma, immunologia kliniczna Łódź 12-15.06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,342

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Wszystkie noworodki rodzą się z polaryzacją odpowiedzi immunol. w kierunku dominacji limfocytów Th2, co gwarantuje matczyną tolerancję częściowo obcego antygenowo płodu. Takie ukierunkowanie jest być może wzmocnione przez fenotyp Th2 matek z atopią. Dalszy kierunek rozwoju odpowiedzi immunol. zależy od predyspozycji genetycznej i wpływów środowiska. Obecność IgE w krwi pępowinowej, w płynie owodniowym oraz proliferacja limfocytów krwi pępowinowej po stymulacji alergenami pokarmowymi i wziewnymi wskazują na to, że proces alergizacji może rozpoczynać się już w życiu wewnątrzmacicznym. Ewentualne implikacje terapeutyczne tych spostrzeżeń wymagają dalszych badań.

  Streszczenie angielskie: All newborns present predominance of Th2-type cytokine response which is vital to successful pregnancy. The development of such phenotype may be enhanced by Th2 polarization of immune system in atopic mothers. Postnatal maturation depends on genetic predisposition and is modified by environmental factor. Discovery of IgE in cord blood and amniotic fluid and proliferative response of cord blood mononuclear cells to common food and inhalant allergens confirm prenatal origin of allergic sensitization. Practical implications of such observations should be verified.


  24/51

  Tytuł oryginału: Napromienianie całej skóry wiązkami elektronowymi w terapii ziarniniaka grzybiastego.
  Tytuł angielski: Total skin electron irradiation in the therapy of mycosis fungoides.
  Autorzy: Pawlaczyk Mariola, Piotrowski Tomasz, Fundowicz Dorota, Stryczyńska Grażyna, Filas Violetta, Bręborowicz Jan
  Źródło: Prz. Dermatol. 2002: 89 (4) s.289-295, il., tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,248

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • radiologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono wyniki leczenia trzech chorych na ziarniniaka grzybiastego (MF) techniką rotacyjno-dualną całkowitego napromieniania skóry szybką wiązką elektronów (TSEI RD). Pacjenci byli napromieniani cztery razy w tygodniu do dawki łącznej 36-40 Gy. W dwóch przypadkach MF (stadium IIA i IIB), mimo wcześniej stosowanego leczenia, nie uzyskano remisji, u jednego chorego - z uwagi na rozpoznanie MF z towarzyszącą mucynozą mieszkową - włączono terapię TSEI jako metodę z wyboru. U wszystkich uzyskano całkowitą remisję kliniczną, której towarzyszyła remisja histopatologiczna. U chorego z MF i mucynozą mieszkową po 5 miesiącach nastąpił nawrót zmian guzowatych, u pozostałych dwóch pacjentów utrzymuje się całkowita remisja, trwająca 12 i 14 miesięcy. Objawy uboczne obserwowane w trakcie TSEI to głównie: suchość skóry, erytrdermia, spełzanie płytek paznokciowych i wyłysienie, które ustąpiły po czterech miesiącach od zakończenia leczenia.

  Streszczenie angielskie: The results of total electron irradiation with the rotary-dual technique (TSEI RD) in three cases of mycosis fungoides (MF) are presented. The patients were irradiated four times weekly to the total dosage of 36-40 Gy. Two patients with MF (stage IIa and IIB) had been treated before with photochemotherapy and local X-radiotherapy but no remission was observed. In one case of MF with follicular mucinosis TSEI had been chosen as the best therapeutic regiment. The complete clinical response accompanied by histopathological remission was achieved in all patients. In the case of MF with follicular mucinosis after 5 months of remission the tumors relapsed, whereas two other patients are still free of the disease with the remission lasted for 12 and 14 months. The most common adverse effects observed during TSEI were: skin dryness, erythroderma, onycholysis and alopecia, which healed 4 months after the end of the therapy.


  25/51

  Tytuł oryginału: Discrepancies in creatinine clearance in centenarians when calculated by two different mathematical formulas.
  Autorzy: Wieczorowska-Tobis Katarzyna, Mossakowska Małgorzata, Niemir Zofia, Bręborowicz Andrzej, Oreopoulos Dimitrios G.
  Źródło: Nephrol. Dial. Transplant. 2002: 17 (12) s.2274-2275, bibliogr. 4 poz.
  Sygnatura GBL: 312,872

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • praca opublikowana za granicą
 • list i notatka
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  26/51

  Tytuł oryginału: Ocena wybranych wykładników miejscowej i ogólnej reakcji zapalnej w obturacyjnych zapaleniach oskrzeli u niemowląt i małych dzieci : praca doktorska
  Autorzy: Olejniczak Katarzyna, Bręborowicz Anna (promot.).; Akademia Medyczna im. K. Marcinkowskiego Instytut Pediatrii, Klinika Pneumologii i Alergologii Dziecięcej w Poznaniu
  Źródło: 2002, [5], 106 k. : il., tab., bibliogr. 163 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19825

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • niemowlęta


  27/51

  Tytuł oryginału: Ekspresja cytokin typu IL-6 w mikrośrodowisku raka jasnokomórkowego nerki : praca doktorska
  Autorzy: Mackiewicz-Wysocka Małgorzata, Bręborowicz Jan (promot.).; Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego Katedra Onkologii, Zakład Immunologii Nowotworów w Poznaniu
  Źródło: 2002, [3], 78 k.: il., tab., bibliogr. k. 66-78, streszcz., maszyn. - Karty luzem w teczce
  Sygnatura GBL: 45/19814

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  28/51

  Tytuł oryginału: Epidemiologia, definicje i naturalny przebieg zespołów obturacyjnych u dzieci.
  Tytuł angielski: Epidemiology, definitions and natural course of obstructive syndrommes in children.
  Autorzy: Bręborowicz Anna
  Źródło: Acta Pneumonol. Allergol. Pediatr. 2002: 5 (1) s.28-32, bibliogr. 41 poz.
  Sygnatura GBL: 313,478

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  29/51

  Tytuł oryginału: ECTS : informator o studiach 2002/2003 : Wydział Farmaceutyczny : kierunek studiów: Farmacja
  Opracowanie edytorskie: Bręborowicz Grzegorz H. (przedm.).
  Źródło: - Poznań, Dział Wydaw. Uczelnianych AM 2002, 118, [4] s., [3] k. tabl. : il., tab., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,691

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • informator

  Temat korporatywny:
 • Akademia Medyczna w Poznaniu


  30/51

  Tytuł oryginału: Nietolerancja wysiłku u dzieci chorych na astmę oskrzelową, a obiektywna ocena wydolności oddechowej po wysiłku.
  Tytuł angielski: Effort intolerance in children with asthma and objective assessment of the lung function after exercise.
  Autorzy: Kycler Zdzisława, Alkiewicz Jerzy, Bręborowicz Anna, Bugaj Urszula
  Źródło: Nowa Pediatr. 2002: 6 (4) s.227-231, il., tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,366

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to assess the lung function after exercise in children with asthma diagnosis who suffered from effort intolerance. We examined 92 children (aged 5-18 years old) with mild and moderate asthma. Excercise challenge was performed on traedmill set and consisted of 6-8 minutes long running at 85 p.c. of maximal predicted heart rate for age. The patients were eligibled if FEV1 on admission was at least 70 p.c. of predicted value. Before the exercise test spirometric parameters of most children were situated within 80-120 p.c. of normal value. Positive excercise test (based on decrease of any spirometric parameters below a describing air flow) was observed in 20 children (21.7 p.c.). Decrease of FEV1 of more than 15 p.c. of initial value was found in 19,6 p.c., 10-15 p.c. in 8,7 p.c., 5-10 p.c. in 21,7 p.c. of evaluated children; decrease of less than 5 p.c. was noticed in 39,1 p.c. of children. The PEF value fall of more than 15 p.c. concerned 34,8 p.c. patients, 10-15 p.c. - was revealed in 21,7 p.c., 5-10 p.c. in 11,9 p.c., 5 p.c. in 20,7 p.c. The lowest mean values of measured spirometric parameters were observed at 5th minute after excercise test. Twelve children needed short acting beta, agonist to reverse excercise induced obstruction. We found significant discrepancy between the asthmatic patients feeling of excercise intolerance and tru asthma exacerbation after effort. Excercise intolerance, reported by children suffering from astma should be verified by excercise test.


  31/51

  Tytuł oryginału: Diagnostyka i leczenie astmy oskrzelowej u dzieci w świetle stanowiska ekspertów NHLBI/WHO 2002.
  Tytuł angielski: Diagnosis and treatment of childhood asthma - recommendation of experts NHLBI/WHO 2002.
  Autorzy: Bręborowicz Anna
  Źródło: Nowa Pediatr. 2002: 6 (4) s.243-246, bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,366

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: According to the current report of National Heart, Lung and Blood Institute and WHO the strategy of asthma diagnosis and treatment is presented. The general rules of asthma diagnosis, relying on anamnesis, clinical examination and functional tests are described. It is worthy to complete the assessment with evaluation of atopic status and intensity of local inflammation. Description of therapy includes the characteristic of most important drugs (controllers and relievers) and proposed schedule.


  32/51

  Tytuł oryginału: Teoria "higieniczna" rozwoju alergii.
  Tytuł angielski: " Hygienic" hypothesis of development of allergic diseases.
  Autorzy: Bręborowicz Anna
  Źródło: Nowa Pediatr. 2002: 6 (4) s.260-262, bibliogr. 43 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,366

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • immunologia
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Increasing prevalence of atopic diseases in difficult to explain. Genetic and environmental factors may play a role. Epidemiological studies conducted all over the world create new hypothesis suggesting the inverse association between atopy and microbial stimulation. Facts and suggestions related to this concept are discussed in this paper. The most impressive is the role of low socioeconomic status, family size, number and character of infections (measles, tuberculosis, Hepatitis A virus, Herpes virus), vaccine (against pertussis, measles, BCG), intestinal microflora and antibiotic administration in early life.


  33/51

  Tytuł oryginału: Zespół hiper-IgE u 6-letniej dziewczynki - trudności diagnostyczne i terapeutyczne.
  Tytuł angielski: Hyper-IgE syndrome in a 6-year-old-girl - diagnostic and therapeutic difficulties.
  Autorzy: Kycler Z., Bręborowicz A., Bernatowska E., Alkiewicz J.
  Źródło: Post. Aerozoloter. 2002: 10 (1) s.13-21, bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,509

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • pulmonologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono dziewczynkę z przewlekłym zapaleniem skóry, nawracającymi ropniami skóry i tkanki podskórnej, nawracającymi zapaleniami dróg oddechowych i wysokim stężeniem IgE w surowicy. Na podstawie objawów klinicznych i wyników badań dodatkowych ustalono rozpoznanie zespołu hiper-IgE, należącego do grupy pierwotnych niedoborów odporności.

  Streszczenie angielskie: The girl with chronic dermatitis, recurrent skin and subcutaneous tissue abscesses, recurrent respiratory tract infections and high serum IgE level is presented. The diagnosis of hyper-IgE syndrome belonging to the group of primary immunodeficiences was established on the basis of clinical symptoms and results of laboratory findings.


  34/51

  Tytuł oryginału: Przewlekły kaszel u dzieci - przyczyny, diagnostyka różnicowa, zasady leczenia.
  Autorzy: Bręborowicz Anna
  Źródło: Stand. Med. Lek. Rodz. 2002: 3 (9) s.500, 502-507, il., tab., bibliogr. 15 poz.
  Sygnatura GBL: 313,625

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Kaszel jest jednym z naturalnych mechanizmów obronnych dróg oddechowych, ale równocześnie jest jednym z najczęstszych objawów chorobowych. Najczęstszą przyczyną kaszlu ostrego są zakażenia układu oddechowego, złożone są natomiast przyczyny kaszlu przewlekłego. U każdego chorego należy ocenić sytuację kliniczną, charakter i okoliczności występowania kaszlu, czynniki ryzyka w tym potencjalne szkodliwości w środowisku domowym. Do podstawowych badań diagnostycznych należą: RTG klatki piersiowej, badanie laryngologiczne, ocena wykładników reakcji zapalnej oraz badanie czynnościowe układu oddechowego. W wielu przypadkach postępowanie to nie pozwala jednak na ustalenie przyczyny kaszlu i konieczna jest szczegółowa wielokierunkowa diagnostyka specjalistyczna.


  35/51

  Tytuł oryginału: Wydział Lekarski : kierunek studiów: lekarski : ECTS [European Credit Transfer System] informator o studiach 2002/2003
  Opracowanie edytorskie: Przystanowicz Aleksander (red.), Rębała Leszek (red.), Bręborowicz Grzegorz H. (przedm.).
  Źródło: - Poznań, Dział Wydaw. Uczelnianych AM 2002, 173, [1] s., [3] k. tabl. : il., tab., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 736,026

  Typ dokumentu:
 • informator

  Temat korporatywny:
 • Akademia Medyczna w Poznaniu


  36/51

  Tytuł oryginału: Wydział Lekarski : Oddział Stomatologii : kierunek studiów: Stomatologia : ECTS [European Credit Transfer System] informator o studiach 2002/2003
  Opracowanie edytorskie: Przystanowicz Aleksander (red.), Rębała Leszek (red.), Bręborowicz Grzegorz H. (przedm.).
  Źródło: - Poznań, Dział Wydaw. Uczelnianych AM 2002, 180, [2] s., [3] k. tabl. : il., tab., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 736,024

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • informator

  Temat korporatywny:
 • Akademia Medyczna w Poznaniu


  37/51

  Tytuł oryginału: Wydział Farmaceutyczny : Oddział Analityki Medycznej : kierunek studiów: Analityka medyczna : ECTS [European Credit Transfer System] informator o studiach 2002/2003
  Opracowanie edytorskie: Rybczyńska Maria (red.), Kokot Zenon (red.), Przystanowicz Aleksander (red.), Rębała Leszek (red.), Frencel Eugenia (red.), Bręborowicz Grzegorz H. (przedm.).
  Źródło: - Poznań, Dział Wydaw. Uczelnianych AM 2002, 170, [2] s., [3] k. tabl. : il., tab., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 736,022

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • informator

  Temat korporatywny:
 • Akademia Medyczna w Poznaniu


  38/51

  Tytuł oryginału: Triplet pregnancies in women over 40 years of age : a thesis for the degree of doctor of philosophy : doctor thesis
  Autorzy: Keith Louis
  Opracowanie edytorskie: Bręborowicz Grzegorz (supervis.).; Karol Marcinkowski University of Medical Sciences in Poznań
  Źródło: 2002, [1], 128 k. : il., tab., bibliogr. 109 poz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20340

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża
 • dorośli 19-44 r.ż.


  39/51

  Tytuł oryginału: Przewlekły kaszel u dzieci - przyczyny, diagnostyka różnicowa, zasady leczenia.
  Autorzy: Bręborowicz Anna
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (4) s.244, 246-251, il., tab., bibliogr. 15 poz.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Kaszel jest jednym z naturalnych mechanizmów obronnych dróg oddechowych, ale równocześnie jest jednym z najczęstszych objawów chorobowych. Najczęstszą przyczyną klaszlu ostrego są zakażenia układu oddechowego, złożone są natomiast przyczyny kaszlu przewlekłego. U każdego chorego należy ocenić sytuację kliniczną, charakter i okoliczności występowania kaszlu, czynniki ryzyka w tym potencjalne szkodliwości w środowisku domowym. Do podstawowych badań diagnostycznych należą: RTG klatki piersiowej, badanie laryngologiczne, ocena wykładników reakcji zapalnej oraz badanie czynnościowe układu oddechowego. W wielu przypadkach postępowanie to nie pozwala jednak na ustalenie przyczyny kaszlu i konieczna jest szczegółowa wielokierunkowa diagnostyka specjalistyczna.


  40/51

  Tytuł oryginału: Prognostic value of selected imunohistochemical markers in skin melanoma.
  Tytuł polski: Markery immunohistochemicze w czerniaku.
  Autorzy: Kycler Witold, Grodecka-Gazdecka Sylwia, Bręborowicz Jan, Filas Violetta, Teresiak Marek
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 (6) s.487-495, il., tab., bibliogr. 40 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel pracy. Celem pracy jest ocena znaczenia metaloproteinazy 2 (MMR-2), glikoproteiny CD44 i nm23 kinazy dwufosfonukleozydowej dla przebiegu czerniaka skóry w porównaniu z wpływem czynników klinicznych i histopatologicznych na czas przeżycia. Materiał i metodyka. Analizowano dane 39 pacjentów operowanych z powodu czerniaka w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu w II Oddziale Chirurgii Onkologicznej po raz pierwszy w latach 1990 - 1994. Ocenie poddano dane kliniczne, takie jak: wiek, płeć, pojawienie się rozsiewu nowotworowego, jego lokalizację oraz czas przeżycia. Na podstawie archiwalnych preparatów histopatologicznych oceniono: grubość nacieku guza w mm wt Breslow'a, poziom naciekania wg Clarka, postać histologiczną, obecność nacieku limfocytarnego, cechy regresji, obecność owrzodzenia, obecność satelitów i przerzutów do węzłów chłonnych. Przeprowadzono badanai ekspresji narkerów immunohistochemicznych w materiale tkankowym uzyskanym z archiwalnych bloczków parafinowych. Określono obecność HMB-45 i PCNA, ekspresję metaloproteinazy 2 (MMP-2, glikoproteiny CD44 i nm23 kinazy dwufosfonukleozydowej. Dane kliniczne, histopatologiczne i immunohistochemiczne oceniono w korelacji z czasem przeżycia. Ocenę czynników prognostycznych przeprowadzono metodą nieparametrycznego modelu proporcjonalengo hazardu wg Coxa. Wyniki. Najistotniejszym czynnikiem rokowniczym w badanej grupie okazał się dodatni wynik reakcji na obecność nm23 kinazy dwufosfonukleotyzydowej i to zarówno ...

  Streszczenie angielskie: Aim: to assess the signifcance of the expression of metalloproteinase 2 (MMP-2), CD44 glycoprotein and mn23 diposphate nucleoside kinase on melanoma progression and survival time and its comparison with the influence of clinical and histopathological parameters. Material and methods: 39 patients operated for the first time because of melanoma in the 2nd Department of Oncological Surgery of the Greatpoland Cancer Centre in Poznań between the years 1990 - 1994. Clinical data such as age, gender, the occurrence of cancer spread, its location and survival time were assessed. Using archival histopathological specimens we assessed the thickness of tumour invasion in mm according to Breslow, the level of invasion according to Clark, histological type, the presence of lymphocyte infiltration, regression symptoms, teh existence of preexisting naevus, the presence of ulceration, the presence of satellites and metastases to lymphatic nodes. Immunohistochemcial marker expression was perforemd in tissue material obtained from archival paraffin blocks. The presence of HMB-45 adn PCNA, the expression of metalloproteinase 2 (MP-2), CD44 glycoprotein and nm23 diphosphate nucleoside kinase were also assessed. Clinical, histopahtological and immunohistochemcial data was analysed in correlation with survival time. The evaluation of prognostic factors was performed aby Cox's nonparametriic proportional hazard regression model. Results: the crucial prognostic factor in the examined group ...


  41/51

  Tytuł oryginału: Położnictwo : podręcznik dla położnych i pielęgniarek
  Autorzy: Bręborowicz Grzegorz H., Brzezińska Emilia, Chełkowska Elżbieta, Drews Krzysztof, Dubiel Mariusz, Gadzinowski Janusz, Kempiak Joanna, Kornacki Jakub, Markwitz Wiesław, Nowakowska Dorota, Opala Tomasz, Pięt Małgorzata, Ronin-Walknowska Elżbieta, Ropacka Mariola, Seremak-Mrozikiewicz Agnieszka, Skręt Andrzej, Skrzypczak Jana, Słomko Zbigniew, Słomko Iwona, Sobczak Małgorzata, Spaczyński Marek, Szymankiewicz Marta, Wilczyński Jan
  Opracowanie edytorskie: Bręborowicz Grzegorz H. (red.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 476 s. : il., tab., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 736,256

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • standard


  42/51

  Tytuł oryginału: Flutikazon - prekursor zdysocjowanych steroidów.
  Autorzy: Bręborowicz Anna
  Źródło: Acta Pneumonol. Allergol. Pediatr. 2002: 5 (3) : Materiały IX Sympozjum Naukowo-Szkoleniowego "Postępy w zakresie diagnostyki i leczenia chorób alergicznych" s.27-28 - 9 Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe pt. Postępy w zakresie diagnostyki i leczenia chorób alergicznych Kraków 06-09.11. 2002
  Sygnatura GBL: 313,478

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • farmacja
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  43/51

  Tytuł oryginału: Ocena przydatności pomiaru prędkości przepływu krwi w segmencie M1 i M2 tętnicy środkowej mózgu w diagnostyce zagrożenia płodu w ciąży powikłanej wewnątrzmacicznym ograniczeniem wzrastania : praca doktorska
  Autorzy: Bednarek Mirosława, Bręborowicz G. H. (promot.).; Akademia Medyczna im. K. Marcinkowskiego Klinika Perinatologii i Ginekologii w Poznaniu
  Źródło: - Poznań, 2002, 90 k. : il., tab., bibliogr. 165 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20603

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • kardiologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża


  44/51

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Dorastająca dziewczyna z przewlekłym kaszlem].
  Autorzy: Bręborowicz Anna
  Źródło: Pediatr. Dypl. 2002: 6 (5) s.94-95, bibliogr. 2 poz. - Tł. artyk. z czas. Pediatrics in Review 2002; 6(5)
  Sygnatura GBL: 313,423

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska


  45/51

  Tytuł oryginału: Położnictwo i ginekologia : podręcznik dla studentów
  Autorzy: Banaszewski Szymon, Biczysko Romuald, Brązert Jacek, Bręborowicz Grzegorz H., Chmielnicka-Kopaczyk Maria, Cyganek Anna, Cymerys Zbigniew, Czerniak Tomasz, Derwich Krzysztof, Drews Krzysztof, Dubiel Mariusz, Ejmocka-Ambroziak Anna, Galicki Tomasz, Głyda Andrzej, Jasiński Piotr, Jędrzejczak Piotr, Kądziołka Przemysław, Kempiak Joanna, Kędzia Helena, Kołodziejczyk Beata, Kopaczyk Andrzej, Kordel Krzysztof, Kruszyński Zdzisław, Kubiaczyk-Paluch Beata, Kurpisz Maciej, Łuczak-Wawrzyniak Jadwiga, Marianowski Longin, Markwitz Wiesław, Mróz Małgorzata, Obara Marian, Opala Tomasz, Pawelczyk Leszek, Pisarska-Krawczyk Magdalena, Pisarski Tadeusz, Przybylski Zygmunt, Sajdak Stefan, Skrzypczak Jana, Spaczyński Marek, Szczapa Jerzy, Szczepańska Małgorzata, Szpakowska-Rzymska Iwona, Szymanowski Krzysztof, Urbaniak Tomasz, Wielgoś Mirosław, Wilczak Maciej
  Opracowanie edytorskie: Pisarski Tadeusz (red.).
  Wydanie: - Wyd. 4 unowocz
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, XI, [1], 884, [1] s. : il., tab., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 736,519

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska


  46/51

  Tytuł oryginału: Choroby alergiczne u dzieci - ocena skali problemu w świetle własnych obserwacji.
  Tytuł angielski: Allergic diseases in children - author's opinion.
  Autorzy: Bręborowicz Anna
  Źródło: Alergia 2002 (2) s.12-14, il., bibliogr. 31 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,567

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Different methods may be useful in epidemiologic studies on the prevalence of asthma and allergic diseases. Written questionnaire is the most commonly used. The advanages and disantages of selected methods are discussed. Results of the epidemiological studies conducted in Poznań and surroundings were presented.


  47/51

  Tytuł oryginału: Zakażenia układu oddechowego a astma oskrzelowa.
  Autorzy: Emeryk Andrzej, Tuszkiewicz-Misztal Ewa, Bręborowicz Anna, Alkiewicz Jerzy
  Źródło: Alergia 2002 (1) s.19-25, il., tab., bibliogr. 79 poz. - 2 Pomorskie Warsztaty Alergologiczne Gniew 2001
  Sygnatura GBL: 313,567

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • pediatria
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Czynniki środowiskowe oraz "styl życia" w większym stopniu niż czynniki genetyczne (naturalne mutacje są bardzo rzadkie) są odpowiedzialne za wzrost częstości występowania (prewalencji) chorób alergicznych i astmy oskrzelowej (astma, AO) w ostatnich 20 latach. Pośród czynników środowiskowych istotną rolę w rozwoju AO odgrywają zakażenia wirusowe i bakteryjne. Problem związków miedzy zakażeniami, w tym szczególnie zakażeniami nawrotowymi układu oddechowego a AO i chorobami alergicznymi jset od wielu lat bardzo szeroko badany i dyskutowany. W oparciu o współczesne piśmiennictwo przedstawiono powiązania miedzy wirusowymi i bakteryjnymi zakażeniami górnych i dolnych dróg oddechowych a AO. Analiza związków między infekcją a AO łączy się również z zagadnieniem zależności między infekcją a atopią, co wynika z faktu częstego współistnienia astmy i atopii. Stąd też opracowanie niniejsze zawiera również wybrane informacje na tematy nie do końca poznanych związków.


  48/51

  Tytuł oryginału: Przewlekła niewydolność oddechowa u 16-letniego chłopca z zespołem Freemana-Sheldona.
  Tytuł angielski: Chronic respiratory failure in a sixteen-year-old boy with Freeman-Sheldon syndrome.
  Autorzy: Korytowska-Niklas A., Bręborowicz A., Alkiewicz Jerzy
  Źródło: Post. Aerozoloter. 2002: 10 (2) s.24-29, bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,509

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Opisano przypadek 16-letniego chłopca z rozpoznanym zespołem Freemana-Sheldona, u którego rozwinęła się przewlekła niewydolność oddechowa. W wyniku zastosowanego leczenia i rehabilitacji uzyskano poprawę stanu klinicznego dziecka. Wyposażenie chłopca w koncentrator tlenu pozwoliło na samodzielne funkcjonowanie pacjenta w środowisku domowym oraz znacząco poprawiło jakość życia.

  Streszczenie angielskie: A case of sixteen-years-old boy with Freeman-Sheldon syndrome and accompanying chronic respiratory failure was reported. There was obtained improvement of respiratory condition on account of applied medication. The equipment of the patient with oxygen concentrator allowed to improve a quality of life.


  49/51

  Tytuł oryginału: Efficacy of recombinant activated factor VII (rFVIIa, NovoSeven**R) in prenatal medicine.
  Autorzy: Bręborowicz Grzegorz H., Sobieszczyk Sławomir, Szymankiewicz Marta
  Źródło: Arch. Perinat. Med. 2002: 8 (2) s.21-27, tab., bibliogr. 32 poz.
  Sygnatura GBL: 306,526

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie angielskie: Recombinant activated factor VII (rFVIIa, NovoSeven**R) is mainly indicated for the treatment of patients with haemophilia and inhibitors in the control of bleeding. However, little (or no) information is available on the use of rFVIIa in the treatment of severe and recurrent bleeding and its complications in perinatal medicine. We report seven cases of perinatal bleeding (uterine atony, hypovolaemic shock) and its complications (DIC). In one case rFVIIa was administered as perioperative prophylactics in a pregnant women with diagnosed resistance to heparin. We used small doses of rFVIIa (16.7 - 48 ćg x kg**-1). The response to treatment was rapid, with good clinical and coagulologic control. Good stabilization of clinical parameters and decrease of bleeding within 4 h after the application of rFVII were observed. No side-effects related to rFVIIa use were noted. These cases suggests a potential role and place of NovoSeven**R in the treatment of severe and recurring bleeding complications in perinatal medicine.


  50/51

  Tytuł oryginału: Triplet pregnancies and their aftermaths. [P.] 1: Basic considerations.
  Autorzy: Keith Louis, Bręborowicz Grzegorz H.
  Źródło: Arch. Perinat. Med. 2002: 8 (3) s.7-13, il., tab., bibliogr. 41 poz.
  Sygnatura GBL: 306,526

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie angielskie: The medical community presently faces the "epidemic" of multiple pregnancies, the majority of which are not the result of spontaneous conceptions. "Iatrogenic" multiple pregnancies are at high risk for infants and mothers and place considerable burden on the healthcare system.


  51/51

  Tytuł oryginału: Triplet pregnancies and their aftermaths. [P.] 2: Risks of older mothers and plurality.
  Autorzy: Keith Louis, Bręborowicz Grzegorz H.
  Źródło: Arch. Perinat. Med. 2002: 8 (3) s.14-18, bibliogr. 26 poz.
  Sygnatura GBL: 306,526

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie angielskie: There is no literature that accurately reports the risks inherent to the woman over age 40 who carries a triplet pregnancy. Extrapolating the singleton literature does not provide solid evidence, as risks are described variously by different authors and may relate to maternal age or parity as independent factors, which affect both maternal and fetal outcome data. On the other hand, recent population-based surveys strongly suggest that plurality is a more important risk factor than maternal age, as it affects both maternal and fetal outcomes.

  stosując format: