Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BOWSZYC-DMOCHOWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 8Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/8

Tytuł oryginału: Badania nad patogenezą pemfigoidu pęcherzowego : rozprawa habilitacyjna
Autorzy: Bowszyc-Dmochowska Monika; Akademia Medyczna Katedra i Klinika Dermatologii w Poznaniu
Źródło: - Poznań, [AM] 2002, 151, [1] s. : il., tab., bibliogr. s. 122-152, sum., 24 cm. - Tyt. rownież w jęz. ang
Sygnatura GBL: 735,086

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/8

  Tytuł oryginału: Nierozpoznany przypadek grzybicy strzygącej twarzy.
  Autorzy: Pawlaczyk Mariola, Czarnecka-Operacz Magdalena, Dembińska Magdalena, Bowszyc-Dmochowska Monika
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (4) s.43-45, il., bibliogr. 16 poz.
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W artykule przedstawiono przypadek grzybicy twarzy błędnie rozpoznany i leczony przez 3 mies. jako wyprysk. Po tym okresie doszło do nasilonego odczynu zapalnego oraz rozsiewu zmian skórnych na tułów i kończyny. Prawidłowe rozpoznanie i włączenie przyczynowego, przeciwgrzybiczego leczenia spowodowało całkowite ustąpienie wszystkich ognisk chorobowych po 6 tyg.


  3/8

  Tytuł oryginału: Immediate hypersensitivity in bullous pemphigoid. A review of our own data and the literature.
  Tytuł polski: Nadwrażliwość natychmiastowa w pemfigoidzie pęcherzowym. Przegląd danych własnych i piśmiennictwa.
  Autorzy: Bowszyc-Dmochowska Monika, Dmochowski Marian
  Źródło: Post. Dermatol. Alergol. 2002: 19 (1) s.7-16, il., bibliogr. 139 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,632

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono zjawiska nadwrażliwości natychmiastowej w pemfigoidzie pęcherzowym (BP). Eozynofile są istotne w patogenezie ludzkiego PB. Pobudzenie tych komórek w BP może prowadzić nie tylko do uszkodzenia tkanki, ale może najprawdopodbniej także być elementem regulacji odpowiedzi immunologicznej w tej chorobie. Pobudzenie komórek Th2 stymuluje produkcję autoprzeciwciał IgG4 i IgE przeciwko białkom półdesmosomalnym, antygenowi BP o masie 180 kDa i antygenowi BP o masie 230 kDa.


  4/8

  Tytuł oryginału: Zapalenie małych naczyń skóry: choroba i objaw.
  Tytuł angielski: Cutaneous small-vessel vasculitis: a disease and a symptom.
  Autorzy: Pawlaczyk Mariola, Bohdanowicz Dorota, Bowszyc-Dmochowska Monika, Neumann Ewa
  Źródło: Post. Dermatol. Alergol. 2002: 19 (2) s.105-109, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,632

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zapalenie małych naczyń skóry obejmuje grupę zmian skórnych, dla których najbardziej charakterystycznym objawem klinicznym jest palpacyjnie wyczuwalna plamica. W badaniu histopatologicznym stwierdza się leukocytoplastyczne zaplenie żyłek zawłośniczkowych. Czynniki etiologiczne tej jednostki chorobowej nie są ostatecznie poznane. Przedstawione zostaną 2 przypadki leukocytoklastycznego zapalenia naczyń skóry skojarzone z zapaleniem wątroby typu C oraz z rakiem odoskrzelowym płaskonabłonkowym płuca.

  Streszczenie angielskie: Cutaneous small-vasal cell vasculitis to a group of skin disorders characterised by palpable purpura as the most common clinical feature and leukocytoclastic vasculitis of postcapillary venules iv histopathological examination. The etiology of this dermatosis is not precisely defined. We present two cases of leukocytoclastic vasculitis: one associated with chronic hepatitis due to hepatitis C virus infection and the other coexistent with planoepithelial carcinoma of the lung.


  5/8

  Tytuł oryginału: Przypadek raka płaskonabłonkowego jamy ustnej rozwiniętego w wykwitach pęcherzycy bujającej trwającej 35 lat.
  Tytuł angielski: A case of oral squamous cell carcinoma arising in lesions of 35-year-lasting pemphigus vegetans.
  Autorzy: Zawirska Agnieszka, Dańczak-Pazdrowska Aleksandra, Bowszyc-Dmochowska Monika, Dmochowski Marian
  Źródło: Post. Dermatol. Alergol. 2002: 19 (2) s.115-119, il., bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,632

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • onkologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Wobec mnogości doniesień opisujących początkowe etapy pęcherzycy, liczba doniesień o odległych problemach w pęcherzycy trwającej wiele lat jest zaskakująco mała. Przedstawiono tutaj przypadek carcinoma planoepitheliale mucosae oris rozwiniętego w wykwitach pemphigus vegatans trwającej 35 lat. Związek miedzy rakiem a pęcherzycą pozostaje niejasny. Być może długotrwały proces pęcherzycowy u pewnych chorych tak daleko upośledza czynność desmosomalnych kadheryn, że ułatwia to rozwój guza indukowanego czynnikami ogólnoustrojowymi bądź miejscowymi.

  Streszczenie angielskie: It is striking that, as there are numerous reports on initial stages of pemphigus, the papers on distant stages of the disease are scarce. Therefore, a case of oral squamous cell carcinoma arising in lesions of 35-year-lasting pemphigus vegetans is described. A relationship between cancer and pemphigus is unclear. Nevertheless, it is plausible that long-lasting pemphigus might so disturg the function of desmosomal cadherins that the development of a malignancy induced by systemic and/or local factor is facilitated.


  6/8

  Tytuł oryginału: Zmiany twardzinopodobne w przebiegu porfirii skórnej późnej.
  Tytuł angielski: The morphea-like lesions in the course of porphyria cutanea tarda.
  Autorzy: Żmudzińska Maria, Pawlaczyk Mariola, Bowszyc-Dmochowska Monika, Stępień Bogumiła
  Źródło: Post. Dermatol. Alergol. 2002: 19 (4) s.243-247, il., bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,632

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Porfiria skórna późna (porphyria cutanea tarda, PCT) jest najczęściej występującą postacią porfirii. Obok charakterystycznych zmian pęcherzykowych, pęcherzykowych, zanikowych blizn, przebarwień, odbarwień, w przebiegu PCT mogą wystąpić stwardnienia skóry. Często dominują one w obrazie klinicznym upodobniając PCT do sclerodermii ograniczonej. Przedstawiono przypadek 55-letniego chorego, u którego wystąpiły ogniska stwardnień otoczone różową obwódką obok typowych dla porfirii wykwitów skórnych.

  Streszczenie angielskie: Porphyria cutanea tarda (PCT) is the most common of porphyrias. Besides characteristic vesicle, bullae, atrophic scars, hyperpigmentations and depigmentations, the sclerodermatous lesions may occur in the course of PCT. They often predominate in the clinical picture resulting in the resemblance of PCT and morphea. The 55 year-old patient with pink ring surrounded indurations coexisting with typical for porphyria skin lesions is presented.


  7/8

  Tytuł oryginału: Rak płuc u pacjenta z pęcherzycą liściastą. Opis przypadku i przegląd literatury.
  Tytuł angielski: Lung cancer in a patient with pemphigus foliaceus. A case report and review of the literature.
  Autorzy: Dańczak-Pazdrowska Aleksandra, Dmochowski Marian, Bowszyc-Dmochowska Monika, Raszeja-Kotelba Barbara, Pietrzykowska-Fryca Izabela
  Źródło: Post. Dermatol. Alergol. 2002: 19 (4) s.252-256, il., bibliogr. 36 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,632

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia
 • onkologia
 • farmacja
 • toksykologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono 60-letniego pacjenta z pęcherzycą liściastą, u którego po 8 latach leczenia kortykosteroidami oraz lekami immunosupresyjnymi stwierdzono nowotworowy rozrost w płucach. Związek pomiędzy pojawieniem się raka płuc, a chorobą podstawową i jej leczeniem jest niejednoznaczny, niemniej środki immunosupresyjne dają wiele działań ubocznych, w tym zwiększone ryzyko wystąpienia nowotworu złośliwego.

  Streszczenie angielskie: A 60-year-old male suffering from pemphigus foliaceus, in whom a lung malignancy was diagnosed after 8 years of corticosteroid and immunosuppressive therapy, is described. A relationship between lung cancer and primary disease remains unclear. Nevertheless, immunosuppressants do have many adverse effects including an increased risk of malignancy.


  8/8

  Tytuł oryginału: Brak przeciwciał przeciwko desmogleinie 1 w surowicach krewnych pierwszego stopnia pacjentów z pęcherzycą w teście immunoenzymatycznym.
  Tytuł angielski: Lack of antibodies to desmoglein 1 in sera of first degree relatives of pemphigus patietns examined with enzyme linked immunosorbent assay (elisa).
  Autorzy: Dmochowski Marian, Bowszyc-Dmochowska Monika, Dańczak-Pazdrowska Aleksandra
  Źródło: Post. Dermatol. Alergol. 2002: 19 (3) s.189-193, tab., bibliogr. 48 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,632

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Pęcherzyce stanowią grupę autoimmunologicznych chorób pęcherzowych, w których istotną rolę odgrywa czynnik genetyczny. Celem badań była ocena krążących autoprzeciwciał IgG przeciwko desmogleinie 1 (Dsg 1) u krewnych Iř pacjentów z pęcherzycą metoda immunoenzymatyczną (ELISA). U żadnego z badanych krewnych nie stwierdzono krążących autoprzeciwciał IgG przeciwko Dsg 1. Wyniki takie wskazują na to, że autoprzeciwciała przeciwko Dsg 1 nie są częścią normalnego profilu autoprzeciwciał u zdrowych krewnych pacjentów z pęcherzycą.

  Streszczenie angielskie: There is strong genetic background in pemphigus. The aim of our study was to evaluate IgG autoantibody to desmoglein 1 (Dsg1) in first degree relatives in patietns with pemphigus by ELISA. In none of the relatives studied IgG autoantibodies to Dsg 1 was found. Those it appears that autoantibodies to Dsg 1 are not a part of normal autoimmune repertoire in disease-free family members of patietns with pemphigus.

  stosując format: