Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BOTTURA
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Anal fistula.
Tytuł polski: Przetoka okołoodbytnicza.
Autorzy: Rosa G., Lolli P., Vicenzi L., Bottura D., Castellini C.
Źródło: Proktologia 2002: 3 (2) s.185-187, tab., bibliogr. 8 poz., streszcz., rez.
Sygnatura GBL: 313,572

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Chirurgiczne leczenie przetok odbytu oparte jest na identyfikacji głównego kanału przetoki i jej wtórnych odgałęzień. Konfigurację przetoki można określić poprzez znalezienie jej ujść - zewnętrznego i wewnętrznego - oraz przebiegu samego kanału. Absolutnie przeciwwskazane jest nacinanie zwieracza odbytu, jeśli nie została jednoznacznie określona konfiguracja przetoki. Autorzy przeprowadzili 751 operacji przetoki odbytu. Wśród nich było 64 proc. przypadków wysokiego odejścia odgałęzień wtórnych, co znacznie utrudniało leczenie. U 85 proc. pacjentów kanał przetoki przechodził przez zwieracze. Najczęściej wykonywanym zabiegiem była fistulotomia i fistulektomia, jeśli przetoka nie obejmowała aparatu zwieraczowego. Przecięcie zwieracza było odraczane poprzez założenie setonu u 51 proc. spośród 436 przypadków przetok przezwieraczowych. Autorzy nie stosują techniki przesunięcia płata. Przed zabiegiem u wszystkich pacjentów przeprowadza się badania manometryczne w celu określenia zakresu nacięcia zwieracza. Po zabiegu odsetek nawrotów wynosił 4,2 p.c., a nietrzymanie stolca występowało u 0.98 proc. pacjentów.

  Streszczenie angielskie: Surgical approach to anal fistulas has to be based on identification of main track and secondary extension. Track features come from identification of primary and secondary fistula opening and traject. It absolutely forbidden to cut sphincter when clear tract identification is lacking. Authors performed 751 fistula operations. Among them 64 p.c. had secondary high tracks, which makres the treatment more difficult. 85 p.c. patients had a fistula passingthough sphincters. The most performed operation was fistulatomy and fistulectomy if the fistula did not involve the sphincters. The sphincter cutting was delayed with seton in 51 p.c. of 436 transsphincteric fistulas. Authors do not practice advancement flap techniques. All patient are evaluated manometrically before the procedure to determine the extend of sphincter cut. Reported recurrence rate was 4.2 p.c. and incontinence in 0.98 p.c. of patients.

  stosując format: