Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BORUCKI
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Anastomozy nerwu twarzowego z nerwem podjęzykowym zmodyfikowaną metodą Maya.
Tytuł angielski: Hypoglossal-facial nerve anastomosis by modified May' technique.
Autorzy: Borucki Łukasz, Wierzbicka Małgorzata, Szyfter Witold
Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (1) s.39-44, il., bibliogr. 9 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,466

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Porażenie nerwu twarzowego (n.t.) jest jednym z najbardziej dotkliwych kalectw w znacznym stopniu upośledzającym codzienne czynności życiowe i estetykę twarzy chorego. Stosowanych jest wiele technik chirurgicznych w celu przywrócenia prawidłowej funkcji nerwu twarzowego. Wymienić można zespolenia koniec do końca, koniec do boku oraz anastomozy, łączące nerw twarzowy z nerwem podjęzykowym, językowo-gardłowym, dodatkowym lub żuchwowym. Donor mogą stanowić włókna homo- lub heterolateralne. Zabieg odtworzenia ciągłości nerwu można uzupełnić plastyką za pomocą mięśnia skroniowego lub nawet wolnymi płatami mięśniowymi. Przedstawiono modyfikację techniki Maya z przemieszczeniem n.t. w odcinku sutkowym, opisaną przez Darrouzeta. Celem pracy było wykonanie zawrócenia nerwu twarzowego w jego odcinku sutkowym na preparatach kości skroniowych i wykonanie pomiarów uzyskanych kikutów nerwów. Do badań pobrano od osób zmarłych trzy kości skroniowe wraz z tkankami otaczającymi. Badań dokonywano pod mikroskopem operacyjnym ZEISS OPM 11 i wykonywano dokumentację fotograficzną. Używano zestawu narzędzi do mikrochirurgii ucha. Z cięcia za małżowiną uszną wykonywano szeroką antromastoidektomię z uwolnieniem n.t. w odcinku sutkowym aż do otworu rylcowo-sutkowego i do okolicy pes anserinus. N.t. odcinano w odcinku bębenkowym i przesuwano ku dołowi do nerwu podjęzykowego. Dokonywano pomiarów uzyskano kikutów nerwu twarzowego. Długość odcinków nerwu twarzowego wypreparowanych w części ...

  Streszczenie angielskie: Facial palsy is a unpleasant disorder, which handicaps habitual vital movements and the expression of the face. There are many surgical techniques, which use the neighboring nerve fibers to reanimate the face, such as the end to end or side to end anastomosis with hypoglosal, glosopharyngeal, axesorius, or mandibuular nerves. The donor fiber can be derived from homolateral or heterolateral side. The reconstruction can be by completed by cosmetic surgery using parietal muscle or free muscular flaps. The authors wanted to present the modified May technique described by Darrouzet with the rerouting of the facial nerve in the mastoid portion of the temporal bone. This procedure aimed at elongation of the facial nerve stumps with simultaneous rerouting of the facial nerve. Three temporal bone blocks with adiacent tissues were taken from cadavers. The temporal bones were dissected under operating microscope ZEISS OPM 11. The standard set of instruments for the ear microsurgery was used. As the first step retroauricular incision and large antromastoidectomy were performed. The facial nerve was found and exposed in its mastoid portion, then rerouted out of the temporal bone. THe length of the isolated nerve stump was measured. The photos were also taken as documentation. The length of the prolonged nerve stump was 13 mm in each case. After adding to this value the length of the trunk, i.e. the portion between stylomastoid foramen and pes anserinus, the fragments of rerouted ...


  2/2

  Tytuł oryginału: Nitrozaminy u dzieci z zapaleniem błony śluzowej żołądka.
  Tytuł angielski: Nitrozamines in children with chronic gastritis.
  Autorzy: Krawczyński Marian, Ignyś Iwona, Borucki Maciej
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (3) s.217-224, il., tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena stężenia nitrozamin w soku żołądkowycm i moczu u dzieci z zapaleniem błony śluzowej żołądka przed i po leczeniu. Badania przeprowadzono w dwóch grupach dzieci: grupę I stanowiło 30 dzieci (11 dziewcząt i 19 chłopców w wieku od 6 do 18 lat) z przewlekłym zapaleniem błony śluzowej żołądka i zakażeniem Hp. Grupę II - 30 dzieci (16 dziewcząt i 14 chłopców w wieku od 6 do 18 lat) z bólami brzucha, bez zmian w badaniu gastroskopowym. Rozpoznanie potwierdzono badaniem gastroskopowym, a obecność zakażenia Hp potwierdzono z użyciem testu ureazowego oraz badaniem histologicznym. Stężenie nitrozamin metodą chromatografii gazowej przy zastosowaniu zestawów wzorcowych firmy Merck w soku żołądkowym i moczu u dzieci z zapaleniem błony śluzowej żołądka badano przed i po eradykacji zakażenia (ranitydyna, amoksycylina, nitroimidazol), a u dzieci bez zmian patologicznych tylko jednorazowo. W I grupie obejmującej 30 dzieci z zapaleniem błony śluzowej żołądka po leczeniu stwierdzono istotny statystycznie wzrost stężenia nitrozamin w soku żołądkowym x = 1,031 mg/l, szczególnie u chłopców w wieku 13 - 18 lat c - 1,499 mg/l w porównaniu z wartościami uzyskanymi przed leczeniem x = 0,074 mg/l, w porównaniu z uzyskanymi u osób z grupy kontrolnej x = 0,063 mg/l oraz u dziewcząt w tym samym wieku x = 0,924 mg/l. Spostrzegano również dziesięciokrotnie wyższe wydalanie nitrozamin w moczu po leczeniu x = 0,602 ml/l w porównaniu z wartościami przed leczeniem i wynikami ...

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to evaluate the concentration of nitrozamines in the gastric juice and urine in children with chronic gastritis (CG) before and after treatment. The study was performed in two groups of children: Group I consisted of 30 children (11 girls and 19 oys), aged 6 - 18 with CG and Hp infection. Group II consisted of 30 children (16 girls adn 14 boys) aged 6 - 18 with recurrent abdominal pain and without changes in gastroscopy. The diagnosis was confirmed by gastroscopy and Hp infection by ureasic test and histological examinations. The concentration of nitrozamines was examined before and after eradication treatment (ranitidien, amoxycyline, nitroimidazol) by means of gas chromatography - with the application of Merck pattern sets in gastric juice and urine of children with CG. In children with normal gastroscopic picture, the examination was performed once only. In gorup I of 30 children with CG, after treatment statistically significant increase of nitrozamine concentration in the gastric juice (1.031 mg/l) was found, particularly in boys (1.499 mg/l) in comparison with the values obtained before treatment (0.074 mg/l) and with to the control group (0.063 mg/l), and an age-matched group of girls (0.924 mg/l). Tenfold higher excretion of nitrozamiens in urine after treatment (0.602 mg/l) in comparison with pretreatment values and the results obtained in the control group (0.029 mg/l) was found. After treatment, markedly higher excreation of ...

  stosując format: