Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BORT
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Characteristics of Candida albicans strains isolated from the oral cavity in HIV-positive patients.
Tytuł polski: Charakterystyka szczepów Candida albicans wyizolowanych z jamy ustnej pacjentów HIV-dodatnich.
Autorzy: Macura Anna B., Bort Artur
Źródło: Mikol. Lek. 2002: 9 (1) s.17-25, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,181

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • aIDS

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Badaniem objęto 35 szczepów C. albicans wyizolowanych obficie z jamy ustnej pacjentów HIV-dodatnich oraz 15 szczepów C. albicans izolowanych od osób zdrowych HIV-ujemnych. Do oceny aktywności enzymatycznej użyto testu API ZYM firmy bioM‚rieux, ocenę wrażliwości na leki przeciwgrzybicze przeprowadzono przy użyciu testu TAB Fungus oraz metody dyfuzujno-krążkowej. Genotypowanie szczepów C. albicans wykonano techniką PCR - fingerprinting. W tym badaniu uwzględniono 24 szczepy C. albicans pochodzące z obfitego wzrostu od pacjentów HIV+ i 11 szczepów C. albicans z grupy porównawczej. (HIV-ujemnych). W badaniu nie stwierdzono istotnych różnic między szczepami pochodzącymi od pacjentów zarażonych HIV i zdrowych pod względem aktywności enzymatycznej i wrażliwości na antymiotyki. W obydwu grupach najczęściej występowały szczepy o biotypach L i M, przy czym w grupie pacjentów HIV+ istnała zależność między biotypem M i występowaniem objawów klinicznych grzybicy. Opisano nowy biotyp S u 4 szczepów. Analiza genotypów C. albicans wykazała zróżnicowanie genetyczne wśród szczepów wyizolowanych w obu grupach.

  Streszczenie angielskie: The study was carried out on 35 C. albicans strains isolated from an abudant growth in the oral cavity of HIV+ patients and on 15 strains isolated from HIV negative healthy volunteers. Enzymatic activity was evaluated by using API ZYM test, manufactured by bioM‚rieux, drug susceptibility was tested by using both ATB Fungus test and disk-diffusion method. Genotyping of the C. albicans strains was performed by using PCR fingeprinting. Twenty four C. albicans strains were isolated from abundant growth in HIV+ patients while 11 C. albicans strains originated from the control group (HIV-). No significant differences were found between the strains originating from HIV+ patients and healthy persons as regards enzymatic activity and drug susceptibility. The L and M biotype strains were frequent in both of the groups. There was a relationship between M biotype and the presence of clinical manifestations of mycosis in the HIV+ group. A new biotype was detected in four strains; it was described as S biotype. The analysis of genotypes revealed a genetic variability of C. albicans genotypes isolated in both of the group.


  2/4

  Tytuł oryginału: Various patterns of oral mucosa candidiasis treatment in HIV patients.
  Tytuł polski: Sposoby leczenia kandydozy błony śluzowej jamy ustnej u chorych zakażonych HIV.
  Autorzy: Macura Anna B., Bort Artur, Postawa-Kłosińska Barbara, Mach Tomasz
  Źródło: Folia Med. Crac. 2002: 43 (1/2) s.69-77, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,697

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • aIDS
 • mikrobiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Jama ustna jest miejscem występowani różnych objawów u chorych zakażonych wirusem HIV. Jednym z najczęstszych jest kandydoza jamy ustnej. Może ona być pierwszym objawem choroby podstawowej. Długotrwała obserwacja wykazała, że leczenie antyretrowirusowe jest korzystne również w odniesieniu do tego oportunistycznego zakażenia, ponieważ zmniejsza zarówno liczbę nawrotów, jak i ich nasilenie. Jednakże przedłużenie czasu przeżycia pacjentów stwarza konieczność również przedłużenia leczenia przeciwgrzybiczego a także obserwacji jego skuteczności i stosowanych metod. Celem pracy była ocena wpływu leczenia antyretrowirusowego co najmniej trzema lekami na występowanie kandydozy jamy ustnej u chorych leczonych w oddziale szpitalnym lub Regionalnej Przychodni HIV/AIDS przy Katedrze i Klinice Chorób Zakaźnych Collegium Medicum UJ w Krakowie. Badaniem objęto 75 pacjentów z potwierdzonym zakażeniem HIV. Wykazano, obniżenie liczby grzybów w jamie ustnej u pacjentów poddanych leczeniu antyretrowirusowemu oraz zwiększenie wrażliwości grzybów na flukonazol.

  Streszczenie angielskie: Oral cavity is the site of numerous HIV infection manifestations. Oral mucosa candidiasis is the most common one. It may be the earliest sign of the underlying disease. Long lasting observations give evidence that antiretroviral therapy is beneficial also in the cases of this opportunistic infection because it reduces both the number and severity of relapses, however, the prolongation of the patients' survival time creates the need of antifungal therapy prolongation, and thorough observation of its effectiveness and methods. We decided to analyze the influence of antiretroviral therapy with at least three drugs on the development of oral mucosa candidiasis in the out- and inpatietns of the Jagiellonian University Medical College Clinic of Infectious Diseases (or Outpatient Clinic) in Cracow. The study was carried out in 75 patietns with confirmed HIV infection. We have shown a decrease in the number of fungi present in the oral cavity in patients under antiretroviral treatment as well as higher susceptibiltiy to fluconazole.


  3/4

  Tytuł oryginału: Kliniczne znaczenie pełnego i częściowego agonizmu długodziałających á2-mimetyków.
  Autorzy: Bortel-Badura Maria, Lisikiewicz Bolesław, Nowak Rafał
  Źródło: Acta Pneumonol. Allergol. Pediatr. 2002: 5 (3) : Materiały IX Sympozjum Naukowo-Szkoleniowego "Postępy w zakresie diagnostyki i leczenia chorób alergicznych" s.77-80, il., bibliogr. 21 poz. - 9 Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe pt. Postępy w zakresie diagnostyki i leczenia chorób alergicznych Kraków 06-09.11. 2002
  Sygnatura GBL: 313,478

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • immunologia
 • farmacja
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  4/4

  Tytuł oryginału: Możliwe mechanizmy zaburzeń kardiologicznych po długodziałających lekach á2-mimetycznych.
  Autorzy: Bortel-Badura Maria, Lisikiewicz Bolesław, Nowak Rafał
  Źródło: Acta Pneumonol. Allergol. Pediatr. 2002: 5 (3) : Materiały IX Sympozjum Naukowo-Szkoleniowego "Postępy w zakresie diagnostyki i leczenia chorób alergicznych" s.81-83, tab., bibliogr. 10 poz. - 9 Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe pt. Postępy w zakresie diagnostyki i leczenia chorób alergicznych Kraków 06-09.11. 2002
  Sygnatura GBL: 313,478

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: