Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BOROWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 14Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/14

Tytuł oryginału: Wpływ heparynoterapii na wewnątrzmaciczny wzrost płodu u kobiet leczonych z powodu zakrzepicy żylnej.
Tytuł angielski: Effect of heparin therapy on intrauterinae growth foetus in pregnant women with venous thrombosis.
Autorzy: Borowski Paweł, Krasomski Grzegorz, Sobantka Stanisław
Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.488-492, tab., bibliogr. 19 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,663

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • ginekologia i położnictwo
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • płeć żeńska
 • ciąża


  2/14

  Tytuł oryginału: Prenatalna diagnostyka zespołu Edwardsa z uwzględnieniem amniopunkcji i kordocentezy genetycznej.
  Tytuł angielski: Prenatal diagnosis of Edwards syndrome considering amniocentesis and cordocentesis.
  Autorzy: Nowicki Grzegorz A., Ałaszewski Wojciech, Borowski Dariusz, Chilarska Tatiana, Piotrowicz Małgorzata, Kozłowska Magdalena
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.337-342, tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża


  3/14

  Tytuł oryginału: Anthrapyridones, a novel group of antitumour non-cross resistant anthraquinone analogues. Synthesis and molecular basis of the cytotoxic activity towards K562/DOX cells.
  Autorzy: Tarasiuk J., Stefańska B., Plodzich I., Tkaczyk-Gobis K., Seksek O., Martelli S., Garnier-Suillerot A., Borowski E.
  Źródło: Br. J. Pharmacol. 2002: 135 (6) s.1513-1523, il., tab., bibliogr. s. 1522-1523
  Sygnatura GBL: 301,182

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: 1. Multidrug resistance (MDR) to antitumour agents, structurally dissimilar and having different intracellular targets, is the major problem in cancer therapy. MDR phenomenon is associated with the presence of membrane proteins which belong to the ATP-binding cassette family transporters responsible for the active drug efflux leading to the decreased intracellular accumulation. 2. The search of new compounds able to overcome MDR is of prime importance. 3. recently we have synthesized a new family of anthrapyridone compounds. The series contained derivatives modified with appropriate hydrophobic or hydrophylic substituents at the side chain. 4. The interaction of these derivatives with erythroleukina K562 sensitive and K562/DOX resistant (overexpressing P-glycoprotein) cell lines has been examined. The study was performed using a spectrofluorometric method which allows to continuously follow the uptake and efflux of fluorescent molecules by living cells. 5. It was demonstrated that the increase in the lipophilicity of anthrapyridones favoured the very fast cellular uptake exceeding the rate of P-gp dependent efflux out of the cell. For these derivatives, very high accumulation (the same for sensitive and resistant cells) was observed and the in vitro biological data confirmed that these compounds exhibited comparable cytotoxic activity towards sensitive and P-gp resistant cell line. In contrast, anthrapyridones modified with hydrophylic substituents exhibited relatively low kinetics of cellular uptake...


  4/14

  Tytuł oryginału: Biochemiczna i dopplerowska ocena funkcji nerek płodu przed podjęciem decyzji o terapii wewnątrzmacicznej w przypadkach uropatii zaporowych.
  Tytuł angielski: Biochemical and doppler evaluation of the fetal kidney function before intrauterine therapy in fetuses with obstructive uropathy.
  Autorzy: Wyrwas Dorota, Borowski Dariusz, Szaflik Krzysztof
  Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (1) s.39-42, bibliogr. 14 poz., sum. - 1 Interaktywna Konferencja Naukowa pt. Aktualne problemy perinatologii i ginekologii Zabrze - Szczyrk 03-06.04. 2002
  Sygnatura GBL: 313,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • nefrologia
 • radiologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Uropatie zaporowe są przykładem nieprawidłowości, w których proste anomalie anatomiczne, np. obecność zastawki cewki tylnej czy atrezja cewki powodują szkodliwy, destrukcyjny wpływ na rozwijający się płód. Celem pracy była ocena biochemiczna i dopplerowska funkcji nerek płodu przed podjęciem decyzji o terapii wewnątrzmacicznej w przypadkach uropatii zaporowych. Ocenie poddano 93 płody w rozpoznaną prenatalnie uropatią zaporową. Przed leczeniem ultrasonograficznie oceniano wielkość pęcherza moczowego, stopień wodonercza, AFI, przepływy dopplerowskie w naczyniach nerkowych. Analizie poddano także markery biochemiczne moczu płodów: beta-2-mikroglobulinę, Na+, Caý+, Cl osmolarność. Wartości PI przed 30 hbd dla grupy z uropatią były statystycznie niższe niż dla grupy ciąży fizjologicznej. Wraz z zaawansowaniem ciąży różnica ta malała i powyżej 30 hdb nie była istotna statystycznie. W badanej grupie uzyskano wartości beta-2-mikroglobuliny w przedziale 0,82 - 19,6 mg/l. Terapią wewnątrzmaciczną objęto 34 płody z wartościami 0,82 - 12 l mg/l. Analizowane prognostyczne parametry moczu płodu pozwoliły ocenić prawidłową funckję nerek płodu i sprecyzować ostateczną diagnozę. Poszerzenie diagnostyki prenatalnej w przypadkach uropatii zaporowej o ocenę biochemiczną moczu płodu i analizę dopplerowską przepływów w naczyniach nerkowych pozwoliło na precyzyjną kwalifikację pacjentek do założenia shuntu pęcherzowo-owodniowego i trafniejszą oceną rokowniczą funkcji nerek płodu.

  Streszczenie angielskie: Fetal obstructive uropathy is simple to diagnose. Drainage of the pathologically enlarged fetal bladder avoids development of hydronephrosis and destruction of kidneys and obviously, prevents development of secondary oligohydramnios and pulmonary hypoplasia. The aim of our study was evaluation of Doppler indices in renal vessels and biochemical markers in fetal urine in cases with severe obstructive uropathy. In the study, there were included 93 fetuses with obstructive uropathy and in utero shunting. After the procedure, patients were hospitalized and serial sonographic examination were performed to evaluate shunt function. Bladder size, presence and size of hydronephrosis, Doppler indices, biochemical markers and volume of amniotic fluid were evaluated. Surgical intervention in utero was performed in 34 fetuses. In pregnancies at gestational age below 26 weeks complicated by the uropathy, the PI was significantly lower with the mean value of 1.57. Urinary sodium and calcium were significantly higher in fetuses with urinary tract obstruction. The highest sensitivity in the detection of renal dysfunction was shown by urinary calcium (100 p.c.) whereas urinary sodium showed the best specificity (80 p.c.). Median value of Apgar score was 8 pts at 1 min, weight at delivery was between 1300-3750 g. Bladder drainage enables delivery of newborns with a good perinatal outcome, without pulmonary hypoplasia. The PI was significantly power in pregnancies complicated by obstructive uropathy at the gestational age below 26 weeks. Renal damage ...


  5/14

  Tytuł oryginału: Próba oceny wyników częściowej sinusektomii jako metody chirurgicznego leczenia jaskry pierwotnej otwartego kąta.
  Tytuł angielski: Trial evaluation results of partial sinusectomy as a method of surgical treatment of primary open angle glaucoma.
  Autorzy: Stawska Małgorzata, Borowski Janusz
  Źródło: Okulistyka 2002: 5 (1) s.50-54, il., bibliogr. 31 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,465

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: A study was conducted to examine a partial sinusectomy in patients with primary opern angle glaucoma. Visual acuity, intraocular pressure, kinetic perimetry and complications of surgical treatment were analysed.


  6/14

  Tytuł oryginału: Grzybicze powikłania zakżeń układu zastawkowego u dzieci z wodogłowiem wrodzonym.
  Tytuł angielski: Mycotic complications of shunt infection in children with primary hydrocephalus.
  Autorzy: Kupś Joanna, Woźniakowska-Gęsicka Teresa, Grzegorczyk Wojciech, Borowski-Rybus Bogdana
  Źródło: Wiad. Parazytol. 2002: 48 (3) s.277-286, bibliogr. [21] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 303,658

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • neurologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Recently, the incidence of fungal infections in children, including children with shunt-dependent hydrocephalus, has increased. The analysis comprised 8 children treated in the III Clinic of Pediatrics of ICZMP during the period of 12 months (12 p.c. of all infectious complications of the shunt system). The clinical picture of fungal infection included symptoms of shunt dysfunction: febrile conditions, vomiting, distress and loss of appetite. The most common pathogens isolated from the cerebro-spinal fluid were fungi from the Candida species. Mean value of pleocytosis in the cerebro-spinal fluid was 812 cell/ćl, and mean protein concentration was 311mg/dl. Treatment consisted of monotherapy with Diflucan, monotherapy with Ancotil or combined treatment with Ancotil and Amphotericine B. The drugs were administered intravenously and intraventricularly after removal of the shunt and application of external drainage. Sterility of cerebro-spinal fluid was obtained in the shortest time with the use of Ancotil. Prophylactic applicationof antifungal drugs decreases the frequency of ifnections in children with shunt-dependent hydrocephalus.


  7/14

  Tytuł oryginału: Zastosowanie dystrakcyjnej epifizjolizy w leczeniu nierówności kończyn.
  Tytuł angielski: Distraction epiphysiolysis in the treatment of uneven limb length.
  Autorzy: Niedzielski Kryspin, Synder Marek, Borowski Andrzej
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (4) s.459-463, il., bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Różnice zdań na temat wartości wydłużania kończyny na drodze rozciągania chrząstki wzrostowej skłoniły nas do analizy własnego materiału. Materiał i metody. Materiał badawczy obejmuje 31 dzieci, 18 dziewcząt i 13 chłopców w wieku od 7 do 14 lat, średnio 11,9 lat, u których wydłużano 17 segmentów udowych i 14 goleniowych na drodze powolnego rozciągania chrząstki wzrostowej. Wyjściowe skrócenie kończyny wynosiło średnio 6 cm. W trakcie wydłużania, jak i w ocenie końcowej brano pod uwagę wielkość wydłużenia, jakość regeneratu kostnego i ocenę chrząstki wzrostowej. Okres obserwacji wynosił średnio 6 lat. Wyniki. Średnie wydłużenie kończyny wyniosło 5 cm (od 3 cm do 8 cm). Czas wydłużania wynosił średnio 110 dni (od 60 do 160 dni), a czas stabilizacji średnio 48 dni (od 30 do 106 dni). Średni indeks wydłużania wynosił 42 dni/cm. Wnioski. Uważamy, że wydłużanie kończyny na drodze rozciągania chrząstki wzrostowej jest zabiegiem prostym, a jednocześnie mało traumatycznym. wymagającym jednak dużego doświadczenia leczących. Maksymalne wydłużenie nie powinno przekraczać 6 cm, a monitorowanie procesu wydłużania jest bardzo ważne w celu uzyskania wartościowego regenaratu kostnego. Zabieg wydłużania kończyny na drodze powolnego rozciągania chrząstki wzrostowej powinien być wykonany tuż przed zakończeniem wzrostu dziecka.


  8/14

  Tytuł oryginału: Powikłania, trudności i problemy w stosowaniu dystrakcyjnej epifizjolizy.
  Tytuł angielski: Complication, difficulties and problems in the application of distraction epiphysiolysis.
  Autorzy: Synder Marek, Niedzielski Kryspin, Borowski Andrzej
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (4) s.464-468, il., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Wydłużanie kości jest bardzo atrakcyjnym zabiegiem ortopedycznym, związanym jednak z występowaniem znacznego odsetka powikłań. Wśród wielu metod wydłużania kończyn naszą uwagę zwróciliśmy na powolne rozciąganie chrząstki wzrostowej. Materiał i metody. Materiał badawczy obejmuje 31 dzieci, 18 dziewcząt i 13 chłopców w wieku od 7 do 14 lat, średnio 11,9 lat, u których wydłużano 17 segmentów udowych i 14 goleniowych na drodze powolnego rozciągania chrząstki wzrostowej. Wyjściowe skrócenie kończyny wynosiło średnio 6 cm. W trakcie wydłużania zaobserwowano szereg powikłań takich jak przedwczesne zamknięcie chrząstki wzrostowej, zaburzenia osi kończyny, infekcje wokół drutów, penetracja drutów Kirschnera do stawu kolanowego oraz tworzenie się hypoplastycznego regeneratu. Wyniki. W okresie obserwacji, średnia 6 lat, uzyskano średnie wydłużenie kończyny 5 cm (od 3 cm do 8 cm). Czas wydłużania wynosił średnio 110 dni (od 60 do 160 dni), czas stabilizacji średnio 48 dni (od 30 do 106 dni), a średni indeks wydłużania 42 dni/cm. Wnioski. Uważamy, że wydłużanie kończyny na drodze rozciągania chrząstki wzrostowej jest zabiegiem prostym, a jednocześnie mało traumatycznym, związane jest jednak z możliwością wystąpienia poważnych powikłań.


  9/14

  Tytuł oryginału: Comparative in vitro studies on liposomal formulations of amphotericin B and its derivative, N-methyl-N-D-fructosyl amphotericin B methyl ester (MFAME).
  Autorzy: Cybulska Barbara, Kupczyk Karolina, Szlinder-Richert Joanna, Borowski Edward
  Źródło: Acta Bioch. Pol. 2002: 49 (1) s.67-75, il., tab., bibliogr. 14 poz. - 8 Międzynarodowe Sympozjum pt. Aspekty molekularne chemioterapii Gdańsk 09. 2001
  Sygnatura GBL: 303,116

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: N-Methyl-N-D-fructosyl amphotericin B methyl ester (MFAME) is a semisynthetic derivative of the antifungal antibiotic amphotericin B (AMB). In contrast to the parent antibiotic, the derivative is charactiersed by low toxcity to mammalian cells and good solubility in water of its salts. Comparative studies on biological properties of free MFAME, AMB and their liposomal formulations were performed. To obtain liposomal forms, the antibiotics were inocporated into small unilamellar vesicles composed of dimyristoyl phosphatidylcholine (DMPC) and DMPC: cholesterol or ergosterol, 8:2 molar ratio. The effectivity of the liposomal and free forms of AMB and MFAME were compared by a determination of fungistatic and fungicidal activity against Candida albicans ATCC 10261, potassium release from erythrocytes, and haemolysis. The results obtained indicate that in contrast to AMB, incorporation of MFAME into liposomes did not further improve its selective toxicity. Studies on the antagonistic effect of ergosterol and cholesterol on the antifungal activity of the antibiotics indicated that sterol interference was definitely less pronounced in the case of MFAME than in the case of AMB.


  10/14

  Tytuł oryginału: Facilitated diffusion of glucosamine-6-phosphate synthase inhibitors enhances their antifungal acitivity.
  Autorzy: Janiak Agnieszka, Cybulska Barbara, Szlinder-Richert Joanna, Borowski Edward, Milewski Sławomir
  Źródło: Acta Bioch. Pol. 2002: 49 (1) s.77-86, il., tab., bibliogr. 23 poz. - 8 Międzynarodowe Sympozjum pt. Aspekty molekularne chemioterapii Gdańsk 09. 2001
  Sygnatura GBL: 303,116

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: N3-(4-Methoxyfumaroyl)-L-2,3-diaminopropanoic acid (FMDP) and 2-amino-2-deoxy-D-glucitol-6-phosphate (ADGP) are strong inhibitors of the essential fungal enzyme, glucosamine-6-phospahte synthase, but their antifungal activity is poor, due to slow penetraton of these agents through the cytoplasmic membrane. In the present studies we have exploited the possibility of enhancement of ADGP and FMDP antifungal activity by improving their transport properties. It has been found that membrane-permeabilising polyene macrolides amphotericin B (AMB) and its N-methyl-N-fructosyl metyl ester derivative (MF-AME), at subinhibitory concentrations, facilitate diffusion of ADGP through the fungal cell membrane, thus allowing a decrease of its minimal inhibitory concentration (MIC). Synergistic effects have been observed for combinations of ADGP with AMB or MF-AME. Fractional inhibitory concentration (FIC) indexes, determined against a number of Candida spp., have been in the 0.18 - 0.81 range. Weak antifungal synergistic effects have been found for combinations of FMDP with AMB or MF-AME.


  11/14

  Tytuł oryginału: The ability to overcome multidrug resistance of tumor cell lines by novel acridine cytostatics with condensed heterocyclic rings.
  Autorzy: Bontemps-Gracz Maria M., Kupiec Agnieszka, Antonini Ippolito, Borowski Edward
  Źródło: Acta Bioch. Pol. 2002: 49 (1) s.87-92, il., tab., bibliogr. 9 poz. - 8 Międzynarodowe Sympozjum pt. Aspekty molekularne chemioterapii Gdańsk 09. 2001
  Sygnatura GBL: 303,116

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Two reacently syntehsized groups of acridine cytostatics containing fused heterocyclic ring(s): pyrazoloacridines (PAC) and pyrazolopyrimidoacridines (PPAC) were tested in regard to their in vitro cytotoxic activity towards a panel of sensitive and resistant human tumor cell lines. The obtained results corroborate our earlier hypothesis on the essential role of heterocyclic ring fused to the acridine moiety in the ability of acridine cytostatics to overcome multidrug resistance of tumor cells. The presence, location and kind of substituents considerably influenced both the cytotoxic acitivity of the derivatives and their ability to overcome multidrug resistance. The same factors also affected the cytostatics ability to differentiate between rumor cell lines with various types of drug exporting pumps.


  12/14

  Tytuł oryginału: NTPase/helicase of Flaviviridae: inhibitors and inhibition of the enzyme.
  Autorzy: Borowski Peter, Niebuhr Andreas, Schmitz Herbert, Hosmane Ramachandra S., Bretner Maria, Siwecka Maria A., Kulikowski Tadeusz
  Źródło: Acta Bioch. Pol. 2002: 49 (3) s.597-614, il., tab., bibliogr. [82] poz.
  Sygnatura GBL: 303,116

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: RNA nucleoside triphosphatases (NTPase)/helicases represent a large family of proteins that are ubiquitously distributed over a wide range of organisms. The enzymes play essential role in cell development and differentiation, and some of them are invovled in transcription and replication of viral single-stranded RNA genomes. The enzymatic acitivities of a NTPase/helicase were also detected in the carboxyl-terminal non-structural protein 3 (NS3) of members of the Flaviviridae family. The crucial role of the enzyme for the virus life cycle was demonstrated in knock out experiments and by using NTPase/helicase specific inhibitors. This makes the enzyme and attractive target for development of FLaviviridae-specific antiviral therapies. This review will summarize our knowledge about the function and structure of the enzyme, eupdate the spectrum of inhibitors of the enzymatic activities of the NTPase/helicase anddescribe the different mechanisms by which the compouneds act. Some of the compounds reviewed herein could show potential utility as antiviral agents atgainst Flaviviridae viruses.


  13/14

  Tytuł oryginału: Zaburzenia rozwojowe stawu biodrowego po przebytej chorobie Perthesa i młodzieńczym złuszczeniu głowy kości udowej
  Autorzy: Synder Marek, Drobniewski Marek, Borowski Andrzej
  Źródło: W: Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium - Bydgoszcz, 2002 s.50-53, il., bibliogr. 15 poz. - 34 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego pt. Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium Bydgoszcz 18-21.09. 2002
  Sygnatura GBL: 802,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  14/14

  Tytuł oryginału: Comparison of cervical sonography and fetal fibronectin in diagnosing patients with preterm labor.
  Autorzy: Hincz Piotr, Wilczyński Jan, Kozarzewski Marek, Pawłowicz Paweł, Krekora Michał, Borowski Dariusz, Bielak Adam, Szaflik Krzysztof
  Źródło: Arch. Perinat. Med. 2002: 8 (4) s.25-27, il., tab., bibliogr. 13 poz.
  Sygnatura GBL: 306,526

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie angielskie: Objective: The purpose of our study was to compare predictive values of fFN and cervical sonography in patients with signs and symptoms pf preterm labor. Study design: We prospectively evaluated 82 patients admitted with preterm labor. In each case an assay of fetal fibronectin (fFN) in the cervico-vaginal secretions and transvaginal sonographic examination of the uterine cervix was performed. The outcome measure was delivery 28 days. Results: 17.1 p.c. (14/82) of the examined patients 28 days. Among the analyzed sonographic parameters of the cervix only the functional canal lenght (FCL) was significantly correlated with PTD 28 days (21.6 ń 7.0 mm vs 30.1 ń 6.5 mm, p 0.001). Positive fFN was found in 71.4 p.c. of patients delivered 28 days and in 7.4 p.c. delivered 28 days (p 0.001). Analysis of ROC curves revealed two important cutoff for FCL. FCL 20 mm predicted preterm delivery (PTD) 28 days with sensitivity 57.1 p.c., specificity 92.6 p.c. and PPV and NPV 61.5 p.c. and 91.3 p.c. respectively. For FCL 31 mm sensitivity was 100 p.c., specificity 47.1 , PPV 28 p.c. and NPV 100 p.c. The 10th percentile (26 mm) had lower diagnostic capability. Positive fFN testing had sensitivity 71.4 p.c., specificity 92.6 p.c., PPV 66.7 p.c. and NPV 94.0 p.c. The sensitivity, specificity, PPV and NPV for fFN were somewhat better than any other single parameter. However, the areas under cirve for fetal fibronectin and functional canal lenght were 0.806 and 0.816 respectively and the difference (0.011) was not statistically significant,...

  stosując format: