Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BOROWIECKI
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Złożone uszkodzenie okolicy trzustkowo-dwunastniczej po tępym urazie jamy brzusznej - opis przypadku.
Tytuł angielski: Combined pancreaticoduodenal injury after blunt trauma - case report.
Autorzy: Kaczmarek Bartosz, Borowiecki Andrzej, Miernik Maciej, Wojciechowski Grzegorz, Ostrowski Marek
Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (7/8) s.483-487, tab., bibliogr. 10 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,774

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek chorego z urazowym złożonym uszkodzeniem trzustki i dwunastnicy oraz naczyń okołotrzustkowych, u którego z powodzeniem wykonano duodenopankreatektomię ze splenektomią. W przebiegu pooperacyjnym wystąpiły liczne powikłania: krwawienia do jamy brzusznej, ropnie wewnątrzbrzuszne, przetoki żółciowa i jelitowa. Omówiono diagnostykę i leczenie operacyjne tego typu urazów.

  Streszczenie angielskie: The paper presents a patient with a traumatic combined injury of pancreas, duodenum and peripancreatic vessels successfully treated by performing duodenopancreatectomy with splenectomy. Severe complications developed in postoperative period: postoperative haemorrhage, intra-abdominal abscesses, biliary and intestinal fistula. The diagnostics and operative treatment of such injury were discussed.

  stosując format: