Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BOROWICZ
Liczba odnalezionych rekordów: 17Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/17

Tytuł oryginału: Wczesna diagnostyka procesu otępiennego i jej znaczenie w chorobie nowotworowej.
Tytuł angielski: The early diagnostics of dementia process and its meaning in a neoplastic disease.
Autorzy: Juszczak Dariusz, Florkowski Antoni, Borowicz Maciej, G”tz Józef
Źródło: Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2002: 7 (4) s.46-52, tab., bibliogr. 33 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,435

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono trzy skale powszechnie stosowane w ocenie procesów poznawczych. Omówiono ogólne zasady diagnostyki zespołów chorobowych przebiegających z otępieniem oraz różnicowanie zespołu otępiennego z depresją. Autorzy podkreślają, że upowszechnienie wczesnej diagnostyki zaburzeń poznawczych może być pomocne dla procesu terapeutycznego, zwłaszcza w przebiegu choroby nowotworowej.

  Streszczenie angielskie: In the work represented three scales universally used in estimation of cognitive process. It was discussed general rules of diagnostics syndromes diseases taking place with dementia and differentiating the dementia and the depressive pseudo-dementia. Authors underline, that dissemination early diagnostics of cognitive disorders can be helpful for therapeutic process, especially in course of neoplastic disease.


  2/17

  Tytuł oryginału: 2- Chloroadenosine, a preferential agonist of adenosine A1 receptors, enhances the anticonvulsant activity of carbamazepine and clonazepam in mice.
  Autorzy: Borowicz Kinga K., Łuszczki Jarogniew, Czuczwar Stanisław J.
  Źródło: Eur. Neuropsychopharmacol. 2002: 12 (2) s.173-179, il., tab., bibliogr. [28] poz.
  Sygnatura GBL: 313,361

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy

  Streszczenie angielskie: 2-Chloroadenosine (0.25 - 1 mg/kg) significantly raised the threshold for electroconvulsions in mice. This preferential adenosine A1 receptor agonist (at 0.125 mg/kg) significantly potentiated the protective activity of carbamazepine against maximal electroshock-induced seizures in mice. 2-Chloroadenosine (1 mg/kg) showed also anticonvulsive efficacy against pentylenetetrazol-evoked seizures, raising the CD50 vale for pentylenetetrazol from 77.2 to 93.7 mg/kg. The drug (at 0.5 mg/kg) significantly enhanced the protective action of clonazepam in this test, decreasing its ED50 value from 0.033 to 0.011 mg/kg. Moreover, aminophylline, a non-selective adenosine receptor antagonist (5 mg/kg), and 8-cyclopentyl-1,3-dimethylxanthine (8-CPX), a selective A1, adenosine receptor antagonist (5 mg/kg) reversed the 2-chloroadenosine (0.125 mg/kg)-induced enhancement of the protective activity of carbamazepine and clonazepam. 2-Chloroadenosine administered alone or combined with antiepileptic drugs, caused neither motor nor long-term memory impairment. Finally, the adenosine A1 agonist did not change the free plasma concentration of antiepileptic, so a pharmacokinetic factor is not probable. Summing up, 2-chloroadenosine potentiated the protective activity of both carbamazepine and clonazepam, which seems to be associated with the enhancement of purinergic transmission mediated through adenosine A1 receptors.


  3/17

  Tytuł oryginału: Porównawcze badania doświadczalne działania ośrodkowego wybranych leków znieczulających miejscowo.
  Autorzy: Borowicz Janusz, Kleinrok Janusz
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (3) s.54-58, tab., bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja
 • neurologia
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy

  Streszczenie polskie: Celem pracy było określenie toksyczność ostrej oraz porównanie wpływu wybranych leków zawierających lignokainę i mepiwakainę na ośrodkowy układ nerwowy. Badania przeprowadzone na białych myszach wykazały, że toksyczność ostra badanych leków, określana jako LD50, mieści się w przedziale od 170 mg/kg (3 proc. Xylonor z noradrenaliną) do 340 mg/kg (2 proc. Xylonor sans vaso-constricteur). Lignocainum 2 proc. oraz 2 proc. Lignocainum z noradrenaliną. 2 proc. Hylodont, 3 proc. Mepidont nieznacznie zaburzają koordynację ruchową, natomiast 3 i 2 proc. Xylonor z noradrenalizną oraz bez v.c., 3 proc. Mepivastesin nie zaburzają koordynacji ruchowej. Ruchliwość poznawczą i spontaniczną hamują: 2 i 3 proc. Xylonor z noradrenaliną, w proc. Xylodont, 2 proc. Lignocainum, 2 proc. Scandonest z noradrenalizną, co świadczy o ich pozytywnym ośrodkowym działaniu uspokajającym.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to determine acute toxicity and to compare the effects of selected preparations containing lignocaine and mepivacaine on the cdentral nervous system. Studies carried out on white mice showed acute toxicity for the tested preparations, described as LD50, to be within the range from 170 mg/kg (3 p.c. Xylonor with noradrenaline) to 340 mg/kg (2 p.c. Xylonor without vasoconstrictor). The preparations 2 p.c. Lignocainum and 2 proc. Lignocainum with noradrenaline, 2 p.c. Xylodont, 3 p.c. Mepidont only insignificantly disturb motor coordination. The preparations 3 p.c. and 2 p.c. Xylonor with noradrenaline and without vasoconstrictor, and 3 p.c. mepivastesin do not, disturb motor coordination. Cognitive and spontaneous mobility are retarted by: 2 p.c. and 3 p.c. Xylonor with noradrenaline, 2 p.c. Xylodont, 2 p.c. Lignocainum, and 2 p.c. Scandonest with noradrenaline. This is evidence of their positive central tranquillising action.


  4/17

  Tytuł oryginału: Niguldipine impairs the protective activity of carbamazepine and phenobarbital in amygdala-kindled seizures in rats.
  Autorzy: Borowicz Kinga K., Kleinrok Zdzisław, Czuczwar Stanisław J.
  Źródło: Eur. Neuropsychopharmacol. 2002: 12 (3) s.225-233, il., tab., bibliogr. s. 232-233
  Sygnatura GBL: 313,361

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: There is evidence that some calcium (Ca2+) channel inhibitors enhance the protective activity of antiepileptic drugs. Since clinical trials have not provided consistent data on this issue, the objective of this study was to evaluate the interaction of a dihydropyridine, niguldipine, with conventional antiepileptics in amygdala-kindled rats. Niguldipine (at 7.5 but not at 5 mg/kg) displayed a significant anticonvulsant effect, as regards seizure and afterdisharge durations in amygdala-kindled convulsions in rats, a model of complex partial seizures. No protective effect was observed when niguldipine (5 mg/kg) was combined with antiepileptics at subeffective doses, i.e. valproate (75 mg/kg), diphenylhydantoin (40 mg/kg), or clonazepam (0.003 mg/kg). Unexpectedly, the combined treatment of niguldipine (5 mg/kg) with carbamazepine (20 mg/kg) or phenobarbital (20 mg/kg) resulted in a proconvulsive action. BAY k-8644 (an L-type Ca2+ channel activator) did not modify the protective activity of niguldipine (7.5 mg/kg) or the opposite action of this dihydropyridine (5 mg/kg) in combinations with carbamazepine or phenobarbital. A pharmacokinetic interaction is not probable since niguldipine did not affect the free plasma levels of the antiepileptics. These data indicate that the opposite actions of niguldipine alone or combined with carbamazepine (or phenobarbital) were not associated with Ca2+ channel blockade. The present results may argue against the use of niguldipine as an adjuvant antiepileptic or for cardiovascular reasons in patients with complex partial seizures.


  5/17

  Tytuł oryginału: Effects of tamoxifen, mifepristone and cyproterone on the electroconvulsive threshold and pentetrazole-induced convulsions in mice.
  Autorzy: Borowicz Kinga K., Łuszczki Jarogniew, Matuszek Mariusz, Kleinrok Zdzisław, Czuczwar Stanisław J.
  Źródło: Pol. J. Pharmacol. 2002: 54 (2) s.103-109, tab., bibliogr. 40 poz.
  Sygnatura GBL: 313,156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to evaluate the efficacy of three antihormones, tamoxifen (TXF, an antiestrogen), mifepristone (MIF, an antiprogesterone) and cyproterone (CYP, an antiandrogen) in two major models of experimental epilepsy, electriccally and pentetrazole (PTZ)-evoked seizures in mice. TXF (20-50 mg/kg) significantly raised the threshold for electroconvulsions in female mice, whereas CYP was active in male mice. Similar effects were observed in castrated mice. Different data were obtained in sexually immature animals since both TXF and CYP exerted anticonvulsive effects in animals of both genders. MIF (5-50 mg/kg) remained without effect on electrically evoked seizures in mice. The anticonvulsive action of TXF was reversed by aminophylline, bicuculline, kainic acid and N-methyl-D-aspartic acid, but not estradiol or strychnine. The protective action of CYP was reversed by aminophylline and bicuculline, but not by testesterone, kainic acid, N-methyl-D-aspartic acid or strychnice. All three antihormones were inffective against PTZ-induced convulsions in mice. Our results suggest that the action of TXF and CYP might be indirectly associated with the respective hormonal receptor-mediated events, but the nature of this dependence is unclear and further investigations are needed to elucidate this phenomenon.


  6/17

  Tytuł oryginału: Interaction of the neurosteroid alphaxalone with conventional antiepileptic drugs in different types of experimental seizures.
  Autorzy: Borowicz Kinga K., Zadrożniak Marek, Świąder Mariusz, Kowalska Aneta, Kleinrok Zdzisław, Czuczwar Stanisław J.
  Źródło: Eur. J. Pharmacol. 2002: 449 (1/2) s.85-90, tab., bibliogr. [30] poz.
  Sygnatura GBL: 312,088

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy
 • szczury

  Streszczenie angielskie: A number of neurosteroids exert antiseizure and/or neuroprotective properties. The aim of this study was to evaluate the effect of the neurosteroid alphalone on the protective action of conventional antiepileptics in four seizure test. Alphaxalone (up to 5 mg/kg) did not exert a signifcant action against amygdala-kindled seizures in rats, or against pentetrazole- or aminophylline-induced convulsion in mice. The neuroactive steroid at the dose of 2.5 mg/kg significantly raised the threshold for electroconvulsions in mice. at 2.5 mg/kg, alpaxalone diminished the protective activity of valproate against maximal electroshock and at 2.5 - 5 mg/kg against pentetrazole-induced seizures in mice. However, alphaxalone (2.5 mg/kg) did not affect the protective activity of carbamazepine, diphenylhydantoin, phenobarbital or clonazepam against maximal electroshock and 5 mg/kg did not affect that of phenobarbital, clonazepan and ethosuximide against pentetrazole-induced convulsions. Insignificant results were also obtained in the case of co-administration of alphaxalone with phenobarbital, valproate, clonazepam and carbamazepine against aminophylline-evoked seizures in mice. Also, in the kindling model of epilepsy, combinations of the neuroactive steroid (2.5 mg/kg) with valproate, carbamazepine, phenobarbital, diphenylhydantoin or clonazepam at their subprotective doses did not result in pro- or anticonvulsant activity. Valproate (284 mg/kg; the dose used in combination with alphaxalone) produced sgnificant memory deficits in mice. Alpxaxalone (2.5 mg/kg), valproate...


  7/17

  Tytuł oryginału: Influence of agents affecting voltage-dependent calcium channels and dantrolene on the anticonvulsant action of the AMPA/kainate receptor antagonist LY 300164 in mice.
  Autorzy: Świąder Mariusz, Borowicz Kinga K., Porębiak Jacek, Kleinrok Zdzisław, Czuczwar Stanisław J.
  Źródło: Eur. Neuropsychopharmacol. 2002: 12 (4) s.311-319, il., tab., bibliogr. s. 317-319
  Sygnatura GBL: 313,361

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy

  Streszczenie angielskie: It was previously documented that calcium (Caý+) channel inhibitors intensified the protective effects of conventional antiepileptics against electroconvulsions in mice. The aim of this study was to evaluate the effects of Caý+ channel inhibitors (nifedipine, nicardipine and fluarizine) on the anticonvulsant action of the new AMPA/kainate receptor antagonist, 7-acetyl-3-94-aminophenyl)-8,9-dihydro-8-methyl-7H--1,3-dioxazolo[4,5-h][2,3]-benzodiazepine (LY 300164), against maximal electroshock (MES)-induced seizures in mice. Dantrolene (an inhibitor of Caý+ release from intracellular stroes) was also included. Nifedipine (30 mg/kg) and flunarizine (15 mg/kg) raised the threshold for electroconvulsions, being ineffective at lower dose. Nicardipine (up to 30 mg/kg) and dantrolene (up to 20 mg/kg) did not affect this parameter. Flunarizine (10 mg/kg), nicardipine (20 mg/kg) and dantrolene (20 mg/kg) potentiated the efficacy of LY 300164 against MES. However, nicardipine (at 20 mg/kg) raised the free plasma concentraion of LY 300164. Nifedipine (30 mg/kg), given even in a dose raising the electroconvulsive threshold, did not significantly alter the protective effect of LY 300164 against MES. Furthermore, the Caý+ channel agonist - BY k-8644 (at mg/kg) did not influence the protection offered by LY 300164 against MES. Finally, this Caý+ channel activator did not affect the enhanced efficacy of LY 300164 by Caý+ channel modulators. The only exception was the combination of LY 300164 with flunarizine. Combined treatment with LY 300164 and dantrolene (20 mg/kg)...


  8/17

  Tytuł oryginału: Ocena wpływu różnych form treningu wytrzymałościowego połączonego z farmakoterapią na tolerancję wysiłku u chorych rehabilitowanych po zawale serca.
  Autorzy: Wilk Małgorzata, Przywarska Izabela, Borowicz-Bieńkowska Sławomira, Dylewicz Piotr, Rychlewski Tadeusz, Pilaczyńska-Szczęśniak Łucja
  Źródło: Post. Rehabil. 2002: 16 (2) s.5-16, il., tab., bibliogr. 12 poz.
  Sygnatura GBL: 306,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Celem badań będących przedmiotem niniejszej pracy było porównanie efektów fizjologicznych różnych form treningu wytrzymałościowego. Analizowano również wpływ treningu na wysiłkowe parametry fizjologiczne w zależności od stosowanej farmakoterapii (leki á-adrenergiczne i ACE-inhibitory). Badaniami objęto 155 mężczyzn w wieku 33-68 lat, w okresie 1,5-6 miesięcy po pełnościennym zawale serca. Stwierdzono, że trzytygodniowa stacjonarna rehabilitacja chorych po zawale serca, obejmująca 15 sesji 30- do 40-minutowego treningu wytrzymałościowego typu ciągłego lub interwałowego powoduje istotną poprawę tolerancji wysiłku. Trening wytrzymałościowy o charakterze ciągłym, dawkowany na podstawie pomiaru progu wentylacyjnego, wykazuje jednak pewną przewagę nad metodą interwałową wyrażoną korzystniejszym wpływem na wysiłkową częstotliwość rytmu serca oraz wysiłkowe parametry równowagi kwasowo-zasadowej. Zastosowanie leków á-adrenergicznych lub ACE-inhibitorów w grupie chorych o dobowej wyjściowej tolerancji wysiłku nie prowadzi do istotnego zwiększenia korzystnego wpływu treningu wytrzymałościowego na tolerancję wysiłku.


  9/17

  Tytuł oryginału: Wpływ trzytygodniowego treningu wytrzymałościowego na niektóre metaboliczne czynniki ryzyka choroby niedokrwiennej u chorych rehabilitowanych po zawale serca.
  Autorzy: Przywarska Izabela, Borowicz-Bieńkowska Sławomira, Dylewicz Piotr, Pilaczyńska-Szczęśniak Łucja, Rychlewski Tadeusz, Wilk Małgorzata
  Źródło: Post. Rehabil. 2002: 16 (2) s.17-26, tab., bibliogr. 21 poz.
  Sygnatura GBL: 306,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena wpływu trzytygodniowego treningu wytrzymałościowego o charakterze ciągłym, zastosowanego u chorych rehabilitowanych stacjonarnie po zawale serca na niektóre metaboliczne czynniki ryzyka choroby niedokrwiennej takie jak: hiperlipidemia, hiperinsulinemia i insulinooporność. Ponadto oceniono wpływ zwiększenia wydatku energetycznego poprzez wydłużenie czasu trwania jednostki treningowej na wyżej wymienione parametry. Badania przeprowadzono u 60 mężczyzn, w okresie 1,5-3 miesięcy po niepowikłanym zawale serca, których losowwo podzielono na trzy grupy: dwie ćwiczące z 30- i 40-minutową jednostką treningową i grupę kontrolną nie poddaną treningowi. W obu grupach ćwiczących uzyskano korzystną modyfikację parametrów insulinooporności - zwłaszcza u osób z nasiloną patologią, a przy zwiększeniu wydatku energetycznego lepszą korektę parametrów profilu lipidowego. W grupie kontrolnej nie zaobserwowano żadnych korzystnych zmian w zakresie analizowanych parametrów. Przeprowadzone badania dostarczają nowych istotnych argumentów wskazujących na korzystną rolę krótkoterminowej stacjonarnej rehabilitacji po zawale serca.


  10/17

  Tytuł oryginału: Wpływ różnych form treningu wytrzymałościowego na efekty rehabilitacji chorych po operacjach pomostowania aortalno-wieńcowego.
  Autorzy: Borowicz-Bieńkowska Sławomira, Przywarska Izabela, Dylewicz Piotr, Wilk Małgorzata, Szczęśniak Łucja, Rychlewski Tadeusz
  Źródło: Post. Rehabil. 2002: 16 (2) s.27-37, il., tab., bibliogr. 17 poz.
  Sygnatura GBL: 306,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena wpływu różnych modeli treningu rehabiltacyjnego na tolerancję wysiłku, parametry gospodarki lipidowej i węglowodanowej u chorych po operacjach pomostowania aortalno-wieńcowego. Badanie było przeprowadzone w grupie 50 chorych płci męskiej (33 do 68 lat), w okresie średnio 3,8 miesiąca po zabiegu. Pacjenci byli losowo przydzieleni do dwóch grup treningowych (po 20 osób każda) i grupy kontrolnej (10 osób). Obie grupy treningowe zostały poddane 3-tygodniowemu treningowi na cykloergometrze (metoda ciągła lub interwałowa) codziennie przez 5 dni w tygodniu, natomist grupę kontrolną zwolniono do domu. Przed i po rehabilitacji wykonano badanie spiroergometryczne z oznaczeniem wysiłkowego stężenia kwasu mlekowego i gazometrii krwi. Oznaczono także spoczynkowe stężenie glukozy insuliny, C-peptydu we krwi, wiązanie i degradację 125I-insuliny przez receptory erytrocytów, a także profil lipidowy krwi. Wykazano, że już 3-tygodniowa stacjonarna rerhabilitacja po pomostowaniu aortalno-wieńcowym pozwala na uzyskanie istotnego wzrostu tolerancji wysiłku. Lepszą adaptację do wysiłku zaobserwowano u chorych poddanych treningowi ciągłemu. Trening ciągły prowadzi także do korzystniejszej poprawy parametrów gospodarki lipidowej i węglowodanowej.


  11/17

  Tytuł oryginału: SIB 1893 possesses pro- and anticounvulsant activity in the electroshock seizure threshold test in mice.
  Autorzy: Łuszczki Jarogniew, Borowicz Kinga K., Czuczwar Stanisław J.
  Źródło: Pol. J. Pharmacol. 2002: 54 (5) s.517-520, il., bibliogr. 9 poz.
  Sygnatura GBL: 313,156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • komunikat
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: SIB 1893, a non-competitive antagonist of group I metabotropic glutamate receptor sutype 5, administered at the doses ranging between 0.5 - 2 mg/kg markedly lowered the electorconvulsive thershold, whereas if applied at the higher dose of 40 mg/kg, it significantly raised the threshold for electroconvulsions in mice, exhibiting both pro- and anticonvulsive properties in this test.


  12/17

  Tytuł oryginału: Low-affinity kainate receptor-mediated events reduce the protective activity of phenobarbital and diphenylhydantoin against maximal electroshock in mice.
  Autorzy: Borowicz K. K., Zadrożniak M., Czuczwar S[tanisław] J.
  Źródło: Neuropharmacology 2002: 43 (7) s.1082-1086, tab., bibliogr. [28] poz.
  Sygnatura GBL: 305,141

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: (2S, 2R)-4-Methylglutamic acid (SYM 2081), a potent selective agonist of GluR5 and GluR6 kainate receptor subtypes, applied at the dose of 15.5 mg/kg, equal to its CD16 value (i.e., a dose required to induce convulsions in 16 p.c. of mice), significantly decreased the electroconvulsive threshold from 7.0 to 5.8 mA. When administered at the dose of 11.5 mg/kg, equal to 75 p.c. of its CD16, it markedly attenuated the protective activity of phenobarbital and diphenylhydantoin, but not that valproate, carbamazepine, or diazepam against maximal electroshock-induced seizures in mice. The respective ED50 values were increased from 18.5 to 23.8 mg/kg for phenobarbital, and from 11.7 to 14.7 mg/kg for diphenylhydantoin. Since the free plasma levels of tboth antiepileptic drugs were not influenced by SYM 2081, the pharmacokinetic interaction does not seem to be involved in the observed results. In conclusion, low-affinity kainate receptor-mediated events might be a factor reducing the protective efficacy of some anitepileptic drugs. Furthermore, the activation of GLuR5 and GluR6 kainate receptor subtypes by endogenous glutamate during seizures may be associated with the drug-resistance phenomenon.


  13/17

  Tytuł oryginału: Działalność Lubelskiej Regionalnej Kasy Chorych w zreformowanym systemie opieki zdrowotnej w latach 1999-2002.
  Autorzy: Borowicz Adam
  Źródło: Zdr. Zarz. 2002: 4 (6) s.12-21, il., tab., bibliogr. 2 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,596

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca przeglądowa

  Streszczenie polskie: Artykuł przedstawia działalność Lubelskiej Regionalnej Kasy Chorych w latach 1999-2002. Przedstawione dane dotyczą realizacji statutowych zadań kasy - kontraktowania i finasowania świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców regionu. Punktem wyjścia do analizy strategii kasy w zakresie zabezpieczenia świadczeń jest przedstawienie uwarunkowań demograficznych i epidemiologicznych. Od roku 1999 następowały zmiany w liczbie i rodzaju kontraktowanych przez LRKCh świadczeń. Precyzywano definicje i wymogi dotyczące standardów, kontraktowano nowe produkty. Ewolucja w procesie kontrolowania postępowała zgodnie z polityką MZ, dostosowywana była do potrzeb i oczekiwań ubezpieczonych, wniosków świadczeniodawców, samorządowców, samorządów medycznych i środowisk działających na rzecz ochrony zdrowia. W wykonaniu utrzymuje się tendencja do wzrostu liczby porad w ambulatoryjnym lecznictwie specjalistycznym, z jednoczesnym przesunięciem w kierunku porad wysokospecjalistycznych. W lecznictwie zamkniętym wzrasta systematycznie liczba realizowanych świadczeń, głównie osobodni. Analiza zmian ilościowych w latach 2000-2001 w zakresie łóżek szpitalnych w województwie lubelskim, w odniesieniu do orientacyjnych wskaźników kierunkowych, wskazuje na utrzymujący się nadmiar łóżek krótkoterminowych przy jednoczesnym niedoborze łóżek długoterminowych. System finansowania stosowany przez LRKCh odchodzi od rozliczeń zagregowanych produktów, np. hospitalizacji, w kierunku płacenia za realne wykonanie procedury medyczne. Środki finansowe na zabezpieczenie świadczeń nie są przekazywane jednostkom ochrony...

  Streszczenie angielskie: Article presents activities of Lubelska Regional Sickness Fund in years 1999-2002. The data presented concern realization of statutory tasks - contracting and financing health services for inhabitants of a region. The point of issue of sickness funds' strategy analysis in relation to ensuring services is presentation of demographic and epidemiologic characteristics of a region. From 1999 the number and kind of services contracted by LRKCH has been changed. The definitions and needs for standards were precised, new services were contracted. Evolution of contracting succeeded according to ministry of health policy, and was suited to the needs and expectations of insured persons, suggestions of services suppliers, medical self governments and organizations acting for health care. There is a tendency in increasing the number of medical visits in ambulatory and specialistic clinics, with shift for high specialist. In hospital treatment there is observed increase of services, mainly person days. The quantitative analysis in years 200-2001 of hospital beds in lubelskie district (region) in relation to approximate directional indicators shows on excess shor-term beds and lack of long-term beds. The financing system breezes from payoff of aggregated products (i.e. hospitalizations) for really performed medical procedures. The financial resources on services are not transferred according to the reported needs, but with a number of services realized by health institutions.


  14/17

  Tytuł oryginału: Serum zinc (Zn) level dynamics in blood serum of patients with acute viral hepatitis B and early recovery period.
  Tytuł polski: Dynamika stężenia cynku (Zn) w surowicy krwi chorych w ostrym okresie wirusowego zapalenia wątroby typu B oraz we wczesnej rekonwalescencji.
  Autorzy: Fota-Markowska Hanna, Przybyła Anna, Borowicz Irena, Modrzewska Roma
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (2) s.201-209, il., tab., bibliogr. 11 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • choroby zakaźne
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  15/17

  Tytuł oryginału: Prolactin concentration in the serum of male patients with chronic hepatitis C.
  Tytuł polski: Stężenie prolaktyny w surowicy krwi mężczyzn chorych na przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu C.
  Autorzy: Kiciak Sławomir, Fota-Markowska Hanna, Borowicz Irena, Modrzewska Roma, Przybyła Anna
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (2) s.210-216, tab., bibliogr. 13 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • choroby zakaźne
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska


  16/17

  Tytuł oryginału: Effect of gabapentin on the anticonvulsant activity of antiepileptic drugs against electroconvulsions in mice: an isobolographic analysis.
  Autorzy: Borowicz Kinga K., Świąder Mariusz, Łuszczki Jarogniew, Czuczwar Stanisław J.
  Źródło: Epilepsia 2002: 43 (9) s.956-963, il., tab., bibliogr. 25 poz.
  Sygnatura GBL: 304,834

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Purpose: The objective of this study was the isobolographic evaluation of the interactions between the novel antiepileptic drug (AED) gabapentin (GBP) and a number of other AEDs against electroconvulsion-induced convulsion in mice. Methods: Electroconvulsions were produced by means of an alternating current (ear-clip electrodes, 0.2-s stimulus duration, tonic hindlimb extension taken as the end point). Adverse effects were evaluated with the chimney test (motor performance) and passive-avoidance task (long-term memory). Plasma levels of AEDs were measured by immunofluorescence or high-pressure liquid chromatography. Results: GBP (ó50 mg/kg) remained ineffective on the electroconvulsive threshold. According to the isobolographic analysis, GBP appears to act synergistically with carbamazepine, valproate, phenytion, phenobarbital (PB), lamotrigine (LTG), and LY 300164. The pharmacokinetic events may be responsible for the interactions of GBP/PB and GBP/LTG, because only PB and LTG significantly elevated the plasma concentration of this AED. Conversely, GBP did not affect the plasma levels of other AEDs used in this study. No adverse effects, were induced by combinations of GBP with these AEDs. Conclusions: The isobolographic analysis revealed that combinations of GBP with other AEDs generally results in entin-Antiepileptic drugs-Electroshock maximal-Drug interactions-Seizures-Isobolography.


  17/17

  Tytuł oryginału: Influence of several convulsants on the protective activity of a non-competitive AMPA/kainate antagonist, LY 300164, and lamotrigine against maximal electroshock in mice.
  Autorzy: Borowicz K. K., Świąder M., Zgrajka W., Sawulski C., Turski W. A., Czuczwar S[tanisław] J.
  Źródło: J. Physiol. Pharmacol. 2002: 53 (4 p. 2) s.859-869, tab., bibliogr. 32 poz.
  Sygnatura GBL: 302,092

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • farmacja
 • pulmonologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Aminophyline (50-100 mg/kg) and strychnine (0.125-0.5 mg/kg) significantly raised the ED50 values of LY 300164 against maximal electroshock in mice, from 4 to 8 mg/kg (aminophylline 100 mg/kg) and from 3.6 to 11.5 mg/kg (strychnine 0.5 mg/kg). Also, aminophylline (25-50 mg/kg) and strychnine (O.125-0.25 mg/kg) increased the ED50 value of lamotrigine in this test, for instance from 5.5 to 8.0 mg/kg (aminophylline 50 mg/kg) and from 5.2 to 8.9 mg/kg (strychnine 0.25 mg/kg). Moreover, the ED50s values of aminophylline and strychnine for the reduction of the anticonvulsant effect of LY 300164 (7 mg/kg, the dose equal to its ED97 value against maximal electroshock) were 79.9 and 0.2 mg/kg, respectively. The respective ED50 values for the inhibition of the antiseizure action of lamotrigine were 40.9 and 0.2 mg/kg. Neither bicuculline nor picrotoxin affected the protective action of LY 300164 or lamotrigine. Strychnine significantly lowered the plasma concertrations of LY 300164 and this my point to a pharmacokinetic mechanism of the observed interaction. Aminophylline did not affect the plasma concentrations of the studied anticonvulsant drugs and strychnine - that of lamotrigine, so a pharmacokinetic interaction does not seem probable. The present results indicate that the potential of aminophylline and strychnine to attenuate the anticonvulsant activity of conventional antiepileptics is extended to LY 300164 and lamotrigine.

  stosując format: