Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BORKOWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 20Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/20

Tytuł oryginału: Superficial bladder cancer T1G3: the choice of treatment.
Autorzy: Borkowski A[ndrzej]
Źródło: Br. J. Urol. 2002: 89 (6) s.623-627, tab., bibliogr. 41 poz.
Sygnatura GBL: 300,816

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca opublikowana za granicą

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/20

  Tytuł oryginału: Transurethral microwave thermotherapy: first experiences in Poland.
  Autorzy: Jakubczyk T., Stokłosa A[ndrzej], Borkowski A[ndrzej], Habrat W., Dobrowolski Z[ygmunt F.]
  Źródło: Br. J. Urol. 2002: 89 (7) s.767-770, tab., bibiliogr. 21 poz.
  Sygnatura GBL: 300,816

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Objective: To present early experiences in Poland with high-energy transurethral microwave thermotherapy (HeTUMT), considered as a serious alternative to surgery in managing benign prostatic hypertrophy (BPH). Patients and methods: Sixty-one patients were treated in two centres using a commercial TUMT system. The patients were assessed at 5-6 weeks, 3 and 6 months after treatment, evaluating subjective complaints, the International Prostate Symptom Score (IPSS), urinary flow rate and postvoid residual volume. Results: A complete follow-up was available in 44 patients; most had symptomatic improvement 3 months after HeTUMT but it was slightly less pronounced after 6 months. The improvement in objective variables increased up to 6 months after HeTUMT. There was ň 50 p.c. improvement in subjective complaints in 43 p.c. of the patients, in urinary flow rate in 25 p.c. and in residual urine in half. Two patients required re-treatment for a urethral stricture and ineffective HeTUMT. Conclusions: HeTUMT may be a useful treatment for BPH but the outcome for an individual patient seems to be unpredictable. The indications for TUMT should be reviewed individually for each patient.


  3/20

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Łagodny rozrost stercza. Które z nieinwazyjnych metod leczenia są najlepsze].
  Autorzy: Borkowski Andrzej
  Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (6) s.117-118, il., bibliogr. 3 poz. - Tł. artyk. z czas. The Physican and Sportsmedicine 2002; 30(40)
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska


  4/20

  Tytuł oryginału: Nowotwory i torbiele nerek
  Autorzy: Adadyński Leszek, Borkowski Andrzej, Borkowski Tomasz, Czaplicki Maciej, Cybulski Cezary, Dembowska-Bagińska Bożenna, Dobroński Piotr, Gołębiewski Janusz, Górecka-Szyld Barbara, Hadaczek Piotr, Hanecki Ryszard, Jakubowska Anna, Judycki Jacek, Kładny Józef, Kandel-Mizerska Teresa, Koźmińska Ewa M., Krzystolik Karol, Lubiński Jan, Malanowska Sylwia, Michalec Jędrzej, PachoPerek Ryszard A. Danuta, Polański Jerzy A., Pych Krzysztof, Pykało Roman, Radziszewski Piotr, Senatorski Grzegorz, Sikorski Andrzej, Sprogis Jan, Szopiński Kazimierz, Szopińska Małgorzata, Tołoczko-Grabarek Aleksandra, Torz Cezary, Trypens Piotr, Wasiutyński Aleksander, Wyzgał Jan, Zajączek Stanisław
  Opracowanie edytorskie: Borkowski Andrzej (red.), Czaplicki Maciej (red.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 461, [1] s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm.
  Seria: Biblioteka Chirurga i Anestezjologa 47
  Sygnatura GBL: 735,272

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  5/20

  Tytuł oryginału: Ocena struktury powierzchni twardych tkanek zębów opracowanych za pomocą piaskarki Air Flow prep K1 - badania w SEM.
  Tytuł angielski: The evaluation of the dental hard tissues surface prepared with Air Flow prep K1 sand-spray - SEM examinations.
  Autorzy: Kupczyński Paweł, Borkowski Lech, Postek-Sterańska Lidia
  Źródło: Stomatol. Współcz. 2002: 9 (4) s.29-33, il., bibliogr. [12] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,097

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: We współczesnej stomatologii klinicznej coraz częściej wykorzystuje się do profesjonalnego oczyszczania oraz do opracowywania ubytków urządzenia nowej generacji. Jednym z takich urządzeń jest oparta na zasadzie abrazyjnej piaskarka Air Flow prep K1. Celem pracy jest mikroskopowa ocena struktury powierzchni twardych tkanek zębów opracowywanych za pomocą piaskarki Air Flow prep K1 i metodą tradycyjną. Materiał badawczy stanowiło 10 usuniętych zębów trzonowych i przedtrzonowych. Dobierano zęby z próchnicą powierzchowną w obrębie brudzd i szczelin. Połowę powierzchni okluzyjnej oczyszczano i opracowywano w sposób tradycyjny (wiertłem), drugą połowę za pomocą metody abrazyjnej, używając piaskarki Air Flow prep K1 firmy EMS. Tak oczyszczone powierzchnie zębów oglądano następnie w skaningowym mikroskopie elektronowym Nanolab-Opton. Obrazy w SEM ujawniły różnice w strukturze powierzchni szkliwa opracowanego metodą tradycyjną i metodą abrazyjną za pomocą Air Flow prep K1. Kształt ubytku opracowanego metodą abrazyjną wykazywał zaokrąglone przejście ścian w dno ubytku, co zmniejsza występowanie naprężeń wewnętrznych w założonym wypełnieniu kompozytowym.

  Streszczenie angielskie: Contemporary clinical dentistry very often uses new generation devices for the professional cleaning of cavities and dental surfaces. Such a device is sand-spray Air Flow K1 based on abrasion. The aim of the study was the microscopic evaluation and comparison of the hard dental tissue structure prepared by Air Flow prep K1 sand-spray and by conventional treatment. The study material comparised of 10 extracted molars and premolars. Teeth with superfical caries in the dental fissures were selected. Half of the occlusial surface was cleaned and prepared in the conventional way (with a bur), the other half with the abrasion method by use of Air Flow prep K1 from EMS. Tooth surfaces prepared in this way were examined with a Nanolab-Opton scanning electron microscope. The pictures from the SEM showed differences in the surface strucuture of the enamel prepared with the traditional method and the abrasion method with the use of Air Flow prep K1 sand-spray. The shape of the cavities prepared in by abrasion showed a rounded passage of the walls into the cavity floor, which is more appropiate when using composite materials for restoration.


  6/20

  Tytuł oryginału: Laproskopowa limfadenektomia biodrowo-zasłonowa - porównanie dostępu przedotrzewnowego i przezotrzewnowego.
  Tytuł angielski: Ilio-obturatory laparoscopic lymphadenectomy - comparison of the preperitoneal and transperitoneal approach.
  Autorzy: Marczyński Piotr J., Paluchowska Beata, Wiechno Paweł, Sosnowski Roman
  Opracowanie edytorskie: Borkowski Andrzej (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (10) s.875-885, il., tab., bibliogr. 26 poz. + bibliogr. 3 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • urologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena 2 dostępów operacyjnych - przedotrzewnowego i przezotrzewnowego - dla wykonania laparoskopowej biopsji biodrowo-zasłonowych węzłów chłonnych. Materiał i metodyka. U 67 chorych gruczołu krokowego przed planowaną radioterapią wykonano obustronną limfadenektomię techniką laparoskopową. U 47 chorych zabieg przeprowadzono z dostępu przedotrzewnowego, u pozostałych zaś 20 z dostępu przezotrzewnowego. O rodzju dostępu chir. decydował operator biorąc pod uwagę takie czynniki, jak: wykonywane uprzednio u chorego zabiegi chir., otyłość, warunki anatomiczne. Porównano czas zabiegu, liczbę pobieranych węzłów chłonnych, czas hospitalizacji po zabiegu, liczbę powikłań w obu grupach chorych. Oceniono wspólnie dla obu grup "krzywe uczenia się". Wyniki. Nie stwierdzono różnicy w liczbie pobieranych węzłów chłonnych ani częstości występowania powikłań w obu grupach. W grupie pacjentów operowanych z dostępu przedotrzewnowego stwierdzono krótszy średni czas trwania zabiegu i hospitalizacji po wykonanym zabiegu. Oceniając rezultat "uczenia się" operatora stwierdzono skracanie się czasu wykonywania zabiegów w miarę nabywania doświadczenia. W badanej serii nie stwierdzono znamiennego statystycznie wzrostu liczby pobieranych węzłów chłonnych w kolejnych zabiegach. Wnioski. Obie techniki umożliwiają pobranie w sposób małoinwazyjny biodrowo-zasłonowych węzłów chłonnych. W materiale autorów pracy zaobserwowano krótszy czas trwania zabiegów i hospitalizacji przy wykonywaniu zabiegów z dostępu przedotrzewnowego.

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was to compare the preperitoneal and transperitoneal surgical approach in case of ilio-obturatory lymph node laparoscopic biopsies. Material and methods. We performed both-sided laparoscopic lymphangiectomy, prior to radiotherapy in 67 patients with prostatic cancer. 47 patients underwent preperitoneal surgery, while the remaining 20 were treated by means of the transperitoneal approach. The surgeon decided which technique be performed, depending on factors, such as prior surgical interventions, obesity, anatomical conditions. We compared the time of the procedure, number of collected lymph nodes, hospitalization period and amount of complications. We evaluated, for both groups the "curve of knowledge". Results. We noted no significant group differences in the number of collected lymph nodes and occurence of complications. In the group of patients operated by means of the preperitoneal approach we noted a shorter procedure time, as well as hospitalization. Evaluating the effect of learning we noted that the surgeons period of procedure performance decreased with gained experience. We noted no statistically significant increase in the amount of collected lymph nodes during following procedures. Conclusions. Both techniques enable the collection of ilio-obturatory lymph nodes by means of minimally invasive methods. We observed a shorter procedure period, as well as hospitalization in case of the preperitoneal approach.


  7/20

  Tytuł oryginału: Przegląd piśmiennictwa. Urologia 2001.
  Tytuł angielski: The literature review. Urology 2001.
  Autorzy: Borkowski Andrzej, Borkowski Tomasz
  Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (1) s.68-83, bibliogr. 100 poz.
  Sygnatura GBL: 304,054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • urologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  8/20

  Tytuł oryginału: The role of solar ultraviolet irradiation in zoster.
  Autorzy: Żak-Prelich M., Borkowski J. L., Alexander F., Norval M.
  Źródło: Epidemiol. Infect. 2002: 129 (3) s.593-597, il., tab., bibliogr. 16 poz.
  Sygnatura GBL: 313,292

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Ultraviolet radiation (UVR) suppresses many aspects of cell-mediated immunity but it is uncertain whether solar UV exposure alters resistance to human infectious diseases. Varicella-zoster virus (VZV) causes varicella (chickenpox and zoster in a defined Polish population over 2 years was recorded and ground level solar UV was measured daily. There was a significant seaonality of UVR. Evidence of seasonal variation was found for all zoster cases and for zoster in males, with the lowest number of cases in the winter. The number of zoster cases with lesions occurring on exposed body sites (the face) demonstrated highly significant seasonality with a peak in July/August. Seasonal models for UVR and zoster cases was found in Marh and the minimum in August/ September, probably explained by the respiratory spread of VZV. It is tempting to speculate that the increase in solar UVR in the summer could induce suppression of cellular immunity, thus contributing to the corresponding rise in the incidence of zoster.


  9/20

  Tytuł oryginału: Skuteczność wankomycyny stosowanej dokomorowo w zakażeniu ośrodkowego układu nerwowego wywołanego przez Enterococcus faecalis.
  Tytuł angielski: The efficacy of intraventricularly administered vancomycin in the case of central nervous system infection caused by Enterococcus faecalis.
  Autorzy: Czaban Sławomir L., Łebkowski Wojciech J., Krajewski Jacek P., Borkowski Jacek
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (9/10) s.617-625, tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: W pracy omówiono przypadek 40-letniego pacjenta z krwawieniem podpajęczynówkowym, powikłanym pokrwotocznym wodogłowiem i zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu o etiologii bakteryjnej (Enterococcus faecalis wrażliwy jedynie na antybiotyki z grupy glikopeptydów). Stosowanie dożylne wankomycyny i teikoplaniny nie przyniosło poprawy. Wobec pogarszania się stanu pacjenta, w tym rozwoju objawów posocznicy, zastosowano wankomycynę dokomorowo w dawce 20 mg/dobę, utrzymując terapię teikoplaniną stosowaną dożylnie. W drugiej dobie leczenia stwierdzono poprawę stanu pacjenta: stopniowe ustępowanie objawów typowych dla zakażenia ośrodkowego układu nerwowego oraz normalizację parametrów płynu mózgowo-rdzeniowego. Badania bakteriologiczne nie wykazywały dalszego wzrostu bakterii zarówno w płynie mózgowo-rdzeniowym, jak i we krwi. Dokomorowe podawanie wankomcyny w przypadkach zakażeń centralnego układu nerwowego wywołanego przez paciorkowce z rodzaju Enterococcus jest skutecznym sposobem leczenia tak groźnej patologii. Uważamy, że nawet zmieniona przez proces zapalny bariera krew/mózg może być niedostatecznie przepuszczalna dla antybiotyków glikopeptydowych stosowanych w maksymalnych dawkach drogą dożylną. Z opisanego przypadku wynika, że w zakażeniach centralnego układu nerwowego wywołanych florą bakteryjną wrażliwą jedynie na antybiotyki glikopeptydowe, podawanie tych chemioterapeutyków do przestrzeni płynowej centralengo układu nerwowego może być skuteczną alternatywną metodą leczenia, szczególnie u chorych wymagających redukcji dawkowania ogólnego.


  10/20

  Tytuł oryginału: Petiole measurements and fractal dimensions of outlines as useable features in automatic identification of plants
  Autorzy: Borkowski Wojciech
  Źródło: W: Proceedings of the Eight National Conference on Application of Mathematics in Biology and Medicine - Warszawa, 2002 s.15-23, il., tab., bibliogr. 22 poz. - 8 Krajowa Konferencja pt. Zastosowanie matematyki w biologii i medycynie Łajs 25-28.09. 2002
  Sygnatura GBL: 735,628

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny


  11/20

  Tytuł oryginału: Miejsce cystektomii w leczeniu powierzchownych nowotworów pęcherza moczowego. Debata XXXII Kongresu PTU.
  Opracowanie edytorskie: Borkowski Andrzej (Moder.).
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (4) s.29-30, il. - 32 Kongres Polskiego Towarzystwa Urologicznego Wrocław 13-15.06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • praca związana ze zjazdem


  12/20

  Tytuł oryginału: Efekty terapeutyczne oksybutyniny stosowanej doodbytniczo.
  Tytuł angielski: Intrarectal administration of oxybutynin reduces its undesirable side effects, preserving however its therapeutic effect.
  Autorzy: Radziszewski Piotr, Borkowski Andrzej
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (11/12) s.693-698, il., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Oksybutynina jest lekiem z wyboru w leczeniu niestabilności wypieracza. Podawana doustnie bardzo często wywołuje jednak objawy uboczne związane z jej właściwościami antycholinergicznymi (działanie atropinopodobne). Czynnikiem odpowiedzialnym za skutki uboczne jest aktywny metabolit oksybutyniny, N-desetyl-oksybutynina, powstająca w wyniku metabolizmu oksybutyniny w wątrobie jako efekt tzw. metabolizmu pierwszego przejścia. Podanie oksybutyniny drogą inną niż doustna (np. dopęcherzowo) zmniejsza stężenia N-desetyl-oksybutyniny poprzez redukcję efektu pierwszego przejścia. Wydaje się, że próba podania leku drogą doodbytniczą stanowi interesującą alternatywę zapewniającą jego wysokie stężenia i redukującą jednocześnie ilość N-destyl-oksybutyniny. Materiał i metody: Do badań zakwalifikowano 20 pacjentów (12 mężczyzn i 8 kobiet, średnia wieku 45,6 roku) z urodynamicznie potwierdzoną niestabilnością wypieracza. Z badań wykluczono chorych z neurogennym podłożem niestabilności. Tym z pacjentów, u ktorych oksybutynina podawana doustnie w dawce 2 x 5 mg wywoływała silne objawy uboczne uniemożliwiające kontynuację leczenia, proponowano leczenie oksybutyniną podawaną doodbytniczo (czopki recepturowe) w dawce 2 x 5 mg. Skuteczność terapii oceniano na podstawie objawów subiektywnych (objawy uboczne, parcia naglące, nietrzymanie moczu, częstotliwość mikcji). Wyniki: 15 (75 proc. pacjentów zgłosiło nasilone objawy uboczne, uniemożliwiające kontynuację leczenia formą doustną. Średni ...

  Streszczenie angielskie: Objectives: Oxybutynina is a drug of choice in the treatment of the detrusor instability. However the therapeutic doses given orally produce very side effects due to oxybutynin anticholinergic properties (atropine-like action). The responsible compound is mainly the active oxybutynin metabolite-N-desethyl-oxybutynin, which is the results of the oxybutynin metabolism in liver (so-called first pass metabolism). Therefore it seems, than an attempt of the drug administration via the intrarectal route is a interesting alternative, which maintains the high oxybutynin concentration with the simulatenous reduction of the N-desetyl-oxybutynin. Patients and methods: We qualified 20 patients for our study (12 men and 8 women, mean age 45.6) with the urodynamically proven detrusor instability. Patients with a neurogenic origin of detrusor instability were excluded from the study. Patients treated with oral oxybutynin in a dose of 5 mg b.i.d. and with strongly pronounced atropine-like side effects, making impossible the continuation of the therapy were offered and intrarectal form of oxybutynin in a dose of 5 mg b.i.d. Treatment efficiency was evaluated on the base of the patients symptoms (side effects, urgency, incontinence, frequency). Results: 15 patients (75 p.c.) had pronounced side effects, leading to the oral treatment discontinuation. The average time of the oral oxybutynin treatment was 1.5 weeks (3 days to 4 weeks). During the oral therapy these patients complained of ...


  13/20

  Tytuł oryginału: Podział i diagnostyka nietrzymania moczu.
  Tytuł angielski: Classification and diagnostics of urinary incontinence.
  Autorzy: Radziszewski Piotr, Dobroński Piotr, Borkowski Andrzej
  Źródło: Terapia 2002: 10 (4 z. 3) s.7-10, bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Urinary incontinenece is a symptom, not a specific disease. As a symptom it could be the demonstration of different pathologies occuring within the lower urinary tract. Urinary incontinence caused by uninhibited bladder contraction is called urge incontinence, whilst incontinence occurring during the physical activity is called stress incontinenece. Symptomatic stress incontinence requires surgical treatment. Mixed incontinence is a combination of both types of incontinence stress and urge. Frequency and urgency with or without concomitant incontinence, when there is no local pathologies explaining their occurrence are called overactive bladder. The ovearcative bladder syndrom is usually trated by the means of adequate pharmacotherapy. The diagnostics of incontinence should be directed towards the finding of all pathologies within the lower urinary tract. History, physical examination and voiding chart are the most important ones. Urodynamic examination should always be performed when conservative treatmen fails and before the decision about the surgical intervention.


  14/20

  Tytuł oryginału: Leczenie farmakologiczne nietrzymania moczu.
  Tytuł angielski: Pharmacological treatment of incontinence.
  Autorzy: Radziszewski Piotr, Dobroński Piotr, Borkowski Andrzej
  Źródło: Terapia 2002: 10 (4 z. 3) s.11-12, 14, bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • urologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Both stress urinary incontinence and overactive bladder syndrome can be treated pharmacologically. In the case of an overactive bladder the treatment of choice are anticholinergic drugs, especially selective muscarinic receptor antagonists of the new generation. Also neurotoxins - botulinum toxin and resiniferatoxin are used in the therapy for an overactive bladder. In the case of stress incontinence the therapy of choice is surgical treatment. There are however data suggesting that estrogenotherapy reduces the intensity of stress urinary incontinence symptoms. Duloxetin, a substance which on the neuronal way increases the external urethral sphincter tonus, is currently under clincial investigation.


  15/20

  Tytuł oryginału: Chirurgiczne leczenie wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet.
  Tytuł angielski: Surgical treatment for female stress urinary incontinence.
  Autorzy: Dobroński Piotr, Radziszewski Piotr, Borkowski Andrzej
  Źródło: Terapia 2002: 10 (4 z. 3) s.15-19, bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia
 • chirurgia
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: A review of certain problems related to surgical treatment of stress urinary incontinece (SUI) in females ins presented. Theories of pathophisiology of SUI including the newest are briefly discussed and used as a background for the history and development of surgical techniques ued for its treatment. Selected and most effective surgical techniques are higlighted. New perspectives and achievements are mentioned: minimally invasive approach, biomaterials and tissue engineering.


  16/20

  Tytuł oryginału: Gruczolakorak śluzotwórczy gruczołu krokowego.
  Tytuł angielski: Mucinous carcinoma of the prostate.
  Autorzy: Kuzaka Bolesław, Kubicka-Pertkiewicz Małgorzata, Borkowski Tomasz
  Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (4) s.76-79, il., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono opis leczenia 55-letniego chorego z gruczolakorakiem śluzotwórczym gruczołu krokowego leczonego w Klinice Urologii Akademii Medycznej w Warszawie. U chorego wykonano cystektomię i operację Brickera z następowym leczeniem hormonalnym. Chory zmarł po upływie 9 miesięcy od ustalenia rozpoznania, wsród objawów uogólnionego rozsiewu choroby nowotworowej w jamie brzusznej. Przedstawiając dane z literatury podkreślono, że nie ma ustalonych metod leczenia tego typu nowotworu.

  Streszczenie angielskie: A course of treatment is presented of 55 years old patient with a mucinous carcinoma of the prostate, subject to treatment at the clinic. The treatment was made by cystectomy and Brickers operation, followed by a hormonal therapy. The patient died 9 months after the diagnosis, among symptoms of disseminated metastases within the abdomen. With reference made to literature, it is assumed that no adequate methods available for this kind of carcinoma.


  17/20

  Tytuł oryginału: Urologia.
  Autorzy: Borkowski Andrzej, Borkowski Tomasz
  Źródło: Prz. Piśmien. Chir. 2002: 10 s.288-306, bibliogr. 100 poz.
  Sygnatura GBL: 727,545;737,200

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • onkologia
 • urologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  18/20

  Tytuł oryginału: Wyniki przewlekłego leczenia etiotropowego antyfoliantami w nawrotowej toksoplazmozie narządu wzroku : praca doktorska
  Autorzy: Borkowski Piotr Karol, Dziubek Zdzisław (promot.).; Akademia Medyczna Instytut Chorób Zakaźnych i Pasożytniczych, Klinika Chorób Odzwierzęcych i Tropikalnych w Warszawie
  Źródło: 2002, 58 k. : il., tab., bibliogr. 104 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20938

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • okulistyka
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  19/20

  Tytuł oryginału: Urologia.
  Autorzy: Borkowski Andrzej
  Źródło: Med. Prakt. Chir. 2002 (5/6) s.153-158, 160-162, bibliogr. 50 poz.
  Sygnatura GBL: 313,384

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • onkologia
 • urologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  20/20

  Tytuł oryginału: III Kurs Naukowy Urologów Polskich w Kaprun, Urologia 2002 - postępy w diagnostyce obrazowej w urologii.
  Autorzy: Borkowski Andrzej
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (3) s.106, 108-109, il. - 3 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa nt. postępów w diagnostyce obrazowej w urologii Kaprun 10-16.03. 2002
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: