Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BORKOWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 12Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/12

Tytuł oryginału: Specyfika zaburzeń funkcji poznawczych w schizofrenii
Autorzy: Borkowska Alina
Źródło: W: Schizofrenia : patogeneza i terapia : XIX Zimowa Szkoła Instytutu Farmakologii PAN, Mogilany 2002 - Kraków, 2002 s.148-157, il., tab., bibliogr. 71 poz.
Sygnatura GBL: 802,647

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/12

  Tytuł oryginału: Genetyka molekularna zaburzeń psychicznych
  Autorzy: Borkowska Alina, Czarny-Ratajczak Malwina, Czerski Piotr, Danielewska-Woźniak Anna, Dmitrzak Monika, Hauser Joanna, Hornowska Elżbieta, Kapelski Paweł, Leszczyńska-Rodziewicz Anna, Rajewski Andrzej, Rybakowski Filip, Rybakowski Janusz, Samochowiec Jerzy, Słopień Agnieszka, Zakrzewska Marzena
  Opracowanie edytorskie: Rybakowski Janusz (red.), Hauser Joanna (red.).
  Źródło: - Kraków, Komitet Redakcyjno-Wydaw. Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego 2002, 111 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 24 cm.
  Seria: Biblioteka Psychiatrii Polskiej
  Sygnatura GBL: 737,223

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • genetyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/12

  Tytuł oryginału: Early infantile form of spinal muscular atrophy (Werdnig-Hoffmann disease) with prolonged survival.
  Autorzy: Borkowska Janina, Rudnik-Schoneborn Sabine, Hausmanowa-Petrusewicz Irena, Zerres Klaus
  Źródło: Folia Neuropathol. 2002: 40 (1) s.19-26, il., tab., bibliogr. 33 poz.
  Sygnatura GBL: 304,961

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • neurologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: According to several previously used classifiaction systems, spinal muscular atrophy (SMA) type I has been characterised by an early onset ( 6 months), severe course (patients are never able to sit without support) and fatal prognosis (death before 2-4 years). We report 36 out of 349 SMA type I patients (10 p.c.) who had an onset before 6 months and never learnt to sit but sirvived at least beyond their fifth birthday, in spite of total immobility and frequent respiratory infections. These data support a classification avoiding age at death as a criterion. In the subgroup of type I with prolonged survival, there was no difference in life span between those individuals who had an onset of disease at birth or before and those with symptoms starting after 3 months. Life span may be related to the ability to withstand repeated respiratory insult, as several of the sibships with children affected by similar neuromuscular compromise showed discordant ages at death. "Chronic" SMA I and SMA II may represent overlapping phenotypes as our index patients with SMA I had a sib with SMA.


  4/12

  Tytuł oryginału: Wykorzystanie OCT w diagnostyce i obserwacji przebiegu różnych form degeneracji plamki.
  Tytuł angielski: Application of optical coherence tomography in imaging age-related macular degeneration and choroidal neovascularization.
  Autorzy: Borkowska Aleksandra, Kęcik Dariusz, Kasprzak Jan
  Źródło: Okulistyka 2002: 5 (2) s.49-52, il., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,465

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to evaluate usefulness of OCT examination in patients with different forms of age-related macular degeneration.


  5/12

  Tytuł oryginału: Psychiatria. T. 1 Podstawy psychiatrii
  Autorzy: Bilikiewicz Adam, Borkowska Alina, Brodniak Włodzimierz, Czabała Czesław, Czarny-Ratajczak Malwina, Habrat-Pragłowska Ewa, Hauser Joanna, Jarema Marek, Kądzielawa Danuta, Kiejna Andrzej, Kotapka-Minc Sławomira, Kulczycki Jerzy, Landowski Jerzy, Moryś Janusz, Namysłowska Irena, Nasierowski Tadeusz, Pużyński Stanisław, Rybakowski Janusz, Szelenberger Waldemar, Vetulani Jerzy, Wciórka Jacek
  Opracowanie edytorskie: Bilikiewicz Adam (red.), Pużyński Stanisław (red.), Rybakowski Janusz (red.), Wciórka Jacek (red.).
  Źródło: - Wrocław, Wydaw. Medyczne Urban & Partner 2002, VII, [1], 615, [1] s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,134

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  6/12

  Tytuł oryginału: Błonicza polineuropatia u 15-letniego pacjenta po szczepieniu Di-Te.
  Tytuł angielski: Diphtheric polyneuropathy in a 15-year-old boy after Di-Te vaccination.
  Autorzy: Borkowska Julita, Jóźwiak Sergiusz, Onyszkiewicz Jerzy, Szal-Karkowska Barbara
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (8) s.707-709, bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • pediatria
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawili historię choroby 15-letniego chłopca, u którego objawy porażenia nn. IX i X wystąpiły 3 tygodnie po szczepieniu Di-Te. Wykonane badania pomocnicze, w tym NMR móżgu oraz potencjały wywołane pnia mózgu, wykluczyły ośrodkową przyczynę obserwowanych porażeń. Obraz kliniczny i związek ze szczepieniem DiTe przemawia za wystąpieniem poszczepiennej neuropatii błoniczej.

  Streszczenie angielskie: A case of a 15-year-old boy with marked nn. IX and X polyneuropathy appearing 3 weeks after DiTe vaccination is reported. Brain MRI and brain stem evoked potentials excluded a central origin of the observed paralysis. The clinicl picture and time relationship with DiTe vaccination suggest post-vaccination diphtheric neuropathy.


  7/12

  Tytuł oryginału: Czynniki związane z wpływem risperidonu na objawy psychopatologiczne i pamięć operacyjną w schizofrenii.
  Tytuł angielski: Factors connected with the effect of risperidone on psychopathological symptoms and working memory in schizophrenia.
  Autorzy: Borkowska Alina, Rybakowski Janusz
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (6) supl.: X Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego s.225-233, tab., bibliogr. 24 poz., sum. - 10 Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego Gdańsk 06. 2002
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to assess the impact of some clinical factors such as family history of psychiatric illness, obstetric complications and duration of the illnes on the effect of treatment with riseridone on psychopathological symptoms and deficits of working memory in patients with schizophrenia. The study involved 50 patients with schizophrenia, aged 16-50 years (mean 28 years), with duration of the illness 1-15 years (mean 4 years). The clinical and neuropsychological evaluation was performed before and after 3 months of risperidone treatment in dose 2-6 mg (mean 4,2 mg/day). Before treatment, a significantly higher intensity of psychopathological symptoms and of some cognitive dysfunctions was found in schizophrenic patients with family history of psychiatric illness and in those with a history of obstetric complications. After 3 months of risperidone treatment, no difference in the intensity of psychopathological symptoms or the performance on neuropsychological tests was observed among these groups. Patients with longer duration of the illness had less improvement in positive symptoms. The results of this study show that treatment with riseridone may lead to better compensation of psychopathology and of neuropsychological deficits originating in genetic predisposition and obstetric complications. Better effect of risperidone on psychotic symptoms is likely with the administration of the drug early in the course of the illness.


  8/12

  Tytuł oryginału: Wpływ sertraliny na funkcje poznawcze u chorych z zespołem natręctw.
  Tytuł angielski: The effect of sertraline on cognitive functions in patients with obsessive-compulsive disorder.
  Autorzy: Borkowska Alina, Pilaczyńska Ewa, Araszkiewicz Aleksander, Rybakowski Janusz
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (6) supl.: X Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego s.289-295, tab., bibliogr. 16 poz., sum. - 10 Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego Gdańsk 06. 2002
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • farmacja
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to assess the effect of sertraline on psychopathological symptoms and cognitive functions and in patients with obsessive compulsive disorder (OCD). The investigated group consisted of 25 patients with OCD (12 male, 13 female) aged 17-47 (mean 29 ń 9) years, duration of illness was 1-15 (mean 4 ń 2) years. After treatmenmt with sertraline, a significant improvement in OCD symptoms measured by YBOCS and in neuropsychological "frontal" tests were observed. Litle correlation was found between the effect of sertraline on OCD symptoms and on cognitive dysfunctions. This may suggest that these two effects may be connected with different pharmacological properties of the drug. The effect of sertraline on OCD symptoms, similarly like other drugs inhibiting serotonin transporter (clomipramine, other SSRI) is associated with its influence on serotonergic system. On the other hand, the effect of sertraline on dopaminergic neurotransmission may be related to its favorable action on cognitive functions connected with the activity of frontal lobe.


  9/12

  Tytuł oryginału: Dysfunkcje neuropsychologiczne w chorobach otępiennych.
  Tytuł angielski: Neuropsychological dysfunction in dementia.
  Autorzy: Borkowska Alina
  Źródło: Psychiatr. Prakt. Ogólnolek. 2002: 2 (2) s.89-92, tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,623

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zaburzenia funkcji poznawczych w otępieniu dotyczą pamięci, orientacji, funkcji wzrokowo-przestrzennych oraz pamięci operacyjnej i funkcji wykonawczych (związanych z dysfunkcją płatów czołowych. Deficyt czołowy wiąże się z gorszym funkcjonowaniem, zmniejszeniem codziennej aktywności, a także z gorszymi możliwościami poprawy. Deficyty poznawcze ocenia się przy użyciu metod przesiewowych, natomiast we wczesnej fazie choroby za pomocą wybranych metod neuropsychologicznych.

  Streszczenie angielskie: Cognitive dysfunctions in dementia included memory, orientation, visuo-spatial dysfunction, and working memory and executive functions disturbances (connected with frontal lobe pathology). Frontal deficit is associated with poor functioning, decrease of daily activity and poorer outcome. Cognitive disturbances are assessed using screning instruments, however in early stage of the illness using selected neuropsychological tests.


  10/12

  Tytuł oryginału: Optyczna koherentna tomografia w diagnostyce chorób przedniego i tylnego odcinka gałki ocznej.
  Tytuł angielski: Optical coherent tomography in diagnostics of anterior and posterior segment eye diseases.
  Autorzy: Kęcik Dariusz, Kasprzak Jan, Borkowska Aleksandra, Samsel Agnieszka
  Źródło: Terapia 2002: 10 (10 z. 1) s.11-13, il., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • okulistyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The authors present basic information about the principles of interpretation of images obtained with optical coherence tomography. The main applications of OCT in diagnostics of retinal diseases are presented. The potentialities of imaging physiological and pathological structures in anterior segment of the eye are described. Limitations of the methods are discussed.


  11/12

  Tytuł oryginału: Cognitive functions in remitted unipolar female depressive patients during maintenance treatment with antidepressants.
  Autorzy: Jaracz J[an], Borkowska A., Chłopocka-Woźniak M., Rybakowski J. K.
  Źródło: Arch. Psychiatr. Psychother. 2002: 4 (3) s.15-23, tab., bibliogr. 53 poz.
  Sygnatura GBL: 313,554

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Aim: Several studies have shown that depression is associated with cognitive deficits, however, it is not clear if cognitive impairment persists upon recovery. The authors' goal was to examine a neuropsychological performance in, unipolar depressive female patients during remission. Methods: The Wisconsin Card Sorting Test (WCST), the Verbal Fluency Test (VFT) and the Giessen Maze Test were administered to 21 remitted female patients and matched 17 control subjects. Al patients had been for at least 6 months on maintenance treatment with antidepressants before the study. Results: Patients achieved worse results than the control group on the Giessen Maze Test. No differences between both groups in WCST and VFT were noticed. Conclusions: These results point to deficits of visuospatical cognitive functions mostly related to the right hemisphere in unipolar patients which persisted despite of long-term remission.


  12/12

  Tytuł oryginału: Zasady leczenia schizofrenii. Uzgodnione stanowisko polskich ekspertów 2002.
  Autorzy: Rzewuska Małgorzata, Borkowska Alina, Czernikiewicz Andrzej, Czerwiński Andrzej, Dudek Dominika, Hauser Joanna, Jarema Marek, Kłoszewska Iwona, Kokoszka Andrzej, Krupka-Matuszczyk Irena, Landowski Jerzy, Meder Joanna, Olajossy Marcin, Pużyński Stanisław, Rabe-Jabłońska Jolanta, Rostworowska Maria, Rybakowski Janusz, Urban Stanisław, Wciórka Jacek, Załuska Maria, Zięba Andrzej
  Źródło: Farmakoter. Psychiatr. Neurol. 2002 (3) s.209-247, il., tab., bibliogr. 92 poz.
  Sygnatura GBL: 306,385

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • psychiatria i psychologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: