Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BORCZYK
Liczba odnalezionych rekordów: 7Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/7

Tytuł oryginału: Zarys kariologii
Autorzy: Piątowska Danuta, Paul-Stalmaszczyk Małgorzata, Brauman-Furmanek Stefania, Ciesielski Piotr, Szatko Franciszek, Malenta-Markiewicz Ewa, Cynkier Jarosław, Kuźmiński Maciej, Borczyk Dariusz
Opracowanie edytorskie: Piątowska Danuta (red.).
Źródło: - Warszawa, Med Tour Press International Wydaw. Medyczne 2002, 266 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 24 cm.
Sygnatura GBL: 741,333

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia


  2/7

  Tytuł oryginału: Nadwrażliwość zębiny - etiopatogeneza i zasady terapii.
  Tytuł angielski: Dentine hypersensitivity - aetiology and treatment.
  Autorzy: Borczyk Dariusz, Brauman-Furmanek Stefania
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (2) s.95-102, il., tab., bibliogr. 46 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Na podstawie piśmiennictwa przedstawiono najnowsze poglądy na etiologię i patogenezę nadwrażliwości zębiny. Szczególną uwagę zwrócono na rolę, jaką w leczeniu nadwrażliwości odgrywają związki fluoru, szczawiany żelaza i potasu, primery i systemy wiążące oraz lasery małej i średniej mocy.

  Streszczenie angielskie: On the basis of the literature, current concepts on the eatiology and pathogenesis of dentine hypersensitivity have been presented. Special attention has been paid to the role fluorides, ferris and potassium oxalates, primers bonding systems and lasers in the treatment of dentine hypersensitivity.


  3/7

  Tytuł oryginału: Etiologia ubytków erozyjnych - czynniki wewnątrzpochodne.
  Tytuł angielski: Aetiology of dental erosions - intrinsic factors.
  Autorzy: Borczyk Dariusz, Malenta-Markiewicz Ewa
  Źródło: Stomatol. Współcz. 2002: 9 (3) s.15-19, il., tab., bibliogr. [23] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,097

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • psychiatria i psychologia
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy opisano czynniki wewnątrzpochodne ubytków erozyjnych. Szczególną uwagę zwrócono na chorobę refluksową i psychogenne zaburzenia odżywiania.

  Streszczenie angielskie: This paper reviews intrinsic factors of tooth erosions. Special attention is paid to reflux disease and psychogenic eating disorders.


  4/7

  Tytuł oryginału: Estetyka uzupełnień protetycznych stałych.
  Tytuł angielski: Aesthetics of permanent dental prosthetic restorations. P. 1.
  Autorzy: Borczyk Danuta
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (9) s.30-32, il., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy opisano podstawy prawidłowej odbudowy estetycznej uzębienia. Omówiono cechy charakterystyczne poszczególnych zębów naturalnych w odcinku przednim, m.in. dotyczące wielkości, ustawienia, kształtu, koloru oraz faktury powierzchni zębów. Przedstawiono również cechy przyzębia w tej okolicy.


  5/7

  Tytuł oryginału: Ocena mikrotwardości zębiny próchnicowej - badania laboratoryjne.
  Tytuł angielski: The microhardness of carious dentine - a laboratory study.
  Autorzy: Borczyk Dariusz, Klimek Leszek, Piątowska Danuta
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (7) s.399-403, il., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Twardość zębiny stanowi podstawowe kryterium różnicowania zębiny próchnicowej od zębiny zdrowej klinicznie. Celem naszego badania było określenie zmian mikrotwardości zębiny od połączenia szkliwno-zębinowego do miazgi. Do badań użyto 10 ludzkich usuniętych zębów stałych z ubytkami próchnicowymi. Po odpowiednim przygotowaniu próbek wykonano 30 pomiarów mikrotwardości metodą Vickersa. Z wykonanych badań wynika, że mikrotwardość zębiny próchnicowej nie wzrasta skokowo, lecz zmienia się stopniowo w miarę przechodzenia od połączenia szkliwno-zębinowego w kierunku miazgi.

  Streszczenie angielskie: Currently, hardness is the basic criterion used to differentiate between caroius dentine and clinically sound dentine. The aim of the study was to evaluate the change in the microhardness of dentine from the EDJ to the dental pulp. Samples were prepared from 10 extracted, carious, human, permanent teeth. After sample preparation, 30 measurements of Vicker's hardness were made. Results of our study showed that the hardness of carious dentine dropped gradually from the EDJ to the pulp.


  6/7

  Tytuł oryginału: Wykorzystanie pełnej ceramiki w leczeniu estetycznym, prezentacja przypadków własnych.
  Autorzy: Borczyk Danuta
  Źródło: Stomatol. Współcz. 2002: [9] supl. 2 s.15-17, il.
  Sygnatura GBL: 313,097

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska


  7/7

  Tytuł oryginału: Uzupełnienia tymczasowe u pacjentów przed leczeniem implantologicznym - (prezentacja przypadków).
  Autorzy: Borczyk Danuta
  Źródło: Twój Prz. Stomatol. 2002 (3) s.8-10, il.
  Sygnatura GBL: 313,607

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • dorośli 45-64 r.ż.

  stosując format: