Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BONIECKI
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: The efficacy of terazosin for treating benign prostatic hyperplasia: a multicentre clinical trial.
Autorzy: Miękoś E[ugeniusz], Trzepizur Z., Różański W., Boniecki R., Kuśnierz J., Jabłonowski Z., Zydek C.
Źródło: Br. J. Urol. 2002: 89 (7) s.771-772, tab., bibliogr. 7 poz.
Sygnatura GBL: 300,816

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska


  2/2

  Tytuł oryginału: Przetoka skórno-nerkowa (PCN) w materiale Kliniki Urologii ICh WAM w Łodzi.
  Tytuł angielski: Percutaneous nephrostomy (PCN) in the material of the Department of Urology, Military Medical University in Łódź.
  Autorzy: Boniecki Radosław
  Źródło: Prz. Wojsk.-Med. 2002: 44 (2) s.164-170, il., tab., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,530

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była analiza przyczyn, z powodu których wytwarzano przetokę skórno-nerkową oraz ocena skuteczności zastosowanego leczenia u chorych hospitalizowanych w Klinice Urologii ICh WAM. W latach 1989 - 1999 w Klinice Urologii ICh WAM u 181 chorych wytworzono 187 przetok skórno-nerkowych. Do przetoki wprowadzono cewnik zestawu Nephrofix firmy Braun - Melsungen o numerach od 7 do 15 Charr. Przetoka skórno-nerkowa wytwarzana pod kontrolą ultrasonografii przezpowłokowej z użyciem cewnika Nephrofix jest cennym, bezpiecznym i prostym sposobem definitywnego bądź czasowego ponadpęcherzowego odprowadzenia moczu spełniając często ważną rolę diagnostyczną w określeniu przyczyn wodonercza na drodze zstępującej pielografii.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to analyse the cause of percutaneous nephrostomy and to evaluate the effectiveness of the applied treatment in patients hospitalized in the Department of Urology, Institute of Surgery, Military Medical University. In the Department in the years 1989 - 1999 there were 187 percutaneous nephrostomies in 181 patients. Nephrofix catheter (Brown-Melsungen, numbers from 7 - to 15 Charr.) was introduced into the fistula. Percutaneous neohrostomy on transintegumentary ultrasonography with the use of Nephrofix carheter is a valuable, safe and simple method of final or temporary supracystic urine diversion, frequently playing an important diagnostic role determining the cause of hydronephrosis by means of descending pyelography.

  stosując format: