Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BOLANOWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 10Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/10

Tytuł oryginału: Farmakologia
Tytuł angielski: = Pharmacology
Autorzy: Jacob Leonard S.
Opracowanie edytorskie: Wilimowski Marian (red.), Bolanowski Marek (tł.), Frydecka Irena (tł.), Hein-Antonik Katarzyna (tł.), Jaźwińska-Tarnawska Ewa (tł.), Kasperski Adam (tł.), Kotschy Daniel (tł.), Milejski Piotr (tł.), Niewiński Przemysław (tł.), Orzechowska-Juzwenko Krystyna (tł.), Wiela-Hojeńska Anna (tł.), Witkowska Maria (tł.), Wojewódzki Wiesław (tł.).
Źródło: - Wrocław, Wydaw. Medyczne Urban and Partner 2002 dodr, VII, [5], 452 s. : il., tab., 24 cm.
Sygnatura GBL: 737,704

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja


  2/10

  Tytuł oryginału: Przypadek współistnienia rzekomej niedoczynności przytarczyc z pierwotną niedoczynnością tarczycy i obniżoną w stosunku do wieku gęstością kości.
  Tytuł angielski: A case of pseudohypoparathyroidismus coexisting with primary hypothyroidism and low bone mineral density.
  Autorzy: Zatońska Katarzyna, Bolanowski Marek, Bednarek-Tupikowska Grażyna
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (69) s.235-237, il., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają przypadek 18-letniej kobiety z rzekomą niedoczynnością przytarczyc typ la z współistniejącą obniżoną gęstością kości oraz pierwotną niedoczynnością tarczycy. Chora była diagnozowana z powodu skurczów mięśniowych z towarzyszącym wysokim stężeniem parathormonu (PTH) i hipokalcjurią z prawidłowymi stężeniami wapnia, fosforanów i magnezu. Prezentuje cechy osteodystrofii Albrighta: niski wzrost z prawidłowym wiekiem kostnym, krępą budowę ciała, skrócenie IV i V kości śródręcza oraz niewielkie zwapnienia mózgu w obrazie tomografii komputerowej.

  Streszczenie angielskie: We report a case of 18 year old woman with pseudohypoparathyroidism type la presenting with low bone mineral density and primary hypothyroidism. The patient was diagnosed because of muscular cramps, accompanied by elevated parathormon (PTH) level and hypocalciuria, but normal serum calcium, phosphate and magnesium levels. She had features of Albright's osteodystrophy: short stature with normal bone age, shortening of IV and V metacarpal bones, and small cerebral calcifications shown by CT.


  3/10

  Tytuł oryginału: Turner's syndrome followed by acromegaly in the third decade of life: an unusual coincidence of two rare conditions.
  Autorzy: Bolanowski B., Łomna-Bogdanov E., Kosmala W., Malczewska J., Ślęzak R., Zadrożna B., Podgórski J. K.
  Źródło: Gynecol. Endocrinol. 2002: 16 (4) s.331-334, il., tab., bibliogr. 9 poz.
  Sygnatura GBL: 313,072

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: We present an unusual coincidence of acromegaly and Turner's syndrome. A girl was diagnosed with Turner's syndrome when she presented with short stature, primary amenorrhea, Hashimoto's thyroiditis, and some heart and renal anomalies. No therapy with growth hormone and only a few months treatment with estrogen-progestin was given. A typical picture of acromegaly occurred in the third decade of her life. Bone radiographs and densitometry suggested the more pronounced influence of acromegaly within the skeleton, but no features typical for acromegaly were found in the cardiovascular system. To our knowledge no case of coincidence of the above mentioned conditions has been reported to date. The influence of both of these conditions on bones and heart is discussed.


  4/10

  Tytuł oryginału: Wpływ wybranych hormonów, cytokin i markerów przebudowy kostnej na zmiany gęstości kości u chorych na akromegalię : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Bolanowski Marek; Akademia Medyczna Katedra i Klinika Endokrynologii i Diabetologii we Wrocławiu
  Źródło: - Wrocław, AM 2002, 130 s. : il., tab., bibliogr. 251 poz., sum., 21 cm.
  Sygnatura GBL: 735,603

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  5/10

  Tytuł oryginału: Występowanie innych nowotworów u chorych na akromegalię.
  Tytuł angielski: Occurrence of other neoplasms in patients with acromegaly.
  Autorzy: Bolanowski Marek, Zatońska Katarzyna
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (4) s.493-497, bibliogr. 39 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Akromegalia jest rzadką chorobą, której objawy są spowodowane nadmiernym wydzielaniem hormonu wzrostu (GH) przez łagodny guz przedniego płata przysadki mózgowej - gruczolak. Nieleczona prowadzi do zwiększonej umieralności chorych, m.in. z powodu częstszego występowania określonych nowotworów. Autorzy przedstawiają dane eksperymentalne na temat wpływu GH i jego obwodowych mediatorów na rozwój nowotworów oraz epidemiologiczne obserwacje współistnienia nowotworów a akromegalią. Najczęściej akromegalii towarzyszą nowotwory jelita grubego i pozostałych odcinków przewodu pokarmowego. Powyższe spostrzeżenia nakazują zwiększoną czujność onkologiczną w tej grupie chorych.


  6/10

  Tytuł oryginału: Sciatic nerve variations in some studies on the Polish population and its statistical significance.
  Autorzy: Okraszewska Ewa, Migdalski Łukasz, Jędrzejewski Kazimierz S., Bolanowski Wojciech
  Źródło: Folia Morphol. 2002: 61 (4) s.277-282, il., tab., bibliogr. 7 poz.
  Sygnatura GBL: 301,720

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: The purpose of the study was to describe and analyse sciatic nerve variation in a relatively small, yeat statistically significant, group. Consequently, a comparison of described variation to that known from former studies was performed. Additonally, we estimated the minimum group necessary for a statistical confirmation of hypothetical differences in sciatic nerve topography between the studied.


  7/10

  Tytuł oryginału: Serum leptin levels in acromegaly - a significant role for adipose tissue and fasting insulin/glucose ratio.
  Autorzy: Bolanowski Marek, Milewicz Andrzej, Bidzińska Bożena, Jędrzejuk Diana, Daroszewski Jacek, Mikulski Emil
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (10) s.CR685-CR689, il., tab., bibliogr. 25 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: Leptin plays an important role in controlling safety and mainatining energy balance. Acromegaly is characterized by decreased fat, which increases after the disease is cured. Out objective was to investigate serum leptin in acromegaly in terms of disease activity, body fat content, insulin and glucose levels, and selecated anthropometric variables. Mateirl/Methods: We examined 40 patietns with acromegaly and 200 sex- adn age-matched controls for the levles of serum GH, IGF-I, leptin, glucose, and insulin, and for body composition by DEXA, BMI and WHR. In 10 cases the acute ef fect on serum leptin of a somatostatin analogue, lanreotide, was studied. Results: We observed lower elptin in patients with active acromegaly than in cured patients and controls. Body fat was higher in cured than active patients. In the patients, we found significant correlations (p 0.05) between leptin and percent body fat (r = 0.77), leptin and body fat mass (r = 0.74), leptin and fasting insulin (r = 0.62), leptin and fasting insulin/glucose ratio (r = 0.97), leptin adn BMI (r = 0.44), leptin and height (r = -0.47). In the controls there was a significant correlation (p 0.05) o0nly between leptin and WHR (r = -0.45). A paradoxical decrease of the leptin after lanreotide was observed in ;7 out of 10 patients with active acromegaly. Conclusions: Changes in leptin release in acromegaly are related to differences in body fat content and mass, and in insulin resistance. Leptin in acromegaly is not influenced directly by GH or IGF-I secretion. The acute effect of medical treatment of acromeagly by a somatostatin analogue on leptin levels differes from teh effect of a radical cure following pituitary adenoma surgery.


  8/10

  Tytuł oryginału: Jakość życia u chorych na osteoporozę.
  Tytuł angielski: Quality of life in patients with osteoporosis.
  Autorzy: Bolanowski Janusz
  Źródło: Fizjoterapia 2002: 10 (2) s.30-35, bibliogr. 24 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,222

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W ostatnich latach coraz większą uwagę zwraca się na subiektywny odbiór procesu terapeutycznego przez pacjenta. Jednym ze sposobów uzyskania opinii leczonego jest przeprowadzenie badania jakości życia związanej ze zdrowiem. Celem pracy było przedstawienie analizy bieżącego piśmiennictwa dotyczącego jakości życia u chorych z osteoporozą. W pracy dokonano przeglądu najczęściej stosowanych kwestionariuszy, ze szczególnym uwzględnieniem rodzajów domen tematycznych w nich zawartych. Złamania osteoporotyczne wpływają nie tylko na obraz kliniczny i rokowania, ale są również najważniejszym czynnikiem wpływającym na jakość życia u chorych z tym schorzeniem. W analizowanych badaniach wykazano pogorszenie jakości życia w następstwie wszystkich rodzajów złamań. Diolegliwość ta była najbardziej nasilona i najdłużej trwała po złamaniach kręgów i złamaniach kości udowej. Natomiast poprawę jakości życia obserwowano u chorych poddanych suplementacji wapnia i witaminy D uprawiających wysiłki fizyczne.

  Streszczenie angielskie: Recently there has beem more attention paid to the patient's subjective reception of therapeutical process. Examination of the health-related quality of life is one of the ways of obtaining the treated patient's opinion. The aim of the study was the analysis of currently available literature concerning quality of life in patients with osteoporosis. A review of the most frequently used questionnaires, with a particular consideration of topical domains they include was performed. Osteoporotic fractures influence not only the clinical picture and prognosis of a disese, but are also the most important factor affecting the health-related quality of life in patients with osteoporosis. Deterioration of life quality due to all types of fractures was demonstrated in the analysed studies. This state was the most intense and long-lasting in vertebral and thigh fractures, whereas the improvement of health-related life quality was observed in physically active patients subjected to supplementation of calcium and vitamin D.


  9/10

  Tytuł oryginału: Opinie o roli promocji zdrowia w praktyce lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
  Tytuł angielski: Opinions on a role of health promotion in practice of primary care physician.
  Autorzy: Waszkiewicz Ludmiła, Bolanowski Wojciech
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 1: Konferencja Naukowa "Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego" s.556-559, bibliogr. 5 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Badano opinie studentów dziennych, zaocznych i podyplomowych Akademii Medycznej we Wrocławiu na temat promocji zdrowia w codziennej praktyce lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). Stwierdzono zgodność opinii, że lekarze POZ nie są wystarczająco przygotowani do promocji zdrowia oraz że nie mają na nią wystarczających funduszy. Nie stwierdzono zgodności co do tego, jakie i jak zhierarchizowane powinny być kierunki działania lekarza POZ promujące zdrowie. Funkcjonujące w świadomości studentów pola działania w tej dziedzinie nie są zgodne z wymienionymi w literaturze.

  Streszczenie angielskie: Opinions of students of Wroclaw Medical University on the role of health promotion in daily practice of pirmary care physicians were studied. An agreement was found in opinions that primary care physicians are not properly prepared for health promotion and that they do not get appropriate financial aid for it. There was no agreement in understanding of which topics should be dealt with by doctors and what hierarchy of them should be used.


  10/10

  Tytuł oryginału: Zjawisko narkomanii wśród młodzieży szkolnej w wieku 15-21 lat.
  Tytuł angielski: Drug taking among young students aged 15-21.
  Autorzy: Waszkiewicz Ludmiła, Bolanowski Wojciech
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 1: Konferencja Naukowa "Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego" s.560-564, bibliogr. 5 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przeprowadzono pilotażowe badania ankietowe na dwóch grupach uczniów szkół średnich i policealnych w wieku 15-21 lat z Wrocławia i Oleśnicy. Stwierdzono, że w 60-osobowej grupie młodzieży, która ma już za sobą kontakt z narkotykami jakość stosunków wzajemnych między dziećmi a rodzicami jest istotnie gorsza niż w 58-osobowej grupie uczniów deklarujących, że nigdy nie zażywali narkotyków. Głębsza analiza tego zagadnienia wydaje się niezbędna w celu sformułowania dobrze funkcjonującego programu prewencji. Warunki mieszkaniowe rodzin osób badanych, pochodzenie społeczne, wykształcenie i źródła utrzymania rodziców nie są predyktorami używania narkotyków, co potwierdzają badania prowadzone przez innych autorów. Częstość używania poszczególnych środków narkotyzujących i ich dostępność są podobnie wysokie jak w badaniach przeprowadzonych w innych miastach. Uzyskane wyniki dają podstawę do niskiej oceny działań informacyjnych i profilaktycznych skierowanych do młodzieży szkolnej.

  Streszczenie angielskie: The survey was done to compare two groups of young people (aged 15-21) studying in Wroclaw and Olesnica: 60 students who declare to have drugs and 58 students who declare themselves as never having had contact with drugs. Reasons for drug aking were investigated. Social origin, education and financial sources of parents, as well as living standards are not important factors distinguishing drug taking persons from the rest of population. However, the quality of family relations was found to be important factor differing investigated groups. A deeper analysis of this problem seems to be necessary for preparing a well-working preventive program. Similar high values, describing relative drug spreading and accessibility were obtained in other big cities of Poland. Preventive compaigns can be negatively values on the basis of this survey.

  stosując format: