Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BOJKO
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Sonografia w rozpoznawaniu odmy brzusznej.
Tytuł angielski: Sonography in the diagnosis of pneumoperitoneum.
Autorzy: Smereczyński Andrzej, Bojko Stefania, Gałdyńska-Kawecka Maria
Źródło: Pol. Prz. Radiol. 2002: 67 (1) s.79-80, bibliogr. 8 poz., sum.
Sygnatura GBL: 300,038

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Ponieważ badanie usg jest powszechnie akceptowaną wstępną procedurą obrazową u pacjentów przyjętych z powodu "ostrego" brzucha, dlatego ważna jest znajomość cech sonograficznych powietrza w jamie otrzewnej. Omówiono metody wykrywania pneumoperitoneum. Ponadto podkreślono, że metoda w doświadczonych rękach może określić miejsce perforacji i inne zmiany.

  Streszczenie angielskie: As US-examination is generally accepted as a part of the initial imaging procedure in patients admitted for acute abdomen diseases, knowledge of the sonographic features of pneumoperitoneum is important. In this paper methods detecting of pneumoperitoneum have been described. In addition, sonography performed by experienced radiologists may determine the site of perforatio and other lesions.


  2/5

  Tytuł oryginału: Uszkodzenie mostka pasami bezpieczeństwa.
  Tytuł angielski: Seat-belt injures of the sternum.
  Autorzy: Smereczyński Andrzej, Bojko Stefania, Gałdyńska-Kawecka Maria
  Źródło: Pol. Prz. Radiol. 2002: 67 (2) s.17-19, il., tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 300,038

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Doniesienie dotyczy własnych doświadczeń obrazowania uszkodzeń mostka przez pasy bezpieczeństwa u 10 chorych. Tylko jeden pacjent miał złamanie dwukrotne. Sonografia udowodniła swą przydatność złamań mostka w wyniku działania pasów bezpieczeństwa, szczególnie przy negatywnym wyniku radiografii. Metoda ta powinnna znaleźć szersze zastosowanie w rozpoznaniu tego typu uszkodzeń.

  Streszczenie angielskie: Our experience with imaging of seat-belt injures of the sternum in 10 patients is presented. Only one patient had double sternal fracture. US proved to help for the identification of sternal trauma by seat-belt specially in negative radiography. This method should be widespread in the diagnosis of the sternal injures.


  3/5

  Tytuł oryginału: Obraz okołobańkowych uchyłków dwunastnicy w sonografii.
  Tytuł angielski: Sonographic appearance of periampullar duodenal diverticula.
  Autorzy: Smereczyński Andrzej, Bojko Stefania, Gałdyńska-Kawecka Maria
  Źródło: Pol. Prz. Radiol. 2002: 67 (2) s.37-41, il., tab., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 300,038

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Zamierzeniem artkułu jest scharakteryzowanie sonograficznych wzorców okołobańkowych uchyłków dwunastnicy. Poddano analizie wyniki usg 26 pacjentów i skorelowano z badaniami górnego odcinka przewodu pokarmowego i endoskopią. Dwie chore operowano. Wśród uchyłków wyłoniono 6 wzorców sonograficznych. Ważne jest odróżnienie tego rodzaju uchyłków od kamieni i gazu w przewodzie żółciowym wspólnym, od ropnia i zwapnień w trzustce, oraz od torbieli rzekomej trzustki i enterogennej, torbielowatej dystrofii dwunastnicy i krwiaka śródściennego dwunastnicy. Sonografię można stosowć do rozpoznawania okołobańkowych uchyłków dwunastnicy.

  Streszczenie angielskie: Tha aim of the study is to characterize the sonographic patterns of periampullar duodenal diverticula. The sonographic findings of 26 patients have beem analized and correlated with upper gastrointestinal tract x-ray examination and endoscopy. Two patients were operated upon. The diverticula were manifested as six different sonographic patterns. It is important to distinguish they from biliary stones, pneumobilia, parcreatic calcification, abscess and pseudocyst of the pancreas, enterogenic cyst, cystic dystrophy of the duodenum and intramural duodenal hematoma. Sonography is useful to the diagnosis of periampullar duodenal diverticula.


  4/5

  Tytuł oryginału: Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego: diagnostyka usg.
  Tytuł angielski: Acute appendicitis: US in diagnosing.
  Autorzy: Smereczyński Andrzej, Gałdyńska-Kawecka Maria, Bojko Stefania, Kamińska Anna
  Źródło: Pol. Prz. Radiol. 2002: 67 (2) s.42-44, bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 300,038

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Sonografia jest metodą obrazową zdolną potwierdzić lub wyłączyć ostre zapalenie wyrostka robaczkowego u chorych z bólami w prawym dole biodrowym. Zamierzeniem pracy jest dostarczenie nowych informacji odnoszacych się do diagnostyki usg tego stanu chorobowego.

  Streszczenie angielskie: Sonography is an imaging method to confirm or rule out acute appendicitis in patients with lower right quadrant. The purpose of this paper is to provide an update on new informations regarding the US in diagnosing this disease entity.


  5/5

  Tytuł oryginału: Obrazy ultrasonograficzne bezobjawowych uchyłków jelita grubego.
  Tytuł angielski: Sonographic images of asymptomatic colonic diverticula.
  Autorzy: Smereczyński Andrzej, Bojko Stefania, Gałdyńska-Kawecka Maria
  Źródło: Pol. Prz. Radiol. 2002: 67 (2) s.45-47, il., tab., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 300,038

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Zamierzeniem pracy jest opisanie sonograficznych obrazów uchyłkowych jelita grubego u osób bez dolegliwoścci jelitowych. Zmiany te u 19 pacjentów rozpoznano wcześniej na podstawie endoskopii i/lub wlewu doodbytniczego. Sądzić można, że jedynie nowy objaw bańki mydlanej można uznać za specyficzny dla uchyłkowatości okrężnicy. Inne wzorce mogą odpowiadać niewielkim zmianom zapalnych uchyłków, nawet przy braku objawów ze strony jelit i miejscowej bolesności.

  Streszczenie angielskie: The purpose our study is to describe the sonographic appearance of asymptomatic colonic diverticula. Previously, this changes have been recognized on endoscopy and barium enema in 19 patients. We believe that new pattern - the soap bubble sign-is only specific for asymptomatic colonic diverticulosis. Other patters may serve as a potential marker for little inflammatory process even in the absence of colonic dysfunction and local painless.

  stosując format: