Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BOHDANOWICZ
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Endokrynologia okresu przekwitania i starzenia.
Autorzy: Bohdanowicz-Pawlak Anna, Milewicz Andrzej
Źródło: Przew. Lek. 2002 (5) s.88, 90-93, tab., bibliogr. 22 poz.
Sygnatura GBL: 313,495

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  2/6

  Tytuł oryginału: Białka pochodzenia eozynofilowego jako wskaźnik stanu zapalnego w badaniach in vitro u chorych na atopowe zapalenie skóry.
  Tytuł angielski: Eosinophil derived proteins as an in vitro parameter of inflammation in patients with atopic dermatitis.
  Autorzy: Czarnecka-Operacz Magdalena, Bohdanowicz Dorota, Silny Wojciech
  Źródło: Post. Dermatol. Alergol. 2002: 19 (1) s.38-41, bibliogr. 37 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,632

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia
 • immunologia

  Wskaźnik treści:
 • in vitro

  Streszczenie polskie: W nieniejszej pracy przestawiono krótki przegląd literatury, dotyczącej możliwości zastosowania oznaczeń białek pochodzenia eozynofilowego w płynach ustrojowych chorych na atopowe zapalenie skóry w celu monitorowania i oceny nasilenia procesu zapalengo. Zacytowane zostały najważniejsze projekty badawcze dotyczące tego problemu, jak również próby zastosowania wspomnianych parametrów w innych chorobach atopowych oraz wybranych dermatozach o podłożu nieatopowym.


  3/6

  Tytuł oryginału: A scanning electron microscopic study of phenotypic plasticity and surface structural changes of aortal smooth muscle cells in primary culture.
  Autorzy: Tukaj Cecylia, Bohdanowicz Jerzy, Kubasik-Juraniec Jolanta
  Źródło: Folia Morphol. 2002: 61 (4) s.191-198, bibliogr. 15 poz.
  Sygnatura GBL: 301,720

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: Phenotypic modulation of smooth muscle cells (SMCs) from a contractile to a synthetic state characterised by active proliferation appears to be an early event in the pathogenesis of atherosclerosis. A similar transition occurs when SMCs are established in culture. In this study the phenotypic plasticity and surface structural changes of aortal smooth muscle cells during the transition from the contractile to the synthetic state and during maturation have been structurally assesed by scanning electron microscope (SEM). The experiments were performed on SMCs obtained from aorta of neonatal rats after enzymatic digestion and then cultured on glass cover slips. SEM obsrvations revealed a three-dimensional appearance characteristic for different stages of SMCs. Intensively proliferating cells from monolayer region were large, polygonal in shape with lamellipodia and well spread. Long, uniform in diameter, finger-like microvilli were densely arranged on the surface of these cells. In the thickened region of culture, the cells were rather small, generally spindle-shaped, not well spread, with low density of short, bubble-like microvilli on the surface. Numerous plasma membrane structural altrations in apoptotic cells were observed by SEM; loss of cellular adhesion, smoothing, shrinkage and outpouching of membrane segments have been recognised as markers associated with the cell injury and death. It was concluded that scanning microscopy observations would allow a more complete understanding of SMCs and their changes in culture and atherosclerotic disease.


  4/6

  Tytuł oryginału: Zapalenie małych naczyń skóry: choroba i objaw.
  Tytuł angielski: Cutaneous small-vessel vasculitis: a disease and a symptom.
  Autorzy: Pawlaczyk Mariola, Bohdanowicz Dorota, Bowszyc-Dmochowska Monika, Neumann Ewa
  Źródło: Post. Dermatol. Alergol. 2002: 19 (2) s.105-109, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,632

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zapalenie małych naczyń skóry obejmuje grupę zmian skórnych, dla których najbardziej charakterystycznym objawem klinicznym jest palpacyjnie wyczuwalna plamica. W badaniu histopatologicznym stwierdza się leukocytoplastyczne zaplenie żyłek zawłośniczkowych. Czynniki etiologiczne tej jednostki chorobowej nie są ostatecznie poznane. Przedstawione zostaną 2 przypadki leukocytoklastycznego zapalenia naczyń skóry skojarzone z zapaleniem wątroby typu C oraz z rakiem odoskrzelowym płaskonabłonkowym płuca.

  Streszczenie angielskie: Cutaneous small-vasal cell vasculitis to a group of skin disorders characterised by palpable purpura as the most common clinical feature and leukocytoclastic vasculitis of postcapillary venules iv histopathological examination. The etiology of this dermatosis is not precisely defined. We present two cases of leukocytoclastic vasculitis: one associated with chronic hepatitis due to hepatitis C virus infection and the other coexistent with planoepithelial carcinoma of the lung.


  5/6

  Tytuł oryginału: Problemy dermatologiczne okresu starzenia się.
  Tytuł angielski: Dermatological problems of the aging.
  Autorzy: Raszeja-Kotelba Barbara, Bohdanowicz Dorota
  Źródło: Post. Dermatol. Alergol. 2002: 19 (3) s.161-165, il., tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,632

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Praca poglądowa dotycząca chronologicznego i posłonecznego starzenia skóry. Przedstawia kliniczne i histologiczne cechy tych procesów.

  Streszczenie angielskie: This paper is a review concerning the clinical and histological features of chronolgocial and photo skin aging.


  6/6

  Tytuł oryginału: Objawowa demodekoza skóry twarzy problemem kosmetycznym.
  Tytuł angielski: Symptomatic demodicidosis of the face - a cosmetic problem.
  Autorzy: Bohdanowicz Dorota
  Źródło: Dermatol. Estet. 2002: 4 (2) s.67-68, 70-71, il., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,496

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono badania własne dwóch przypadków objawowej demodekozy z intensywną infestacją nużeńcem ludzkim.

  Streszczenie angielskie: The paper presents two cases of symptomatic demodicidosis (Demodex infestation) of the face.

  stosując format: