Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BOGUSZ-OSAWA
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Wskazania praktyczne w zakresie wdrażania programu zapewnienia jakości w radioterapii - procedury w zakresie ochrony radiologicznej.
Tytuł angielski: The practical indications for implementation of quality assurance program in radiotherapy - procedures of radiation protection.
Autorzy: Bogusz-Osawa Marta, Kierzkowski Jerzy, Kubicka Maria
Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (8) s.506, 508, 510-514, il., tab., bibliogr. 29 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,382

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zapewnienie jakości w opiece zdrowotnej stało się w ostatnich latach zagadnieniem wzbudzającym coraz więcej zaintersowania wśród przedstawicieli agend rządowych, jak i menedżerów zakładów opieki zdrowotnej. Wysoką jakość usługi medycznej można jednakże osiągnąć jedynie poprzez wysoce zracjonalizowaną, zintegrowaną i dobrze zorganizowaną działalność, budowaną na fundamentach "logicznego myślenia". Prowadzi to bowiem do osiągnięcia wysokiego stopnia jednorodności i niezawodności i tym samym redukuje możliwości wystąpienia niezgodności, dzięki czemu podnosi się prawdopodobieństwo uzyskania pożądanej usługi, która dostarczona jest pacjentowi zgodnie z wcześniej ustalonymi wymogami, standardami i zaleceniami. Albowiem tylko sprawnie i logicznie zarządzana placówka słżby zdrowia, skoncentrowana na pacjencie i jego bieżących oraz przyszłych, jeszcze nie wyartykułowanych potrzebach, jest w stanie dostarczyć usługę zaspokajającą jego życzenia i wymagania. Podstawowym naszym założeniem jest zatem skoncentrowanie się na strukturze organizacyjnej i organizacji pracy w obrębie komórek biorących udział w radioterapii, jak również na efektywnym wyszkoleniu personelu. Głównym celem pracy jest udzielenie kilku wskazówek praktycznych w zakresie stworzenia wszechstronnego i kompleksowego programu zapewnienia jakości, który obejmowałby wszystkie aspekty działania w zakresie radioterapii megawoltowej. W artykule przedstawione są główne przesłanki uzasadniające podjęcie działań w kierunku wdrożenia programu zapewnienia jakości w placówkach radioterapeutycznych oraz etapy projektowania takiego programu z uwzględnieniem aspektów dotąd pomijanych, jak polityka organizacji, warunki lokalowo-bytowe, infrastruktura zakładu i organizacji pracy,...


  2/3

  Tytuł oryginału: Istota wdrożenia programu zapewnienia jakości bezpiecznego napromieniania podczas radioterapii megawoltowej.
  Autorzy: Bogusz-Osawa Marta, Kosicka Grażyna
  Źródło: Zdr. Zarz. 2002: 4 (2) s.67-71, bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,596

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • radiologia

  Streszczenie polskie: Zapewnienie jakości w opiece zdrowotnej stało się w ostatnich latach zagadnieniem wzbudzającym duże zainteresowanie wśród przedstawicieli agend rządowych i menedżerów zakładów opieki zdrowotnej. Głównym celem pracy jest zwrócenie uwagi na konieczność stworzenia wszechstronnego i kompleksowego programu zapewnienia jakości, który obejmowałby wszystkie aspekty działania w zakresie radioterapii megawoltowej. W artykule przedstwawione są główne przesłanki uzasadniające podjęcie działań w kierunku wdrożenia programu zapewnienia jakości w placówkach radioterapeutycznych oraz etapy projektowania takiego programu z uwzględnieniem aspektów dotąd pomijanych, jak polityka organizacji, warunki lokalowo-bytowe, infrastruktura zakładu i organizacji pracy, zasoby jednostki i gospodarka materiałowa, wykształcenie, umiejętności i kwalifikacje personelu, proces świadczenia usług i kontrola działalności w radioterapii wraz z towarzyszącą jej dokumentacją formalnoprawną oraz proces monitorowania i kontroli przebiegu wszystkich istotnych czynności mających wpływ na bezpieczeństwo, jak również wyniki leczenia.


  3/3

  Tytuł oryginału: Istota wdrożenia programu adaptacyjnego nowo przyjętych pracowników w organizacjach opieki zdrowotnej.
  Autorzy: Bogusz-Osawa Marta
  Źródło: Przew. Menedż. Zdr. 2002 (2) s.53-54, 56, il., bibliogr. 3 poz. - Konferencja pt. Bezpieczny szpital Poznań 21-22.03. 2002
  Sygnatura GBL: 313,534

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  stosując format: