Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BOGUSZ
Liczba odnalezionych rekordów: 17Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/17

Tytuł oryginału: Monitorowanie mikrobiologiczne pacjentów na Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej.
Tytuł angielski: Microbiological monitoring of patients in the Intensive Medical Care Ward.
Autorzy: Adamska Małgorzata, Lisowska Katarzyna, Zaidlewicz Magdalena, Bogusz Mirosław
Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 supl. 1: Zakażenia szpitalne: postępy w diagnostyce, terapii i profilaktyce s.129-130, bibliogr. 5 poz. - 9 Zjazd Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych pt. Zakażenia szpitalne: postępy w diagnostyce, terapii i profilaktyce Poznań 25-27.09. 2002
Sygnatura GBL: 310,004

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  2/17

  Tytuł oryginału: Emotional changes related to age in rats - a behavioral analysis.
  Autorzy: Boguszewski Paweł, Zagrodzka Jolanta
  Źródło: Behav. Brain Res. 2002: 133 (2) s.323-332, il., tab., bibliogr. 39 poz.
  Sygnatura GBL: 312,662

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: The present study investigated age-related differences in the emotional behavior of rats using factor analysis to identify motivational factors influencing spontaneous behavior in open field with illuminated center (OF), plus maze (EPM) and social interactions test. Animals of the same strain, bred under the same conditions, formed two experimental groups: yound adults (YA, N - 20) tested at the age of 4 months and old rats (OA N = 16) tested at the age of 24 months. The comuter video based tracking system Etho Vision was used for automated acquisition and analysis of data. The reslults of each test were analyzed separately for YA and OA by factor analysis. Two main independent factors emerged from the analysis of OF measures - factor 1, which appeared to reflect motor activity, and factor 2, reflecting anxiety. The measures best reflecting motor activity (distance moved in the peripheral zone) and anxiety (time spent in central zone) decreased significantly with age. Factor analysis for EPM measures revealed, in both groups, three independent factors. In YA, factor 1 reflected motor activity, factor 2 - anxiety, in OA measures of anxiety loaded on factor 1, measures of activity on factor 2. Factor 3 in both groups appeared to represent a decision making process. The number of entries to the closed arms declined significantly in OA, showing an age related decrease of motor activity. Also, the ratio of open arms entries in relation to the total number of entries decreased in OA, indicating a higher anxiety level...


  3/17

  Tytuł oryginału: Immunoterapia w alergii na sierść ssaków.
  Tytuł angielski: Immunotherapy in mammal dander allergy.
  Autorzy: Buczyłko Krzysztof, Antoniak Jadwiga, Bogusz Anna
  Źródło: Alerg. Astma Immunol. 2002: 7 supl. 1: Immunoterapia swoista chorób alergicznych: materiały naukowe IV Ogólnopolskiego Sympozjum "Immunoterapia swoista" s.22-25, bibliogr. 10 poz., sum. - 4 Ogólnopolskie Sympozjum pt. Immunoterapia swoista chorób alergicznych Ustroń 10-11.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,342

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Alergia oddechowa wobec białek ssaków nie jest rzadka, a jej częstość jest zbliżona do uczulenia na roztocze. Ekspozycja na sierść jest całoroczna. Najskuteczniejszym postępowaniem w alergii na ssaki jest unikanie kontaktu z istotnym ulubieńcem. Swoista immunoterapia może być wskazana w określonych sytuacjach.

  Streszczenie angielskie: Respiratory allergy to mannual proteins are not uncommon the frequency is like allergy to mites. Exposure to dander is perennial. The most effective management of mammal alergy is to avoid contact with the relevant pet. Specific immunotherapy may be indicated certain circumstances.


  4/17

  Tytuł oryginału: Odrębności rozpoznawania i leczenia dializacyjnego zapalenia otrzewnej (DZO) u dzieci.
  Tytuł angielski: Distinctions in diagnosing and therapy of dialysis-related peritonitis in children.
  Autorzy: Boguszewska-Bączkowska Anna
  Źródło: Nefrol. Dializ. Pol. 2002: 6 (2) s.78-80, tab., bibliogr. 13 poz., sum. - 6 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Postępy w leczeniu dializą otrzewnową Licheń Stary 27-29.04. 2001
  Sygnatura GBL: 313,411

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Dializacyjne zapalenie otrzewnej (DZO) jest częstym powikłaniem dializoterapii otrzewnowej zarówno u dorosłych jak i u dzieci, przy czym u dzieci zwłaszcza małych DZO występuje znamiennie częściej. Warunkiem wczesnego rozpoznania DZO jest codzienna kontrola przejrzystości dializatu zarówno u dializowanych CADO jak i ADO. Chorzy dializowani ADO wymagają zmiany protokołu dializ, aby skutecznie stosować antybiotyki dootrzewnowo. Ze względu na większe ryzyko powikłań DZO oraz znaczną chwiejność metaboliczną i mniejszą tolerancję hipo- i hiperwolemii do czasu ustalenia etiologii DZO i modyfikacji leczenia wstępnego w oparciu o antybiogram oraz ustąpienia objawów dzieci powinny być hospitalizowane. Przedstawiono schematy leczenia wstępnego DZO zgodnie z najnowszymi rekomendacjami miedzynarodowymi opublikowanymi w 2000 r. oraz zalecenia dotyczące antybiotykoterapii w przypadku zakażenia bakteriami G+, G- oraz sposoby postępowania w przypadku grzybiczego DZO.

  Streszczenie angielskie: Dialysis-related peritonitis is a common complication of peritoneal dialysis therapy both in adults and children, but it's incidence is significantly higher in younger pediatric patients. Every-day visual control of peritoneal fluid clarity both in CAPD and APD treated patients is the main condition of early diagnosis. APD protocol must be adapted for effective i.p. antibiotic administration. Due to higher risk of complications, metabolic and volemic instability, infants should be hospitalized until recovery. The protocols of preliminary treatment of dialysis-related peritonitis according to international recommendations published in the year 2000 as well as recommendations concerning antibiotic therapy in Gram-positive and Gramm-negative infections and procedure in fungal dialysis-related peritonitis.


  5/17

  Tytuł oryginału: Odrębności prowadzenia ambulatoryjnej dializy otrzewnowej u niemowląt i dzieci młodszych.
  Tytuł angielski: Distinctions in clinical management of chronic peritoneal dialysis therapy in infants and younger children.
  Autorzy: Boguszewska-Bączkowska Anna, Grenda Ryszard
  Źródło: Nefrol. Dializ. Pol. 2002: 6 (2) s.81-83, tab., bibliogr. 15 poz., sum. - 6 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Postępy w leczeniu dializą otrzewnową Licheń Stary 27-29.04. 2001
  Sygnatura GBL: 313,411

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Dializa otrzewnowa jest metodą z wyboru leczenia nerkozastępczego u niemowląt i małych dzieci. Postęp w zakresie dializoterapii otrzewnowej wyeliminował kryterium najniższej masy ciała przy kwalifikacji chorych do przewlekłej dializy otrzewnowej (PDO) oraz ograniczył przeciwwskazania do tej metody leczenia nerkozastępczego. W pracy przedstawiono zalety PDO oraz zalety automatycznej dializy otrzewnowej (ADO) w zakresie poprawy jakości życia chorych dzieci i ich rodzin, jak też korzyści kliniczne tej metody leczenia. Podkreślono duże możliwości cyklera Home-choice w zakresie indywidualizacji programowania dializy dla chorych w różnym wieku z różną przepuszczalnością otrzewnej. Mała tolerancja przewodnienia i odwodnienia, chwiejność metaboliczna oraz częściej występujące powikłania stwarzają trudności w prowadzeniu DO u dzieci o ciężarze ciała poniżej 20 kg. Zwrócono uwagę na trudności związane z utrzymaniem dobrego stanu odżywienia oraz zapewnieniem wzrostu dializowanych dzieci, a także kłopoty z akceptacją przewlekłej dializoterapii. W pracy przedstawiono własne doświadczenia w prowadzeniu ambulatoryjnej dializy otrzewnowej w latach 1993-2000 u 16 dzieci w wieku do 6 lat, w tym u 6 niemowląt. Analizowano adekwatność dializy, zachowanie się ciśnienia tętniczego, zapotrzebowania na erytropoetynę, konieczność suplementacji sodu i żelaza, a także aminokwasów w postaci Ketosterilu i/lub aminokwasów płynów dializacyjnych.

  Streszczenie angielskie: Peritoneal dialysis (PD) is first-choice therapeutic modality in infants and younger children with end-stage renal failure. Development of PD techniques has extended the possibility of qualification to chronic therapy regardless of weight and age. The advantages of PD and APD in terms of quality of life and clinical aspects are described in this paper. The advantages of APD with Home-choice cycler are underlined, as it allows to individualize dialysis prescription in unstable infants and children, 20 kg of weight, as well as the problems with maintining sufficient nutrition and catch-up growth, which may limit the acceptance of PD program. Own experience and the results of the long-term PD therapy in 16 younger children and infants are presented.


  6/17

  Tytuł oryginału: Stężenie karnityny u dzieci dializowanych.
  Tytuł angielski: Serum carnitine in children treated with dialysis.
  Autorzy: Boguszewska-Bączkowska Anna, Latoszyńska Joanna
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (71) s.362-363, bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Metabolizm karnityny zmienia się u chorych na przewlekłą niewydolnością nerek (PNN) oraz ulega zmianom pod wpływem leczenia nerkozastępczego. Oznaczono stężenie wolnej i całkowitej karnityny u 20 dzieci w wieku od 17 miesięcy do 21 lat (śr. 11,5 ń 6,5 lat) dializowanych ciągłą ambulatoryjną dializą otrzewnową (CADO) lub automatyczną dializą otrzewnową (ADO) przez okres od 3 do 77 miesięcy (śr. 26 ń 21 miesięcy). Stężenie karnityny wolnej i całkowitej w surowicy było obniżone i wynosiło odpowiednio 22 ń 6 i 31 ń 7 ćmol/I. Nie stwierdzono znamiennych różnic stężenia karnityny w surowicy zależnie od wieku, choroby podstawowej oraz okresu dializowania. Nie stwierdzono także korelacji między stężeniem karnityny, a stężeniem białka całkotiwego i albumin oraz trójglicerydów i cholesterolu. Stężenia karnityny wolnej i całkowitej wskazują na jej niedobory tkankowe u chorych dializowanych otrzewnowo. Dzieci diazliowane ADO/CADO powinny otrzymywać suplementację karnityny.

  Streszczenie angielskie: The metabolism of carnitine is modified by uremia nad renal replacement therapy. In 20 children at age from 17 months to 21 years (mean 11,5 ń 6.5 yrs), treated with CAPD/APD from 3 to 77 months (mean 26 ń 21 months), serum concentration of carnitine was evaluated. Both free and total serum carnitine levels were decreased (22 ń 6 and 31 ń 7 ćmol/l). There was no correlation between serum carnitine and age, type of primary renal disease nor duration of dialysis therapy. There was neither any correlation between serum carnitine and total protein, albumin, triglicerydes and cholesterol levels. Low serum carnitine level indicates decreased tissue depostis. Children on CAPD/APD should be supplemented with carnitine.


  7/17

  Tytuł oryginału: Wady szkliwa w zębach stałych u dzieci w wieku szkolnym.
  Tytuł angielski: Enamel anomalies in permanent dentition of school children.
  Autorzy: Sosnowska-Boroszko Anna, Gordon Anna, Siemińska Jolanta, Remiszewski Aleksander, Janicha Jadwiga, Wacińska-Drabińska Maria, Grzybowska Anna, Goliński Adam, Wal Agnieszka, Piętowska Małgorzata, Kolti Faride Valipour, Boguszewska-Gutenbaum Halszka
  Źródło: Nowa Stomatol. 2002: 7 (3) s.116-121, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,407

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to examine the prevalence of permanent teeth enamel anomalies in schoolchildren in one warsaw schools. There were 409 children examined (7-14 years old), living from the birth in a region with optimal level of fluoride in the water. The epidemiological DDE Index was used in this examinations. 38 p.c. of children had enamel anomalies. The most of examined children had disturbances in from of white/cream mottling and lines. The localization was referred to premolar teeth then incisors and canines in maxilla.


  8/17

  Tytuł oryginału: Analiza porównawcza metod stosowanych w ocenie wrażliwości grzybów z rodzaju Candida na leki przeciwgrzybicze.
  Tytuł angielski: Comparative analysis of methods used in the estimation of the sensitivity of Candida species to antifungal drugs.
  Autorzy: Budak Alicja, Zwolińska-Wcisło Małgorzata, Bucka Anna, Trojanowska Danuta, Bogusz Bożena
  Źródło: Mikol. Lek. 2002: 9 (2) s.83-92, il., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,181

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Wstęp: Wprowadzenie do praktyki laboratoryjnej różnych metod określających w warunkach in vitro wrażliwość grzybów drożdżopodobnych na leki przeciwgrzybicze spowodowało konieczność ich standaryzacji w celu uzyskania porównywalnych wyników. Cel pracy: Analiza porównawcza wrażliwości wybranej grupy szczepów Candida na leki przeciwgrzybicze przy zastosowaniu różnych metod stosowanych w diagnostyce mikologicznej. Materiał i metody: Określono wrażliwość na amfoterycynę B, 5-fluorocytozynę, ketokonazol, mikonazol i flukonazol 50 szczepów z gatunków: C. albicans (17), C. tropicals (7), C. krusei (6) oraz C. glabrata (20). Zastosowano porównawczo metody rozcieńczeniowe: system ATB (bio-M‚rieux), Fungi-test (Sanofi Diagnostics Pasteur), oraz metody dyfuzyjne z zastosowaniem krążków (Mast Diagnostica), E-testy (AB Biodisk). Wyniki: Porównując wrażliwość szczepów z różnych gatunków Candida, stwierdzono różnice w zależności od zastosowanej metody, zwłaszcza w odniesieniu do gatunkow nie-albicans. Niniejsze badania zwróciły uwagę na możliwość usyskania fałszywie dodatniego wyniku przy oznaczaniu wrażliwości na flukonazol C. albicans oraz C. glabrata w zależności od metody. Wnioski: Niniejsze badania wskazały na trudności, z jakimi zespół laboratorium może sie zetknąć przy interpretacji wyników. Analiza rezultatów badań potwierdziła wartość metod rozcieńczeniowych stosowanych do oceny wrażliwości szczepów na leki przeciwgrzybicze.

  Streszczenie angielskie: Introduction: Intodruction to the laboratory practice different methods to estimation in vitro the yearsts-like fungi sensitivity on the antifungal drugs caused the necessity of their standarization, with the aim to achieve comparable results. Objective: Comparative analysis of sensitivity of chosen Candida strain group to antifungal drugs using diferent methods applied in mycological diagnostics. Materilas and methods: The sensitivity of 50 strains from species: C. albicans (17), c. tropicalis (7), C. krusei (6), C. glabrata (20) to amphotericine B, 5-fluorocystosine, ketoconazole, miconazole, fluconazole has been determined. the dilution methods (system ATB bio-M‚rieux, Fungitest) and diffusion methods (disc-diffusion test and E-test) were comparatively applied. Results: Comparison f the sensitivity strains from different Candida species, gave rise to differences depending on the methods applied, especially in non-albicans species. Our investigations notified the possibility of getting false-positive results while determining the sensitivity of C. albicans and C. glabrata strains to fluconazole depending on the method applied. Conclusions: Our investigations pointed out the diffuculties which laboratory staff may encounter while interpreting results. Analysis of investigation results confirmed the value of dilution methods in the estimation the sensitivity of fungi to antifungal drugs.


  9/17

  Tytuł oryginału: Wskazania praktyczne w zakresie wdrażania programu zapewnienia jakości w radioterapii - procedury w zakresie ochrony radiologicznej.
  Tytuł angielski: The practical indications for implementation of quality assurance program in radiotherapy - procedures of radiation protection.
  Autorzy: Bogusz-Osawa Marta, Kierzkowski Jerzy, Kubicka Maria
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (8) s.506, 508, 510-514, il., tab., bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zapewnienie jakości w opiece zdrowotnej stało się w ostatnich latach zagadnieniem wzbudzającym coraz więcej zaintersowania wśród przedstawicieli agend rządowych, jak i menedżerów zakładów opieki zdrowotnej. Wysoką jakość usługi medycznej można jednakże osiągnąć jedynie poprzez wysoce zracjonalizowaną, zintegrowaną i dobrze zorganizowaną działalność, budowaną na fundamentach "logicznego myślenia". Prowadzi to bowiem do osiągnięcia wysokiego stopnia jednorodności i niezawodności i tym samym redukuje możliwości wystąpienia niezgodności, dzięki czemu podnosi się prawdopodobieństwo uzyskania pożądanej usługi, która dostarczona jest pacjentowi zgodnie z wcześniej ustalonymi wymogami, standardami i zaleceniami. Albowiem tylko sprawnie i logicznie zarządzana placówka słżby zdrowia, skoncentrowana na pacjencie i jego bieżących oraz przyszłych, jeszcze nie wyartykułowanych potrzebach, jest w stanie dostarczyć usługę zaspokajającą jego życzenia i wymagania. Podstawowym naszym założeniem jest zatem skoncentrowanie się na strukturze organizacyjnej i organizacji pracy w obrębie komórek biorących udział w radioterapii, jak również na efektywnym wyszkoleniu personelu. Głównym celem pracy jest udzielenie kilku wskazówek praktycznych w zakresie stworzenia wszechstronnego i kompleksowego programu zapewnienia jakości, który obejmowałby wszystkie aspekty działania w zakresie radioterapii megawoltowej. W artykule przedstawione są główne przesłanki uzasadniające podjęcie działań w kierunku wdrożenia programu zapewnienia jakości w placówkach radioterapeutycznych oraz etapy projektowania takiego programu z uwzględnieniem aspektów dotąd pomijanych, jak polityka organizacji, warunki lokalowo-bytowe, infrastruktura zakładu i organizacji pracy,...


  10/17

  Tytuł oryginału: Istota wdrożenia programu zapewnienia jakości bezpiecznego napromieniania podczas radioterapii megawoltowej.
  Autorzy: Bogusz-Osawa Marta, Kosicka Grażyna
  Źródło: Zdr. Zarz. 2002: 4 (2) s.67-71, bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,596

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • radiologia

  Streszczenie polskie: Zapewnienie jakości w opiece zdrowotnej stało się w ostatnich latach zagadnieniem wzbudzającym duże zainteresowanie wśród przedstawicieli agend rządowych i menedżerów zakładów opieki zdrowotnej. Głównym celem pracy jest zwrócenie uwagi na konieczność stworzenia wszechstronnego i kompleksowego programu zapewnienia jakości, który obejmowałby wszystkie aspekty działania w zakresie radioterapii megawoltowej. W artykule przedstwawione są główne przesłanki uzasadniające podjęcie działań w kierunku wdrożenia programu zapewnienia jakości w placówkach radioterapeutycznych oraz etapy projektowania takiego programu z uwzględnieniem aspektów dotąd pomijanych, jak polityka organizacji, warunki lokalowo-bytowe, infrastruktura zakładu i organizacji pracy, zasoby jednostki i gospodarka materiałowa, wykształcenie, umiejętności i kwalifikacje personelu, proces świadczenia usług i kontrola działalności w radioterapii wraz z towarzyszącą jej dokumentacją formalnoprawną oraz proces monitorowania i kontroli przebiegu wszystkich istotnych czynności mających wpływ na bezpieczeństwo, jak również wyniki leczenia.


  11/17

  Tytuł oryginału: Kierunki i metody badań ewaluacyjnych psychiatrii środowiskowej na świecie w latach 1993-2000.
  Tytuł angielski: The directions and methods of community psychiatry throughout the world, 1993-2000.
  Autorzy: Boguszewska Ludmiła, Słupczyńska-Kossobudzka Elżbieta
  Źródło: Post. Psychiatr. Neurol. 2002: 11 (3) s.187-196, tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,527

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Streszczenie polskie: Zanalizowano 321 artykułów - raportów z badań. Najwięcej publikacji ukazało się w latach 1996-1998. Większość badań poświęcono efektom interwencji, a tylko nieliczne badaniom procesu. Najczęściej sprawdzano wpływ interwencji na pcjentów, sporadycznie na personel, system służb, czy populacje. W ciągu pierwszych 3 lat częściej, niż w późniejszym okresie, oddziaływano poprzez zespoły leczenia środowiskowego, programy środowiskowego wsparcia, leczenia dziennego i interwencji kryzysowych. W ciągu następnych 5 lat częściej oddziaływano na system służb i usługi w podstawowej opiece zdrowotnej. Najczęściej stosowano miary zdrowotne i psychospołeczne. Stosunkowo większa liczba badań spełniała wymogi poprawności metodologicznej.

  Streszczenie angielskie: Three hundred and twenty one research reports were analysed. The largest number of reports was published in 1996-1998. Most of them focused on the effects of intervention and only a few focused on process studies. Most of the research investigated the effects of intervention on patiets, very rarely on the staff, health care system or the general public. Compared with later years, within the first three years covered by this review intervention was usually applied by community treatment task forces, community support programs, day-care and crisis interventions. Within the next five years interventions. Within the next five years intervention was usually targeted at the managed health care system. The majority of the reviewed studies were methodologically correct.


  12/17

  Tytuł oryginału: Koordynacja leczenia - przegląd literatury światowej.
  Tytuł angielski: Case management - A review of the world literature.
  Autorzy: Słupczyńska-Kossobudzka Elżbieta, Boguszewska Ludmiła
  Źródło: Post. Psychiatr. Neurol. 2002: 11 (3) s.197-203, bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,527

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • psychiatria i psychologia

  Streszczenie polskie: Na podstawie analizy artykułów opublikowanych w ośmiu międzynarodowych czasopismach w latach 1993-2000 przedstawiono najważniejsze informacje o koordynacji leczenia (case management). Opisano główne funkcje i różne modele sprawowania koordynacji, przedstawiono także syntezę wyników badań nad efektywnością koordynacji oraz procesem jej sprawowania. Z przeglądu wynika, że w wielu miarach programy koordynacji są skuteczniejsze od opieki standardowej, m.in. krótszy jest czas hosptializacji, większa satysfakcja z usług, lepsze wykorzystanie służb środowiskowych przez chorych oraz mniejsze obciążenie ich rodzin.

  Streszczenie angielskie: On the basis of their review of articles published in eight international journals in 1993-2000 the authors present a synopsis of case management. They discuss the major functions and models of case management as well as a synthesis of the findings of research on case management effectiveness and process. Case management is more effective than standard care on many measures, e.g., hospitalisation is shorter, satisfaction with services is greater, community services are used more economically and families are less burdened.


  13/17

  Tytuł oryginału: Standardy akredytacyjne a opieka pielęgniarska - aspekty organizacyjne i praktyczne.
  Autorzy: Bogusz Marta
  Źródło: Antidotum 2002: 11 (9) s.41-47, bibliogr. 4 poz.
  Sygnatura GBL: 306,358

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • organizacja ochrony zdrowia


  14/17

  Tytuł oryginału: Application of pylon radon daughter standard for calibration of radiometers.
  Autorzy: Chruścielewski Wojciech, Olszewski Jerzy, Bogusz Małgorzata
  Źródło: Int. J. Occup. Med. Environ. Health 2002: 15 (4) s.401-404, il., bibliogr. 4 poz.
  Sygnatura GBL: 306,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca techniczna

  Streszczenie angielskie: Radiometers for measurements of radon daughter potential energy used in the surveillance of the work environment need a systematic calibration. This paper presents how a commercially available device produced by the Pylon Company can be applied. This device allows to produce, simply and directly, standard sources of radon daughters, corresponding with the energy, geometry and properties of radiation originated from an air sample. The calibration yielded the resutls that proved to be in agreement with those obtained previously by means of radon chamber.


  15/17

  Tytuł oryginału: Wykorzystanie elektronowego rezonansu paramagnetycznego (electron paramagnetic resonance - EPR) w analizie typów i struktury elektronowej oraz koncentracji wolnych rodników w ścianach tętniczych zmienionych miażdżycowo.
  Tytuł angielski: The use of electron paramagnetic resonance in the analysis of electron types and structures and the concentration of free radical in sclerotic artery walls.
  Autorzy: Guzik P., Krzymieniewski R., Proszowski A., Tarchalski J., Tomaszewska K., Bogusz Z., Wysocki H.
  Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 (2/3) s.116-119, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,004

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Szereg badań doświadczalnych na zwierzętach i w hodowlach tkankowych wykazuje obecność stanu zapalnego toczącego się w obrębie zmian miażdżycowych oraz w ścianach naczyń zmienionych miażdżycowo. Procesowi zapalenia nieodłącznie towarzyszy powstawanie wolnych rodników. Celem pracy była próba wykorzystania metody elektronowego rezonansu paramagnetycznego (electron paramagnetic resonanse - EPR) w analizie typów i struktury elektronowej oraz koncentracji wolnych rodników w ścianach zmienionych miażdżycowo tętnic. Badaniem objęto 9 chorych, których zakwalifikowano do amputacji jednej z kończyn z powodu rozwiniętej miażdżycy i zaburzeń ukrwienia części obwodowych lub pomostowania tętniczego z powodu upośledzenia drożności tętnicy obwodowej (6 osób), zabiegu naczyniowego z powodu tętniaka aorty brzusznej (2 osoby), resekcji żołądka z powodu choroby nowotworowej. Uzyskany materiał pochodzący z usuwanych fragmentow naczyń tętniczych, podzielono na kilka części, a następnie utrwalono w ciekłym azocie do dalszych badań EPR, które wykonano przy użyciu spektrometru firmy Bruker typ EMX pracujący w paśmie 9 GHz. W większości zbadanych próbek wykryto 4 rodzaje centrów paramagnetycznych. Są to (1) centra dające sygnały EPR typowe dla rodnikowych form nadtlenkowych białek, (2) sygnały związane z jonorodnikami w których niesparowany elektron zlokalizowany jest na aminokwasach zawierających atomy siarki, np. na cysteinie, (3) centra dające sygnał prawdopodobnie związany z kompleksami ...

  Streszczenie angielskie: Experimental animal studies show that inflammation is present in atherosclerotic plaques and the surrounding vascular wall. It is known that free radicals are generated during inflammatory reactions. The aim was to of the investigate the practical role of electron paramagnetic resonance (EPR) in the identification of free radicals in human arterial walls affected by atherosclerosis. Peripheral arteries with atherosclerotic changes were isolated from legs amputated because of several peripheral arterial stenosis (6 patients), the walls of aortic aneurysms excised during reconstructive procedures (2 patients) and from arteries supplying a cancer-infiltrated stomach during its resection (1 patient). The material obtained was immediately frozen in liquid nitrogen and preserved for later EPR examination (EMX spectrometer, Bruker, USA). There were 4 different paramagnetic centers in all arterial wall samples analysed, i.e. (1) centres with signals typical for protein peroxides, (2) centers with signals corresponding to ion free radicals associated with sulphur amino acidis, (3) centers linked to oragnic complexes containing Cu+2 (superoxide dismutase, metal proteinases) and (4) centres associated with Fe+2 and Fe+3 ions present in haem, cytochromes and catalase. All arterial wall samples had at least one free radical with a paramagnetic centre. Of the tissues analysed the strongest EPR signals were found in arterial walls from aortic aneurysms. Conclusion. EPR seems to be ...


  16/17

  Tytuł oryginału: Uczulenie na sierść zwierząt.
  Autorzy: Buczyłko Krzysztof, Bogusz Anna, Jażdzewska Jadwiga, Kociszewska Beata
  Źródło: Lekarz 2002 (2) s.23-25, bibliogr. 23 poz.
  Sygnatura GBL: 313,343

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  17/17

  Tytuł oryginału: Istota wdrożenia programu adaptacyjnego nowo przyjętych pracowników w organizacjach opieki zdrowotnej.
  Autorzy: Bogusz-Osawa Marta
  Źródło: Przew. Menedż. Zdr. 2002 (2) s.53-54, 56, il., bibliogr. 3 poz. - Konferencja pt. Bezpieczny szpital Poznań 21-22.03. 2002
  Sygnatura GBL: 313,534

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  stosując format: