Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BOGUSIEWICZ
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Serum concentrations of markers of type I collagen metabolism in women taking monophasic oral contraceptives.
Autorzy: Rechberger Tomasz, Baranowski Włodzimierz, Bogusiewicz Michał, Postawski Krzysztof, Jakimiuk Artur J., Tomaszewski Jacek, Kulik-Rechberger Beata, Jakowicki Jerzy A.
Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (2) s.81-86, il., tab., bibliogr. 21 poz., streszcz.
Sygnatura GBL: 301,184

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Karboksyterminalny propeptyd kolagenu typu I (PICP-carboxy-terminal propeptide of type I procollagen) i stabilizowany pirydynoliną karoboksyterminalny telopeptyd kolagenu typu I (ICTP - cross-linked carboxy-terminal telopeptide of type I collagen) są markerami odpowiednio rozpadu i synetzy kolagenu typu I. Ich stężenia w surowicy krwi odzwierciedlają tempo przemian tego białka w organizmie. Oznaczono stężenia PICP i ICTP w surowicy kobiet przyjmujących doustne środki antykoncepcyjne zawierające 20 ćg etinylestradiolu i 150 ćg desogestrelu (Mercilon) lub 30 ćg etinylestradiolu i 150ćg desogestrelu (Marvelon) przez 6 miesięcy. Stwierdzono znamiennie niższe średnie stężenie PICP po 3 miesiącach przyjmowania preparatu zawierającego 20 ćg etinylestradiolu i 150 ćg desogestrelu, które jednak po 6 miesiącach nie różniło się istotnie od wartości poczatkowej. U kobiet przyjmujących preparat zawierający 30 ćg etinylestradiolu i 150 ćg desogestrelu nie zaobserwowano znaczących zmian stężenia PICP. Średnie stężenia ICTP nie uległy istotnym zmianom w obu grupach. Wyniki wskazują na przemijające zmniejszenie syntezy kolagenu typu I u kobiet przyjmujących środki antykoncepcyjne zawierające 20 ćg etinylestradiolu. Żaden z obu badanych preparatów nie wpływa znacząco na degradację kolagenu typu I w organizmie kobiet podczas pierwszych sześciu miesięcy przyjmowania.

  Streszczenie angielskie: Objectives: To investigate serum concentrations of the carboxy-terminal of type I procollagen (PICP) and cross-linked carboxy-terminal telopeptide of type I collagen (ICTP), reflecting the rate of synthesis and degradation of the parent collagen respectively, in women using monophasic oral contraceptives. Study design: PICP and ICTP were estimated in 60 women taking 20 ćg of ethinyl estradiol (EE) + 150 ćg of desogestrel (DSG) or 30 ćg of EE + 150 ćg DSG over six months. Results: Mean PICP concentration decreased in women receiving 20 ćg of EE + 150 ćg of DSG after three cycles of administration. However, after six months this value returned to a leel comparable to the initial one. In women taking 30 ćg of EE + 150 ćg of DSG the mean concentrations of PICP did not change significantly throughout the period studied. None of the oral contraceptives noticeably influenced the concentrations of ICTP. Conclusion: Investigated oral contraceptives do not significantly affect the metabolism of type I collagen, however a transient decrease in its biosynthesis may be expected during the use of formulations containing 20 ćg of EE.


  2/3

  Tytuł oryginału: Collagen content in the anterior layer of the rectus sheath in postmenopausal women.
  Autorzy: Bogusiewicz M., Surowski S., Rzeźniczuk K, Adamiak A., Rechberger T.
  Źródło: Pol. J. Gynaecol. Investig. 2002: 4 (3) s.125-128, il., bibliogr. 18 poz. - Sympozjum pt. Nauki przyrodnicze w ginekologii Puławy 31.05-01.06. 2001
  Sygnatura GBL: 313,538

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Several studies revealed that postmenopausal decrease in skin thickness and elasticity, uterine prolapse as well as stress urinary incontinence are, at least in part, results of impaired collagen turnover. This study aimed at the evaluation of collagen content in the rectus sheath of premenopausal and postmenopausal women. Samples of the anterior layer of the rectus sheath were taken from 16 premenopausal and 7 postmenopausal women aged 31-51 years and 51-75 years, respectively, undergoing surgery due to benign diseases of the uterus or gall bladder. Collagen was extracted with acetic acid and subsequently with pepsin. The concentartion of collagen (all types) was measured using Sicrol Collagen Assay (Biocolor Ltd., Belfast, N. Irland). Significantly less collagen was extraced from the rectus sheath derived from postmenopausal as compared to premenopausal women (11.0 ń 5.5 (g/gram of wet tissue versus 21.5 ń 10.4 (g/gramof wet tissue; p=0.0033). Moreover, a negative correlation between collagen content and age of the subjects was observed (r = -0.47; p = 0.026). However, when the analysis was carried out separately for each group of women an association between the decrease in collagen content and aage was observed only in women after the menopause. Results of the study indicate that the content ofcollagen in the rectus sheath declines afetr the menopause. This effect seems to be dependant on hormonal changes related to menopause rather than on the process of ageing. The decrease in collagen content may cause faulty wound healing as well as predispose to abdominal hernias.


  3/3

  Tytuł oryginału: Estrogen receptor ŕ and á expression in theca and granulosa cells from women with polycystic ovary syndrome.
  Autorzy: Jakimiuk Artur J., Weitsman Stacy R., Yen Hui-Wen, Bogusiewicz Michał, Magoffin Denis A.
  Źródło: J. Clin. Endocrinol. Metab. 2002: 87 (12) s.5532-5538, il., bibliogr. 40 poz.
  Sygnatura GBL: 310,620

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: A defining characteristic of dominant follicles is high estradiol concentrations. Abnormal expression of estrogen receptors (ERs) could contribute to poor follicular develoment and ovulatory failure in polycystic ovary syndrome (PCOS). The aim of this study was to determine whether there are differences in ERŕ and ERá expression in granulosa cells (GC) and theca cells (TC) from women with PCOS, compared with regulary cycling women. GC and TC were obtained by microdissection from 12 polycystic and 23 normal ovaries. ERŕ and ERá mRNA and protein expression were measured by semiquantitative RT-PCR and Western blot, respectively. In control ovaries, both GC and TC ERŕ mRNAs were higher in small antral (SA) than in dominant follicles. ERŕ mRNA was similar in PCOS and size-matched control follicles. In control follicles, ERŕ protein concentrations were higher in GC than in TC. In GC, the ERŕ concentrations were comparable among SA, dominant, and PCOS follicles. In TC, ERŕ concentrations were lower in dominant follicles but were markedly increased in PCOS. In control ovaries, GC and TC expression of ERá mRNA was higher in SA, compared with dominant follicles. In PCOS, ERá mRNA was intermediate between SA and dominant follicles in both GC amnd TC. In GC, the ERá protein concentrations followed the same pattern as mRNA expression; but in TC ERá, protein in PCOS was equivalent to that in dominant follicles. The results of this study demonstrate that there are significamnt alterations in the expression of ERŕ and ERá in PCOS that may be related to abnormal follicular development.

  stosując format: