Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BOGURSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Możliwości zastosowania techniki galwanicznej w stomatologii - obserwacje wstępne.
Tytuł angielski: The possibility of the use of the electroforming technique in dentistry - first observations.
Autorzy: Tejchman Halina, Bogurski Marcin, Nawrocki Michał
Źródło: Protet. Stomatol. 2002: 52 (5) s.291-295, il., bibliogr. 11 poz., sum. - 19 Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego Jastrzębia Góra 12-13.10. 2001
Sygnatura GBL: 305,334

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Doskonałe właściwości fizyczne i mechaniczne stopów złota sprawiły, iż cieszą się one od lat niesłabnącym zainteresowaniem zarówno lekarzy, jak i pacjentów. Niestety, w ostatnich latach coraz częściej pojawiały się doniesienia o występowaniu reakcji alergicznych u pacjentów użytkujących uzupełnienia protetyczne wykonane ze stopów złota. Badania naukowe dowiodły jednak, że czynnikiem alergizujmącym nie jest złoto, lecz pierwiastki wchodzące w skład jego stopu. Dzięki wprowadzeniu techniki galwanicznej w stomatologii możliwe stało się zastosowanie prawie czystego (99,99 proc.) złota do wykonywania różnych uzupełnień protetycznych takich, jak: wkładów koronowych licowanych ceramiką, koron i mostów złożonych, koron teleskopowych, suprakonstrukcji na implantach, a także pokrywania dośluzówkowych powierzchni protez akrylowych czystym złotem. Prace protetyczne uzyskane techniką galwaniczną cechują się całkowicie biokompatybilnością, doskonałą szczelnością brzeżną (18 ćm), oszczędnością materiału (40 proc. materiału w stosunku do tradycyjnej metody odlewniczej) oraz wysoką estetyką. W pracy przedstawiono wybrany przypadek pacjenta, u którego do leczenia protetycznego zastosowano koronę galwaniczną licowaną porcelaną na ząb 21 uzyskując bardzo dobry efekt estetyczny.

  Streszczenie angielskie: Excellent physical and mechanical properties of gold alloys have led to a real great interest of both the doctors and the patioents throughout the past years. Unfortunately, there were recently many reports on allergic reactions concerning patients who had prosthetic restorations made of gold alloys. However, scientific research has revealed that the allergic factor is not actually gold, but other elements which form its alloy. Owing to the electroforming technique in dentistry, it became possible to use almost pure (99,99 p.c.) gold in various prosthetic restorations, for example: inlays, crowns and bridges, telescopic crowns, suprastructures on implants and also for covering surfaces of acrylic removable dentures with pure gold layers. Prosthetic works done with the use of the electroforming technique are charakterized by total biocompatibility, perfect marginal tightness (18 ćm), saving of the material (40 p.c. of material in comparison with the traditional casting method) and high standard of esthetics. the work presents a selected case of a patient to whom the electroforming technique was used on the tooth 21. The aesthetic effect was excellent.


  2/2

  Tytuł oryginału: Zastosowanie licówek porcelanowych u pacjentów z hipoplazją szkliwa - wybrane przypadki.
  Tytuł angielski: The use of porcelain veneers in patients with enamel hypoplasia - selected cases.
  Autorzy: Tejchman Halina, Nawrocki Michał, Bogurski Marcin
  Źródło: Protet. Stomatol. 2002: 52 (6) s.349-352, il., bibliogr. 15 poz., sum. - 19 Konferencja Naukowa Sekcji Protetyki Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego Jastrzębia Góra 11-13.10. 2001
  Sygnatura GBL: 305,334

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Na podstawie dwóch wybranych przypadków klinicznych przedstawiono zastosowanie licówek porcelanowych u pacjentów z występującą hipoplazją szkliwa. W pierwszym przypadku licówki zostały wykonane metodą IPS Empress, natomiast w drugim przypadku wykorzystano porcelanę napalaną na modelu ogniotrwałym. Stwierdzono, że licówki porcelanowe stanowią atrakcyjną alternatywę w stosunku do koron protetycznych ze względu na niewielki zakres preparowania tkanek zęba, jak też bardzo dobry efekt estetyczny.

  Streszczenie angielskie: On the basis of two clinical cases, the possibility of the use of porcelain veneers for patients with enamel hypoplasia was presented. In the first case, porcelain veneers were made using the IPS Empress, whereas in the second case, the porcelain on the fire-proof model by burning technique was applied. The prosthetic restorations make an attractive alternative to full crowns because of the minimal tissue preparation of the tooth. At the same time, they make it possible to obtain a very good aesthetic effect.

  stosując format: