Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BOGUCKI
Liczba odnalezionych rekordów: 11Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/11

Tytuł oryginału: Zastosowanie aparatu wewnątrzustnego u pacjentów chrapiących i z bezdechem śródsennym - doniesienie wstępne.
Tytuł angielski: The application of an intraoral appliance in the treatments of obstructive sleep apnoea - a preliminary report.
Autorzy: Maślanka Teresa, Kalecińska Ewa, Bogucki Zdzisław Artur, Brzecka Anna
Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (2) s.133-136, il., tab., bibliogr. 7 poz., sum.
Sygnatura GBL: 310,924

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawili problem bezdechu śródsennego oraz sposób wykonania aparatu redukującego chrapanie i towarzyszący mu bezdech śródsenny. Opisany aparat wewnątrzustny wykonywany jest indywidualnie dla każdego pacjenta z tworzyw termoplastycznych w określonym położeniu protruzyjnym. W trakcie przygotowywania aparatu kontrolowana jest czynność stawów skroniowo-żuchwowych za pomocą aksjografu Quick-Axis.

  Streszczenie angielskie: The authors present the problem of obstructive sleep apnoea, and describe the fabrication of an intraoral appliance reducing apnoea and snoring. The intraoral appliance described is made individualy for each patient in mandibular protrusion, using thermoplastic materials. During procedure the function of the temporomandibular joints is controlled with the use of a Quick-Axis axiograph.


  2/11

  Tytuł oryginału: Ortezy kończyny dolnej.
  Tytuł angielski: Lower extremity orthoses.
  Autorzy: Bogucki Artur
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (1) s.88-94, il., tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Praca przedstawia wskazania medyczne i współczesne możliwości techniczne ortotycznego leczenia kończyny dolnej. Omówiono klasyfikację uwzględniającą ortezy klasyczne stosowane u pacjentów z trwałą dysfunkcją narządu ruchu oraz konstrukcje stanowiące integralną część nowoczesnych procedur terapeutycznych. O sukcesie terapeutycznym decyduje profesjonalna współpraca lekarza, terapeuty rehabilitacji ruchowej i techniki ortotyki z pacjentem.

  Streszczenie angielskie: This article presents the medical indications and contemporary technical capabilities in orthotic management of lower extremity. The classification included typical orthoses as well as devices that today constitute an integral part of modern therapeutic procedures are prsented. Therapeutic success is conditioned by professional team-work of the physician, the therapist, the orthotic technican and the patient.


  3/11

  Tytuł oryginału: Ortezy kręgosłupa.
  Tytuł angielski: Spinal orthoses.
  Autorzy: Bogucki Artur
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (2) s.237-243, il., bibliogr. 41 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Praca przedstawia wskazania medyczne i współczesne możliwości techniczne ortotycznego leczenia kręgosłupa. Omówiono ortezy klasyczne oraz stanowiące integralną część nowoczesnych procedur terapeutycznych.

  Streszczenie angielskie: This article presents the medical indications and contemporary technical capabilities in orthotic management of spine. The typical orthoses as well as devices that today constitute an integral part of modern therapeutic procedures are presented.


  4/11

  Tytuł oryginału: Rewalidacyjne pomoce techniczne.
  Tytuł angielski: Assistive devices.
  Autorzy: Bogucki Artur
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (3) s.389-394, il., tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Streszczenie polskie: Praca przedstawia najczęściej stosowane rewalidacyjne pomoce techniczne. Omówiono możliwości techniczne klasycznego oraz nowoczesnego oprzyrządowania osób niepełnosprawnych.

  Streszczenie angielskie: This article presents the most common assistive devices. The typical as well as modern devices for handicap people are presented.


  5/11

  Tytuł oryginału: Skuteczność operacji MVD w różnych typach konfliktu naczyniowo-nerwowego u pacjentów z neuralgią nerwu trójdzielnego - doświadczenia własne.
  Tytuł angielski: The effectiveness of microvascular decompression in various types of vascular compression in patients with trigeminal neuralgia - own experiences.
  Autorzy: Bogucki Jacek, Czernicki Zbigniew
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (5) s.937-946, tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena skuteczności operacji MVD (microvascular decompression) w różnych typach konfliktu naczyniowo-nerwowego (KNN) stwierdzanych u pacjentów z neuralgią nerwu trójdzielnego (NNT). Materiał kliniczny obejmuje 20 pacjentów z idiopatyczną postacią NNT. Operacyjna inspekcja okolicy kąta mostowo-móżdżkowego z dostępu Janetty wykazała typowy KNN w 17 przypadkach: konflikt z naczyniem tętniczym w 6, z naczyniem żylnym w 5 oraz mieszany w 6 przypadkach. W mieszanej postaci KNN zawsze obserwowano przewagę jednego z naczyń wchodzących w konflikt z nerwem V: w 5 przypadkach dominował konflikt z naczyniem tętniczym, w 1 przypadku stwierdzono przewagę konfliktu żylno-nerwowego. U 3 chorych z typowymi objawami NNT nie stwierdzono KNN. Czas obserwacji chorych wyniósł od 6 do 61 miesięcy (średnio ponad 26,7 miesiąca). Efekt przeciwbólowy w grupie chorych, u których stwierdzono śródoperacyjnie konflikt tętniczo-nerwowy (w tym postacie mieszane z przewagą konfliktu tętniczo-nerwowego) był całkowity w 7/11, zadowalający (ustąpienie dolegliwości bólowych w ponad 50 proc.) w 2/11 oraz nieobecny w 1 przypadku (1/11). W grupie chorych z konfliktem żylno-nerwowym (w tym postacie mieszane z przewagą konfliktu żylno-nerwowego) całkowity efekt przeciwbólowy obserwowano w 4/6, zadowalający w 2/6. W grupie pacjentów, u których nie stwierdzono KNN (3/20), efekt zadowalający obserwowano w 1 przypadku, niezadowalający (utrzymywanie się dolegliwości bólowych w ponad 50 proc.) w 1 przypadku, oraz brak efektu przeciwbólowego w 1 przypadku. Odległe wyniki leczenia operacyjnego ...


  6/11

  Tytuł oryginału: Konferencja "Polineuropatie nabyte: etiologia, diagnostyka, terapia", 5-6 kwietnia 2002 r., Łódź.
  Opracowanie edytorskie: Bogucki Andrzej (Oprac.).
  Źródło: Aktual. Neurol. 2002: 2 (2) s.189-190 - Konferencja pt. Polineuropatie nabyte - etiologia, diagnostyka, terapia Łódź 05-06.04. 2002
  Sygnatura GBL: 313,631

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  7/11

  Tytuł oryginału: Zastosowanie przezskórnej endoskopowej gastrostomii (PEG) w pediatrii.
  Tytuł angielski: The use of percutaneous endoskopic gastrostomy (PEG) in paediatric patients.
  Autorzy: Łyszkowska Małgorzata, Bogucki Krzysztof, Celińska-Cedro Danuta, Cedro Andrzej, Teisseyre Mikołaj, Woynarowski Marek, Książyk Janusz, Kierkuś Jarosław, Popińska Katarzyna, Socha Jerzy
  Źródło: Pediatr. Współcz. 2002: 4 (3) s.299-301, il., bibliogr. 6 poz., sum. - 2 Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci Bydgoszcz 06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,561

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przezskórna endoskopowa gastrostomia (PEG) jest od dawna uznaną i stosowaną metodą leczenia żywieniowego i odbarczania żołądka. Z jej wykonaniem wiąże się mniej powikłań, niż przy gastrostomii zakładanej klasyczną metodą chirurgiczną, czy przy przewlekłym żywieniu przez zgłębnik nosowo-żołądkowy. Najczęstszym wskazaniem do PEG jest encefalopatia przebiegająca z zaburzeniami połykania. Inną dużą grupą chorych do PeG są chorzy z przewlekłymi chorobami przewodu pokarmowego. W pracy przedstawiono 7-letnie obserwacje dotyczące wskazań, powikłań i wykorzystania PEG założonych u 55 chorych.


  8/11

  Tytuł oryginału: Płytka obturacyjna - proteza stosowana w rehabilitacji pacjentów po zabiegach chirurgicznych.
  Tytuł angielski: Obturating plate - the prosthesis used in post-surgical rehabilitation of patients after surgical procedures.
  Autorzy: Więckiewicz Włodzimierz, Bogucki Artur Z.
  Źródło: Protet. Stomatol. 2002: 52 (4) s.234-237, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,334

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autorzy w swej pracy podają możliwość wykonania i zastosowania płytek obturujących u pacjentów po urazach mechanicznych i po usunięciu guza nowotworowego szczęki oraz powikłań choroby HIV. Proteza ta powinna być zastosowana jako natychmiastowa lub wczesna i użytkowana przez pacjentów aż do wykonania zębowego uzupełnienia protetycznego wczesnego lub ostatecznego. Płytka obturująca zamyka połączenie między jamą ustną a jamą nosową, odciąża obrzeże pooperacyjne, poprawia wymowę i psychikę pacjenta. Utrzymuje tkanki miękkie w odpowiednim ułożeniu oraz zmniejsza napięcie zrostów łącznotkankowych.


  9/11

  Tytuł oryginału: Tworzywa elastyczne do podścielania protez ruchomych - charakterystyka, wskazania, techniki wykonania.
  Tytuł angielski: Soft lining materials in removable dentures-characteristic, indications, technology.
  Autorzy: Bogucki Zdzisław A., Rutańska Elżbieta
  Źródło: Protet. Stomatol. 2002: 52 (5) s.300-304, bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,334

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy omówionow wskazania do stosowania miękkich mas wyścielających w protezach ruchomych oraz niektóre kliniczne i laboratoryjne trudności związane z ich użyciem. Zastosowanie miękkich tworzyw w protezach może poprawić ich stabilizację, a także zmniejszyć drażniące działanie twardej płyty protezy.

  Streszczenie angielskie: The article discusses indications for the use of soft lining materials in removable dentures and also same clinical and laboratory problems associated with their use. The use of soft materials can improved denture stability and also reduce the irritation caused by a hard denture base.


  10/11

  Tytuł oryginału: Wyniki leczenia chirurgicznego noworodków w zależności od rozpoznanej wady wrodzonej w latach 1995-2001 w Instytucie Centrum Zdrowia Dziecka.
  Tytuł angielski: Outcome of surgical treatment of neonates depending on diagnosis in years 1995-2001 at The Children's Memorial Health Institute in Warsaw.
  Autorzy: Ganowicz Jolanta, Bacewicz Ludmiła, Bogucki Krzysztof
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 (2) s.121-125, tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: W naszej pracy opisaliśmy 202 noworodki operowane w latach 1995-2001 w Klinice Chirurgii Dziecięcej i Transplantacji Narządów, z powodu różnych wad wrodzonych. Analizowany materiał podzieliliśmy na dwie grupy, A - 84 noworodki, u których wadę rozpoznano prenatalnie i B - 188 noworodków, gdzie rozpoznanie postawiono dopiero po porodzie. Retrospektywnie ocenialiśmy rodzaj i ilość powikłań pooperacyjnych, występownaie zakażeń szpitalnych, długość hospitalizacji, w tym konieczności respiratoroterapii, antygbiotykoterapii, przeżycie noworodków w obu grupach. Zauważyliśmy istotne różnice statystyczne na korzyść grupy A, dzieci z diagnostyką prenatalną. Różnice te szczególnie uwidoczniły się w grupie z defektem ściany jamy brzusznej (wytrzewienie, przepuklina sznura pępowinowego).

  Streszczenie angielskie: The authors presented 202 newborns, with different congenital defects, operated between 1995-2001 at the Department of Paediatric Surgery and Organ Transplantation. In our study we divided all of them in two groups: A - 84 newborns, who were diagnosed before birth and B - 118 neonates who were diagnosed just after delivery. Retrospectively we analysed the type and number of postoperative complications, incidents of nosocomnial infections, length of hospitalisation including days of mechanical ventilation and antibiotic therapy and survival in both groups. We observed a significant difference in all parameters favouring group A. This difference was particularly distinct in cases with abdomianl wall defects (gastroschisis, omphalocele).


  11/11

  Tytuł oryginału: Familial incidence of obstructive hydrocephalus due to posterior fossa tumours leading to the diagnosis of von Hippel-Lindau disease - a case report.
  Autorzy: Bogucki Jacek, Taraszewska Anna, Baraniecka Jolanta, Czernicki Zbigniew
  Źródło: Folia Neuropathol. 2002: 40 (4) s.219-222, il., bibliogr. 15 poz.
  Sygnatura GBL: 304,961

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • kardiologia
 • neurologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Von Hippel-Lindau disease (VHLD) is an autosomal dominant disorder predisposing to the development of different histological types of tumours with predominance of CNS haemangioblastomas in the majority of cases. We present a case of 35-year old man with obstructive hydrocephalus due to multiple posterior fossa tumours. Famililal history revealed two relatives operated on previously because of a posterior fossa tumour (in one case haemangioblastoma was diagnosed). During surgery two cerebral tumours were removed radically via the suboccipital approach. On a histopathological examination the typical features of heamangioblastoma were found in both tumours composed of stromal cells and a dense network of vessels, mostly capillaries. The presence of neoplastic infiltration with angiogenesis in the surrounding cerebellar tissue was evidenced in the presented case. Based on the clinical and histopathological data VHLD was diagnosed. Genetic analysis confirmed the presence of the non Hippel-Lindau gene mutation. The case presented suggests that genetic disregulation in VHLD may be responsible for a more aggressive behaviour of VHLD-related haemangioblastomas in comparison with sporadic disease.

  stosując format: