Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BOGDANIK
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Toksykologia : podręcznik dla studentów, lekarzy i farmaceutów
Autorzy: Bogdanik Tadeusz, Brzeziński Jacek, Chmielnicka Jadwiga, Jacyszyn Kazimierz, Jodynis-Liebert Jadwiga, Kozłowski Jan, Krechniak Jerzy, Ludwicki Jan K., Mrozikiewicz Aleksander, Sapota Andrzej, Seńczuk Witold, Zielińska-Psuja Barbara
Opracowanie edytorskie: Seńczuk Witold (red.).
Wydanie: - Wyd. 4
Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 887, [1] s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 23 cm.
Sygnatura GBL: 739,532

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia


  2/3

  Tytuł oryginału: Stężenie haptoglobiny w niedokrwistości autoimmunohemolitycznej typu ciepłego.
  Tytuł angielski: The haptoglobin level in warm-type autoimmune haemolytic anaemia.
  Autorzy: Fabijańska-Mitek Jadwiga, Pyl Hanna, Bogdanik Irena
  Źródło: Acta Haematol. Pol. 2002: 33 (2) s.221-229, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,450

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Stężenie hepatoglobiny (Hp) oznaczano w 230 próbkach krwi od chorych z niedokrwistością autoimmunologiczną (NAIH) typu ciepłego. W 60 proc. było ono niewykrywalne a w 15 proc. obniżone, co wskazywało na niszczenie erytrocytów. W pozostałych przypadkach poziom Hp był prawidłowy lub podwyższony: w 13,5 obserwowano remisję, w 4 proc. Hp mogła być podwyższona jako białko ostrej fazy, a w ponad 7 proc. była w normie, mimo występowania retikulocytozy i/lub hiperbilirubinemii. Obserowano większą czestość obniżonego poziomu Hp w obecności czynników wpływających na patogenność autoprzeciwciał takich jak: duża liczba cząsteczek IgG na krwinkach, IgM i/lub IgA towarzyszące IgG oraz obecność IgG3. W 10 proc. przypadków brak Hp lub jej spadek wskazywał na niszczenie erytrocytów, gdy bilirubinemia i retikulocyty były jeszcze w normie. Oznaczenie Hp można polecić jako czuły wskaźnik hemolizy w NAIH typu ciepłego, zwłaszca, że badanie to jest proste i tanie.

  Streszczenie angielskie: Hepatoglobin (Hp) level was evaluated in 230 blood samples from patients with warm type AIHA. In 60 p.c. of samples it was undetectable and low in 15 p.c., thus indicating destruction of RBCs. In the remaining cases Hp was normal or welevated: remission of the disease was noted in 13,5 p.c. of cases, in 4 p.c. the Hp level might have been increased as an acute phase protein, in 7 p.c. it was normal despite reticulocytosis and/or hyperbilirubinemia. A low Hp level was more often observed in patients with a large number of IgG molecular per RBC, additional presence of IgM and/or IgA and IgG3. It was the only parameter of haemolysis in 10 p.c. of cases with normal amount of reticulocytes and bilirubin concentration. The Hp level can be recommended as a sensitive indicator of haemolysis in warm type AIHA.


  3/3

  Tytuł oryginału: Nocna napadowa hemoglobinuria - analiza 27 chorych.
  Tytuł angielski: Paroxysmal nocturnal haemoglobinuria - analysis of 27 patients.
  Autorzy: Żupańska Barbara, Konopka Lech, Robak Tadeusz, Dwilewicz-Trojaczek Jadwiga, Bogdanik Irena, Pyl Hanna
  Źródło: Acta Haematol. Pol. 2002: 33 (3) s.361-369, tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,450

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Przeanalizowano objawy kliniczne i defekt inhibitorów komplementu na erytrocytach i granulocytach u 27 chorych ze wstępnie rozpoznaną nocną napadową hemoglobinurię (NNH) na podstawie dodatnich wyników testów przesiewowych (hemolitycznych i/lub testu z żelem). Analizę inhibitorów komplementu i innych białek GPI odpowiedzialnych za defekt NNH przeprowadzono we fluorocytometrze przepływowym (FC) z przeciwciałami anty-CD59, -CD55, -CD67, -CD16. U wszystkich 27 chorych badanie FC potwierdziło rozpoznanie NNH, scharakteryzowało nasilenie defektu, wykazało, że jest ono większe na granulocytach niż erytrocytach oraz, że najbardziej przydatnymi przeciwciałami w diagnostyce są anty -CD59 i -CD67. Analiza kliniczna wykazała hemolizę u wszystkich chorych, hemoglobinurię u 55 proc., małopłytkowość u 70 proc., leukopenię u 44 proc., a łączne występowanie cytopenii u 35 proc. W 52 proc. obserwowano aplazję/hypoplazję szpiku, która często wyprzedzała rozpoznanie NNH. Zakrzepy rozpoznano u 11 proc. chorych. Obserwacje nasze zwracają uwagę na różnorodność objawów klinicznych u chorych z NNH, a czasami nawet dominację ich nad ogólnie spodziewanymi (hemoliza, hemoglobinuria).

  Streszczenie angielskie: We analyzed clinical symptoms and the defect of complement inhibitors on erythrocytes and granulocytes in 27 patients with preliminary diagnosed paroxysmal nocturnal haemoglobinuria (PNH) by positive screening tests (haemolytic and/or gel test). The analysis of GPI proteins responsible for the defect was done by flow cytometry (FC) using anti-cd59, -CD55, -CD67, -CD16. In all the 27 cases the FC analysis allowed us to assess the severity of the defect, showed that it is more pronounced on granulocytes than on erythrocytes and indicated that anti-cD59 and -CD67 are most useful for PNH diagnosis. Clinical data showed the haemolysis in all the patietns, haemoglobiuria in 55 p.c., thrombocytopenia in 0 p.c. leucopenia in 44 p.c., but both cytopenias in 35 p.c. In 52 p.c. cases bone marrow aplasia/hypoplasia was observed, often preceeded PNH diagnosis. Thrombosis was found in 11 p.c. Our observations drive the attention to a variaty of clinical symptoms in PNH, which are sometimes even more pronounced than that usually expected (haemolysis, haemoglobinuria).

  stosując format: