Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BODZENTA-ŁUKASZYK
Liczba odnalezionych rekordów: 8Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/8

Tytuł oryginału: Zachowanie się stężenia tlenku azotu oraz cząsteczek adhezyjnych w przebiegu powysiłkowego skurczu oskrzeli u chorych na alergiczną astmę oskrzelową.
Tytuł angielski: Nitric oxide and adhesion molecules in exercise-induced bronchoconstriction.
Autorzy: Ziętkowski Ziemowit, Bodzenta-Łukaszyk Anna, Tomasiak Marian, Giergiel Jakub
Źródło: Alerg. Astma Immunol. 2002: 8 (2) s.110-114, il., tab., bibliogr. 28 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,342

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel: Celem pracy była ocena udziału tlenku azotu (NO) oraz cząsteczek adhezyjnych (sE-selektyny i sP-selektyny) w patogenezie PSO. Metody: badania przeprowadzono w grupie 30 pacjentów (16 - astma alergiczna z komponentem wysiłkowym, 8 - astma alergiczna bez komponentu wysiłkowego oraz 6 - zdrowi ochotnicy). Każdy pacjent miał wykonywany test prowokacyjny z histaminą oraz test wysiłkowy na cykloergometrze rowerowym. Krew w celu wykonania oznaczeń pobierano przed testami prowokacyjnymi, 15 i 60 min. po ich zakończeniu. Wyniki: W grupie chorych z powysiłkowym skurczem oskrzeli spoczynkowe stężenie NO wzrastało znamiennie statystycznie 15 min. po wysiłku, po czym 60 min. po wysiłku obserwowano jego normalizację. Stężenie sE-selektyny również wzrastało znamiennie statystycznie 15 min. po wysiłku i pozostawało na takim poziomie 60 min. po zakończeniu próby. Stężenie sP-selektyny wzrastało 15 min. po wysiłku fizycznym i powracało do poziomu wyjściowego 60 min. po zakończeniu próby. U osób z pozostałych dwóch grup nie obserwowano zmian w stężeniach NO ani selektyn, a także w czasie nieswoistego testu prowokacyjnego z histminą. Wnioski: Wyniki badań wskazują, że NO, sE-selektyna i sP-selektyna mogą pełnić istotną rolę w mechanizmie powysiłkowego skurczu oskrzelu u chorych na alergiczną astmę oskrzelową.

  Streszczenie angielskie: Aims: The study was aimed to determine the role of nitric oxide and adhesion molecules (sE-selectin and sP-selectin) in the pathogenesis of EIB. Methods: In total 30 patietns were included (16 asthmatics with EIB, 8 asthmatics without EIB and 6 healthy volunteers). In all subjects a non-specific bronchial provocation test with histamine and exercise test using a bicycle ergometer were performed. The study parameters were measured before and then 15 and 60 min. after the exercise test. Results: In the group of patietns with EIB the NO concentration was significantly increased 15 min. after the test as compared to pre-test level, and returned to the norm 60 min. after the test was done. sE-selectin concentration also increased significantly 15 min. after performing test, and remained unchanged on the 60th min. of observation, whereas sP-selectin concentration was raised 15 min. and returned to normal 60 min. after the exercise test was done. In neither astmatics without EIB nor healthy volunteers group changes of this kind were observed. Conclusions: The results of the study suggest that the changes in concentrations of NO, sE-selectin and sP-selectin are connected to the mechanisms of exercise-induced bronchoconstriction.


  2/8

  Tytuł oryginału: Infekcje u dzieci są korzystne - przeciw.
  Tytuł angielski: Infections in children have beneficial effects - con.
  Autorzy: Bodzenta-Łukaszyk Anna
  Źródło: Alerg. Astma Immunol. 2002: 7 supl. 2: Alergia, astma immunologia kliniczna: IV Konferencja Środkowo-Europejska: materiały naukowe s.55-56, bibliogr. 18 poz. - 4 Konferencja Środkowo-Europejska pt. Alergia, astma, immunologia kliniczna Łódź 12-15.06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,342

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/8

  Tytuł oryginału: Monocyty i makrofagi w chorobach alergicznych - wpływ immunoterapii swoistej.
  Tytuł angielski: Monocytes and macrophages in allergic diseases - effect of specific immunotherapy.
  Autorzy: Kowal Krzysztof, Bodzenta-Łukaszyk Anna
  Źródło: Alerg. Astma Immunol. 2002: 7 supl. 2: Alergia, astma immunologia kliniczna: IV Konferencja Środkowo-Europejska: materiały naukowe s.69-71, bibliogr. 27 poz., sum. - 4 Konferencja Środkowo-Europejska pt. Alergia, astma, immunologia kliniczna Łódź 12-15.06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,342

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Monocytes an dmacrophages play an important role in the regulation of the inflammatory process. In patients with allergic diseases significant changes in phenotype and function of monocytes and macrophahges are observed. These changes are at least partially reversed by specific immunotherapy. Exact mechanism of the effect of immunotherapy on monocyte function is still unknown.


  4/8

  Tytuł oryginału: Blood platelet function in alcoholics during alcohol withdrawal.
  Tytuł polski: Funkcja płytek krwi u alkoholików w okresie abstynencji.
  Autorzy: Bodzenta-Łukaszyk Anna, Łukaszyk Aleksy, Sawicka-Powierza Jolanta, Kiersnowska-Rogowska Beata
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (8) s.105-113, il., bibliogr. 29 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Backgroung. Long term alcohol intake in an amount exceeding 60 g/day increases mortality due to stroke, cardiac arrythmias or thrombo-embolic complications. The excesss in mortality occurs particularly after sudden cessation of drinking. The mechanisms of this phenomenon have not yet been elucidated. Aim. To assess blood platelet function in alcoholics during withdrawal and the usefulness of laboratory tests estimating platelet function in the prediction of thrombo-embolic complications. Methods. The study group consisted of 18 male alcoholics (mean age 35.8 ń 6.2 years) who were admitted to hospital due to non-psychotic abstinence syndrome. The mean duration of alcohol dependency ws 12 ń 6 years and the mean duration of the last alcohol intake session was 10.5 hours. The control group consisted of 18 males. (mean age 39.7 ń 6.3 years) who drank alcohol only occasionally. Blood platelet function was assessed using platelet count, platelet aggregation in response to ADP, AA and PAF, and platelet activation markers - á-TG and PF4. Results and conclusions. In alcoholics during alcohol withdraw a marked impairment of platelet function is observed, particularly in PAF-stimulated aggregation and release reaction. These changes may promote the development of thrombo-embolic complications after cessation of drinking. Monitoring of the haemostatic platelet function, in particular á-TG and PF4 serum concentrations, may be helpful in the prediction and diagnosis of thrombo-embolic complications in this group of patients.


  5/8

  Tytuł oryginału: Rola tlenku azotu w astmie oskrzelowej.
  Tytuł angielski: Nitric oxide in bronchial asthma.
  Autorzy: Ziętkowski Ziemowit, Bodzenta-Łukaszyk Anna
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (72) s.519-521, bibliogr. 37 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Tlenek azotu (NO) jest biologicznie aktywną cząsteczką odgrywającą istotną rolę w fizjologii i patologii organizmu. NO odgrywa ważną rolę jako mediator procesu zapalengo w astmie oskrzelowej. U chorych na astmę oskrzelową wykazano zwiększoną ekspresję indukowalnej formy syntazy NO (iNOS) na komórkach nabłonka błony śluzowej oskrzeli oraz zwiększenie stężenia tlenku azotu w powietrzu wydychanym, które znacznie wzrasta w czasie zaostrzeń. Wielu badaczy uważa, że pomiary wydychanego NO mogą być wksaźnikiem procesu zapalengo oraz przebudowy oskrzeli u chorych na astmę oskrzelową. Oznaczanie NO może być cennym parametrem w monitorowaniu leczenia przeciwzapalengo schorzeń układu oddechowego.

  Streszczenie angielskie: Nitric oxide (NO) is highly active molecule playing a key role in physiological as well as pathological processes in the organism. Asthmatic patietns show an increased expression of inducible nitric oxide synthase (iNOS) in airway epithelial cells and an increased level of NO in exhaled air. Exhaled NO increases during exacerbation and decreases with recovery in patietns with asthma. The role of excessively produced NO in the pathogenesis of asthma is under active investigation. Determination of airway production of NO may be an important biomarker of inflammation for monitoring anti-inflammatory therapy.


  6/8

  Tytuł oryginału: Historia naturalna alergii na jad owadów błonkoskrzydłych.
  Tytuł angielski: Natural history of insect sting allergy.
  Autorzy: Szymański Wiesław, Bodzenta-Łukaszyk Anna
  Źródło: Alerg. Astma Immunol. 2002: 7 supl. 1: Immunoterapia swoista chorób alergicznych: materiały naukowe IV Ogólopolskiego Sympozjum "Immunoterapia swoista" s.59-61, bibliogr. 19 poz., sum. - 4 Ogólopolskie Sympozjum pt. Immunoterapia swoista chorób alergicznych Ustroń 10-11.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,342

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Jakkolwiek bliscy jesteśmy poznania naturalnej historii alergii na jad owadów, kilka kwestii wymaga wyjaśnienia. Wykorzystanie testu prowokacyjnego użądlenia w diagnostyce (kwalifikacja do immunoterapii) i ocenie efektywności VIT rzuciło nowe światło na poznanie naturalnej historii alergii na jad błonkówek. Jeśli w czasie użądlenia prowokacyjnego w warunkach szpitalnych, spośród chorych reagyjących uprzednio odczynami uogólnionymi, na ponowne użądlenie odpowiada reakcją tylko 52 proc. chorych uczulonych na jad pszczoły i tylko 25 proc. z alergią na jad osy, może to oznaczać, że naturalny rozwój alergii na jad owadów jest bardziej łagodny niż przypuszczaliśmy. Być może w miarę poznawania mechanizmów alergii na jad owadów będzie mniej wskazań do swoistej immunoterapii.

  Streszczenie angielskie: Although we are close to knowing the natural history of insect sting allergy, a few unanswered questions remain. The use of challenge test in the diagnostics (qualification to venom immunotherapy (VIT) and evaluation of the efficacy of the VIT has shed light on the natural history of insect allergy. If in-hospital sting challenge of unimmunized patients who had experienced prior systemic reactions to sting, only 52 p.c. of honey bee-sensitive patients and only 25 p.c. of yellow jacketsensitive persons experienced another anaphylactic reaction, the natural history of untreated insect sting allergy is more benign than recognized previously. Perhaps in the further process of recognized of mechanisms of insects sting allergy, there will be fewer indications to immunotherapy.


  7/8

  Tytuł oryginału: Skuteczność immunoterapii swoistej u chorych z alergią na jad owadów błonkoskrzydłych - ocena na podstawie metody in vivo i in vitro.
  Tytuł angielski: The eficacy of venom immunotherapy in patients with Hymenoptera venom allergy - the evaluation based on in vivo and vitro methods.
  Autorzy: Szymański Wiesław, Złotnik Irena, Kucharewicz Iwona, Bodzenta-Łukaszyk Anna
  Źródło: Alerg. Astma Immunol. 2002: 7 (4) s.216-222, il., tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,342

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Immunoterapia swoista szczepionkami sporządzonymi z jadu owadów żądlących (immunoterapia jadami owadów) jest stosowana z wyboru, najbardziej skuteczną formą leczenia przyczynowego u chorych z alergią na jad błonkówek. Cel pracy. Ocena efektywności immunoterapii swoistej u chorych uczulonych na jad pszczoły i osy w zależności od zastosowanej szczepionki. Materiał i metody. Chorzy odczulani byli trzema rodzajami szczepionek alergenowych.: Pharmalgen-Alk (53 osoby), Alutard SQ-Alk (16 osób) lub ALBAY-Dome-Hollister-Stier (123 pacjentów). Efektywność kliniczną immunoterapii oceniano na podstawie reaktywności skórnej oraz wyniku testu prowokacyjnego z użyciem żywej błonkówki. Oceniano również zachowanie się poziomu swoistych IgE, IgE4, stężenie sulfidoleukotrienów (sLTC4) oraz ilość histaminy uwalnianej z bazofilów krwi obwodowej. Wyniki. U istotnego odsetka chorych obserwowano zmniejszenie odczynowości skórnej, zaś u większości osób - ujemny wynik testu prowokacyjnego po odczulaniu. W każdej obserwowanej grupie chorych stwierdzono obniżenie poziomu swoistych IgE, wzrost swoistych IgG4 oraz zmniejszenie ilości uwolnionej histaminy z bazofilów krwi obwodowej. Porównanie zastosowanych szczepionek wykazało największą skuteczność preparatu Pharmalgen - ALK. Wnioski. Do rozpoznania skutecznie przeprowadzonej immunoterapii upoważniają istotne zmniejszenie lub negatywizacja reaktywnoiści skórnej oraz ujemny wynik testu prowokacyjnego.

  Streszczenie angielskie: Background. Venom immunotherapy (VIT) is recommended as a method of choice for the treatment of Hymenoptera venon allergy. Aim of study. The aim of the study was to evaluate the efficiency of VIT in patients with the allergy to honey bee or wasp venom treated with three different vaccines: Pharmalgen-ALK (53 patients), Alutard SQ-Alk (16 patients) or ALBAY-Dome-Hollister-Stier (12 patients). Material and methods. The clinical efficacy of VIT was proved by skin reactivity and challenge test using lively Hymenoptera. The level of specific IgE (sIgE), sIgG4, sulfidoleukotrienes (sLTC4) and the release of histamine from basophils were measured. Results. The reduced skin reactivity and the negative challenge test allowed stating of the effectively conducted VIT. The efficient VIT was related to the decrease in sIgE and the increase in sIgG4 level,and the decrease of released histamine. Pharmalgen was the most effective vaccine. Conclusions. Assessment of effective immunotherapy may be based on decreased skin reactivity and negative challenge test.


  8/8

  Tytuł oryginału: Rola płytek krwi w alergicznej reakcji zapalnej.
  Tytuł angielski: The role of plateles in allergic inflammation.
  Autorzy: Bodzenta-Łukaszyk Anna, Kowal Krzysztof, Pampuch Agnieszka
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (11) s.903-906, bibliogr. 54 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Płytki krwi są najmniejszymi elementami morfotycznymi krwi, odgrywającymi istotną rolę w procesach fizjologicznych i patologicznych. Dzięki swym zdolnościom do adhezji, agregacji i uwalniania biologicznie czynnych substancji wchodzą w interakcje z limfocytami, makrofagami i monocytami. Pełnią kluczową rolę w procesie zapalnym oraz przyczyniają się do rozwoju chorób alergicznych. Praca ta jest przeglądem aktualnej wiedzy na temat roli płytek krwi w alergicznym zapaleniu.

  Streszczenie angielskie: Plateles are the smallest blood cells, which perform various functions. They are able to activate and cooperate with leukocytes and endothelial cells by biologically active substancess released from their granules. They play a key role in the inflammatory process, and are important contributors to allergic diseases. TTis article presents a short review of actual knowledge about platelets and their role in allergic inflammation.

  stosując format: