Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: BODZEK
Liczba odnalezionych rekordów: 7Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/7

Tytuł oryginału: Ocena stężeń podstawowych parametrów gospodarki lipidowej, oksycholesteroli i witaminy E w osoczu u chorych ze skrajną otyłością oraz współistniejącym nadciśnieniem tętniczym i cukrzycą tupu 2.
Tytuł angielski: Assessment of plasma lipid profile, oxysterols and vitamin E concentrations in morbidly obese patients with coexisting arterial hypertension and non-insulin dependent diabetes mellitus.
Autorzy: Żwirska-Korczala Krystyna, Jagodzińska Julia, Wielkoszyński Tomasz, Jochem Jerzy, Bodzek Danuta, Wyleżoł Mariusz, Pardela Marian
Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (2) s.141-147, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,501

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Skrajnej otyłości (BMI ň 40 kg/mý) towarzyszą zaburzenia gospodarki lipidowej, które mogą być związana ze zwiększoną zachorowalnością na nadciśnienie tętnicze czy cukrzycę typu 2. Celem pracy była ocena stężeń cholesterolu całkowitego (TC), cholesterolu frakcji HDL i LDL, triglicerydów (TG), a także wykładników stresu oksydacyjnego - witaminy E oraz oksycholesteroli, u skrajnie otyłych chorych z nadciśnieniem tętniczym oraz cukrzycą typu 2. Badania przeprowadzono u 37 pacjentów ze skrajną otyłością, których podzielono na trzy grupy: grupa I - bez chorób współistniejących, grupa II - z współistniejącym nadciśnieniem tętniczym oraz grupa III - z nadciśnieniem tętniczym i cukrzycą typu 2. We wszystkich grupach stwierdzono podwyższone stężenie TG, obniżone stężenie cholesterolu frakcji HDL oraz prawidłowe stężenia TC i cholesterolu frakcji LDL. Stężenie 7-hydroksycholesteroli (7-OH) w grupie II (602,65 ń 264,46 ng/ml) i grupie III (570,94 ń 210,59 ng/ml) było znamiennie wyższe w porównaniu z grupą I (336,09 ń 220,74 ng/ml). Nie stwierdzono znamiennych różnic pomiędzy grupami w stężeniach 7-ketocholesterolu (7-K), TC, cholesterolu frakcji HDL i LDL, TG, witaminy E i wskaźnika witamina E/(TC + TG). We wszystkich grupach stężenie TC korelowało dodatnio ze stężeniem TG oraz ujemnie ze wskaźnikiem witamina E/(TC + TG). Stwierdzono także dodatnią korelację pomiędzy stężeniami TG i cholesterolu frakcji HDL oraz ujemną korelację pomiędzy stężeniami witaminy E i 7-K. Podsumowując ...

  Streszczenie angielskie: Morbid obesity (BMI ň 40 kg/mý) is accompanied by lipid disturbances which may be involved in the increased incidence of arterial hypertension and non-insulin dependent diabetes mellitus. The aim of the study was to assess plasma concentrations of total cholesterol (TC), HDL-cholesterol, LDL-cholesterol, triglycerides (TG) and two parameters of oxidation stress - vitamin E and oxysterols, in morbidly obese patients with coexisting arterial hypertension and non-insulin dependent diabetes mellitus. Studies were performed in 37 morbidly obese patients divided into three groups: group I - without coexisting diseases, group II - with arterial hypertension, and group III - with arterial hypertension and non-insulin dependent diabetes mellitus. In all groups there was an increase in TG concentration, a decrease in HDL-cholesterol level, and normal values of TC and LDL-cholesterol. The concentrations of 7-hydroxycholesterols (7-OH) in group II (602.65 ń 264.46 ng/ml) and group III (570.94 ń 210.59 ng/ml) were significantly higher compared to that in group I (336.09 ń 220.74 ng/ml). There were no differences between groups concentrations of 7-ketocholesterols (7-K), TC, HDL-cholesterol, LDL-cholesterol, TG, vitamin E and vitamin E/(TC + TG) ratio. In all groups TC concentration correlated positively with TG concentration, and negatively with vitamin E/(TC + TG) ratio. Moreover, the positive correlation between TG and HDL-cholesterol concentrations, and negative correlation ...


  2/7

  Tytuł oryginału: Trudności separacyjne w rodzinie z nie dokończoną żałobą.
  Tytuł angielski: Separation problems in a family without the experience of mourning.
  Autorzy: Bodzek Anna
  Źródło: Psychoterapia 2002 (3) s.17-25, bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,249

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorka dokonuje analizy własnej pracy terapeutycznej z rodziną, w której problemem są trudności w procesie separacji dorastających dzieci. Są one następstwem nie dokończonej żałoby w rodzinie. Powołując się na technikę terapeutyczną umożliwiającą ponowne przeżycie procesu żałoby określaną mianem "żałoby operacyjnej" przedstawia jej skuteczne zastosowanie w terapii rodzin.

  Streszczenie angielskie: The article is an attempt to illustrate the connection between ther difficulties in the process of separation and not experiencing mourning in a family. The described example of therapeutic work the family is to present the above issues and to show the usefulness of re-experiencing the process of the mourning for gaining the capability to solve problems connected with children growing up. N. Paul named this kind of shared re-experiencing of the mourning process as "operational mourning". In a family, such an experience makes it possible to accept the loss and allows for not opposing changes constantly. The case presented in the article shows the process of reaching to the family's resource as a result of operational mourning having been experienced.


  3/7

  Tytuł oryginału: Korelacja stężeń kotyniny w płynie owodniowym, moczu matki oraz krwi matki i noworodka u ciężarnych narażonych na dym tytoniowy : praca doktorska
  Autorzy: Mańka Grzegorz, Bodzek Danuta (promot.).; Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu, Śląska Akademia Medyczna Katedra i Oddział Kliniczny Położnictwa i Ginekologii w Bytomiu
  Źródło: 2002, [1], 120 k. : il., tab., bibliogr. 125 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża


  4/7

  Tytuł oryginału: The relationship between concentrations of cotinine in serum during labour and concentrarions of haemoglobin and erythrocyte count in the blood during pregnancy.
  Autorzy: Mańka Grzegorz, Bodzek Piotr, Tyrpień Krystyna, Wielkoszyński Tomasz, Olejek Anita
  Źródło: Arch. Perinat. Med. 2002: 8 (1) s.47-49, il., tab., bibliogr. 8 poz.
  Sygnatura GBL: 306,526

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • ciąża
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The objective of the research was to determine the relationship between the haemoglobin concentrations as well as erythrocyte count in the blood of pregnant women in given trimesters of pregnancy and exposure to tobacco smoke expressed in values of cotinine concentrations in the mother blood serum during labour. The research covered 100 patients with physiological pregnancy, which ended with delivery through natural passages at term. Analyses of regression curves for relationship between haemoglobin concentrations as well as erythrocyte count and cotinine concentrations in the mother serum during labour show that when cotinin concentrations grow, the erythrocyte count and haemoglobin concentrations in the mother blood drop in the 3rd trimester.


  5/7

  Tytuł oryginału: Premature labour risk in pregnant women with bacterial vaginosis infection.
  Autorzy: Kozak-Darmas Iwona, Bodzek Piotr, Grettka Krzysztof, Olejek Anita, Nowak Leszek
  Źródło: Arch. Perinat. Med. 2002: 8 (3) s.31-32, tab., bibliogr. 12 poz.
  Sygnatura GBL: 306,526

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • choroby zakaźne
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie angielskie: The most often diagnosed vaginal infection is bacterial vaginosis (BV). The objective of the research was to analyse risk and occurrences of premature labour in the case of pregnant women with the BV infection. BV is an important factor of the risk of premature labour occurrence. BV treatment during pregnancy might contribute to preventing and decreasing of the percentage of premature labours and to lowering the cost of hospitalisation.


  6/7

  Tytuł oryginału: Ocena systemu opieki nad kobietą ciężarną chorą na cukrzycę i jej noworodkiem w latach 1992-2001 w Katedrze i Oddziale Klinicznym Położnictwa i Ginekologii w Bytomiu.
  Tytuł angielski: Evaluation of the health care of diabetic pregnant women and their newborns in 1992-2001 in the Obstetrics and Gynaecology Department in Bytom.
  Autorzy: Bodzek Piotr, Olejek Anita, Adamusiak-Kutrowska Iwona, Zamłyński Jacek, Wolnicka Beata
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 1: Konferencja Naukowa "Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego" s.43-49, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena podstawowych wykładników opieki perinatalnej nad ciężarnymi z cukrzycą hospitalizowanych i rodzących w Katedrze i Oddziale Klinicznym Położnictwa i Ginekologii w Bytomiu w latach 1992-2001. Przeanalizowano retrospektywnie wyniki położnicze 405 ciężarnych z cukrzycą. Odsetek ciężarnych w poszczególnych klasach cukrzycy wynosił w klasie GDM 44,9 proc., DM bez zmian naczyniowych 43 proc., DM ze zmianami naczyniowymi 12,1 proc. Średni wiek ciężarnych wynosił 28,8 ń 16 lat. W ciąży pierwszej rozwiązano 42 proc. pacjentek, w ciąży drugiej i następnych 58 proc. pacjentek. Najczęstszymi powikłaniami w przebiegu ciąży były: poród przedwczesny zagrażający (36,5 proc.), PIH (11,7 proc.), infekcje górnych dróg moczowych (9,65 proc.), otyłość (8,27 proc.). Średni czas trwania ciąży wynosił 38 ń 2 Hbd. Odsetek wcześniactwa sięgał 25,9 proc. Cięcie cesarskie wykonano u 199 pacjentek (49,1 proc.). Autorzy wnioskują, iż niekorzystnym wynikom perinatologicznym u kobiet ciężarnych z cukrzycą można zapobiec poprzez wczesne wykrywanie cukrzycy, intensywny nadzór biofizyczny i biochemiczny nad płodem oraz uzyskanie normoglikemii i właściwy wybór terminu rozwiązania. W 10-letniej retrospektywnej analizie systemu opieki nad noworodkiem matki z cukrzycą w naszej klinice daje się zauważyć zmniejszenie odsetka umieralności płodów i noworodków, poprawę stanu ogólnego dzieci oraz zmniejszenie liczby powikłań.

  Streszczenie angielskie: The aim of the work was to analyse the basic parameters of perinatal care of diabetic pregnant women, hospitalized in the Clinical Hospital in Bytom in years 1992-2001. The retrospective analysis of 405 diabetic pregnant patients who delivered their babies there was carried out. Diabetes types were following: GDM - 44,9 p.c., DM without vascular lesion - 43 p.c., DM with vascular lesion - 12,1 p.c. Mean age of pregnant women was 28.8 ń 16 years. 42 p.c. patients were primipara, 58 p.c. patients were secundipara and multipara. The most often complications during pregnancy were following: threatening premature labour (36.5 p.c.), PIH (11.7 p.c.), urinary tract infection (9.65 p.c.) obesity (8.27 p.c.). Mean time of pregnancy was 38 ń 2 Hbd. Prematurity was 25.9 p.c. 199 patients had caesarean section (49.1 p.c.). 24 unsuccessful cases included fetal congenital defects, abortions, missed labour, perinatal fetal death. The authors suggest that such complications in diabetic pregnant patients can be prevented by early diabetes detection, intensive biophysical and biochemical control over fetus, achievement of normoglycaemic conditon and a proper choice of delivery time. During last 10 years in our clinical hospital there was observed a decrease in infantile and perinatal mortality, better condition of infants and decrease in number of complications.


  7/7

  Tytuł oryginału: Stężenie utlenowanych pochodnych cholesterolu u kobiet ciężarnych z cukrzycą typu 1.
  Tytuł angielski: Concentration of the oxygenated derivatives of cholesterol in pregnant women suffering from diabetes type 1.
  Autorzy: Bodzek Piotr, Olejek Anita, Zamłyński Jacek
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 1: Konferencja Naukowa "Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego" s.50-53, tab., bibliogr. 7 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: W procesie wolnorodnikowej peroksydacji cholesterolu powstają m.in. produkty jego utleniania, zwane oksycholesterolami. Wzbudzają one wciąż rosnące zainteresowanie badaczy, gdyż - podobne jak produkty peroksydacji wielonienasyconych kwasów tłuszczowych - wykazują silną aktywność biologiczną, mającą swoje implikacje w fizjologii, patologii i farmakologi. Celem pracy było zbadanie, czy cukrzyca istniejącą przed ciążą ma wpływ na procesy oksydacji cholesterolu, oceniane na podstawie stężeń wybranych oksycholesteroli. Oznaczono stężenia wybranych oksycholesterol u 45 pacjentek z cukrzycą przedciążową o różnym czasie jej trwania (klasa cukrzycy wg White od B do R) oraz w grupie kontrolnej (n=27). Oksycholesterole (7-ketocholesterol, 7ŕ i 7á-hydroksycholesterole oraz suma epoksycholesteroli 5ŕ, 6ŕ i 5á, 6á) oznaczano za pomocą chromatografii cienkowarstwowej z detekcją densytometryczną według metodyki opracowanej w Katedrze Chemii Ogólnej ŚAM. Schemat analizy obejmowały etapy hydrolizy próbek osocza i ekstrakcji lipidów, wyodrębniania frakcji oksycholesteroli techniką ekstrakcji do fazy stałej (SPE), rozdziału oraz identyfikacji indywidualnych steroli techniką TLC i densytometrycznej analizy ilościowej wybranych utlenionych pochodnych cholesterolu. Stwierdziliśmy znamienne statystycznie różnice między stężeniami sumy epoksycholesteroli oraz 7-ketocholesterolu w obu grupach i było ono wyższe w grupie kontrolnej. Analizując zmiany stężeń badanych parametrów u kobiet ...

  Streszczenie angielskie: Free-radical peroxidation of cholesterol results in, among others, another products of its oxidation, called oxysterols. Scientists are stil more and more interested in oxysterols,. Scientists are still more and more interested in oxysterols, because, like the products of polyunsaturated fatty acids, show a strong biological activity, which effects physiology, pathology and pharmacology. The aim of the work was to investigate whether pre-pregnancy diabetes effects cholesterol oxidation process studied on the basis of the concentration of the chosen oxysterols. The chosen oxysterols were determinated in 45 patients suffering from diabetes for various time period before pregnancy (diabetes type according to White from B to R) and in a control group (n=27). Oxysterols (7-ketocholesterol, 7ŕ and 7á-hydroxycholesterols and the sum of 5ŕ, 6ŕ and 5á, 6á-epoxycholesterols) were determined by thin-layer chromatography with densitometric detection according to the methodology which had been developed in the Chemical Department, the Silesian Medical Academy. The analysis scheme included plasma sample hydrolysis and lipid extraction, oxysterol fraction isolation by solid phase extraction (SPE), separation and identification of individual sterols by TLC technique, and densitometric quantitative analysis of the cholesterol oxidized derivatives mentioned above. We found statistically considerable differences between the concentrations of epoxycholesterol sum and 7-ketocholesterol ...

  stosując format: